Papírgyűjtés lesz szombaton az óvoda javára

PAPÍRGYŰJTÉS A SÖJTÖRI ÓVODA JAVÁRA

A Söjtöri Óvoda Szülői Szervezete

2021.11.06-án, szombaton

8.00 órai kezdettel

papírgyűjtést tart a községben.

Kérjük, segítsék a gyerekeket azzal,

hogy házuk elé a hídra kihelyezik

a háztartásban összegyűlt papír és karton hulladékot.

Támogatását köszöni:

a Söjtöri Óvoda apraja és nagyja!

A koronavírus elleni 3. oltás a zalaegerszegi oltóponton érhető el

Tisztelt Söjtöriek!

 

Dr. Simán László háziorvos tájékoztatása alapján a koronavírus elleni 3. oltást igénybe venni kívánók a zalaegerszegi oltópontra regisztrálják magukat az erre szolgáló online felületen (https://www.eeszt.gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas). Zalaegerszegen 1-2 napon belül hozzá lehet jutni a megfelelő oltóanyaghoz. A település rendelőjében a Sinopharm típusú ismétlő oltások beadása lezárult.

Mindenki keresztje került a Felsőtemetőbe is

2021. november 1-én, Mindenszentek napján “Mindenki keresztje” avatóra került sor a település Felsőtemetőjében. Könyves Gábor polgármester az alábbi gondolatokkal köszöntötte az avatón megjelenteket:

“Legyünk büszkék arra, hogy söjtöriek vagyunk, mert ide születtünk, mert munkánk, egzisztenciánk, a gyökereink mind idekötnek bennünket, e műemlékekben gazdag településre, ahol erkölcsi kötelességünk volt, hogy a Nagytemetőhöz hasonló módon a Felsőtemetőt is gazdagítsuk egy új műemlékkel, a Mindenki keresztjével!

Nagy tisztelettel köszöntöm az Egybegyűlteket a „Mindenki keresztje” avatóünnepségünk keretében. Külön köszöntöm Sághegyi Gellért plébános urat, községünk díszpolgárát, aki a mai napon megáldja nekünk ezt a keresztet, a hovatartozás jelképeként, hiszen mindazok számára kívánunk méltó körülményt biztosítani egy szál gyertya vagy mécses meggyújtására, akik elszakadtak szeretteik nyughelyétől vagy távoli földben nyugvók emlékének kívánnak adózni.

Tisztelettel és hálás köszönettel üdvözlöm Kiss Zoltán söjtöri lakosunkat, aki az előkertjében 1948-óta álló és itt látható keresztet a közösség számára önzetlenül felajánlotta, ezzel is erősítve a közösség összetartó erejét. Annak a közösségnek, amely egy embereként állt oda ennek a keresztnek a felújításához. Az önkormányzat képviselő-testületének tagjai, korábbi polgármesterünk, Baksa István vagy alpolgármesterünk, Mónok Tibor, épp úgy segítettek, ahogy a Söjtöri Polgárőr Egyesület tagjai, akik nem csak anyagi segítséget nyújtottak e kereszt felújításához, hanem – az önkormányzat dolgozóival együtt – kétkezi munkájukkal is elősegítették az emlékmű talpra állítását.

De ne feledjük kiemelni ifj. Bankó István helyi vállalkozót sem, aki műkövesként darabjaira szedte és teljes egészében restaurálta nekünk ezt a keresztet. Mindenkinek hálával és köszönettel tartozunk a mai napon. Ez a kereszt méltón hirdeti majd az itt élők hitét, áldozatvállalását és a mindenkori újrakezdés reményét.

Az idei évben az önkormányzat a Nagytemetőben – helyi vállalkozó támogatásával – megvalósított már egy nagy beruházást, a térköves járdát, mely a személyi bejárótól vezet végig a ravatalozóig, elhaladva a Nagytemető Mindenki keresztje mellett. Pár hete kaptuk a pozitív visszajelzést, hogy sikeresen pályáztunk a Magyar Falu Program “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című kiíráson, így közel 4,7 millió Ft-ból megvalósul a főbejárattól a ravatalozóig vezető út leaszfaltozása, illetve a ravatalozó épületének akadálymentesítése.

