Mikulás nap az oviban

A söjtöri óvodások a koronavírus-járvány miatt Mikulás nélkül, de ajándékcsomagokkal ünnepelték a Miklós napot. Söjtör Község Önkormányzata – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is biztosította az óvodai és iskolai szülői szervezetek részére a télapócsomagokat. Külön köszönet Mónok Tibor alpolgármester és felesége részére, akik az összesen 150 db csomag összekészítésében és szállításában is részt vettek.

Az óvodában az egész nap a Mikulásról szólt. Gálné Hóbor Tímea óvodavezető és csapata a gyermekekkel elkészítette a Mikulás képmását, majd az óvónők bábelőadást tartottak.  A picik videón keresztül ismerkedhettek az igazi lappföldi Joulupukkival is. A délutáni alvás után pedig minden gyermek megkapta a várva várt ajándékcsomagot.

Az önkormányzat a szülői munkaközösség kérésére és az óvodai dolgozók meglepetésére vásárolt 2db levegőtisztító berendezést a csoportszobákba, hogy ezekben a beteges időkben megtegyünk mindent a gyermekek meg- és átfertőződése ellen.

Közel 18 millió Ft-ot nyert az önkormányzat a zártkerti utak fejlesztésére

Az Agrárminisztérium Zártkerti Program 2021. évi kiírásán sikeresen szerepelt Söjtör Község Önkormányzata. A megpályázott 17 897 639 Ft-ot 100%-os támogatással ítélte meg településünk számára a minisztérium.

A 2019-es sikeres 10 millió Ft-os Zártkerti Program után újra lehetőség nyílik fejleszteni a zártkerti infrastruktúrát. Az Öreghegyen 2 db önkormányzati út részleges aszfaltozására van lehetőség (55 fm hosszban a Szabóhegyen és 150 fm hosszban a Bükkföldön), illetve elsősorban Sántaszerben 1 km hosszban kerül bazaltzúzalékkal feltöltésre az út. A pályázat értelmében olyan utak felújítására van lehetőség, melyek végpontja aszfaltozott úthoz csatlakozik, melyen keresztül közvetlenül érhető el a település. Így az Ady utcán keresztül a Rapátfeljáró biztosít ilyen csatlakozási lehetőséget.

Emellett a pályázatból választható egyéb kötelező elem közül kisléptékű víztároló kapacitás  (50 m3-es esővíztározó) kiépítését teszi lehetővé a projekt.

A munkálatok előreláthatólag jövő év tavaszán valósulnak meg.

Informatikai eszközökre nyert támogatást a családsegítő szolgálat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett “A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021” címmel.

A szociális ügyekért felelős államtitkár pozitív elbírálásban részesítette a Söjtöri Család- és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatát. A program részeként a szolgálat 339 310 Ft összegben informatikai eszközbeszerzést hajthat végre.

114 köbméter szociális célú tűzifa került kiosztásra

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 2.316.480,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, ami ténylegesen 114 erdei m3 tűzifa beszerzésére volt elegendő. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetén keresztül vásárolta meg a tűzifát, ami Söjtörről, Vasvölgyből származott.

A Képviselő-testület 83 igénylő részére biztosított 1-1,5-2 köbméter téli tüzelőt. Miklós Alexandra családsegítő és Könyves Gábor polgármester a napokban ki is osztotta minden igénylő részére a kétméteres bükk tűzifát.

 

Az Országfásítási program részeként 30 db fát ültetett az önkormányzat

Söjtör Község Önkormányzata is részt vesz Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programjában. Az Országfásítási program 2021. évi kiírásán a település 30 db őszi ültetésű sorfát kapott az Agrárminisztérium támogatásából, melyek az elmúlt napokban kerültek elültetésre az önkormányzati dolgozók részvételével. A szakmai irányító a Zalaerdő Zrt. részéről Bonczók Péter erdész volt. Az Agrárminisztérium  a teljes ültetési csomagot biztosította

A támogatásból 8 db kőris került a focipályához a tavasszal kivágott fűzfák helyére, 6 db eperfát ültettünk a vendégházhoz, 6 db hárs és 1 db eperfa került a Deák Emlékház parkjába, 4 db hárs és 2 db eperfa a temetőbe, míg 2 db kőris és 1 db eperfa az óvoda udvarára lett elültetve.

