Hírek

Lakossági tájékoztató fejlesztésekről, pályázatokról, programokról

Tisztelt Söjtöriek!

 

Engedjék meg, hogy Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tájékoztassam Önöket a település aktualitásairól, a pályázati és fejlesztési tervekről, illetve a 2021. évi várható programokról.

A világméretű koronavírus-járvány harmadik hulláma lecsengőben van Magyarországon. Söjtörön Dr. Simán László háziorvos és segítői aktívan vették ki részüket az oltási feladatokból. Ezúton is köszönjük Doktor úr és asszisztensei segítségét.

Az országos újranyitás lehetővé teszi, hogy a Mobil Kormányablak Busz kéthetente ismét fogadja az ügyfeleket a közös önkormányzati hivatal parkolójában. A menetrendet figyeljék a település hirdetőtábláin, illetve a www.sojtor.eu honlapon. A söjtöri hivatal ügyfélfogadása továbbra is korlátozott, az épületben kötelező a védőmaszk viselése, illetve kézfertőtlenítő használata.

A 2021. évi önkormányzati költségvetés a koronavírussal összefüggő kormányzati elvonások (gépjárműadó teljes megvonása, illetve az iparűzési adó 50%-os mérséklése) miatt szűkös anyagi lehetőségeket szab a Képviselő-testületre. Ennek ellenére vannak elengedhetetlen felújítások, melyeket az idei évben meg kívánunk valósítani. Az üzemi konyha padozatának részleges felújítása, illetve eszközfejlesztése a nyári leállás alatt megvalósul. Napirenden van az utcanévtáblák cseréje és a falutáblák karbantartása. Valamint keressük a lehetőségét a főúttal párhuzamos állami tulajdonú járdaszakasz 2017-ben önerőből megkezdett felújítási programjának folytatására.

Az elmúlt két hónapban több pályázat is benyújtásra került. „Söjtör község belterületi útjainak és közterületeinek karbantartásához munkagép és eszköz beszerzése” című pályázat keretében 1 db 50 LE-s kistraktort, illetve hozzá eszközt kívánunk beszerezni. A megpályázott összeg 14 998 300 Ft. A legutóbbi alkalommal is pályáztunk gépbeszerzésre, sajnos akkor tartaléklistára kerültünk. Önkormányzatunk évek óta részt vesz a Járási Startmunka Mintaprogramban, melynek eredményeként az utak, közterületek karbantartásához szükséges kisebb eszközöket (fűnyíró, fűkasza, sövényvágó, ágvágó, lapvibro, ágaprító, stb.) sikerült már beszerezni.

A világméretű koronavírus-járvány hatására kiemelt fejlesztési területként határoztuk meg a söjtöri egészségügyi ellátás és infrastruktúra még magasabb színvonalú biztosítását. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy 25 éve stabilan, magasan képzett, betegközpontú háziorvossal rendelkezik a település. Dr. Simán László kérésére a „Söjtöri háziorvosi eszközállomány fejlesztése” című Magyar Falu Programos pályázatból kívánunk 1 db boka-kar index mérőt, valamint 1 db EKG készüléket beszerezni 1 892 450 Ft összegben.

A háziorvosnak, védőnőnek helyt adó Egészségház épületét a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” kiírás keretében kívánjuk külsőleg felújítani. A fűtés- és energetikai korszerűsítés mellett napelemek elhelyezését céloztuk meg. Az igényelt támogatás 24 073 960 Ft, önkormányzatunk 5% önerőt vállal a projekthez.

További két pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program kiírásaira. „Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás külső és belső felújítása, környezetrendezése” pályázat keretében pályakezdő iskolapedagógusok számára kívánjuk megújítani az épületet 13 926 147 Ft támogatásból. Egy éve már, hogy a település iskolájában tanítanak. Örömteli, hogy sikerült 50 km-es távolságból pályakezdő fiataloknak lehetőséget biztosítani a hivatásuk megkezdéséhez Söjtörön.

A „Söjtöri Béke utcai Nagytemető útrekonstrukciója és akadálymentesítése” pályázat átfogó temetőfejlesztési koncepció része. 4 999 876 Ft-ból a nehezen járható gépkocsifeljárót kívánjuk leaszfaltozni, illetve megvalósítani a ravatalozó akadálymentesítését. A temetőben az idei évben vállalkozói támogatásból és önerőből 120 fm hosszban új térkövezett járdát építettünk. A ravatalozó épületén kisebb felújításokat is elvégzünk még az év folyamán.

A 2021-es év második felében kívánjuk benyújtani a Belügyminisztériumhoz egy új bölcsőde létrehozására irányuló pályázatunkat. A projekt első fázisa elkezdődött, az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. Az alapján készítjük el a pályázati anyagot. Magyarország Kormányának családtámogatási politikája rendkívül pozitív eredményeket mutat községünkben. Egyrészt elmondható, hogy gyakorlatilag elfogytak az üresen álló lakóházak a településen, másrészt közel teljes kihasználtság mellett működik az óvodánk, illetve rég nem látott mértékű a gyermekszületések száma.

