Gálné Hóbor Tímea

Óvodavezető

Cím: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2.
Telefon: +36-30-317-9878
E-mail: sojtor.ovoda@tolna.net

A Söjtöri Óvoda Söjtör község szívében, a Petőfi S. u. 2. szám alatt található, az önkormányzattal és az iskola ebédlőjével egy épületben. Az intézmény fenntartója a helyi önkormányzat, a munkáltatói jogkört az óvoda vezetője gyakorolja. A három csoportban jelenleg 60 gyermeket nevelünk.

Intézményünkben hat felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik, a pedagógiai munkát három dajka és egy pedagógiai asszisztens segíti. Óvodánk felvállalta a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését, fejlesztését is.

Az ovi tágas, világos, a gyermekek egészséges környezetben tölthetik napjaikat. Játékeszközeink, szakmai felszerelésünk biztosítja a gyermekek képességeinek kibontakoztatását. Udvarunk tágas, mozgásfejlesztő játékok sora áll az apróságok rendelkezésére.

2020-ban a Magyar Falu Program keretében 30 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból megvalósult az épület tetőfelújítása, födémszigetelése, napelemrendszer kiépítése, illetve új kültéri játékok beszerzése. 2022-ben önerőből megújult két csoportszoba bútorzata, új festést kaptak a csoportszobák, az öltözők és a folyosó. Megtörtént a hideg- és melegburkolatok cseréje és teljes felújításon estek át a vizesblokkok.

Intézményünkben minden adott a 21. század követelményeinek.