Újabb 20 db sorfát ültetett az önkormányzat pályázati támogatásból

Söjtör Község Önkormányzata 2023-ban is csatlakozott Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programjához. A Településfásítási Program kiírásán az önkormányzat 20 db tavaszi ültetésű sorfát kapott az Agrárminisztérium támogatásából, melyek az elmúlt napokban kerültek elültetésre az önkormányzati dolgozók és a Járási Startmunka Mintaprogramban résztvevő közfoglalkoztatottak segítségével. A szakmai irányító a Zalaerdő Zrt. részéről Bonczók Péter erdész volt. Az Agrárminisztérium a sorfákon kívül biztosította az ültetéshez a karókat, a kötözőket, a kéregvédőt és a fenyőmulcsot is.

A támogatásból 10 db keskenylevelű kőris került a Felsőtemetőhöz vezető út mellé,  7 db gömb szivarfa a Söjtör és Térsége Méhészeinek Egyesülete által használt Deák Ferenc út 164. számú épület köré, valamint 3 db gömb szivarfa kerül még a tűzoltószertár udvarára.

Az önkormányzat így összesen az elmúlt két évben 50 db sorfát tudott elültetni a településen. Szükség is van az új fák telepítésére, hiszen több elöregedő, elszáradó vagy épületre, közműre veszélyes fa kivágására is sor kerül március hónap végén önkormányzati utak, közterületek mentén.

31. alkalommal bírálták el a söjtöri borokat a kertbarátkör egyesület szervezésében

2023. március 11-én, szombaton az önkormányzat éttermében került sor a 31. söjtöri borbírálatra. A Dr. Bakonyi Károly Kertbarátkör Egyesület elnöke, Czigány László köszöntötte a közel 70 fő egybegyűltet és a zsűri elnökét, Varga Esztert, valamint a tagokat, Dr. Pálfi Dénest és Szabó Lászlót.

Az egyesület tagjai 47 mintát neveztek az idei bírálatra (13 vegyes fehér, 22 fajta fehér, 5 rozé, 2 vegyes vörös és 5 fajta vörös bort). Fontos kiemelni, hogy a söjtöri megmérettetésen kizárólag helyi termelők által, a söjtöri dűlőkön termesztett szőlőből készült borok sorakoztak fel megmérettetésre. A zsűri méltatta a helyi borászok tevékenységét és elismerően szólt a nedűk tisztaságát és a termelők odafigyelését illetően.

A borbírálat eredményeként a szakavatott zsűri 19 arany, 19 ezüst, 8 bronz  és 1 elismerő oklevelet osztott ki! A község bora kitüntetett címet Horváth János szürkebarátja érdemelte ki.

Varga Eszter zsűrielnök kiemelte a söjtöri egyesületet abból az okból is, hogy egyre több a fiatal borász, akik az oklevelek minősítése alapján rendkívül eredményesen végzik a tevékenységüket.

Március 27-től ismét várja Önöket a mobil kormányablak busz

Örömmel tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

 MÁRCIUS hónap 27 napján 10:00 – 11:40 óráig

 a Közös Önkormányzati Hivatal épülete előtt (Söjtör, Petőfi u. 2.)

 a mobil kormányablak buszon az alábbi ügyek intézésére lesz lehetőség:

– Személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

 – Lakcím ügyintézés

 – Diákigazolvány

– Gépjármű-ügyintézés

– Parkolási igazolvány

– Egyéb a kormányablak hatáskörébe tartozó feladatok

– Járási ügysegéd hatáskörébe tartozó feladatok

Lakossági tájékoztató haszonállat és ebek tartására vonatkozó kötelezettségekről

TÁJÉKOZTATÓ

haszonállat és ebek tartására vonatkozó kötelezettségekről

 

Tisztelt Söjtöriek!

 

Az állattartó köteles a jó gazda gondosságával eljárni, az állat fajának, fajtájának és élettani szükségleteinek megfelelő életfeltételekről gondoskodni. Az elmúlt időszakban azonban több lakossági panasz is érkezett az állattartást illetően a közös önkormányzati hivatal felé.

