Megújult a harmadik óvodai csoportszoba bútorzata is

A júliusi nyári leállás alatt megújult a Söjtöri Óvoda harmadik csoportjának is a bútorzata. Az önkormányzat tárgyalóterméből kialakított csoportszobába Söjtör Község Önkormányzata önerőből vásárolt új bútorokat.

Az elmúlt évben az óvoda másik két csoportszobája teljes felújításon esett át (az öltözőkkel és vizesblokkokkal együtt), melynek része volt a bútorzat cseréje is. Ezzel az idei beruházással mindhárom csoportszoba egységes arculatot mutat, ahol minden söjtöri kisgyermek komfortosan érezheti magát.

A kinti játszóudvaron is történt egy kisebb fejlesztés. A homokozók fölé napvitorlák kerülnek, melyek megfelelő árnyékolást nyújtanak az ott játszó gyermekeknek.

 

Aranymisét celebrált Sághegyi Gellért plébános

Szent Jakab napjához kapcsolódva celebrálta aranymiséjét községünk plébánosa, Sághegyi Gellért. 1973. július 29-én, a söjtöri búcsú napján mutatta be első miséjét Gellért atya, 50 évvel később ugyanazon a helyen és ugyanúgy búcsúkor ünnepelhette az aranymiséjét.

A Plébános úr 1945. november 24-én született Zalaegerszegen. Anyai nagyanyja söjtöri származású volt. Iskoláit Zalaegerszegen végezte. A sorkatonai szolgálat után nyert felvételt a Szombathelyi Püspökség papnövendékei közé. Először Győrben, majd Budapesten tanult. 1973. június 24-én szentelték pappá. Fiatal papként, mint beosztott lelkész – káplán – szolgált Szentgotthárdon, Celldömölkön, a szombathelyi domonkos, majd szalézi templomban. 1985. augusztus 19-én került végül Söjtörre. ahol a hívek segítségével rövid időn belül lakhatóvá tette a plébánia épületét, kívül-belül fel lett újítva a templom, rendbe lett tévő a templomkert, és ami a legfontosabb, hogy a hívek visszataláltak a templomba.

Gellért atya 38 éve szolgál Söjtörön. Eleinte Pusztaszentlászló és egy ideig Tófej tartozott hozzá, de hosszú évek óta már Pusztamagyaród, Szentliszló és Bucsuta is az ő körzete, ahol fáradhatatlanul végzi a munkáját. A pusztamagyaródi templom teljes felújítása mellett a söjtöri plébánia korszerűsítése is folyamatban van.

Ezen a vasárnapon az istenháza úgy megtelt a hívekkel, hogy többen csak az ajtón kívülről hallgathatták a szentmisét. Plébános úr igyekezett felidézni az 50 évvel ezelőtti eseményeket. Kitért arra is, hogy milyen indíttatásból választotta a papi hivatást és mennyi mindent köszönhet a híveknek.  Az öt település minden hívője köszöntet és imát mond a drága jó Atyánkért, Söjtör község első díszpolgáráért és kérjük a jó Istent, hogy még sokáig jó egészségben tartsa és ne engedje el Plébános urat közülünk!

Dr. Simán László háziorvos szabadságra megy

Tisztelt Söjtöriek!

 

Dr. Simán László háziorvos értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023.07.17-től 07.28-ig szabadságon lesz.

Rendelés:  07.18-án és 07.25-én kedden  12.30.-tól-14.00.-ig Söjtörön, 07.20-án és 07.27-én csütörtökön  12.30-tól-14.00- ig Söjtörön,

utána pedig  mindkét napon 14.00.-14.30-ig Pusztaszentlászlón lesz.

Helyettesít: Dr. Tóthbán Beáta baki háziorvos.

A doktornő a  06-20/218-6923 mobilszámon érhető el.

Baki rendelő: 92/461-002.

