Illegális autóbontó és hulladéklerakó ügyében intézkedett a település jegyzője és a rendőrség

Tisztelt Söjtöriek!

A napokban a település egyik kicsi mellékutcájában illegális autóbontó felszámolását kezdeményezte Dr. Forgó Annamária jegyző. A jelzésem alapján tette meg Jegyző asszony a bejelentést a Gellénházi Rendőrőrs felé, hogy részben önkormányzati, részben magánterületen autóbontó tevékenység folyik.

Szekeres Zoltán körzeti megbízott a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság nyomozóival és helyszínelőjével megállapították, hogy 2 db gépjármű aktív bontása folyik a környezetvédelmi és egyéb jogszabályok figyelmen kívül hagyásával. Az autóbontás magán- és közterületen is tiltott tevékenység, így az érintett személy ellen a hatóság eljárást indított.

Pár héttel ezelőtt lakossági bejelentés alapján 1,5-2 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékra bukkantunk az egyik mezőgazdasági út melletti árokban. Jelen esetben szintén a rendőrség segítségét kérte Jegyző asszony, ugyanis a szemét között névre szóló személyes levelek is voltak. A hulladék Szentliszlóról, egy családi házból származik, vagyis az illető képes volt 15 km-et szállítani azt.

A rendőrség megkeresésére az illető azt mondta, hogy a lomtalanításra kihelyezett szemetet ismeretlenek ellopták az ingatlanja elől. Valljuk meg őszintén, hogy ez elég valószerűtlenül hangzik. Ami még érdekesebb, hogy a rendőrség látogatását követően érdekes módon az illegálisan elhelyezett hulladék eltűnt a mezőgazdasági út mellől.

Önkormányzatunk zéró toleranciát hirdet a környezetkárosítás és az illegális hulladéklerakás ellen. Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy minden hasonló esetet jelezzenek a közös önkormányzati hivatal jegyzője felé. Közös érdekünk, hogy a település bel- és külterülete is tiszta és rendezett legyen.

 

Üdvözlettel:
Könyves Gábor
polgármester

 

Kiss Ágnes kántor Gábriel József festőművész képét ajánlotta fel az önkormányzatnak

A néhai Kiss Ágnes kántor asszony tulajdonát képezte az a festmény, amelyről még életében úgy határozott, hogy felajánlja Söjtör Község Önkormányzata részére.

Sághegyi Gellért plébános, községünk díszpolgára és Kiss Istvánné, Ágnes édesanyja a község szülötte, Gábriel József festőművész “Zölderdő” című művét adta át Könyves Gábor polgármesternek a napokban. Az önkormányzat nagy örömmel és szeretettel fogadta a festményt.

Kiss Ágnes halála mélyen megrendítette az egész települést. E nemes felajánlás révén emléke még erősebben él a szívünkben.

A festmény a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal épületében, a főbejárattal szemközt kapott helyet.

Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felhívása a vízelvezető árkok kapcsán

Tisztelt Lakosság!

 

Napok óta esős időjárás jellemzi Zala vármegyét, azonban az előrejelzések szerint a következőkben már szárazabb napokat ígér a meteorológia. Ez megfelelő alkalom lehet arra, hogy ellenőrizzük vízelvezetőnket, és tegyünk azért, hogy tisztán tartva várhassuk azt a hamarosan elérkező időszakot, amikor nem a mostani, gyakorlatilag az évszakra jellemző nyugodt esőzések érik el a vármegyét, hanem az utóbbi években egyre gyakoribbá váló hevesebb záporok és zivatarok. A tisztítással saját ingatlanunk biztonságáért is teszünk, ráadásul segítjük a közlekedőket is!

Fontos tisztában lenni azzal, hogy a közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztán tartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – a lakóingatlan előtti szakaszra terjedően – annak tényleges használójának kötelessége! Járműbehajtók átereszeinek építése, karbantartása minden esetben ugyancsak az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége. Amennyiben lehet, a nyitott csatornák befedését kerüljük, hiszen ezzel problémát is okozhatunk!