Az önkormányzati ültetési program ezzel nem ért véget. Az Öreghegyre tavaly ősszel telepített gyümölcsösben megtörtént a pár darab elszáradt facsemete pótlása, illetve további 15 db gyümölcsfa lett elültetve a 200 db-os állományhoz. Az önkormányzati gyümölcsös nagyon rendezett és szépen fejlődik.

 

Megtörtént az általános iskola előtti kőrisek koronaápolása

Az általános iskola előtti kőris fasor koronaszintjének ápolását végeztette el Söjtör Község Önkormányzata. Az elmúlt időszak szeles, viharos időjárási körülményei során több alkalommal is nagyobb méretű ágak törtek le ezekről a fákról. A balesetveszélyes helyzet megszüntetése érdekében a gyalogosjárda és a főút fölé lógó ágak zömét szakképzett favágó vágta le egy kosaras emelőgépből. Egy későbbi időpontban megtörténik majd a fák iskola felőli oldalának ápolása is.

A félpályás útzár mellett zajló munkálatok során a forgalmat a polgárőr egyesület tagjai irányították. A lehulló ágakat az önkormányzat dolgozói szedték össze.

A kőrisekről napokon belül készül műszeres vizsgálattal egy állapotfelmérés. 2015-ben volt már egy ilyen vizsgálat, melynek eredményeként akkor 1 db tőkorhadt fát ki kellett vágni.

A megtett intézkedések a fák állapotának javítását és a közlekedők biztonságát szolgálják.

Megérkeztek az új orvosi műszerek a rendelőbe

A Miniszterelnökség a nyár végén 1 892 449 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette Söjtör Község Önkormányzatát. A Magyar Falu Program keretében benyújtott “Orvosi eszközök beszerzése” pályázatból a Söjtöri Egészségházban működő háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő eszközállományának fejlesztéséhez – Dr. Simán László háziorvos szakmai javaslata alapján – 1 db boka-kar index meghatározását biztosító automatizált vérnyomásmérőt, illetve 1 db EKG készüléket tudott beszerezni és a tegnapi napon üzembe helyeztetni az önkormányzat. Az eszközöket Könyves Gábor polgármester adta át használatba Dr. Simán László háziorvosnak. Innentől fogva az orvosi műszerek a településen élők egészségi és szociális ellátását javítják.

A helyi egészségügyi intézmény fejlesztéséhez kapcsolódik a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” kiírás keretében elnyert 24 073 960 Ft vissza nem térítendő támogatás is. 2022. év elején megújulhat a Söjtöri Egészségház homlokzata, lábazata, faburkolatai, emellett napelemek kerülnek az épület tetejére, illetve megtörténik a kazáncsere révén a fűtéskorszerűsítése az épületnek. A korábbi évek kisebb, önerős fejlesztései mellett így lehetőség van az épület átfogó korszerűsítésére.

Papírgyűjtés lesz szombaton az óvoda javára

PAPÍRGYŰJTÉS A SÖJTÖRI ÓVODA JAVÁRA

A Söjtöri Óvoda Szülői Szervezete

2021.11.06-án, szombaton

8.00 órai kezdettel

papírgyűjtést tart a községben.

Kérjük, segítsék a gyerekeket azzal,

hogy házuk elé a hídra kihelyezik

a háztartásban összegyűlt papír és karton hulladékot.

Támogatását köszöni:

a Söjtöri Óvoda apraja és nagyja!

A koronavírus elleni 3. oltás a zalaegerszegi oltóponton érhető el

Tisztelt Söjtöriek!

 

Dr. Simán László háziorvos tájékoztatása alapján a koronavírus elleni 3. oltást igénybe venni kívánók a zalaegerszegi oltópontra regisztrálják magukat az erre szolgáló online felületen (https://www.eeszt.gov.hu/hu/covid-oltas-idopontfoglalas). Zalaegerszegen 1-2 napon belül hozzá lehet jutni a megfelelő oltóanyaghoz. A település rendelőjében a Sinopharm típusú ismétlő oltások beadása lezárult.

