Hírek

Szakhatósági helyszíni bejárás volt a Söjtör-Bak közti iszaplerakódás miatt

A mai napon a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakhatósági helyszíni bejárást hívott össze a Söjtör-Bak összekötő úton tapasztalható esőátfolyás, iszaplerakódás tárgyában.

A bejáráson képviseltette magát Söjtör Község Önkormányzata (Könyves Gábor polgármester és Dr. Szabó Eszter jegyző által), a Magyar Közút Nzrt., a Zala Megyei Kormányhivatal részéről a Megyei Védelmi Bizottság, az Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály, a Növény- és Talajvédelmi Osztály, illetve jelen voltak a területen gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozók.

A szemlén megállapításra került, hogy az érintett útszakaszon esőzésekkor iszapelöntés és hordaléklerakódás tapasztalható. A Növény- és Talajvédelmi Osztály talajvédelmi felügyelője felhívta a földhasználók figyelmét a helyes mezőgazdasági gyakorlat betartására, a terület hasznosításának megosztására különböző növényi kultúrákkal, az úttal párhuzamosan pedig zöldítésre.

A Magyar Közút Nrzt., mint az érintett közút kezelője vállalja a közút melletti árok és az út alatt lévő áteresz tisztítását szükség szerint, valamint elvégzi a kispusztai bekötőút melletti áteresz kifolyása utáni árok tisztítását.

A jelenlévők remélik, hogy miután minden érintett a szemlén meghatározott feladatokat elvégzi és a helyes gyakorlatot betartja, úgy a folyamatos iszaplerakódással kapcsolatos kellemetlenségek és a balesetveszély elkerülhető lesz.

Közös fellépés az illegális terepjárósok és motorosok ellen

A pusztaszentlászlói székhelyű Válickavölgye Vadásztársaság a közelmúltban szakmai fórum összehívását kezdeményezte Söjtör Község Önkormányzatától a településen egyre nagyobb számban megjelenő, illegálisan működő terepjárósok és motorosok ellen, akik környezet- és természetkárosító tevékenységük mellett könnyen egy vadászbaleset elszenvedői is lehetnek.

A fórumon részt vett a söjtöri Képviselő-testület mellett Dr. Szabó Eszter jegyző, Varga Árpád, a vadásztársaság elnöke, a Válickavölgye Vadászklub elnöke, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság illetékesei, a Zalaerdő Zrt. munkatársai, a helyi polgárőrség elnöke, illetve a helyben gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozók.

Megállapításra került, hogy elsősorban helyi fiatalok mozognak zömében rendszám nélküli terepjárókkal, motorokkal, quadokkal, akik közül többen is fiatalkorúak, így jogosítvánnyal sem rendelkeznek. Elhangzott az is, hogy illegális vadásztevékenység is folyik a területen, ahol az elkövetők egyértelműen a felnőtt lakosság köréből kerülnek ki. Ahogy Dr. Szabó Eszter jegyző elmondta, mindkét tevékenység számos jogszabályt sért, ezért sem szabad szó nélkül elmenni a jelenség mellett. Nem kívánjuk, hogy Söjtörön az ilyen jellegű tevékenységek terjedjenek el.

Az önkormányzat, az erdészet és a mezőgazdasági vállalkozók nem azért tesznek erőfeszítéseket a külterületi, zártkerti utak karbantartására, helyreállítására, felújítására, hogy pár ember hóbortját kiélve tönkretegye azokat. A közelmúltban például várpalotai terepjárósok jelentek meg az Öreghegyen, ahol az önkormányzat pályázati forrásból 6,7 millió Ft összegből újított fel utakat.

A fórum résztvevői a Gellénházán pár évvel ezelőtt elindult folyamatot tudják támogatni, ahol a technikai sportot űzni kívánók szabályozott keretek között, egyesületbe tömörülve, az önkormányzattal, a rendőrséggel és a vadásztársaságokkal egyeztetett időpontban, az arra kijelölt helyszínen végzik a terepjárós tevékenységüket. A következő hetekben a helyi sport egyesület felveszi a kapcsolatot az érintettekkel, hogy minél hamarabb megnyugtató megoldás szülessen az ügyben. Amennyiben nem javul a helyzet, úgy hatósági fellépésre kerül sor.

Helyettesítő házi gondozónőt keres az önkormányzat

Söjtör Község Önkormányzata azonnali kezdéssel házi segítségnyújtás és gondozás munkakörbe helyettesítő gondozónőt keres időszakos, alkalomszerű megbízási szerződéses formában.

Főbb feladatok a helyettesítés során:

  • segítségnyújtás a tisztálkodásban,
  • bevásárlás,
  • étkeztetés,
  • gyógyszer kikészítés,
  • segítségnyújtás a háztartási munkában.

A helyettes gondozónői állással kapcsolatban érdeklődni személyesen, illetve telefonon az alábbi személyeknél és elérhetőségeken lehet:

  • Novák Adél szociális ügyintéző – 30/754-1594
  • Szakmeiszter Judit gondozónő – 30/719-7262
  • Gorzáné Gergály Brigitta gondozónő – 30/472-4277
  • Haág Anna gondozónő – 30/562-6499

Július 1. napján szünetel a hivatali és a háziorvosi ügyfélfogadás

Tisztelt Söjtöri Lakosság!

 

2020. július 1. napján a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja miatt a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélfogadása szünetel, ahogy a magyar egészségügy napja (Semmelweis-nap) alkalmából a háziorvosi ellátás is. Megértésüket köszönjük.

 

Tisztelettel:

Dr. Szabó Eszter

jegyző

További hírek