Fontos, hogy a hulladékot ne a vízelvezető árokba helyezzük el, illetve az odasodort szemetet is távolítsuk el! Ezeket kezeljük újrahasznosítási lehetőségeinek megfelelően. Nem elegendő emellett az árkok rendszeres kaszálása, szükséges az így keletkező fűmaradványok és a hordalék folyamatos eltávolítása is, az átereszek tisztításával együtt! Kevesen tudják, de ez szintén az adott ingatlan tulajdonosának feladata! 

Gyomirtót csak abban az esetben alkalmazzunk, ha vízelvezetőnk betonozott, egyéb esetben ne! Gyakran felmerülő probléma ugyanis az is, hogy az ilyen szerekkel kezelt területen – növényzet hiányában – a föld fellazul, és a nagy esőzés következtében sártengerré átalakulva eltömíti az árkokat, átfolyókat.

Érdemes észben tartani, hogy a csapadékvíz-elvezető árokba szennyezett (kommunális szennyvizet, olajos, vegyszeres stb.) vizet, állattartás hulladékait tartalmazó – akár előkezelt, akár tisztított – vizet bevezetni, eldugulás, vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tűz- és robbanásveszélyes anyagot stb.) szórni, beleönteni, beleseperni vagy belevezetni szigorúan tilos!

A hirtelen lezúduló, nagy mennyiségű csapadék után, vagy akár a mostanihoz hasonló, esősebb napok után érdemes ellenőrizni a csatornák, árkok átjárhatóságukat! Azok ugyanis ilyenkor feliszapolódhatnak, vízáteresztő képességük pedig jelentősen csökken. Így ha ezt nem tesszük meg időben, egy következő esőzésnél ingóságainkat is veszélyeztetjük!

A tisztítási munkálatokat időzíthetjük az időjárási előrejelzések folyamatos nyomon követéséhez. Ezzel ugyanis előre tudni fogjuk, hogy mely területeken számíthatunk a hirtelen lezúduló, nagyobb mennyiség esőre. A prevencióban a katasztrófavédelem is segít, hiszen az okos eszközökre ingyenesen telepíthető VÉSZ alkalmazás idejekorán jelzi a felhasználóknak, hogy hol és mikor várható csapadék. 

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság kéri a lakosságot, hogy a komolyabb problémák elkerülése, és saját biztonságuk érdekében tegyenek eleget fenti kötelességeiknek!

Évértékelő közgyűlést tartott a népdalkör és az önkéntes tűzoltó egyesület

Az elmúlt hétvégén éves közgyűlését tartotta a Söjtöri Népdalkör Egyesület és a Söjtör Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete is.

A népdalkör életében nagy változások következtek be. Az évértékelőt követően Békefi Lászlóné elnök leköszönt az egyesület vezetőjeként. Kati néni több évtizede szolgálja kitartóan és önzetlenül az egyesületet. Elnökként motorja, szervezője és sikeres irányítója volt az egyesületnek. Az ő kiválása nagy veszteség, de korára és egészségügyi állapotára tekintettel a tagság elfogadta a döntést. Kati néninek Könyves Gábor polgármester, a képviselő-testület tagjai és a tagság is jó erőt és egészséget kíván. A jelenlévők 80. születésnapja alkalmából külön köszöntötték Horváth Istvánnét is.

A tisztújítást követően az elnöki tisztséget Bekő Norbert vállalta magára, alelnök Igazi Zoltánné, titkár Málovicsné Tánczos Irén lett. Mindhármuknak sok sikert kívánunk a feladataikhoz. Az önkormányzat egyik legmeghatározóbb segítője a népdalkör egyesület. Hiszen önként vállalt feladatként nagy szerepet játszanak a kulturális és közművelődési feladatok ellátásában, amiért Söjtör Község Önkormányzata rendkívül hálás az egyesület tagjainak és segítőinek.