Söjtör Község Önkormányzata igyekszik minden téren fejleszteni a települést, melynek egyik legszebb példája ez a Mindenki keresztje.”

 

A köszöntőt követően Málovicsné Tánczos Irén mondott verset az egybegyűlteknek, majd Kiss Ágnes kántor vezetésével elhangzott egy ének. Sághegyi Gellért plébános ezután megáldotta a keresztet, melynek megvalósítást nagy örömmel fogadta és köszönetet mondott minden segítőnek.

Az avatást követően az elmúlt évek hagyományait követve szentmise, majd a világháborús emlékművek megkoszorúzásával zárult a Mindenszentek napja.

Aszfaltozott feljáró készülhet a Béke utcai temetőbe

A Magyar Falu Program “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiíráson Söjtör Község Önkormányzata sikeresen szerepelt, így a Béke utcai temető főbejáratától a ravatalozóig aszfaltozott feljáró készülhet. Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását!

A pályázati kiíráson 4 686 420 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A gépkocsifeljáró mindkét oldalán kerti szegély kerül beépítésre betonágyazatba, majd 490 m2 felületen új aszfaltozott burkolat teszi kényelmessé a közlekedést. A fejlesztés során a ravatalozó akadálymentesítése is megtörténik.

Söjtör Község Önkormányzata (helyi vállalkozó támogatásával) önerőből tette 2021. áprilisában szilárd burkolatúvá a temető egyik kijelölt gyalogosfeljáróját. 120 fm hosszban térkövezett burkolatot kapott a gyalogos bejárótól induló, korábban fűvel borított feljáró egészen a ravatalozó épületéig. Ez a tervezett fejlesztés is összhangban állt a jelen projekttel.

Az önkormányzat az elmúlt 4 évben önerőből (kisebb részt pályázati támogatásból) már több, mint 25 millió Ft-ot fordított járdák és utak karbantartására a településen belül és kívül. Ezek az önerős beruházások komplex, tervezett infrastrukturális fejlesztések a településen élők érdekében.

Deák Ferenc születésének 218. évfordulójára emlékeztünk

Söjtör Község Önkormányzatának szervezésében 2021. október 15-én emlékeztünk meg a település híres szülöttéről. Az eseményen többek között részt vett Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Ruzsics Ferenc a megyei közgyűlés alelnöke, Dr. Sorok Norbert a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, Dr. Molnár József a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője, Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, a környékbeli települések polgármesterei és a helyi civil szervezetek képviselői is.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő úr köszöntőjében kiemelte, hogy a közéletben hivatásszerűen szerepet vállalóknak Deák Ferenc a példaképe, akire minden magyar büszkeséggel tekinthet, különösen a zalaiak. Képviselő úr ebben a tisztségében utoljára tisztelte meg a Deák megemlékezést, mivel a 2022. évi választásokon már egyéni képviselői mandátumért nem indul. Ezúton is köszönjük Képviselő úr eddigi támogatását, rendezvényeinken való jelenlétét.

Az idei évben az ünnepi beszédre Könyves Gábor polgármester Dr. Németh László Sándort, a Magyar Nemzeti Levéltár Szakmai Koordinációs Igazgatóságának igazgatóját kérte fel, aki elszármazott zalai jogászként ismeri, sőt kutatta is Deák életművét, ami mindig aktuális, iránymutató ma is. Beszédében kiemelte, hogy Deákban öltött testet a mindenki által elfogadott, mértékadónak tekintett politikus alakja. A társadalmi-gazdasági változtatások igényét, a politikai akaratot ő tudta leginkább a jogszabályok nyelvére lefordítani, s nem hagyott kétséget a felől, hogy milyen értékek mentén politizál. Ez is tiszteletet ébresztett iránta. Deák Ferenc alakja különleges helyet foglal el a Zala megyeiek emlékezetében. Szobrok, intézmények emléktáblák viselik a nevét, róla elnevezett utcák, terek találhatók megyeszerte. Ez a kitüntető figyelem csak keveseknek adatik meg, a „haza bölcse” rászolgált erre. Deák Ferenc által ismerhette meg az ország Söjtör, Kehida, Pusztaszentlászló, Zalatárnok nevét, s ez a biztos alapokon és értékeken nyugvó viszony számos tanulsággal szolgálhat a ma emberének is.