 

Haszonállat tartására vonatkozó kötelezettségek:

Az állattartó köteles állattartási tevékenységéről (ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés, méhcsaládok esetén létszámtól függetlenül, baromfi- és nyúlállományok esetén száz egyed felett), a tevékenység megkezdéséről, illetve megszüntetéséről az állatállományt ellátó állatorvost, illetőleg a települési önkormányzat jegyzőjét egyidejűleg tájékoztatni. Az állattartó köteles állatait a külön jogszabály, illetőleg a tenyésztési előírások szerint megjelölni vagy megjelöltetni és arról a jegyzőt tájékoztatni.

Állatvédelmi hatóságként a jegyző, illetve a járási hivatal jár el. A jegyző és a járási hivatal az állatvédelemre, valamint az állattartásra vonatkozó szabályok megsértése esetén az állattartást korlátozhatja, illetve megtilthatja. A jegyző és a járási hivatal az állattartót az állat megfelelő és biztonságos elhelyezése, valamint szökésének megakadályozása érdekében meghatározott építési munka elvégzésére kötelezheti (pl. szökésmentes tartásra való kötelezés), vagy az állattartási szabályok megsértése esetén meghatározott cselekmény végzésére, tűrésére vagy abbahagyására kötelezheti az állattartót az állatok védelme érdekében.

Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti állatvédelmi bírságot köteles fizetni. A bírság alapösszege 15 000 forint, azonban ez az erre vonatkozó jogszabály alapján szorzók alkalmazása után ennek a többszöröse is lehet. Amennyiben a bírságot nem fizetik be, úgy köztartozásnak minősül és adók módjára behajtásra kerül.

Ebek tartására vonatkozó kötelezettségek:

 • Az állatokat úgy kell tartani, hogy ne veszélyeztethessék más állatok, illetve az ember biztonságát.
 • Belterületi közterületen az ebet csak is kizárólag pórázon lehet vezetni.
 • Négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (microchippel) megjelölve tartható.
 • A kutya tulajdonosának évente kötelező veszettség elleni védőoltást a kutyának beadatni, valamint az ebet transzponderrel megjelöltetni.
 • Új eb tartását vagy a meglévő elpusztulását köteles jelenteni a jegyző felé.
 • Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy akár egyetlen kutya kiszökéséért az állatvédelmi törvény alapján 75 000 -450.000 Ft bírság is kiszabható.

Kérjük a fentiekben leírtak fokozott figyelemmel történő betartását!

 

Tisztelettel:

Dr Forgó Annamária

 jegyző

8 fővel indul a 2023/2024. évi Járási Startmunka Mintaprogram

Söjtör Község Önkormányzata a 2023/2024. évre is sikeresen pályázott a Járási Startmunka Mintaprogramra. A Belügyminisztérium támogatásával a Zala Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Osztálya 8 fő részére biztosít munkalehetőséget 2023. március 1. napjától egy éven át. A program során 12 millió Ft bérköltséget és 2 millió Ft működési támogatást nyújt a minisztérium.

A közfoglalkoztatottak a korábbi évekhez hasonlóan elsősorban településkarbantartási feladatokat látnak el. Emellett részt vesznek az önkormányzati programok, közösségi, civil rendezvények megvalósításában, a különböző környezetvédelmi, hulladékgyűjtési akciókban. Munkájukkal jelentős mértékben hozzájárulnak a településkép arculatának javításához.

A Startmunka Mintaprogram 2016-ban indult a településen 18 fővel. Az elmúlt időszakban a foglalkoztatottak száma jelentősen csökkent, ami javarészt annak köszönhető, hogy többen is sikeresen elhelyezkedtek a munkaerőpiacon.

 

 

Metszési bemutatót tartott a kertbarátkör egyesület az önkormányzati gyümölcsösben

Az elmúlt hétvégén a Dr. Bakonyi Károly Kertbarát Kör Egyesület tagjai Czigány László elnök meghívására az önkormányzat öreghegyi gyümölcsösében gyűltek össze. A kissé barátságtalan idő ellenére is a tagság aktívan megjelent. A metszési bemutatót Soós István tartotta az egybegyűltek részére. A gyümölcsöst az önkormányzat pályázati támogatással hozta létre még 2020-ban. 200 db őshonos alma, körte, szilva és kajszi gyümölcsfa került elültetésre, ami időközben még meggy és cseresznye fajtákkal is bővült.

