2 millió Ft összegű támogatást nyújtott a Nap Nyrt. az óvodafelújításhoz

Tisztelt Söjtöriek!

 

Örömteli hír Söjtör Község Önkormányzata számára, hogy a Felsőtemető és Kispuszta között található napelempark üzemeltetője, a Nap Nyrt. 2 millió Ft összegű támogatást nyújtott községünknek!

A környezetkímélő és környezettudatos zöld energia előállítása mellett a cég nagy hangsúlyt fektet az átlátható vállalatirányításra, valamint a társaság növekedésével párhuzamosan a társadalmi felelősségvállalásra. Ennek jegyében támogatják azokat a helyi közösségeket, ahol termelő eszközökkel rendelkeznek. Söjtörön a naperőmű portfólió jelenleg 30 darab 0,5 MW (AC) kapacitású hálózatba bekötött erőmű.

A támogatóval történt többszöri egyeztetés után a Söjtöri Óvoda felújításának költségeihez járul hozzá a Nap Nyrt. ezzel a 2 millió Ft pénzösszeggel. A nyár folyamán a belső felújításon átesett intézmény fejlesztése teljes egészében önerős beruházás keretében valósult meg, ami jelentős költséget emésztett fel az önkormányzat 2022. évi büdzséjéből.

Településünk szerencsésnek vallhatja magát, hogy a kezdődő gazdasági nehézségek idején ilyen összegű támogatást kapott. Kiemelendő és példaértékű hozzáállás ez a Nap Nyrt. részéről, amit csak megköszönni tudunk, és bízunk a jövőbeni kapcsolatok további eredményes építésében.

 

Tisztelettel:
Könyves Gábor

polgármester

Szelektív és temetői hulladék kezelése

Tisztelt Lakosság!

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző cégek folyamatos panasszal élnek Söjtör Község Önkormányzata felé a hulladék kezelésének helyben történő negatív példái miatt.

A Zalaispa Zrt-vel közösen felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a COOP ABC mellett található szelektív gyűjtősziget kizárólag fehér és színes üveg gyűjtésére szolgál, nem kommunális hulladéklerakó, mint ahogy a kiemelt képen sajnos látható. Ennek a kukának az ürítése alapvetően ingyenes, de a kevert hulladék miatt húszezer forintjába kerül most az önkormányzatnak.

A Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a temetői konténerek ürítését végzi. Ezekbe a konténerekbe kizárólag a temetőben keletkező hulladék helyezhető el. A cég tapasztalata alapján a kommunális hulladéktól kezdve, az építési törmeléken át a veszélyes hulladékokig mindennemű szemét belekerül a tárolókba (még állati tetem is). Ezeknek a válogatása és kezelése lassan milliós költséget emészt fel, amit a szolgáltató az önkormányzatra hárít tovább! Másrészt, ha a nem megfelelő szeméttel gyűlik meg a konténer, akkor azt gyakrabban is kell üríteni, alkalmanként ca. harmincötezer forintért. Ezek a kiadások az önkormányzat működésétől és a fejlesztésektől vesznek el anyagi forrást. A Béke utcai temetőben többek között ezért is került kialakításra a zárt kapu az alsó bejárathoz. Érdekes módon azóta jelentős mértékben csökkent is az ott található konténer telítettsége, míg korábban a zöme illegális hulladék abba került.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a hulladéktárolókat rendeltetésszerűen használják, illetve, ha információval rendelkeznek olyan személyről, aki nem megfelelő hulladékot helyez el ezekbe, úgy kérem haladéktalanul tájékoztassák Söjtör Község Önkormányzatát. Közös érdek a szelektív gyűjtők és a temetői konténerek rendeltetésszerű használata.

 

Köszönettel és tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

Ragyogó napsütéses időben búcsúztatták a bringások a nyarat

Szombaton V. alkalommal indultak útnak az önkormányzat felhívására helyi és vendég bringások, hogy elbúcsúztassák a nyarat. A kitűnő időjárás miatt “sajnos” szüreti elfoglaltság miatt többen is távol maradtak, de így is több tucat kerékpáros (a legfiatalabb 6,5 éves) indult el az iskola előtti térről reggel 9 óra után, hogy a tófeji emelkedőt leküzdve Baktüttősön Miklós Alexandra közös hivatali köztisztviselőnél, az önkormányzat rendezvényszervezőjénél egy frissítőre és tízóraira megállhasson.