A fejlesztések és a pályázatok mellett az idei évben több program megvalósítását is célul tűztük ki. A szervezéshez segítséget nyújt Gyarmati Mariann közművelődési szakember, aki az idei évtől Söjtör és Zalatárnok községek kulturális programfelelőse.

Július 3-án a „III. Nyitott pincék túra” keretében 17:30-tól várjuk a résztvevőket az Öreghegyi vendégházhoz. A program során 5 km-es távon 5 nyitott pincét látogatunk meg, majd zenés utcabállal zárul a rendezvény a hegyen, ahol jótékonysági céllal a Söjtöri Deák Ferenc Sport Egyesület büfét üzemeltet.

Július 25-én, Szent Jakab napján lesz a községi búcsú, ahol a korábbi években megszokott árusok, körhintások, ládavasút mellett elsősorban a gyerekeknek szeretnénk újabb attrakciókat nyújtani a Játékok Palotája révén (kosaras népi fakörhinta, 20 db térjáték és logikai játék, illetve 2 db ugrálóvár várja a délután folyamán az érdeklődőket).

Szeptember 4-én nyárbúcsúztató bringatúra következik, majd szeptember 18-án szüreti mulatságot tartunk. A délutáni rendezvényen a felnőtteket zenés fellépők és szüreti bál, a kisebbeket gyerekkoncert, vetélkedők, kézműves foglalkozások, arcfestés, lufihajtogatás, buborékfújás és a Játékok Palotája is várja.

Október 15-én emlékezünk meg községünk híres szülöttéről, Deák Ferencről.

December 18-án az Idősek karácsonya, míg másnap a Falukarácsony rendezvényeinkkel zárjuk a 2021-es évet.

Közérdekű bejelentéseiket, észrevételeiket, támogatásukat szívesen fogadjuk. Látogassák a www.sojtor.eu önkormányzati weblapot, ahol naprakész információkat találnak.

 

 

Jó egészséget kívánva maradok tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

Zalaispa Zrt. tájékoztatója szabványos és nem szabványos gyűjtőedényekről

Tájékoztatás – szabványos és nem szabványos gyűjtőedényekről

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 18. pontja alapján:

Gyűjtőedényszabványos mérettel rendelkező hulladékgyűjtő edényzet, hulladékgyűjtő zsák, valamint az elkülönített hulladékgyűjtés céljából üzemeltetett eszköz, berendezés.”

A hulladékgyűjtő edényekre vonatkozó jelenleg hatályos szabvány a következő: MSZ EN 840-1:2013

A fenti szabvány már több éve hatályos, azonban ennek ellenére tapasztalható, hogy a lakosság jókora része az érvényes szabványnak egyáltalán nem megfelelő, láthatólag gyenge minőségű, a szabványedényhez képest olcsóbb edényeket vásárolnak, illetve használnak.

Amennyiben Ön nem az MSZ EN 840-1:2013 szabványnak megfelelő edényzetet használ, úgy az edényben, a szabványtól eltérés miatt keletkező esetleges sérülésért Társaságunk felelősséget nem vállal, azaz kárt nem térít!

Az alábbiakban felsorolásra kerülnek a szabványos és nem szabványos gyűjtőedények lényeges tulajdonságai. Kérjük, hogy edényzet vásárlásnál szíveskedjen ezeket figyelembe venni! A szabvány száma az edényen fel van tüntetve!

Szabványos gyűjtőedény: (lásd 1. kép)

 • Fésűs ürítő szerkezettel üríthetők
 • Anyaguk UV-, hideg-, meleg- és vegyszerálló
 • Csendes, tömörgumi kerekekkel van ellátva
 • Az edények megfelelnek az EU zajvédelmi    előírásainak
 • Felhasználóbarát

Nem szabványos gyűjtőedény: (lásd 2. kép)

 • Kör keresztmetszetű, kerék nélküli edények
 • Fésűs ürítő szerkezettel nem üríthetők
 • Fémből vagy gyengébb minőségű műanyagból készülnek
 • Fedelük csak egy ponton illeszkedik
 • Gyakoribb a sérülés, rongálódás, horpadás, törés veszélye

 

A fém hulladékgyűjtő edényzetek azonnali cseréjét kérjük a lakosságtól, túl azon, hogy nem szabvány szerinti edényzet, kollégáink részére sérülést okozhatnak.