A bemutató során a fiatal fák szakszerű megindítására volt helyezve a hangsúly, illetve a különböző betegségek elleni védekezésre. A gyümölcsfák metszése után Sabján Istvánék szőlőültetvényén folytatódott a szakmai nap, ahol a házigazda a 3400 tőkéből álló szőlészetben ismertette a metszési folyamatokat. Az egyesül tagjai hasznos információkkal gazdagodva zárták a szakmai napot.

Kiemelendő, hogy egyre több fiatal érdeklődik a szőlészet, borászkodás, gyümölcstermesztés iránt és velük az egyesület tagsága is bővül. Március 11-én borbírálattal folytatódik a kertbarátok idei rendezvénysorozata.

 

Március 1-től megnyílik a zöldhulladék tároló és komposztáló a településen

Tisztelt Söjtöriek!

 

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről szabályozza a községben újonnan létrehozott és üzembe helyezett zöldhulladék tároló és komposztáló működését.

A 2023. március 1. napjától üzemelő zöldhulladék tároló és komposztáló a helyi, lakossági igényeket szolgálja és kizárólag az alábbi szerves hulladékok elhelyezésére szolgál:

 • faág, fanyesedék
 • tuskó, gyökér,
 • falomb,
 • kaszálék,
 • növényi szár,
 • és egyéb növényi maradványok.

A zöldhulladék tároló és komposztáló a Söjtör 0453 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon helyezkedik el, kerítéssel határolt, a település központjából a Petőfi utca „Gálota” szakaszán egyenesen végig haladva érhető el (az első napelempark közvetlen szomszédságában, az állattartó teleppel szemben,).

Nyitvatartás:

 • március, április, október, november hónapokban minden héten péntek reggeltől hétfő délutánig,
 • egyéb időszakban hivatali időben, előzetes egyeztetés alapján nyitható ki (elérhetőség: 92/569-008, sojtor.info@tolna.net).

A tároló szabályszerű működését térfigyelő kamera rögzíti!

A fentieken kívül minden egyéb hulladék lerakása szigorúan tilos és szabálysértési eljárást von maga után!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulladék tárolót és komposztálót az előírásoknak megfelelően használják!

 

Söjtör Község Önkormányzatának 5/2015 (IV.3.) önkormányzati rendelete továbbra is rendelkezik az avar és kerti hulladékok égetési szabályairól. E rendelet értelmében ÉGETÉS minden év SZEPTEMBER 1-től következő év MÁJUS 1-ig terjedő időszakban végezhető el, HÉTFŐI és PÉNTEKI napokon 6-20 óra, és SZOMBATON 06-12 óra között.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a rendeletben foglaltak betartására. A rendelet belterületre, zártkertre és külterületre is egyaránt érvényes! Az avar és kerti hulladék nem megfelelő időszakban történő égetésekor a település jegyzője, míg egyéb hulladék égetésekor a rendőrség fog eljárást indítani az állampolgárok ellen!

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

A MET cégcsoport söjtöri és gerjeni naperőműve is bekapcsolódott a megújuló energiatermelésbe

A MET Söjtör Solar Park és a MET Gerjen Solar Park építési munkálatai befejeződtek, a naperőművek megkezdték kereskedelmi üzemüket. A beruházások összesen 170 hektárnyi területen valósultak meg a két magyarországi településen, ahol közel 180 ezer napelemet telepítettek. A projektek befejezését szalagátvágással ünnepelték.

A napelemparkok újonnan telepített nagyfeszültségű alállomásokon keresztül csatlakoznak az elektromos hálózathoz. A MET Gerjen Solar Park (51 MWp) és a MET Söjtör Solar Park (45 MWp) üzembe helyezése több szakaszban történt. Az építkezések fővállalkozói az IBC Solar Energy GmbH és az MVM Expert Zrt. voltak. A két erőmű körülbelül 50 ezer háztartás fogyasztásának kiszolgálására elegendő zöldáramot termel, a legmodernebb technológiát alkalmazva.

