Hírek

4,1 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat helyreállítási munkálatokra

Söjtör községet 2022. júniusában heves esőzések sújtották, melynek következtében több mellékutca padkájában és a vízelvezető rendszerben is károk keletkeztek. A Képviselő-testület a károk helyreállítására pályázatot nyújtott be a Belügyminisztériumhoz. Vis maior támogatás keretében az önkormányzat a napokban 4 118 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Ebből az összegből megtörténik a Petőfi, Szabadság, Béke és Part utcák útpadkáinak helyreállítása, illetve a Dózsa utcában a patak besorolású árok koronaélében keletkezett kár helyreállítása, illetve a patakmeder árkolása. A munkálatok várhatóan jövő év elején megvalósulnak.

 

109 m3 szociális célú tűzifát osztott ki az önkormányzat

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatán 109 erdei köbméter tüzelőanyag vásárlásához nyert támogatást. A 2 422 525 Ft vissza nem térítendő támogatásból az önkormányzat keménylombos tűzifát vásárolt a Zalaerdő Zrt-től.

A Képviselő-testület döntése értelmében 93 fő igénylő részére lett kiosztva a tűzifa. A jelentős számú igénylések miatt zömében 1 m3 fát kapott egy-egy háztartás. A családosok és a tartós betegek körében 1,5 m3 volt a kiosztott mennyiség.

Értesítés víztározó tisztításról

A Zalavíz Zrt. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022.11.04. (péntek) és 2022.11.07. (hétfő) napokon 8:00-16:00 óra között a söjtöri vízműhöz tartozó víziközmű létesítményében tároló tisztítást végez, így a megadott időpontokban átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés fordulhat elő.

A Zalavíz Zrt. a fogyasztók megértését kéri.

 

Észak Zalai Víz- és Csatornamű Zrt.

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.

Tel: 92-500-300

Tisztelegjünk az újonnan avatott díszpolgáraink előtt

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban helyi rendeletet hozott díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról. A rendelet értelmében díszpolgári kitüntető címet olyan személy érdemelhet ki, aki a település fejlesztéséért kiemelkedően dolgozott, elősegítette a község kulturális, gazdasági előrehaladását, kimagasló munkásságával közvetlenül hozzájárult Söjtör község tekintélyének emeléséhez áldozatkész és eredményes munkájával.

A 2017. évi Deák megemlékezés keretében volt első ízben alkalmunk ünnepélyes keretek között díszpolgári címet adományozni Sághegyi Gellért plébánosnak, illetve posztumusz díszpolgári elismerést kapott Lőrincz István korábbi iskolaigazgató.

A Képviselő-testület az idei évben újra úgy döntött, hogy a legkiemelkedőbb módon kíván elismerni két olyan söjtöri lakost, akik hosszú éveken keresztül önzetlenül szolgálták a köz érdekeit a településen és nehéz időkben is fáradhatatlanul dolgoztak a község fejlesztéséért. Szakmai tudásukra, mindent átfogó helyismeretükre a mai napig bátran és büszkén támaszkodhatunk. Kitüntetettjeink szinte egyidőben kezdték és fejezték be a közös munkát, mindvégig egymást is támogatva eredményekben és nehézségekben egyaránt.

A 2022. évi Deák megemlékezés keretében Söjtör Község Díszpolgára címet kapott Szilvás Istvánné, a község korábbi jegyzője, valamint Baksa István, a települést két cikluson át vezető polgármester. A díszpolgári plakettet és oklevelet Nagy Bálint térségünk országgyűlési képviselője, Pácsonyi Imre, a Zala Megyei Közgyűlés alelnöke, Könyves Gábor polgármester és dr. Forgó Annamária jegyző adta át részükre. A két díjazottat a megyei önkormányzat gondozásában, a közelmúltban megjelentetett Zala Szíve-Java című kiadványokkal, valamint a söjtöri festőtáborban készült, Deák Ferenc szülőházát ábrázoló festményekkel is megajándékozták. Söjtör két új díszpolgárát Sághegyi Gellért plébános, községünk díszpolgára is köszöntötte.

Nyugdíjba vonult Jegyző asszonyunk feladatit – a törvényességet szem előtt tartva – mindig lelkiismeretesen és a jóra törekedve végezte. Megtisztelő volt számára, hogy pályafutása során pár év kitérővel a lakóhelyén, Söjtörön a söjtöri embereket szolgálhatta, mert a jegyzői munkát mindig szolgálatnak tekintette.

Községünk korábbi Polgármestere az itt eltöltött évek alatt emberileg is nagyon sokat tanult az élet egyszerű és bonyolultnak hitt problémáinak kezeléséből, azok megoldásából. Büszke rá, hogy a Jegyző asszonnyal és a Képviselő-testülettel, valamint a hivatal dolgozóival együtt olyan fejlesztéseknek volt résztvevője, mint a szennyvízcsatorna építés, a község úthálózatának újra aszfaltozása, szeméttelep rekultivációja, a bolt előtti tér rendezése, fűtéskorszerűsítések az iskolában, óvodában, méhész ház felújítás, játszótér és mentőállomás építése, a festőtáborok lebonyolítása, Válicka fesztivál és elszármazottak találkozójának megrendezése, no és a focicsapat eredményes helytállása is kellemes emlék. Ezen időszak alatt alakult meg az első körjegyzőség, majd közös önkormányzati hivatal.

Mindkét díszpolgárunk részletes gondolatait életükről, pályájukról megtalálják a honlapon a “Falunkról” menüpont “Díszpolgáraink” oldalon, illetve a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal épületében elhelyezett emléktáblákon.

Szilvás Istvánné és Baksa István díszpolgároknak jó erőt és egészséget kíván Söjtör Község Önkormányzata és a település közössége!

További hírek