Az ünnepségen a falu híres szülöttének életútját az általános iskolások idézték fel előadásukban. A hagyományokhoz híven a Söjtöri Népdalkör Egyesület is fellépett a megemlékezésen. Köszönjük a közreműködést!

A megemlékezés végén 21 szervezet helyezte el a megemlékezés koszorúit Deák Ferenc Emlékházánál.

Indul az influenza elleni oltás

Tisztelt Söjtöriek!

 

Dr. Simán László háziorvos tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei influenza elleni oltási kampány megkezdődött.

Kérjük a lakosságot, hogy az előző évekhez hasonlóan a 60 év felettiek, a krónikus betegek, a szociális és oktatási szférában dolgozók Söjtörön keddi rendelési napon jelentkezzenek.

Csak a láztalan, légúti megbetegedésben nem szenvedők menjenek.

Fát ültettek a méhészek az elhunyt egyesületi vezető emlékére

A Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete 2021. október 12-én hársfát ültetett el a nyáron, tragikus hirtelenséggel elhunyt egyesületi vezető, ifj. Czémán László emlékére. E nemes gesztust támogatta Söjtör Község Önkormányzata is. Településünket a helyi méhészek mellett Könyves Gábor polgármester képviselte. A megemlékezésen részt vett az elhunyt szülőfalujának plébánosa, Rudi Péter is.

A fát a 190 főt számláló egyesület székhelyéül szolgáló méhészház (Deák Ferenc út 164. szám) mögötti zöldterületen helyezték el egy emléktáblával együtt. A méhészek a jövőben parkosítani kívánják a hársfa környezetét, pihenőpadokkal és szalonnasütővel kibővítve.

Eredményes volt a jótékonysági könyv- és ruhabörze az óvoda számára

Söjtör Község Önkormányzata és a Söjtöri Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt napokban könyv- és ruhabörzét szervezett a Söjtöri Óvoda támogatása céljából.

A könyvek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által leselejtezett önkormányzati készletből kerültek értékesítésre, míg a ruhákat felajánlásból kapta a család- és gyermekjóléti szolgálat. Miklós Alexandra családsegítő Gálné Hóbor Tímea óvodavezetővel közösen szervezte meg a ruhabörzét, amit az óvodai dolgozók és a szülői szervezet tagjai segítségével eredményesen sikerült megvalósítani. Köszönet a szervezőknek és a támogatóknak!

Ne felejtsék, hogy november 6-án, reggel 8 órától a háztartásban összegyűlt papír és karton hulladékok gyűjtésével folytatódik a jótékonysági akció. A begyűjtést a szülői szervezet végzi.

Mindhárom jótékonysági akció az óvodás gyerekek támogatását szolgálja!

Kreatív alkotócsomagokat nyert az önkormányzat az óvodások számára

Söjtör Község Önkormányzata képviseletében Könyves Gábor polgármester pályázatot nyújtott be a Gyurmavilág Kft. felhívására és sikeresen nyert mindkét Söjtöri Óvodás csoport részére 1-1 kreatív nagy alkotócsomagot. Minden csomag az alábbiakat tartalmazza:

  • 14 kg 10 színű gyurma,
  • 10×0,5 liter tempera festék,
  • 3 doboz 24 db-os színesceruza,
  • 10 doboz zsírkréta 12 színes,
  • 50 db dekor karton,
  • 100 db dekor színes spatula.