Mindenki keresztje került a Felsőtemetőbe is

2021. november 1-én, Mindenszentek napján “Mindenki keresztje” avatóra került sor a település Felsőtemetőjében. Könyves Gábor polgármester az alábbi gondolatokkal köszöntötte az avatón megjelenteket:

“Legyünk büszkék arra, hogy söjtöriek vagyunk, mert ide születtünk, mert munkánk, egzisztenciánk, a gyökereink mind idekötnek bennünket, e műemlékekben gazdag településre, ahol erkölcsi kötelességünk volt, hogy a Nagytemetőhöz hasonló módon a Felsőtemetőt is gazdagítsuk egy új műemlékkel, a Mindenki keresztjével!

Nagy tisztelettel köszöntöm az Egybegyűlteket a „Mindenki keresztje” avatóünnepségünk keretében. Külön köszöntöm Sághegyi Gellért plébános urat, községünk díszpolgárát, aki a mai napon megáldja nekünk ezt a keresztet, a hovatartozás jelképeként, hiszen mindazok számára kívánunk méltó körülményt biztosítani egy szál gyertya vagy mécses meggyújtására, akik elszakadtak szeretteik nyughelyétől vagy távoli földben nyugvók emlékének kívánnak adózni.

Tisztelettel és hálás köszönettel üdvözlöm Kiss Zoltán söjtöri lakosunkat, aki az előkertjében 1948-óta álló és itt látható keresztet a közösség számára önzetlenül felajánlotta, ezzel is erősítve a közösség összetartó erejét. Annak a közösségnek, amely egy embereként állt oda ennek a keresztnek a felújításához. Az önkormányzat képviselő-testületének tagjai, korábbi polgármesterünk, Baksa István vagy alpolgármesterünk, Mónok Tibor, épp úgy segítettek, ahogy a Söjtöri Polgárőr Egyesület tagjai, akik nem csak anyagi segítséget nyújtottak e kereszt felújításához, hanem – az önkormányzat dolgozóival együtt – kétkezi munkájukkal is elősegítették az emlékmű talpra állítását.

De ne feledjük kiemelni ifj. Bankó István helyi vállalkozót sem, aki műkövesként darabjaira szedte és teljes egészében restaurálta nekünk ezt a keresztet. Mindenkinek hálával és köszönettel tartozunk a mai napon. Ez a kereszt méltón hirdeti majd az itt élők hitét, áldozatvállalását és a mindenkori újrakezdés reményét.

Az idei évben az önkormányzat a Nagytemetőben – helyi vállalkozó támogatásával – megvalósított már egy nagy beruházást, a térköves járdát, mely a személyi bejárótól vezet végig a ravatalozóig, elhaladva a Nagytemető Mindenki keresztje mellett. Pár hete kaptuk a pozitív visszajelzést, hogy sikeresen pályáztunk a Magyar Falu Program “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című kiíráson, így közel 4,7 millió Ft-ból megvalósul a főbejárattól a ravatalozóig vezető út leaszfaltozása, illetve a ravatalozó épületének akadálymentesítése.

Söjtör Község Önkormányzata igyekszik minden téren fejleszteni a települést, melynek egyik legszebb példája ez a Mindenki keresztje.”

 

A köszöntőt követően Málovicsné Tánczos Irén mondott verset az egybegyűlteknek, majd Kiss Ágnes kántor vezetésével elhangzott egy ének. Sághegyi Gellért plébános ezután megáldotta a keresztet, melynek megvalósítást nagy örömmel fogadta és köszönetet mondott minden segítőnek.

Az avatást követően az elmúlt évek hagyományait követve szentmise, majd a világháborús emlékművek megkoszorúzásával zárult a Mindenszentek napja.

Aszfaltozott feljáró készülhet a Béke utcai temetőbe

A Magyar Falu Program “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiíráson Söjtör Község Önkormányzata sikeresen szerepelt, így a Béke utcai temető főbejáratától a ravatalozóig aszfaltozott feljáró készülhet. Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását!

A pályázati kiíráson 4 686 420 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A gépkocsifeljáró mindkét oldalán kerti szegély kerül beépítésre betonágyazatba, majd 490 m2 felületen új aszfaltozott burkolat teszi kényelmessé a közlekedést. A fejlesztés során a ravatalozó akadálymentesítése is megtörténik.

Söjtör Község Önkormányzata (helyi vállalkozó támogatásával) önerőből tette 2021. áprilisában szilárd burkolatúvá a temető egyik kijelölt gyalogosfeljáróját. 120 fm hosszban térkövezett burkolatot kapott a gyalogos bejárótól induló, korábban fűvel borított feljáró egészen a ravatalozó épületéig. Ez a tervezett fejlesztés is összhangban állt a jelen projekttel.

