Újabb járdaszakasz újul meg a főúttal párhuzamosan

A héten elkezdődött a település központjáig tartó járdarekonstrukció 4. üteme. Söjtör Község Önkormányzata önerőből valósítja meg 475 fm hosszban a Bükkaljai-patak és a középső buszmegálló közti járdaszakasz nyugati felének teljes felújítását. A munkálatok ideje alatt türelmet és óvatosságot kérünk.

A Deák Ferenc úttal párhuzamosan futó járda továbbra is a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, így önkormányzatunk saját forrásból kénytelen a nettó 5 millió Ft-os beruházást megvalósítani. A járdafelújítási program ezen szakaszával Pusztaszentlászló irányából egybefüggő, megújult járdafelületen tudnak eljutni a lakosok a település központjáig.

A tervek szerint jövőre folytatódik a felújítás a település északi feléből a központ irányába haladva.

Itt van az ősz, itt van újra

A Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjai a mai napon őszi díszbe öltöztették a település központját.  A kompozícióhoz a készítők Petőfi Sándor “Itt van az ősz, itt van újra” versét is hozzágondolták…

 

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem….

 

Köszönjük az egyesületi tagok kedvességét és önzetlen munkáját!

 

IV. alkalommal is elbúcsúztatták a söjtöri bringások a nyarat

2021. szeptember 4. napján, szombaton verőfényes időben több tucatnyi bringás részvételével elrajtolt a “IV. Nyárbúcsúztató bringatúra” Söjtör Község Önkormányzata szervezésében. Örömteli volt látni, hogy óvodás kortól egészen a nyugdíjas korosztályig képviseltették magukat a kerékpárosok.

A 30 km-es táv első megállója Tófejen a haranglábnál volt, ahol a Söjtörön vállalkozást működtető Zsohár Hajnalka és férje, a helyi önkormányzati képviselő, Tóth Gábor látták vendégül frissítővel a túrázókat. Ezt követően Hencse-pusztán keresztül Szentkozmadombjára vezetett az út, majd Zalatárnok Község Önkormányzatának vendégszeretetét élvezhettük a tárnoki hegyen. Soós Zsolt polgármester és Fitos Nikolett alpolgármester várt bennünket Jakab László tárnoki önkormányzati képviselő portáján, ahol a csoportképünk is készült. A nagyon szívélyes vendéglátás után a baki hegyre vezetett az utunk, ahol a Baki Kistermelők Baráti Egyesülete látta vendégül a bringásokat. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Balogh Elemér elnök úrnak és segítőinek a kedves fogadtatásért.

A túra zárásaként az önkormányzat Öreghegyi vendégházában ebéddel várták a Söjtöri Népdalkör Egyesület Tagjai a megfáradt kerékpározókat. Köszönet a Söjtöri Polgárőr Egyesületnek az útvonal biztosításáért és Butykó Béla falukarbantartónak a technikai segítségnyújtásért.

IV. Nyárbúcsúztató bringatúra

Kedves Söjtöriek, tisztelt Érdeklődők!

 

Söjtör Község Önkormányzata IV. alkalommal szervez nyárbúcsúztató bringatúrát!

2021. szeptember 4-én, szombaton 9 óráig várjuk a résztvevőket az általános iskola előtti parkolóban.

A túra útvonala: Söjtör – Tófej (Hencsepuszta) – Szentkozmadombja – Zalatárnoki-szőlőhegy – Baki-szőlőhegy – Söjtör, Öreghegyi vendégház.

A 30 km-es útvonal aszfaltozott, kőzúzalékos és kisebb szakaszokon földes utakon vezet át.

A szervezők, illetve Zalatárnok Község Önkormányzata a tárnoki szőlőhegyen frissítőt biztosítanak. Az Öreghegyi vendégháznál a Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjai ebéddel látják vendégül a bringásokat.

A részvétel 18 év felett 1 500 Ft/fő.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe

 „Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson.”

 

Ezt 1090-ben Szent László királyunk rendelte el. És megtartatik azóta, és emlékezünk a királyra, aki államot teremtett ennek a népnek, a magyar hazának. A szent királyra emlékezünk, aki bölcsességével, elszántságával, előrelátásával, hazaszeretetével, szívvel és lélekkel, rávezette a magyarokat arra az útra, amelyen azóta is járunk: a keresztyénség útjára. Ezer éve járjuk ezt az utat. Nemzetek, népek tűntek el, újak jelentek meg ez idő alatt az európai történelem színpadán. Mi, magyarok azonban itt voltunk, itt vagyunk.

Hinnünk kell…! Hinnünk kell a szabadság szeretetében, a keresztyénség értékeiben, a gyarapodás, a fejlődés képességében. El kell utasítanunk az önfeladást, az értéktagadást. Zrínyi Miklós fogalmaz így: „Csak jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak, tegyük régi helyére és méltóságára ….: egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók, és ha kevesen vagyunk is, nem oly kevesen azért …”

Mi magyarok, az a nemzet vagyunk, amely mindig új várat épít a romokra; amely akkor is kiáll az igaza mellett, ha mindenki ellene van, s amely mindig segít, ha bajt lát.