A csomagok napokon belül megérkeznek az óvodába. Kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk az ovisoknak a használatukhoz😊

Október 6. – Az aradi vértanúk emléke

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. Ezen a szomorú napon hulltak le először a Ferenc József által követelt fejek: Haynau rendelkezése nyomán – hajnali fél hatkor – a négy golyó általi halálra ítélt tisztet – sorrendben Lázárt, Dessewffyt, Kiss Ernőt és Schweidelt – végezték ki először, utánuk következtek a kötélre szánt tábornokok. A sort hat órakor Poeltenberg Ernő nyitotta meg, őt pedig Török Ignác, Láhner György, Knezich Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Aulich Lajos, majd Damjanich János követte. A legszörnyűbb büntetés így Vécsey Károly grófnak jutott osztályrészül, neki ugyanis végig kellett néznie társai halálát; miután ő már senkitől nem tudott elbúcsúzni, kivégzése előtt jobb híján Damjanichnak csókolt kezet.

Az aradi tizenhármak és az első felelős miniszterelnök meggyilkolásával a Haynau által levezényelt megtorlás elérte csúcspontját, ami nem csak Magyarországon váltott ki erős indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkallta. A honvédtisztek és Batthyány kivégzése a bírósági eljárás dacára puszta gyilkosság volt, hiszen az ítélethozatalra egy koncepciós pert követően, jogtalan vádak alapján került sor; halálukkal Haynau – és Ferenc József – a magyarság függetlenségi törekvését kívánta büntetni, ennek nyomán pedig a tizennégy kivégzett férfit joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak.

Október 23-án kerül megrendezésre a Deák-naphoz kapcsolódó körtúra

A hagyományokhoz híven Deák Ferenc születésnapját követő hétvégén kerül megrendezésre a Söjtört és környékét körbeölelő Deák túra. Az elmúlt évhez hasonlóan idén sem teljesítménytúraként, hanem egy 20 km-es körtúraként kerül meghirdetésre. A kiindulási és az érkezési pont az önkormányzat Öreghegyi vendégháza (www.vendeghaz.sojtor.eu).

A túrát Toplak József főrendező és Söjtör Község Önkormányzata közösen szervezi. A klasszikus 20 km-es Deák túra útvonala érinti az Öreghegyet (a Deák-kúttal), Vasvölgyet, a pusztaszentlászlói hegyet és a Válicka-patak völgyét.

A 9 órakor kezdődő túra során lehetőség van Toplak József által vezetett formában teljesíteni a távot, illetve egyéni módon. Visszaérkezéskor az önkormányzat támogatásából lelkes segítők palacsintával várják a résztvevőket.

A túrát teljesítők oklevelet és kitűzőt kapnak, a részvétel mindenki számára ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Szociális célú tűzifa támogatás feltételrendszere

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 2.316.480,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, ami ténylegesen 114 erdei m3 tűzifa beszerzésére elegendő.

Az önkormányzat képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít a Söjtör község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

  1. a) téli fűtését tűzifával oldja meg,
  2. b) Söjtörön állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Söjtörön tartózkodik,
  3. c) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft), egyedülélő esetén 150%-át (42.750,- Ft) nem haladja meg.

A fenti jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

A szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségig.

Az ellátás iránti kérelmet a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet előterjeszteni legkésőbb 2021. november 5-ig (péntek). A kérelemhez mellékelni kell a megelőző 1 havi jövedelemigazolást, illetve egyéb, méltányossági körülményt igazoló dokumentumot.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy az idei évben a Zalaerdő Zrt. 2 méteres hosszban tudja biztosítani a tűzifát a lakosságnak.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. Amennyiben a rendelkezésre álló tűzifa elfogy, a további kérelmek elutasításra kerülnek.

114 erdei köbméter szociális célú tűzifatámogatást nyert az önkormányzat

Söjtör Község Önkormányzata – a korábbi évekhez hasonlóan – pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen.

A Belügyminisztérium a miniszteri döntés értelmében 114 erdei köbméter keménylombos tűzifát biztosít önkormányzatunk részére, melynek értéke 2 316 480,-Ft vissza nem térítendő támogatás. A tűzifát a Zalaerdő Zrt. biztosítja.

A tűzifatámogatás feltételeiről, részleteiről hamarosan értesítjük a Tisztelt Lakosságot.