Emlékezzünk az aradi vértanúkra

Az aradi vértanúkat a szabadságharc bukása után, 1849. október 6-án végezték ki, a bécsi forradalom és Theodor Baillet von Latour császári hadügyminiszter meggyilkolásának első évfordulóján. Bár az Aradon kivégzett honvédtisztek száma tizenhat, a nemzeti emlékezet mégis elsősorban az ezen a napon kivégzett tizenhárom tisztet tartja számon: Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Schweidel József, Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láhner György, Knézićh Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich János, Vécsey Károly tábornokok és Lázár Vilmos ezredes, valamint Batthyány Lajos miniszterelnök halálának napja a forradalom és szabadságharc leverésének szimbóluma lett.

1849 augusztusa és 1850 februárja között Aradon még további három honvédtisztet végeztek ki: 1849. augusztus 22-én Ormai Norbert honvéd ezredest, a honvéd vadászezredek parancsnokát – őt szokás az első aradi vértanúnak is nevezni –, 1849. október 25-én Kazinczy Lajos honvéd ezredest, Kazinczy Ferenc fiát, és 1850 február 19-én Ludwig Hauk alezredest, Bem tábornok hadsegédét. Lenkey János honvéd vezérőrnagy szintén az aradi várbörtönben halt meg, őt azért nem végezték ki, mert a börtönben megtébolyodott.

Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tisztek voltak, a szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. Az 1848–49-es szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát akartak statuálni. Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett.

Korlát készült a Felsőtemető járdájához és a postahivatal épületéhez

A napokban korlát készült a Felsőtemető gyalogos feljárójához. A nyár folyamán önerőből készített járda mellé szükségesnek érezte a Képviselő-testület – a biztonságos közlekedés miatt – a korlát elkészíttetését. Így a személyi bejárótól az első sírig kényelmes és biztonságos módon tudja minden látogató használni a feljárót.

A kihelyezett közmeghallgatáson szóba került a postahivatal épületének megközelíthetősége. Az épületbe egy, az átlagosnál magasabb lépcsőfok teljesítését követően lehet bejutni. Ezért az épület bejáratához az önkormányzat jobbról és balról 1-1 kapaszkodó korlátot helyezett el, ezzel segítve a biztonságos közlekedést. A járdaburkolati hibákat is megtekintette a Képviselő-testület és a közeljövőben önerőből meg fogja valósítani az új, egyenletes felület kialakítását. Egyúttal megtörténik a Magyar Telekom Nyrt. által elbontott telefonfülke helyének a rendbetétele is.

25 évre válthatók meg az urnafülkék a Nagytemetőben

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete legutóbbi ülésén módosította a 2/2032 (II.11.) a temetők fenntartásáról és a temetkezésről szóló önkormányzati rendeletét, mivel augusztus hónapban elkészült a Béke utcai Nagytemetőbe az urnafal, ami 8 db urnafülkét tartalmaz. Ezzel a beruházással tovább bővül a temetői szolgáltatások köre.

A rendelet értelmében 1 db urnafülke 25 éves időtartamra történő megváltása bruttó 200 000 Ft-ba kerül. Az urnafülkébe 2 db urna helyezhető el, így gyakorlatilag 2×100 000 Ft a költség. A megváltással kapcsolatos ügyintézésre a közös önkormányzati hivatalban van lehetőség. Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendelt értelmében – az egységes megjelenés miatt – az urnafal írástáblájának szövegezését előre egyeztetni kell az önkormányzat illetékeseivel.

Az urnás temetés legfontosabb előnye a költséghatékonyság. A hamvveder ára elenyésző a koporsóhoz képest. Ráadásul az urnás sírtábla elkészíttetése is jelentősen olcsóbb, mint egy komplett síremléké. Az urnafülkék gondozása mind időbeli, mind anyagi tekintetben is minimális. Az urnafülke mellett kívül lehetőség van mécsesek, virágok, emléktárgyak elhelyezésére.