Az önkéntes tűzoltó egyesület közgyűlésén Száraz István elnök tájékoztatta a tagságot a 2022-es évben megvalósult tűzoltószertár épületének rekonstrukciójáról. Mint ismert, az egyesület 6 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a Magyar Falu Program Civil Alapból. Ebből az összegből, illetve az önkormányzat további támogatásából megvalósulhatott az épület tetőszerkezetének felújítása, a külső és belső nyílászárók cseréje, a burkolatok cseréje, illetve az összes helyiség festése. Továbbá örömteli, hogy az egyesület tagjai között nagy számban vannak fiatalok is, így hosszú távon biztosított az önkéntes tűzoltó egyesület jövője a településen.

Önkormányzati konyha és étterem bérleti üzemeltetési ajánlattételi felhívása

Tisztelt Söjtöriek, tisztelt Érdeklődők!

 

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályáztatás útján ajánlattételi felhívást tesz közzé az önkormányzati konyha és étterem 5 éves bérleti viszonyban történő üzemeltetésére.

A részletes ajánlattételi felhívás a dokumentumok között elérhető.

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

Nagyszülők Napját tartott a Söjtöri Óvoda

2023.04.04-én a környék óvodái közül egyedüliként Nagyszülők Napját tartottunk a Söjtöri Óvodában.

Az egész délelőttöt felölelő program keretében a nagyszülők bepillantást nyerhettek a három csoport mindennapi életébe. Az alkalomra minden korosztály rövid kis köszöntővel készült, annak előadása után pedig az önfeledt együtt játszás következett. A gyerekek boldogan mutatták meg kedvenc játékaikat: a szőnyegen épült a vasút, a torony, a babakonyhában főtt a kávé, sült a torta a vendégeknek.

A közös kézműves tevékenységek a Húsvét jegyében szerveződtek, így készültek húsvéti ajtókopogtatók, színes húsvéti tojások és tojásgyűjtő kosárkák is. Nem marad el a nagymamák illatos kölnivel való meglocsolása sem. Az udvaron kicsik és nagyok közösen keresték meg az apró kavicsokra festett elkóborolt húsvéti bárányokat. A gyermekek a megtalált kavicsbárányokért húsvéti tojást kaptak. A program zárásaként a Ziránó bábszínház jóvoltából a nagyik és unokák együtt repültek meseországba, egyenesen a kerek erdő közepén élő három kismalachoz.

A nap pillanatképeit visszanézve nehéz eldönteni kiknek a szeme csillogott jobban: az ovisoké, vagy a kicsit régebben ovisoké. Az biztos, hogy minden pillanatban látszott, a két nemzedék közti összekapcsolódás és harmónia. Ahogy a kis kezek ölelésre nyíltak, ahogy az apróságok a nagyszülők ölébe kucorodtak a fájós lábú papák és sajgó derekú mamák azonnal elfelejtették fájdalmukat. Nem bánták, ha kicsi a szék, ha ők veszítenek a játékban csak a megfiatalító öröm látszott az arcukon.

Reméljük jövőre minden nagyszülővel jó egészségben találkozunk ismét!

 

Üdvözlettel:

Gálné Hóbor Tímea

óvodavezető

Tájékoztató kutak engedélyeztetéséről

Tisztelt Söjtöriek!

 

Önkormányzatunkhoz az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett a kutak engedélyeztetésével kapcsolatosan. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben hatósági engedély nélküli fúrt, vert vagy ásott kúttal rendelkezik, úgy annak a fennmaradási engedélyét az 1995. évi LVII. törvény szerint, utólagosan 2023. december 31-ig bírságmentesen kérelmezheti.

Fúrt kút esetében szakember állíthatja ki az eljáráshoz szükséges dokumentációt.

Ásott kút engedélyeztetéséhez nem szükséges szakember, ha a kút az alábbi feltételeknek megfelel:

  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
  • magánszemély a kérelmező,
  • a vízkivétel háztartási igények kielégítését szolgálja,
  • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet,
  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet,
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti, nem gazdasági célú.