 

Újra pályázik az önkormányzat a zártkerti infrastruktúra fejlesztésére

A 2019-es sikeres Zártkerti Program után 2021. augusztus 9-én újra lehetőség nyílt pályázatot benyújtani zártkerti infrastruktúra fejlesztésére. Az Agrárminisztériumhoz benyújtott pályázatban 6 db zártkerti önkormányzati út részleges aszfaltozására, illetve bazaltzúzalékkal történő felújítására van lehetőség. Emellett a pályázatból választható egyéb kötelező elem közül kisléptékű víztároló kapacitás  (50 m3-es esővíztározó) kiépítését teszi lehetővé a tervezett fejlesztés. A munkálatokra megpályázott vissza nem térítendő, 100%-os támogatottságú összeg 17 897 639 Ft.

Sikeresen pályáztunk a háziorvosi eszközállomány bővítésére

Újabb sikeres pályázatot nyert a település. A Miniszterelnökség 1 892 449 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesíti Söjtör Község Önkormányzatát .

A Magyar Falu Program keretében benyújtott “Orvosi eszközök beszerzése” pályázatból a Söjtöri Egészségházban működő háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő eszközállományának fejlesztéséhez – Dr. Simán László háziorvos szakmai javaslata alapján – 1 db boka-kar index meghatározását biztosító automatizált vérnyomásmérőt, illetve 1 db EKG készüléket tud beszerezni és üzembe helyeztetni az önkormányzat.

Rövid időn belül így már 4 sikeres pályázat nyertese Söjtör – az egészségház épülete a Belügyminisztérium támogatásával 24 millió Ft-ból újulhat meg, a tűzoltó egyesület a tűzoltószertár fejlesztésére a Bethlen Gábor Alaptól 6 millió Ft-ot nyert, illetve a településfásítási program keretében 30 db sorfát biztosít az Agrárminisztérium.

Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását!

3. COVID védőoltással kapcsolatos tájékoztató

Dr. Simán László háziorvos értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 3. COVID védőoltással kapcsolatban a célcsoport a Sinopharm oltásban részesültek közül a 60 év felettiek, illetve a még oltatlanok. Részükre emlékeztető oltást , illetve az oltatlanoknak 2 oltásból álló sorozatát ajánlja. Az oltóanyag Pfizer típusú lesz. A jelentkezés személyesen a rendelőben, illetve telefonos úton rendelési időben lehetséges. Az iskoláskorúak külön kampány keretében lesznek megszólítva. Az egyéb típusú oltással beoltottak 3 körös oltásra jelentkezését most nem várják.

 

Dr. Simán László 

háziorvos, Söjtör-Pusztaszentlászló

 

Meghívó a település búcsújára

Söjtör Község Önkormányzata meghívja Önt a település búcsújára.

július 25-én, vasárnap 10:30 órától búcsúi szentmise veszi kezdetét a Szent Jakab Apostol Templomban.

A Festetics Mária IKSZT környezetében vásári árusokkal, kézművesekkel, céllövöldével, ringlisekkel találkozhatnak.

15 órától a gyerekek részére ládavasút és a „Játékok Palotája” keretében kosaras népi fakörhinta, 20 db térjáték és logikai játék, illetve 2 db ugrálóvár áll rendelkezésre.

17 órától a futballpályán a Söjtör-Gellénháza mérkőzést tekinthetik meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Benyújtásra került a “Felelős állattartás elősegítése Söjtör községben” elnevezésű pályázat

Söjtör Község Önkormányzata képviseletében Könyves Gábor polgármester a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra, az állatok veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással történő beoltására és transponderrel történő megjelölésére. A pályázat keretében összesen 73 beavatkozás végrehajtására kerülhet sor kutyák és macskák számára. A projekt költségvetése 1 153 140 Ft. Az önkormányzat Dr. Fendrik Péter szakállatorvossal kötött feladatellátási szerződést.

Az önkormányzat minden évben együttműködik Dr. Fendrik Péter szakállatorvossal az évenkénti eboltások során. Rendszeresen végzünk a településen ebösszeírást is. Emellett több esetben nyújtottunk segítséget a nem kívánt állatszaporulat kérdésének a megoldásában is. Szoros együttműködésben állunk a zalaegerszegi Együtt Egy Életért, Ártatlan Állatokért Egyesülettel. Csak az idei évben 23 esetben mentettünk közösen ebeket, valamint számos háztartáshoz juttattunk el kutyaházat, kutyatápot az állatok tartási körülményeinek a javítására. De a Zalaegerszegi Állatmenhely részére az idei évben tűzifaadományt is nyújtott az önkormányzat.

Tapasztalatunk szerint a lakosság részéről vannak tájékozatlan állattartók. Jelen pályázat segítségével kívánjuk elérni, hogy a háztartások előbbre lépjenek a felelős állattartás irányába. Megértsék azt, hogyha kevesebb a szaporulat, akkor kevesebb a kóbor állat is, amivel végső soron az állatmenhelyek kihasználtsága is csökkenthető.

A benyújtott pályázat támogathatóságáról a Miniszterelnökség 65 napon belül dönt.