Hírek

Karácsonyi fénybe öltözött a Betlehem

A napokban az önkormányzat Betlehem dekorációja karácsonyi fénybe öltözött a település központjában. A Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjai az önkormányzat munkatársaival közösen rendezték be és díszítették fel a betlehemi jászolt.

Köszönjük minden kedves segítő közreműködését és felajánlását!

Két nap alatt sikerült kihordani a szociális célú tűzifa támogatást az igénylőknek

Söjtör Község Önkormányzata 2 357 120 Ft támogatásban részesült a Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag pályázatán. November 24-én és 26-án az önkormányzat megbízásából Pergel Balázs ev. a Zalaerdő Zrt. Vas-völgyben készletezett tölgy tűzifájából 128 erdei köbmétert szállított ki a 89 igénylő háztartáshoz (képünkön Hermann György kispusztai lakos veszi át a támogatást). A kiosztást Miklós Alexandra, a Söjtöri Család- és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítője koordinálta.

 

Isten éltesse Sághegyi Gellért plébános urat

Sághegyi Gellért plébánost, községünk díszpolgárát köszöntötte otthonában 75. születésnapja alkalmából Könyves Gábor polgármester és Mónok Tibor alpolgármester. Plébános úr Zalaegerszegen született 1945. november 24. napján abban a házban, ahol most is a húga él. Söjtörön 1985. óta, vagyis 35 éve szolgálja már a híveket, időközben a gondjaira bízott 4 másik település lakóival együtt.

Plébános úr a korral együtt járó fáradalmak ellenére tovább kívánja folytatni munkáját. Az egyházi jogrend értelmében minden 75. életévet betöltő plébánosnak kötelezően kérni kell a Püspök atyától a szolgálat alóli felmentést, amit Gellért atya is megtett, de bízva Dr. Székely János megyéspüspök bölcsességében, reméljük, hogy Sághegyi Gellért plébános tovább dolgozhat a söjtöriekért.

Az önkormányzat nevében Plébános úr házi könyvtára Diós István a Szentek élete című kétkötetes kiadványával bővült. Községünk Díszpolgárának jó erőt és egészséget kívánunk!

89 háztartás részesül szociális célú tüzelőanyag támogatásban

Söjtör Község Önkormányzata 2 357 120 Ft támogatásban részesült a Belügyminisztérium szociális célú tüzelőanyag pályázatán. Ebből az összegből 128 erdei köbméter keménylombos tűzifát vásárol az önkormányzat a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetétől. A támogatásból 89 háztartás részesül a településen. A szociális célú tüzelőanyag kiosztása és kiszállítása november hónap utolsó hetében várható.

Koronavírus hírek Söjtörről

Tisztelt Söjtöriek!

 

Magyarország Kormánya 2020. november 4-én rendkívüli jogrendet hirdetett meg. A kormány a koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

November elejétől településünkön is megnövekedett a járványügyi megfigyelés alá helyezettek létszáma. A Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya által az önkormányzathoz eljuttatott határozatok értelmében a mai napig 14 fő estében hatósági házi karantén került már megszüntetésre.

Tudomásunk szerint aktuálisan a községben 3 fő áll járványügyi megfigyelés alatt. Sajnálatos módon a Népegészségügyi Osztály rendkívüli leterheltsége miatt az információáramlás lassú, így sok esetben már csak a karanténhelyzet feloldásáról értesülünk.

Továbbra is kérjük Önöket, hogy maradéktalanul tartsák be Magyarország Kormánya által meghozott védelmi intézkedéseket. Söjtörön továbbra is korlátozott a közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadása, egyéb helyi intézkedésre egyelőre nem került sor.

Az év hátralevő részében minden önkormányzati rendezvény elmarad (közmeghallgatás, idősek karácsonya, falukarácsony). A 65 év feletti lakosság a korábbi évekhez hasonlóan karácsonyi ajándékban részesül, ahogy az óvodások és iskolások számára is biztosítja a télapó csomagokat az önkormányzat.

Jó egészséget kívánunk mindenkinek!

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

További hírek