Október 5-én gázszünetet hirdet az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt.

Tisztelt Fogyasztónk!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. 2023 október 5-én, csütörtökön 9:00 – 17:00 óra között gázszünetet hirdet rekonstrukciós munkavégzés miatt Söjtör és Pusztaszentlászló települések teljes területén. Ezen időszakban a munkálatok miatt gázszolgáltatási szünet léphet fel.

Kérjük, a munkálatok ideje alatt számítson gázkimaradásra az érintett felhasználási helyeken, illetve a gázszünet idejére kérjük a gázfogyasztó készülékeket elzárni, az elzáró szerelvényeket tartsák “zárt” helyzetben.

További információkért kérjük, hívja a +36 80/301-301 telefonszámot, vagy keresse honlapunkat a www.eon.hu Földgáz > Tervezett üzemszünetek menüpontban.

Tisztelettel:

Erdős Sándor

területgazda

Gázhálózati Üzem Nagykanizsa

Tartalmas és eredményes volt az első kihelyezett közmeghallgatás a településen

Tisztelt Söjtöriek!

 

Településünkön első alkalommal tartott kihelyezett közmeghallgatást – Könyves Gábor polgármester javaslatára – a Képviselő-testület. A 6 helyszínre meghirdetett fórumon 27 helyi lakos élt a véleménynyilvánítás lehetőségével, ami nagyon eredményesnek mondható.

A különböző településrészeken adódtak speciális, lokális feladatok, de több helyszínen is felmerültek ugyanazon területet érintő problémák. A Képviselő-testület két ügyben azonnali helyszíni szemlét is lefolytatott. Nagyjából 40 észrevétel került feljegyzésre, a teljesség igénye nélkül a következők:

 • a lakóingatlanok előtti árkok, átereszek állapota, a lakók által elhanyagolt karbantartásuk,
 • közterületen, árkokban történő szemetelés,
 • a járdaszéleket benövi a fű, fűnyírás után a járdafelület nincs mindenhol letisztítva,
 • a járdák fölé kinyúlnak faágak, bokrok, sövények,
 • a lakóingatlanok előtti parkolás, a forgalom részleges akadályozása,
 • roncs, sérült gépjárművek közterületen történő tárolása,
 • szelektív hulladékgyűjtő sziget körüli szemetelés, oda nem való hulladék elhelyezése,
 • házi komposztálók hiánya,
 • háztartási szennyvíz kiengedése a vízelvezető árokba,
 • Part utca / Deák F. út kereszteződésében esőzések alkalmával a padkáról lemosódik a bazaltzúzalék,
 • a Felsőtemető hulladéktároló konténerébe nagy mennyiségű háztartási és egyéb hulladék kerül,
 • Dózsa utca / Deák F. út kereszteződésénél lévő áteresz karbantartásának hiánya,
 • Kossuth utca – teherforgalom miatti – útburkolatának állapota,
 • Magyar Posta épület előtti járdafelület rossz állapota, a magas lépcső miatti nehézkes bejutás.

A Képviselő-testület a felmerült észrevételeket köszöni és részletesen ki fogja értékelni, igyekszik megnyugtató megoldást találni rájuk. Egyértelműen megállapítható, hogy a problémák jelentős része az itt lakók közösségi együttélés iránti közömbös hozzáállásából adódik, amin változtatni kell! Szigorítani szükséges a helyi rendeletekben és felsőbb jogszabályokban meghatározott előírások betartását. Emellett az önkormányzat több kérdéskörben is fel fogja venni a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és a Zalaegerszegi Rendőrkapitánysággal.

Az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a kihelyezett közmeghallgatáson elhangzott észrevételekkel kapcsolatos folyamatokról, eredményekről.  Természetesen bármikor szívesen veszünk további észrevételeket, bejelentéseket személyesen, vagy az önkormányzat elérhetőségein.

