Csányiné Rácz Eszter

Óvodavezető

Cím: 8897 Söjtör, Petőfi u. 2.
Telefon: +36-30-317-9878
E-mail: sojtor.ovoda@tolna.net

A Söjtöri Óvoda Söjtör község szívében, Petőfi S. u. 2. szám alatt található, az önkormányzattal és az iskola ebédlőjével egy épületben. Az intézmény fenntartója a helyi önkormányzat, a munkáltatói jogkört az óvoda vezetője gyakorolja. A két részben osztott csoportban jelenleg 40 gyermeket nevelünk.

Intézményünkben négy felsőfokú végzettségű óvodapedagógus dolgozik, a pedagógiai munkát két dajka segíti. Óvodánk felvállalta a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű    gyermekek nevelését, fejlesztését. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztését két gyógypedagógus végzettségű óvónő látja el.

Óvodánk tágas, világos, a gyermekek egészséges környezetben tölthetik napjaikat. Játékeszközeink, szakmai felszerelésünk biztosítja a gyermekek képességeinek kibontakoztatását. Udvarunk tágas, mozgásfejlesztő játékok sora áll az apróságok rendelkezésére.