Innen Bak irányába kerekezett tovább a társaság, ahol Bakon Ottó családi gazdálkodó várta a “Csodák tava” nevű birtokán a bringásokat. Itt mindenki megtekinthette a 1,5 hektáros horgásztavat. Ezt követően a 74-es főutat átszelve egy rövid szakaszon a pölöskei erdő következett. Az Ökör-tilosi vadkertet elhagyva kanyarodott vissza mindenki Söjtör irányába. Az önkormányzat vendégházánál a népdalkör egyesület tagjai várták ebéddel a bicikliseket a 25 km-es túra végén.

Köszönet a résztvevőknek, a szervezőknek, a vendéglátóknak, a népdalkör egyesület tagjainak és a polgárőr egyesületnek, akik végig biztosították az utat. Jövőre folytatjuk!

Teljesen megújult belülről a Söjtöri Óvoda

Pontosan a 2022/2023-as tanítási év nyitására megújult belülről a Söjtöri Óvoda. Söjtör Község Önkormányzata önerőből valósította meg a több millió Ft-os fejlesztést, melynek keretében a csoportszobákhoz tartozó vizesblokkokba új vezetékrendszer került kiépítésre, a régi csempék és járólapok helyére is új burkolat került. Az öltözők padozata is megújult.

A csoportszobákban a szalagparketta és a megkopott laminált padló helyére új és nagyobb kopásállóságú parketta került. A belső helyiségek falainak javítása és festése is megtörtént. A meglévő két csoportszobába teljesen új bútorzat került, illetve részben új asztalok és székek is be lettek szerezve. A megnövekedett gyereklétszám miatt az önkormányzati hivatal tárgyalóterme is ideiglenesen csoportszobává változott, amit a kis ovisok már be is laktak.

Az elmúlt években a Söjtöri Óvoda külső és belső felújítása gyakorlatilag teljes mértékben megtörtént. Mind küllemben és felszerelésben, mind energetikailag sikerült egy olyan intézményt létrehozni, ami a 21. század követelményeinek kifogástalanul megfelel. Megtörtént az épület szigetelése, a nyílászárók részleges cseréje, a tető felújítása, napelemes rendszer kiépítése, a játszótér fejlesztése, a kerítésdrót lecserélése, új ágyak beszerzése és a mostani beruházás. Sok települési, de akár városi óvoda megirigyelheti a söjtöri ovit.

A műszaki fejlődés mellett fontos kiemelni, hogy Gálné Hóbor Tímea vezetésével sikerült a szakembergárdát is kialakítani. A tanévet a vezető mellett 4 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 3 dajka kezdi meg, akik elkötelezetten dolgoznak a gyerekek fejlesztéséért.

Kellemes időtöltést kívánunk a gyerekeknek és eredményes munkát a tanerőnek!

Támogatásként új kerítést kapott az ovi

A MET Söjtör Solar Park Kft. a napokban támogatást nyújtott a Söjtöri Óvodának. A zsidó temető környékén dolgozó napelemes beruházó cég az óvoda köré új kerítést építtetett, melynek anyag- és munkadíját teljes egészében finanszírozta. A beruházás eredményeként sikerült a közel 40 éves, erősen elhasználódott kerítésdrótot lecserélni, ami a gyerekek biztonságát is szolgálja.

Söjtör Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a MET cégcsoportnak, hogy újabb támogatással segítette a települést. Korábban már több civil szervezet is kapott szponzorációt a cégtől, valamint a napelemparkhoz vezető utat felújították közel 70 millió Ft értékben. A MET cégcsoport társadalmi felelősségvállalása kiemelkedő és példaértékű Söjtör életében.

Károkozás történt a Béke utcai temetőnél

2022. augusztus 25-én az éjjeli órákban a Béke utcai Nagytemetőnél a képen látható károkozás történt. A rendőrségtől kapott információk alapján egy béke utcai család rokona személygépkocsival belehajtott a pár hete telepített új korlátba és kiskapuba. Az anyagi károkozás jelentős, több százezer forintos lesz a helyreállítási költség, melyet az önkormányzat a károkozón be fog hajtani!

Kérjük a lakosság türelmét, amíg a személyi bejárat és a hozzá tartozó korlátok helyreállítása megtörténik.