Új közszolgáltató üzemelteti az önkormányzati konyhát

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete április hónapban pályázatot írt ki az önkormányzati konyha és étterem 5 éves üzemeltetésére, mivel Szabó Ferencné bérleti jogviszonya 2023. június 30-án lejárt. Szabó Ferencné jelezte a Képviselő-testület felé, hogy nem kíván újabb időszakra bérlő lenni, így új közszolgáltatót kellett pályáztatás útján keresni. Szabó Ferencnének köszöni az önkormányzat az elmúlt 10 évben nyújtott szolgáltatását, a helyi lakosság, civil szervezetek rendezvényeire való rendelkezésre állást.

Az óvodai, iskolai és szociális étkeztetés biztosítására az önkormányzat az Atroplusz Közétkeztetési és Szolgáltató Kft-vel kötött 5 éves szerződést. Július 1-től az üzemi konyha és étterem működtetését ez a cég látja el. 2 söjtöri dolgozót foglalkoztatnak a konyhán, akik kiadagolják az óvodások és iskolások számára a reggelit, ebédet és uzsonnát. A szociális étkezést igénybe vevők a továbbiakban is házhoz szállítva kapják az ebédet. Új szolgáltatás az ő esetükben a választható A és B menü, valamint minden szociális étkező az Atroplusz Kft-től ingyen és bérmentve új éthordókat kapott.

Amellett, hogy az új üzemeltetési időszakban az önkormányzat jelentősen magasabb bérleti díjat kap, az új közszolgáltató térítési díjai viszont kedvezőbben alakulnak. Az óvodások esetében továbbra is mindenki ingyen étkezik az önkormányzat rendelete alapján. Az iskolások attól függően, hogy milyen étkezési szolgáltatást vesznek igénybe, átlagosan 15-20%-kal olcsóbban étkezhetnek, ahogy a szociális étkezők is jutányosabb áron kapják az ebédet.

A helyi lakosság és a civil szervezetek számára a jövőben is lehetőség lesz rendezvényeket tartani az ebédlőben. Az Atroplusz Kft. ilyen jellegű szolgáltatást is vállal a söjtöriek számára.

 

Újabb 1 km-es járdaszakasz újult meg a községben

A Magyar Falu Program sikeres pályázatának köszönhetően a napokban elkészült egy újabb járdaszakasz felújítása a településen. Söjtör Község Önkormányzata még 2022-ben sikeresen szerepelt a Magyar Falu Program kiírásán és 10 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. Ehhez az összeghez további minimális önerő igénybevételére is szükség volt, hogy elkészülhessen a közel 1 km-es járdaszakasz a Deák Ferenc úttal párhuzamosan a tófeji elágazó és a 63. számú ház között.

Az önkormányzat az elmúlt években kizárólag önerőből felújított a Magyar Állam tulajdonában álló és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében lévő Deák Ferenc úttal párhuzamos járdaszakasz nyugati oldalán 3,5 km hosszú szakaszt már. Most először nyílt lehetőség állami tulajdonú járda felújítására pályázni és azonnal siker is koronázta a Könyves Gábor polgármester által megírt pályázatot. Jelen pályázati konstrukció egyedisége, hogy a felújított szakaszt az önkormányzatnak tulajdonba is kell venni.

Első feladatként a meglévő felületek megtisztítása és lokális felbontása történt meg. A tükörszerkezet kialakítása után lokálisan CKT betonágyazat és durva aszfaltréteg készült el kézi terítéssel, vibrációs tömörítéssel. Emulziós kellősítést követően történt meg a járdafelület aszfaltozása gépi és kézi terítéssel, hengereléssel. A munkák zárásaként megvalósult a padkafeltöltés.

Ehhez a munkálathoz kapcsolódóan megtörtént még a templom hátsó oldalához vezető, botlásveszélyes kis járda felújítása is. A meglévő betonlapok elbontásra kerültek és teljesen új, szegélykövek közé betonozott, biztonságos feljáró készült.

Söjtör Község Önkormányzata önerőből májusban elkészíttette a Béke utcai Nagytemető új térköves járdaszakaszait, illetve a Felsőtemetőbe egy stabil, gyalogos feljárót.

Ezen beruházások mindegyike a gyalogos közlekedésbiztonságot és a közlekedési komfortot javítják. Használják egészséggel az új söjtöri járdákat!

