Hírek

Aszfaltozott feljáró készülhet a Béke utcai temetőbe

A Magyar Falu Program “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiíráson Söjtör Község Önkormányzata sikeresen szerepelt, így a Béke utcai temető főbejáratától a ravatalozóig aszfaltozott feljáró készülhet. Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását!

A pályázati kiíráson 4 686 420 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A gépkocsifeljáró mindkét oldalán kerti szegély kerül beépítésre betonágyazatba, majd 490 m2 felületen új aszfaltozott burkolat teszi kényelmessé a közlekedést. A fejlesztés során a ravatalozó akadálymentesítése is megtörténik.

Söjtör Község Önkormányzata (helyi vállalkozó támogatásával) önerőből tette 2021. áprilisában szilárd burkolatúvá a temető egyik kijelölt gyalogosfeljáróját. 120 fm hosszban térkövezett burkolatot kapott a gyalogos bejárótól induló, korábban fűvel borított feljáró egészen a ravatalozó épületéig. Ez a tervezett fejlesztés is összhangban állt a jelen projekttel.

Az önkormányzat az elmúlt 4 évben önerőből (kisebb részt pályázati támogatásból) már több, mint 25 millió Ft-ot fordított járdák és utak karbantartására a településen belül és kívül. Ezek az önerős beruházások komplex, tervezett infrastrukturális fejlesztések a településen élők érdekében.

Deák Ferenc születésének 218. évfordulójára emlékeztünk

Söjtör Község Önkormányzatának szervezésében 2021. október 15-én emlékeztünk meg a település híres szülöttéről. Az eseményen többek között részt vett Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Ruzsics Ferenc a megyei közgyűlés alelnöke, Dr. Sorok Norbert a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, Dr. Molnár József a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője, Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, a környékbeli települések polgármesterei és a helyi civil szervezetek képviselői is.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő úr köszöntőjében kiemelte, hogy a közéletben hivatásszerűen szerepet vállalóknak Deák Ferenc a példaképe, akire minden magyar büszkeséggel tekinthet, különösen a zalaiak. Képviselő úr ebben a tisztségében utoljára tisztelte meg a Deák megemlékezést, mivel a 2022. évi választásokon már egyéni képviselői mandátumért nem indul. Ezúton is köszönjük Képviselő úr eddigi támogatását, rendezvényeinken való jelenlétét.

Az idei évben az ünnepi beszédre Könyves Gábor polgármester Dr. Németh László Sándort, a Magyar Nemzeti Levéltár Szakmai Koordinációs Igazgatóságának igazgatóját kérte fel, aki elszármazott zalai jogászként ismeri, sőt kutatta is Deák életművét, ami mindig aktuális, iránymutató ma is. Beszédében kiemelte, hogy Deákban öltött testet a mindenki által elfogadott, mértékadónak tekintett politikus alakja. A társadalmi-gazdasági változtatások igényét, a politikai akaratot ő tudta leginkább a jogszabályok nyelvére lefordítani, s nem hagyott kétséget a felől, hogy milyen értékek mentén politizál. Ez is tiszteletet ébresztett iránta. Deák Ferenc alakja különleges helyet foglal el a Zala megyeiek emlékezetében. Szobrok, intézmények emléktáblák viselik a nevét, róla elnevezett utcák, terek találhatók megyeszerte. Ez a kitüntető figyelem csak keveseknek adatik meg, a „haza bölcse” rászolgált erre. Deák Ferenc által ismerhette meg az ország Söjtör, Kehida, Pusztaszentlászló, Zalatárnok nevét, s ez a biztos alapokon és értékeken nyugvó viszony számos tanulsággal szolgálhat a ma emberének is.

Az ünnepségen a falu híres szülöttének életútját az általános iskolások idézték fel előadásukban. A hagyományokhoz híven a Söjtöri Népdalkör Egyesület is fellépett a megemlékezésen. Köszönjük a közreműködést!

A megemlékezés végén 21 szervezet helyezte el a megemlékezés koszorúit Deák Ferenc Emlékházánál.

Indul az influenza elleni oltás

Tisztelt Söjtöriek!

 

Dr. Simán László háziorvos tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei influenza elleni oltási kampány megkezdődött.

Kérjük a lakosságot, hogy az előző évekhez hasonlóan a 60 év felettiek, a krónikus betegek, a szociális és oktatási szférában dolgozók Söjtörön keddi rendelési napon jelentkezzenek.

Csak a láztalan, légúti megbetegedésben nem szenvedők menjenek.

Fát ültettek a méhészek az elhunyt egyesületi vezető emlékére

A Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete 2021. október 12-én hársfát ültetett el a nyáron, tragikus hirtelenséggel elhunyt egyesületi vezető, ifj. Czémán László emlékére. E nemes gesztust támogatta Söjtör Község Önkormányzata is. Településünket a helyi méhészek mellett Könyves Gábor polgármester képviselte. A megemlékezésen részt vett az elhunyt szülőfalujának plébánosa, Rudi Péter is.

A fát a 190 főt számláló egyesület székhelyéül szolgáló méhészház (Deák Ferenc út 164. szám) mögötti zöldterületen helyezték el egy emléktáblával együtt. A méhészek a jövőben parkosítani kívánják a hársfa környezetét, pihenőpadokkal és szalonnasütővel kibővítve.

Eredményes volt a jótékonysági könyv- és ruhabörze az óvoda számára

Söjtör Község Önkormányzata és a Söjtöri Család- és Gyermekjóléti Szolgálat az elmúlt napokban könyv- és ruhabörzét szervezett a Söjtöri Óvoda támogatása céljából.

A könyvek a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár által leselejtezett önkormányzati készletből kerültek értékesítésre, míg a ruhákat felajánlásból kapta a család- és gyermekjóléti szolgálat. Miklós Alexandra családsegítő Gálné Hóbor Tímea óvodavezetővel közösen szervezte meg a ruhabörzét, amit az óvodai dolgozók és a szülői szervezet tagjai segítségével eredményesen sikerült megvalósítani. Köszönet a szervezőknek és a támogatóknak!

Ne felejtsék, hogy november 6-án, reggel 8 órától a háztartásban összegyűlt papír és karton hulladékok gyűjtésével folytatódik a jótékonysági akció. A begyűjtést a szülői szervezet végzi.

Mindhárom jótékonysági akció az óvodás gyerekek támogatását szolgálja!

További hírek