Ha az ásott kút nem teljesíti valamelyik feltételt, akkor szükséges a szakember.

Ásott kutak esetén, ha a fenti feltételek teljesülnek, akkor a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges! Ezen esetben a helyi önkormányzat jegyzőjétől kérhet formanyomtatványt, amelyet ki kell tölteni és neki kell benyújtani. A kút bejelentés, illetve az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

 

Tisztelettel:
Könyves Gábor

polgármester

Újabb 20 db sorfát ültetett az önkormányzat pályázati támogatásból

Söjtör Község Önkormányzata 2023-ban is csatlakozott Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programjához. A Településfásítási Program kiírásán az önkormányzat 20 db tavaszi ültetésű sorfát kapott az Agrárminisztérium támogatásából, melyek az elmúlt napokban kerültek elültetésre az önkormányzati dolgozók és a Járási Startmunka Mintaprogramban résztvevő közfoglalkoztatottak segítségével. A szakmai irányító a Zalaerdő Zrt. részéről Bonczók Péter erdész volt. Az Agrárminisztérium a sorfákon kívül biztosította az ültetéshez a karókat, a kötözőket, a kéregvédőt és a fenyőmulcsot is.

A támogatásból 10 db keskenylevelű kőris került a Felsőtemetőhöz vezető út mellé,  7 db gömb szivarfa a Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete által használt Deák Ferenc út 164. számú épület köré, valamint 3 db gömb szivarfa kerül még a tűzoltószertár udvarára.

Az önkormányzat így összesen az elmúlt két évben 50 db sorfát tudott elültetni a településen. Szükség is van az új fák telepítésére, hiszen több elöregedő, elszáradó vagy épületre, közműre veszélyes fa kivágására is sor kerül március hónap végén önkormányzati utak, közterületek mentén.

31. alkalommal bírálták el a söjtöri borokat a kertbarátkör egyesület szervezésében

2023. március 11-én, szombaton az önkormányzat éttermében került sor a 31. söjtöri borbírálatra. A Dr. Bakonyi Károly Kertbarátkör Egyesület elnöke, Czigány László köszöntötte a közel 70 fő egybegyűltet és a zsűri elnökét, Varga Esztert, valamint a tagokat, Dr. Pálfi Dénest és Szabó Lászlót.

Az egyesület tagjai 47 mintát neveztek az idei bírálatra (13 vegyes fehér, 22 fajta fehér, 5 rozé, 2 vegyes vörös és 5 fajta vörös bort). Fontos kiemelni, hogy a söjtöri megmérettetésen kizárólag helyi termelők által, a söjtöri dűlőkön termesztett szőlőből készült borok sorakoztak fel megmérettetésre. A zsűri méltatta a helyi borászok tevékenységét és elismerően szólt a nedűk tisztaságát és a termelők odafigyelését illetően.

A borbírálat eredményeként a szakavatott zsűri 19 arany, 19 ezüst, 8 bronz  és 1 elismerő oklevelet osztott ki! A község bora kitüntetett címet Horváth János szürkebarátja érdemelte ki.

Varga Eszter zsűrielnök kiemelte a söjtöri egyesületet abból az okból is, hogy egyre több a fiatal borász, akik az oklevelek minősítése alapján rendkívül eredményesen végzik a tevékenységüket.

Március 27-től ismét várja Önöket a mobil kormányablak busz

Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

 MÁRCIUS hónap 27 napján 10:00 – 11:40 óráig

 a Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtt (Söjtör, Petőfi u. 2.)

 a mobil kormányablak buszon az alábbi ügyek intézésére lesz lehetőség:

– Személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

 – Lakcím ügyintézés

 – Diákigazolvány

– Gépjármű-ügyintézés

– Parkolási igazolvány

– Egyéb a kormányablak hatáskörébe tartozó feladatok

– Járási ügysegéd hatáskörébe tartozó feladatok