 

Értelmetlen rongálás történt a futballpályánál

A söjtöri futballpálya kispadját vandálok látogatták meg 2023. július 5-ére virradóan. A kiemelt képen is látható rongálást vitték végbe az erejükkel és eszükkel nem bíró fiatalok. A kispadra csavarozott székeket erőszakkal letördelték, az építmény hátfaláról a lemezborítást leszaggatták. Köszönet a Söjtöri Mentőállomás dolgozóinak, akik elzavarták a vandálokat, ezzel minimalizálva a károkat és értesítették Könyves Gábor polgármestert az esetről.

Pár nap elteltével sikerült információt kapni az elkövetők személyéről. A rongálók a sportegyesület részére megfizetik az okozott kárt, megjavítják a lemezelést, illetve a készleten lévő székekből helyreállítják az eredeti állapotokat.

Bízunk benne, hogy a jövőben az ehhez hasonló cselekedetek elkerülik a településünket!

Lenyűgöző zenei élményt is nyújtott az V. Nyitott pince túra a szőlőhegyen

Az elmúlt hétvégén tartotta meg Söjtör Község Önkormányzata a kisjubileumi “V. Nyitott pincék éjszakája túrát”.  A söjtöri szőlőhegyen közel 5 km-es távon délután fél 6-kor indultak el a résztvevők az Öreghegyi vendégháztól.

A több, mint 120 túrázó az első állomáshelyen, Sántaszerben a Reiner család vendégszeretetét élvezhette. Innen Kocsisszerbe vezetett az út, ahol Vizsi Zsolt volt a vendéglátó. Ezt követően az önkormányzat gyümölcsösénél Miklós Alexandra szervező és Butykó Béla falukarbantartó fogadta a vendégeket. Majd a Nagykőtető vonulatán elhaladva Tóth “Pék” Sándor és családja fogadta a vígkedélyű társaságot.

A résztvevők itt hallgathatták meg Angyal József zeneművész lenyűgöző előadását. A Norvégiából pár éve Zalatárnok-Vakola településrészre hazaköltözött művész változatos hangzású minikoncertet adott. Művész úr zenei aláfestés mellé élőben játszott többek között hegedűn, fuvolán, szaxofonon, pánsípon. Az előadást a közönség vastapssal köszönte meg és kétszer tapsolta vissza az előadót.

A túra zárásaként ifjabb Paucsa János volt a házigazda az utolsó, ötödik állomáson. A vendéglátók minden helyszínen rendkívül kedvesen fogadták a látogatókat és példásan kitettek magukért, amit külön köszön Söjtör Község Önkormányzata!

Minden érdeklődőnek köszönjük a részvételt! Jövőre találkozunk újra a söjtöri szőlőhegyen!

Újabb térköves járda épült a Nagytemetőbe

Június elején kezdődött el a Béke utcai Nagytemetőben egy jelentős beruházás. Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésében döntött egy 160 fm hosszú új, térköves járdaszakasz építtetéséről önerős fejlesztés keretében.

A gyalogos bejárótól egyenesen felvezető járda derékszögben törve vezet a ravatalozó épületéig és ott csatlakozik a 2021-ben épített járdához. Emellett az elkészült új szakasz a személyi bejárótól jobbra is elvezet a Béke utcával párhuzamosan a szervizkapuig.

Ezzel az önerős beruházással a temető úthálózata teljessé vált, hiszen 2022-ben a Magyar Falu Program támogatásával megvalósult a gépkocsifeljáró burkolatának megszilárdítása és aszfaltozása 120 fm hosszban. A szilárd burkolatú járdaszakaszok pedig megkönnyítik a közlekedést a főbb gyalogos útvonalakon.

A Nagytemetőben elkezdődött a Festetics-sírkert felújítása is. Festetics Mária halálának 100. évfordulóján a sírkert kerítése új alapot kap, illetve megtisztulnak az ott található sírkövek is. A kovácsoltvas kerítés felújítására a későbbiekben, pályázati forrás igénybevételével kerül majd sor.