V. Nyárbúcsúztató bringatúra

Kedves Söjtöriek, tisztelt Érdeklődők!

 

Söjtör Község Önkormányzata az V. Nyárbúcsúztató bringatúra rendezvényét szervezi!

2022. szeptember 3-án, szombaton 9 órára várjuk a résztvevőket az általános iskola előtti parkolóban.

A túra útvonala: Söjtör – Tófej – Baktüttős – Bak (Csodák tava) – Ökör-tilosi vadkert – Söjtör, Öreghegyi vendégház.

A 25 km-es útvonal aszfaltozott utakon vezet át (egy ca. 1 km-es  szakaszt leszámítva).

A szervezők a túra során frissítőt biztosítanak. Az Öreghegyi vendégháznál a Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjai ebéddel látják vendégül a bringásokat.

A részvétel 18 év felett 1000 Ft!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatás népszámlálás lebonyolításáról

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2022. október 1. és november 28. közötti időszakban népszámlálásra kerül sor hazánkban. 

A népszámlálás Magyarország teljes lakosságát érinti, az összeírásra az egész országban egyidőben kerül sor, minden lakásra és személyre kiterjed. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, jellemzőiről, egészségi állapotáról, lakáskörülményeiről.

  • Népszámlálási kérdőívet kötelező kitölteni életkortól és állampolgárságtól függetlenül mindenkiről, aki Magyarországon él;
  • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, vagy akár hosszabb ideig külföldön dolgoznak, tanulnak, de a családjukhoz rendszeresen hazajárnak;
  • azon Magyarországon élő külföldiekről, akik legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdésekre a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.

2022. október 1-16. között a kérdőív önállóan, az erre a célra létrehozott online felületen tölthető ki.

Október 17-november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.

November 21-28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember utolsó napjaiban. Ebben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, ami az online kitöltéshez szükséges. Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet! 

A felkérőlevél nevet nem, csak címet tartalmaz; a sikeres kézbesítés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek meg. Fentiek miatt is kérem, hogy a házszámot az ingatlanon jól látható módon tüntessék fel.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése kimondja, hogy „Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.” 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján:

„(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti házfalára, kerítésére, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának kihelyezni. 

(2)  A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.”

 

Kérem fentiekben szíves együttműködésüket!

 

Söjtör, 2022. augusztus 3.

 

Tisztelettel:

Dr. Forgó Annamária

jegyző

 

Elkezdődött az óvoda és az üzemi konyha belső felújítása

Az óvoda nyári szünetére időzítve kezdődött el önerős beruházás keretében a Söjtöri Óvoda belső felújítása. A rekonstrukció keretében megújul a két csoportszoba bútorzata (a Szülői Szervezet támogatásával), új festést kapnak a csoportszobák, az öltözők és a folyosó. Megtörténik a hideg- és melegburkolatok cseréje és teljes felújításon esnek át a vizesblokkok.

A 2022/2023-as tanévtől Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében az eddigi 2 csoportos, 50 fős óvoda helyett 3 csoportos, 75 fő befogadására alkalmas intézmény lesz az ovink. Ideiglenesen az új csoportszoba a közös önkormányzati hivatal tárgyalótermében kerül kialakításra, ami a közfal átvágásával közvetlen összeköttetésbe került már az óvodával. A helyben megnövekedett gyermeklétszám miatt szükséges a bővítés. De a szomszédos településekről is több szülő érdeklődött már a söjtöri oviba történő felvételről. Ez az érdeklődés is jól mutatja, hogy magas szintű szakmai munka folyik a Söjtöri Óvodában Gálné Hóbor Tímea vezetésével. Sikerült új óvónőt is felvenni az új tanévre, illetve a megnövekedett csoportlétszám miatt pedagógiai asszisztenssel is bővül majd az alkalmazotti létszám.

Az óvoda fejlesztésével párhuzamosan az üzemi konyha felújítása is elkezdődött. A főzőhelyiségben, illetve a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekben a lassan 40 éves padozat újul meg szintén önkormányzati önerőből. A munkálatok előreláthatólag két hetet vesznek igénybe. A Képviselő-testület az elmúlt években folyamatosan fejlesztette ezt az épületrészt is. Korábban megtörtént már a nyílászárók cseréje, az épületrész homlokzati szigetelése, a vizesblokkok felújítása, valamint az étkező burkolatainak cseréje.