 

Köszönettel és tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

 

Polgármesterek találkozója volt a járműipari tesztpályán

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata volt a házigazdája a Városi Polgármesterek Találkozójának 2023. szeptember 29-én. Az eseményre meghívást kaptak a zalaegerszegi agglomerációhoz tartozó községek polgármesterei is, így Könyves Gábor településünk vezetője is részt vett a találkozón, ami kiváló alkalmat nyújtott az ismerkedésre, a tapasztalatcserére, illetve mód nyílt a járműipari tesztpálya megtekintésére.

A Zala ZONE Járműipari Tesztpálya fogadóépületében rendezett eszmecserén Balaicz Zoltán zalaegerszegi polgármester mellett Dukai Miklós, a Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára, Nagy Bálint, térségünk országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára, Prof. Dr. Palkovics László volt miniszter és Vigh László országgyűlési képviselő szólt az egybegyűltekhez.

Zala vármegye, ezen belül is a zalaegerszegi ipari körzet jelentős fejlesztések előtt áll, amelyek hatása túlmutat a megyeszékhely határian, így azok Söjtörön is éreztetni fogják a hatásukat.

Kihelyezett közmeghallgatást tart a képviselő-testület

Tisztelt Söjtöriek!

 

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2023. szeptember 30-án, szombaton a községben több helyszínen kihelyezett közmeghallgatást tart.

A közmeghallgatás keretében várjuk a Tisztelt Lakosság személyes megjelenését az alábbi időpontokban és helyszíneken:

 • 09:00-09:30 Deák út / Part utca kereszteződése
 • 09:35-10:05 általános iskola előtti parkoló
 • 10:10-10:40 Deák út / Dózsa utca kereszteződése
 • 10:45-11:15 Béke utca / Kossuth utca kereszteződése
 • 11:20-11:50 Egészségház előtti parkoló
 • 11:55-12:20 önkormányzati hivatal előtti parkoló

A kihelyezett közmeghallgatás célja, hogy a lakosság közérdekű bejelentéseket, észrevételeket tegyen, érdeklődjön az önkormányzat és a közös hivatal működéséről, de akár problémás eseteknél azonnali helyszíni szemle lefolytatására is lehetőség nyílik.

Kihelyezett közmeghallgatás korábban nem volt még a településen, így kérem Önöket, hogy éljenek az érdeklődés és a véleménynyilvánítás lehetőségével.

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

Nagy Bálint államtitkár járdát avat és köszönti a 30. éves méhész egyesületet

A Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete 2023. szeptember 29-én, pénteken 16 órától ünnepli fennállása 30. évfordulóját a Deák Ferenc út 164. szám alatt található egyesületi központnál. Ennek apropóján a községünkbe látogat Nagy Bálint úr, a térség országgyűlési képviselője, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára.

Államtitkár úr a megemlékezést követően, 17 órától a Tófeji út kereszteződésénél átadja a Magyar Falu Program támogatásából megvalósult, közel 1 km-es felújított járdaszakaszt.

Söjtör Község Önkormányzata 2022-ben 10 millió Ft vissza nem térítendő pályázati támogatásban részesült a Deák Ferenc út 63. és 157. számú házak közti szakasz felújítására, melynek kivitelezése 2023. júliusában lezárult. Az önkormányzat a korábbi években önerőből már felújított 3,5 km hosszban állami tulajdonú járdát.

Az avatóünnepségre minden érdeklődőt szeretettel vár Söjtör Község Önkormányzata.

Autómentes nap a söjtöri oviban

Európa legnagyobb közlekedési–környezetvédelmi kampánya, az Európai Mobilitási Hét idén 22. alkalommal került megrendezésre szeptember 16. és 22. között. Az eseménysorozat az Autómentes Nappal zárul, melyhez a Söjtöri Óvoda is felhívással csatlakozott.