Új fejlesztésként a Béke utcai temetőben urnafal kialakításáról is döntött a Képviselő-testület. A ravatalozó épülete mellé egy 8 kamrás, 16 férőhelyes urnafal épül pár héten belül. Ezzel újabb szolgáltatást biztosít az önkormányzat a Tisztelt Lakosság számára.

A Felsőtemető sem marad ki a fejlesztésekből. Tavasszal már sikerült az országos Településfásítási Program támogatásából 10 db keskenylevelű kőrisfát ültetni a temetőhöz vezető út mellé. A napokban ennek a sírkertnek a gyalogos feljárója stabil, beton járdafelületet kap. Szintén ezzel a temetővel kapcsolatos az a fejlesztés, ami múlt hónapban valósult meg. A település első házától egy 125 fm hosszú mészkőzúzalékos járdaszakasz került kialakításra, hogy a temetőbe igyekvő gyalogosoknak már ne az úttest szélén kelljen megközelíteni a temetőt. Ezen utóbbi beruházások is az önkormányzat saját bevételeinek terhére kerültek kivitelezésre.

Június 24-én V. Nyitott pincék éjszakája túra a söjtöri hegyen

Kedves Söjtöriek, tisztelt Érdeklődők!

 

A Söjtöri Öreghegyen 2023. június 24-én, szombaton kerül sor az “V. Nyitott pincék éjszakája túra” elnevezésű önkormányzati rendezvényre.

Regisztráció: 17 órától az Öreghegyi vendégházban (8897 Söjtör, Ady u. 10.).

Indulás: 17:30 órakor.

Táv: 5 km (5 állomással, vendéglátással).

Részvételi díj: 1 000 Ft.

Söjtör logoval és Öreghegy felirattal ellátott talpas borospohár vásárolható 1 500 Ft/db egységáron.

A túra hangulatát fokozza Angyal József zeneművész (www.angyal.com), aki két helyszínen változatos zenei hangzású minikoncertet ad.  Művész úr számos magyar könnyűzenei és jazz formáció oszlopos tagja volt.  Játszik hegedűn,  szaxofonon, fuvolán, pánsípon…. Koncertezik különböző stílusú zenekarokkal a jazz, a népzene, a rock, a komolyzene területén. Zenéket ír,  hangszerel,  adaptál,  betanít, vezényel. 2022-ben végleg hazaköltözött Norvégiából  Magyarországra, Zalatárnok község Vakola településrészére.

Minden érdeklődőt szeretettel vár Söjtör Község Önkormányzata!

A söjtöri mentősöket köszöntöttük a szolgálat napja alkalmából

Dr. Forgó Annamária jegyző és Könyves Gábor polgármester köszöntötte a Söjtöri Mentőállomás szolgálatban lévő munkatársait a Mentők napja alkalmából. A helyi mentőállomás 2015-ben kezdte meg működését. A 13 fős állomány 2 esetkocsival látja el a feladatát elsősorban Söjtör vonzáskörzetében. De gyakran teljesítenek szolgálatot a vármegyehatáron túl is.

1948-ban jött létre az Országos Mentőszolgálat és ez által a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxyológiát, azaz a mentéstant. Május 10-ét a szolgálat születésnapjává nyilvánították, ekkor ünnepeljük a mentők napját.

A mentő­állomással a kapcsolat a hivatali kereteken is túlmutat, hiszen Lezsák Krisztián állomásvezető már többször tartott egészségügyi oktatást az óvodában, iskolában és a hivatalban is, valamint önkormányzati rendezvényeken is részt vesznek a mentősök. Önkormányzatunk mindenben segíti az állomás működését, így az idei évben is anyagi támogatást kaptak zöldterület- és egyéb kisebb karbantartási feladatok ellátásához. Emellett állatvédelem szempontjából is jeleskednek a mentősök, mert még korábban befogadtak egy kóbor ebet, akit nagy gondossággal tartanak és nevelnek.

Ezúton is köszönjük a helyi mentősök színvonalas és elkötelezett munkáját!