Az ősz folyamán, jogerős építési engedély birtokában benyújtásra kerül a bölcsőde építésére kiírt pályázat. A Képviselő-testület továbbra is meg kívánja valósítani ezt a kiemelt beruházást. Bízunk benne, hogy ezt a pályázati forrást nem érintik a kormány megszorító intézkedései.

 

 

Lezárult az egészségház és a mögötte található garázsok felújítása

A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” kiírás keretében Söjtör Község Önkormányzata 24 073 960 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az egészségház épületének felújítására. A munkálatok a napokban értek véget.

A kivitelezés első fázisa januárban kezdődött, amikor korszerű, új gázkazán került beépítésre az épület fűtéskorszerűsítése céljából. Ezt követően március hónapban megkezdődött a napelemes rendszer kiépítése 3×5,04 kWp teljesítménnyel. Ezután történt meg az épület és a lábazat komplett szigetelése, színezése. Megújult a teraszon a járólap, valamint új festést kaptak a fém- és fafelületek.

Az épület mögött található önkormányzati garázsok is megújultak az elmúlt hónapokban a Járási Startmunka Mintaprogram támogatásával. Megtörtént a tető újrafedése, valamint az épület vakolatának javítása és színezése, illetve a garázskapuk borítása is megújult.

A napokban befejeződött az egészségház előtti parkolók leaszfaltozása, illetve a térköves járda felújítása. A parkoló felfestése van már csak hátra.

A beruházáshoz kapcsolódóan vagyonvédelmi szempontból kamerarendszer is felszerelésre került az épület köré, illetve a váróba, melynek üzembe helyezése hamarosan megtörténik. A kamerarendszer kiépítését a helyi polgárőr egyesület is támogatta a vasgyűjtési akcióból származó bevételéből.

A Söjtöri Egészségház kívül és belül is a környék egyik legkorszerűbb épülete, melyre joggal lehetünk büszkék!

Zártkerti utak újultak meg és csapadékvíztározó épült az Öreghegyen

Söjtör Község Önkormányzata az Agrárminisztérium 2021. évi Zártkerti Program pályázatán 17 897 639 Ft-os támogatást nyert zártkerti utak felújítására, illetve kisléptékű víztároló kapacitás (50 m3-es esővíztározó) kiépítésére. A munkálatok a mai napon befejeződtek.

A kivitelezés június második hetében kezdődött el. Első feladatként megtörtént a meglévő felületek részleges bontása, a bakhátak leszedése és a tükörszerkezet profilozása. Ezt követően került kialakításra zúzalékfelület azokon az utakon, melyek végpontja aszfaltozott úthoz csatlakozik, amelyen keresztül közvetlenül érhető el a település. Vagyis a Rapátfeljáróról elágazó utak javítása történt meg, Sántaszerben közel 1 km-es szakaszon, a Rapátról leérve a két rövidebb útszakaszon 275 fm hosszban.

A projekt keretében két db önkormányzati út részleges aszfaltozására is lehetőség nyílt (55 fm hosszban a Szabó-hegyen és 150 fm hosszban a Bükkföldön). Emellett két útcsatlakozási ponton is sikerült aszfaltréteggel megerősíteni a felületet. A csapadékvíz ezeken a szakaszokon jelentős károkat okozott korábban. A kitűnő munkának köszönhetően a múlt heti heves esőzések már nem tettek kárt sem az aszfaltozott, sem a bazaltzúzalékos szakaszokon.

Az Öreghegyi vendégház alatti önkormányzati területen került kialakításra egy esővíztározó is, ahonnan a zártkerti ingatlantulajdonosok öntözéshez vízvételi lehetőséghez juthatnak. A tároló a vendégháztól és a parkolótól lefolyó esővizet gyűjti össze.

A beruházások révén tovább fejlődik a söjtöri szőlőhegy turisztikai vonzereje. Egyre inkább felfedezik maguknak az emberek az Öreghegyet és környezetét, hiszen az elmúlt pár hónapban Győr, Veszprém, Szombathely környékéről, de még Budapestről és Bécsből is érkeztek új ingatlantulajdonosok hozzánk. Ebből is látszik, hogy milyen potenciál rejlik a település fölött emelkedő hegyhátban.