Két meglévő napelempark (MET Dunai Solar Park és MET Kabai Solar Park) refinanszírozására, valamint három új – köztük a gerjeni és a söjtöri erőművek – megvásárlásának és építésének finanszírozására a MET Csoport leányvállalata, a MET Hungary Solar Park Kft. 2021-ben sikeresen bocsátott ki kötvényt, amely ezután zöld minősítést is kapott.

Lehőcz Balázs Gábor ügyvezető elnök köszöntőjében elmondta: „A MET megújuló energiaforrásokra vonatkozó bővítési stratégiájának célja, hogy portfóliója 2026-ra elérje a 2 GW beépített kapacitást, és ezáltal a vállalat aktív szerepet játsszon az európai energiaátmenetben. Ennek részeként az elmúlt évben négy új országban – Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban és Romániában – sikerült belépni a megújuló energiaforrások piacára.” Mivel a projektek megvalósítása során fontos szempont a helyi gazdaság és életminőség javítása is, a MET Csoport Söjtörön és Gerjenen helyi óvodákban és iskolákban is kültéri és beltéri fejlesztéseket hajtott végre.

Könyves Gábor, Söjtör polgármestere ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Az elmúlt években jelentős pályázati támogatásoknak köszönhetően sikerült a legfontosabb intézményeink – a hivatal, az óvoda és az egészségház – épületeit teljesen felújítani, a megújuló energia iránti elköteleződésünket pedig mutatja, hogy mindhárom épület tetejére napelemek kerültek. 2019-től településünkön már három különálló, különböző méretű napelempark működik, de a MET Csoport beruházása kiterjedésében és volumenében is messze kiemelkedik ezek közül. Hálásak vagyunk, hogy a cégcsoport Söjtörön is fejlesztésbe fogott, és az erőmű kivitelezése mellett útfelújítással, időszakosan munkahelyek teremtésével, a helyi szolgáltatások igénybevételével is hozzájárult a település gazdasági növekedéséhez. Az óvoda támogatásával pedig példaértékű társadalmi felelősségvállalásról tettek tanúbizonyságot.”

Mindig büszkék voltunk rá, hogy a Duna partján zöld, nyugodt környezetben élhetünk, mára pedig azt is elmondhatjuk, hogy két zöld energiatermelő szomszédságában helyezkedik el a községünk. Településünk életében a naperőmű hatalmas lehetőség, hiszen a MET Csoport megújuló erőműve olyan bevételi forrás számunkra, amely a fejlesztési lehetőségeinket tovább bővíti a jövőben” – emelte ki az átadón Romhányi Károly, Gerjen polgármestere.

 

MET Csoport

A svájci központú MET Csoport európai integrált energiavállalat, amelynek tevékenysége kiterjed a földgáz- és az árampiacra, valamint energetikai eszközök fejlesztésére és működtetésére. Leányvállalatai révén 13 országban van jelen, 27 ország gázpiacán és 22 nemzetközi kereskedési ponton aktív. A MET jelentős tapasztalattal bír a zöld (megújuló) és a rugalmassági (kiegyenlítő) energetikai eszközök üzemeltetésében, így a lehető legszélesebb körben támogatni tudja az energiaátmenetet. A cégcsoport konszolidált árbevétele 2021-ben 18,1 milliárd euró volt; a kereskedett gázmennyiség 55 milliárd köbméter, míg a kereskedett árammennyiség több mint 50 terawattóra (TWh) volt.

 

Újévi üdvözlet és lakossági tájékoztató a 2022-es és 2023-as évről

Tisztelt Söjtöriek!

 

Engedjék meg, hogy Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében erőben, egészségben és békességben gazdag boldog új évet kívánjak! A hagyományokhoz híven év eleji tájékoztatómban össze kívánom foglalni Önöknek az elmúlt év fontosabb eseményeit, fejlesztéseit, és kitekintést kívánok adni a 2023-as évre vonatkozóan. Az idei tájékoztató hosszabb és tartalmasabb, hiszen eseménydúsabb év áll mögöttünk, mint a két korábbi, COVID járvánnyal nehezített év. Másrészt sok újonnan betelepült kedves Söjtöri Lakost köszönthetünk, akiknek átfogóbb képet kívánok adni a községről és az önkormányzat működéséről.