Kértük a gyermekeket, s általuk a szülőket, hogy aki teheti szeptember 22-én autó nélkül (gyalog, rollerrel vagy kerékpárral) érkezzen az óvodába. Reggel 8 után már hosszú sorban álltak a gyermekjárművek a parkolóban. Az autó nélkül érkezők Autómentes nap emblémával ellátott nyakbavalót kaptak. 9 óra után megérkezett hozzánk Szekeres Zoltán körzeti megbízott rendőr bácsi és kollégája, akik a rendőrök felszereléséről, munkájáról, a balesetmentes közlekedés szabályairól beszélgettek a gyermekekkel. Közösen megvizsgáltak egy gyermekkerékpárt is, keresve rajta a biztonságos közlekedés nélkülözhetetlen kellékeit. A legnagyobb élmény persze a villogó és sziréna bekapcsolása valamint a rendőrautóba való beülés volt.

A délelőtt folyamán az óvoda parkolójában kialakított mini KRESZ-pályán saját kis járműveikkel gyakorlatban is kipróbálhatták a megismert közlekedési szabályokat. S mivel a rendőr bácsik nem érkeztek üres kézzel, minden kisgyermek közlekedéshez kötődő apró ajándékkal térhetett haza.

 

Gálné Hóbor Tímea

intézményvezető

Söjtöri Óvoda

Őszi köntösbe öltözött a faluközpont

A Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjai a napokban őszi köntösbe öltöztették az iskola előtti parkoló sarkán lévő házikót. A szüret és a terménybetakarítás jellegzetes motívumai díszelegnek a faházon.

Köszönjük az egyesület tagjainak és segítőiknek a munkájukat, hogy ilyen impozánsra sikeredett az őszi díszlet!

Hat lovas vezette a szüreti felvonulást

Szüreti felvonulást és bált tartott Söjtör Község Önkormányzata a hétvégén. A COVID-járvány és az elmúlt évi kedvezőtlen időjárás után sikerült újra felvonulást szervezni a településen. Az iskola előtti parkolóból délután kettő órakor indult el a népes menet, amit Németh Réka és négy lovasa, valamint Dominkó Kata vezetett fel. Hozzájuk csatlakozott tíz kistraktor, négy platós kisteherautó, két terepjáró, egy törpelovas fogat és a polgárőr egyesület autója. Az egyik platós autón foglaltak helyet a népdalkör egyesület tagjai, akiket végig kísért egy három tagú népi zenekar hegedűvel, brácsával és nagybőgővel, akik Borda Kálmán úr támogatásának köszönhetően jutottak el Söjtörre.

A központból Pusztaszentlászló irányába indult el a menet, aminek az első megállója Káplár József udvarán volt. Itt a helyi általános iskolások néptáncot adtak elő, amit Dominkó Adrienn és a szülői szervezet tagjai gyakoroltattak be velük. Tovább haladva a Dózsa utcában Horváth László önkormányzati képviselő és szomszédai voltak a vendéglátók, majd a Kossuth utca következett, ahol Németh Zsolt lovardája körül gyűlt össze a menet. Az iskolások itt is táncra perdültek. A házigazdán kívül a vendégeket Németh György és felesége is megkínálta. A Béke utcában Póka Krisztiánné, Németh Dezsőné és Pacsai Endre is kínált frissítőt és süteményt, majd a Szabadság utcában Pozovecz József előtt volt egy újabb hosszabb megálló. A Petőfi utcába átérve Hozbor Gyula kedveskedett a saját borával, majd a főúton Bak irányába is végig haladva a tűzoltószertárnál zárult a felvonulás és következhetett a vacsora és a szüreti bál Rabi Attila zenész közreműködésével.

Köszönjük a résztvevőknek a jó hangulatot, a gyerekeknek a táncot, a népdalkör egyesület tagjainak az éneklést, köszönet a gépjárművek vezetőinek és tulajdonosainak, hogy időt és költséget nem sajnálva közreműködtek a felvonuláson, köszönet a polgárőröknek a menet biztosításáért, köszönet minden söjtöri lakosnak, aki vendégül látta a felvonulókat és köszönet a szervezésben résztvevő önkormányzati vezetőknek és dolgozóknak!