Az önkormányzat az elmúlt 4 évben önerőből (kisebb részt pályázati támogatásból) már több, mint 25 millió Ft-ot fordított járdák és utak karbantartására a településen belül és kívül. Ezek az önerős beruházások komplex, tervezett infrastrukturális fejlesztések a településen élők érdekében.

Deák Ferenc születésének 218. évfordulójára emlékeztünk

Söjtör Község Önkormányzatának szervezésében 2021. október 15-én emlékeztünk meg a település híres szülöttéről. Az eseményen többek között részt vett Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Ruzsics Ferenc a megyei közgyűlés alelnöke, Dr. Sorok Norbert a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, Dr. Molnár József a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője, Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, a környékbeli települések polgármesterei és a helyi civil szervezetek képviselői is.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő úr köszöntőjében kiemelte, hogy a közéletben hivatásszerűen szerepet vállalóknak Deák Ferenc a példaképe, akire minden magyar büszkeséggel tekinthet, különösen a zalaiak. Képviselő úr ebben a tisztségében utoljára tisztelte meg a Deák megemlékezést, mivel a 2022. évi választásokon már egyéni képviselői mandátumért nem indul. Ezúton is köszönjük Képviselő úr eddigi támogatását, rendezvényeinken való jelenlétét.

Az idei évben az ünnepi beszédre Könyves Gábor polgármester Dr. Németh László Sándort, a Magyar Nemzeti Levéltár Szakmai Koordinációs Igazgatóságának igazgatóját kérte fel, aki elszármazott zalai jogászként ismeri, sőt kutatta is Deák életművét, ami mindig aktuális, iránymutató ma is. Beszédében kiemelte, hogy Deákban öltött testet a mindenki által elfogadott, mértékadónak tekintett politikus alakja. A társadalmi-gazdasági változtatások igényét, a politikai akaratot ő tudta leginkább a jogszabályok nyelvére lefordítani, s nem hagyott kétséget a felől, hogy milyen értékek mentén politizál. Ez is tiszteletet ébresztett iránta. Deák Ferenc alakja különleges helyet foglal el a Zala megyeiek emlékezetében. Szobrok, intézmények emléktáblák viselik a nevét, róla elnevezett utcák, terek találhatók megyeszerte. Ez a kitüntető figyelem csak keveseknek adatik meg, a „haza bölcse” rászolgált erre. Deák Ferenc által ismerhette meg az ország Söjtör, Kehida, Pusztaszentlászló, Zalatárnok nevét, s ez a biztos alapokon és értékeken nyugvó viszony számos tanulsággal szolgálhat a ma emberének is.

Az ünnepségen a falu híres szülöttének életútját az általános iskolások idézték fel előadásukban. A hagyományokhoz híven a Söjtöri Népdalkör Egyesület is fellépett a megemlékezésen. Köszönjük a közreműködést!

A megemlékezés végén 21 szervezet helyezte el a megemlékezés koszorúit Deák Ferenc Emlékházánál.

Indul az influenza elleni oltás

Tisztelt Söjtöriek!

 

Dr. Simán László háziorvos tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy az idei influenza elleni oltási kampány megkezdődött.

Kérjük a lakosságot, hogy az előző évekhez hasonlóan a 60 év felettiek, a krónikus betegek, a szociális és oktatási szférában dolgozók Söjtörön keddi rendelési napon jelentkezzenek.

Csak a láztalan, légúti megbetegedésben nem szenvedők menjenek.

Fát ültettek a méhészek az elhunyt egyesületi vezető emlékére

A Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete 2021. október 12-én hársfát ültetett el a nyáron, tragikus hirtelenséggel elhunyt egyesületi vezető, ifj. Czémán László emlékére. E nemes gesztust támogatta Söjtör Község Önkormányzata is. Településünket a helyi méhészek mellett Könyves Gábor polgármester képviselte. A megemlékezésen részt vett az elhunyt szülőfalujának plébánosa, Rudi Péter is.

A fát a 190 főt számláló egyesület székhelyéül szolgáló méhészház (Deák Ferenc út 164. szám) mögötti zöldterületen helyezték el egy emléktáblával együtt. A méhészek a jövőben parkosítani kívánják a hársfa környezetét, pihenőpadokkal és szalonnasütővel kibővítve.