A 2022-es évben magunk mögött hagyhattuk a koronavírus-járvány mindennapjainkat is befolyásoló hatásait. Helyette az év második felében begyűrűzött egy gazdasági és energetikai válság, ami minden ember számára nehézségeket okoz a rezsi- és üzemanyagköltségek emelkedésén túl a drasztikus mértékben megnőtt élelmiszerárakig, de ezek a hatások az önkormányzati szektort még jelentősebben sújtják. Az elmúlt év végén az energiaszolgáltatók minden önkormányzatnak kezdetben 20-30-szoros áron tettek ajánlatot az áram- és földgázellátásra. Ezek az emelkedések gazdaságilag teljesen padlóra vetették volna a söjtöri önkormányzat működését.

Szerencsére ezekhez a horribilis szorzókhoz képest sikerült az áram terén 4-5-szörös áron, míg a gáz esetében 10-11-szeres áron rövidtávú megállapodásokat kötni a szolgáltatókkal. Ezek az emelkedések is olyan helyzetet teremtenek, ahol a Képviselő-testületnek muszáj volt költségcsökkentési megoldásokat kidolgozni, amik az önkormányzati tulajdonú és fenntartású épületek részleges bezárásával vagy a használat korlátozásával járnak. A közvilágítás kapcsán két évig még kedvező szerződéssel rendelkezünk, így ezen a téren nem kell megszorítással élni. A vásárolt élelmezés tekintetében a köz- és szociális étkeztetés esetében szükségszerű volt ez év elején a díjemelés, de az óvodai étkezést továbbra is minden ovis számára ingyenesen biztosítja az önkormányzat, ezzel is segítve a kisgyermekes családokat.

A kezdődő nehézségek ellenére is minden intézményünk működése zavartalan volt az elmúlt évben. A 2022. évi önkormányzati költségvetés 352 000 000 Ft-os tervezett főösszeggel lett elfogadva. A kötelező feladatellátásra az állam 217 000 0000 Ft-ot biztosított, ezt egészítik ki a pályázati támogatások (ca. 41 000 000 Ft) és az önkormányzat saját bevételei. Kiemelendő, hogy az iparűzési adó terén rekord bevételt értünk el, ami a napelemparkok építésével és működésével függ össze. A korábbi évek bevételeinek közel a duplája, 40 000 000 Ft adóbevétel realizálódott úgy, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő kormányzati elvonás továbbra is érvényben volt. Az idei évben még jelentősebb emelkedésre számítunk, mivel a legnagyobb beruházás, a zsidó temető környéki napelempark heteken belül megkezdi a működését. A napelemes beruházók nem kizárólag az adófizetés terén segítik a települést, hanem egyéb hasznos formában is. Az év elején a MET Söjtör Solar Park Kft 70 000 000 Ft-ot fordított útépítésre, fekvőrendőrök kihelyezésére, illetve új kerítést épített az óvoda udvara köré. A Nap Nyrt. 2 000 000 Ft adományt nyújtott az óvoda belső felújításához. Emellett több civil szervezet is támogatásban részesült. Településünk szerencsésnek vallhatja magát, hogy a kezdődő gazdasági nehézségek idején is ilyen támogatást kapott. Kiemelendő és példaértékű a napelemberuházók társadalmi felelősségvállalása és elkötelezettsége Söjtör felé, ami a kölcsönös partnerségen és megbecsülésen alapszik.

A 2022-es évben 4 999 876 Ft pályázati forrásból újult meg a Magyar Falu Program keretében a Béke utcai temető gépkocsifeljárója, illetve megtörtént a ravatalozó akadálymentesítése. Ezzel a temetőfejlesztési tervek még messze nem értek véget, hiszen járdabővítés és urnafalépítés is napirenden van. Szintén a Magyar Falu Program pályázati alapból 10 000 0000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, amiből a főúttal párhuzamosan futó, állami tulajdonú járda 1 km-es szakaszának felújítása valósul meg az idei évben.