Jelezzük továbbá, hogy az edényzet károsodás, törés kivizsgálásának esetében az ügyfél köteles az edényzet károsodását azonnal a Szolgáltató részére jelezni. Amennyiben az ügyfél bejelentési kötelezettségének az esemény bekövetkezését követő 3 napon belül nem tesz eleget, úgy a Szolgáltató az ügy kivizsgálására nem kötelezhető, a panasz elutasításra kerül.

Társaságunk csak abban az esetben vállal felelősséget és kártalanítja az ingatlanhasználót, ha szabványos és 4 évesnél nem öregebb a kukaedény.

 

Együttműködésüket és megértésüket ezúton is köszönjük!

 

Tájékoztatás a hulladékgyűjtés főbb pontjairól

A szolgáltatás igénybevevőnek szállítási napon reggel 6,00 óráig kell kihelyezni a hulladékgyűjtő edényt, vagy cégemblémás zsákot az útpadkára, illetve a begyűjtést végző járművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyre, az ingatlan bejáratának a közelében, gyűjtőjármű közlekedésére alkalmas úttól legfeljebb 5 méterre. Az ürítési rend egész évben változatlan, akkor is, ha az ürítési nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik.

Tilos a gyűjtőedénybe elhelyezett hulladékot összepréselni. Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben összetömörödött, vagy befagyott , illetve a tiltás ellenére az edényben levő hulladékot úgy összepréselték, hogy emiatt az edényt üríteni nem lehet az Ingatlanhasználó társaságunk felhívására köteles az edényt üríthetővé illetve használhatóvá tenni. Köteles a fenti tevékenysége miatt bekövetkező kárt megtéríteni. Közegészségügyi okok miatt munkatársaink nem nyúlhatnak a kukákba, az edények sérülésveszélye nélkül az ürítés nem megvalósítható. Jelezni kívánjuk továbbá, hogy kisebb, apró darabos hulladékaikat zsákban helyezzék el a hulladékgyűjtő edényzetbe.

Ha a gyűjtő edényzet ürítése az ingatlanhasználók hibájából marad el, akkor az ürítésre csak az ingatlanra vonatkozó következő szállítási napon kerül sor. Az ingatlanhasználó hibájából elmaradó gyűjtő edényzet ürítés a közszolgáltatás végzése után kiállított számla összegét nem befolyásolja.

Társaságunk megtagadhatja a hulladék átvételét, amennyiben az veszélyes hulladékot, építési törmelék, földet, vagy egyéb olyan anyagot tartalmaz, amely a kezelő személyzet testi épségét, vagy a gyűjtő jármű műszaki állapotát veszélyezteti( folyékony, tűzveszélyes, maró, mérgező anyagok, állati tetem, fekália, hamu, egyéb tűzveszélyt okozó anyag). Társaságunk olyan mértékű hulladékot köteles az ingatlanhasználótól átvenni, amely az ingatlanhasználó által használt szabványos gyűjtőedény lecsukott állapotban elfér. Gyűjtőedényzetben elhelyezhető települési szilárd hulladék maximális súlya 110-120 literes gyűjtőedényzet esetén legfeljebb 25 kg.  Az ezt meghaladó mennyiségű hulladék átvételét társaságunk megtagadhatja, kivétel, ha az esetileg keletkező többlet hulladék a társaságunknál megvásárolható cégemblémás zsákban történt kihelyezésre.

Az ingatlanhasználó az általa használt gyűjtőedényen köteles tartós megjelölést alkalmazni az ingatlan beazonosítása érdekében. Amely településeken ezt társaságunk bevezette ott az alkalmazott és biztosított egyedi ügyfél azonosítóval ellátott matricát kell alkalmazni ezen célra. A nem beazonosítható edények ürítését nem köteles elvégezni a szolgáltató. Az emiatt elmaradt ürítés díja nem csökkenti a tárgyi időszakra vonatkozó számla összegét.

A gyűjtőedényzet épségéről és rendeltetésszerű használatáról, megőrzéséről valamint a gyűjtőedényzek tisztántartásáról fertőtlenítéséről az ingatlanhasználó köteles gondoskodni.

Dr. Simán László szabadságra megy

Dr. Simán László háziorvos értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2021.06.21-től 2021.07.02-ig szabadságon lesz. Első rendelési nap 2021.07.05, hétfő.

 

Helyettesít: Dr. Tóthbán Beáta baki háziorvos

Tel: 06/20/218-6923

Rendelő: 06-92/461-002

 

Söjtörön rendel:

 1. június 22-én (kedden) 12,30-14.00 óráig
 2. június 24-én (csütörtökön) 12,30-14.00 óráig
 3. június 29-én (kedden) 12,30-14,00 óráig
 4. július 02-án (pénteken) 12,30-14,00 óráig

 

Pusztaszentlászlón rendel:

 1. június 24-én (csütörtökön) 14,00 – 14,30 óráig
 2. július 02-án (pénteken) 14,00 – 14,30 óráig

 

 

 

 

 

További hírek