A Belügyminisztérium 24 073 960 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Söjtört az Egészségház felújításához. Az energetikai korszerűsítés részeként új gázkazán került beépítésre, napelemes rendszer került kiépítésre, megtörtént az épület és a lábazat komplett szigetelése, színezése, megújult a teraszon a járólap, valamint új festést kaptak a fém- és fafelületek. Emellett önerőből megtörtént az egészségház előtti parkolók leaszfaltozása, illetve a térköves járda felújítása. Az intézményt Nagy Bálint, térségünk újonnan megválasztott országgyűlési képviselője, közigazgatási államtitkár adta át. Képviselő úr több alkalommal megtisztelte már községünket személyes jelenlétével és támogatásával, amit ezúton is köszönünk!

Az épület mögött található önkormányzati garázsok a Járási Startmunka Mintaprogram támogatásával újultak meg. Az idei évben már 6. alkalommal vehet részt önkormányzatunk a közmunkaprogram ezen formáján. 10 fő foglalkoztatására, kisértékű eszközök beszerzésére és a garázsok felújítására 15 600 000 Ft támogatást biztosít a Belügyminisztérium. A közfoglalkoztatottak rendkívül hasznosak a település működtetése érdekében. Munkájukkal minden téren hozzájárulnak a község fejlődéséhez. A kormányzati megszorítások és a munkaerőkínálat csökkenése miatt az idei évre már csak 8 fő foglalkoztatása van tervezve. Volt olyan korábbi év, mikor 16-18 fő volt a foglalkoztatotti létszám. A csökkenő munkaerő miatt az előttünk álló településkarbantartási feladatok terén lehetnek fennakadások majd.

Szintén a Belügyminisztérium támogatásából (3 712 000 Ft) sikerült egy vis maior káreseményt követően helyreállítani a kispusztai településrészre vezető zúzottkő borítású utat. 4 118 000 Ft támogatást az év végén is megítélt a minisztérium vis maior jogcímen a Petőfi, Szabadság, Béke és Part utcák útpadkáinak helyreállítására, illetve a Dózsa utcában a patak besorolású árok koronaélében keletkezett kár javítására és a patakmeder árkolására. A munkálatok az év elején megvalósulnak.

Ugyancsak a Belügyminisztérium nyújtott támogatást 109 erdei köbméter tüzelőanyag vásárlásához szociális célból. A 2 422 525 Ft vissza nem térítendő támogatásból az önkormányzat keménylombos tűzifát vásárolt a Zalaerdő Zrt-től, ami a Képviselő-testület döntése értelmében 93 fő igénylő részére lett kiosztva.

Az Agrárminisztérium Zártkerti Program pályázatán második alkalommal szerepelt eredményesen önkormányzatunk, így útfelújításra és kisléptékű víztároló kapacitás (50 m3-es esővíztározó) kiépítésére 17 897 639 Ft támogatás jutott. A beruházások révén tovább fejlődik a söjtöri szőlőhegy turisztikai vonzerője. Egyre inkább felfedezik maguknak az emberek az Öreghegyet és környezetét, hiszen az elmúlt pár hónapban Győr, Veszprém, Szombathely környékéről, Budapestről és vonzáskörzetéből, de Bécsből is érkeztek új ingatlantulajdonosok hozzánk. Ebből is látszik, hogy milyen potenciál rejlik a település fölött emelkedő hegyhátban. Ezzel összefüggésben az önkormányzati vendégház kihasználtsága is nagyon pozitív évet zárt. A vendégéjszakák tekintetében elsősorban a napelempark beruházáson dolgozó technológiai szerelők vették igénybe az épületet, rendezvények szempontjából a lakossági igények szinte minden formáját ki tudta elégíteni a vendégház (lakodalom, keresztelők, bérmálás, ballagás, névnapok, születésnapok, nyugdíjasbúcsúztatók stb.).

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 7 961 457 Ft támogatásban részesültünk. A projekt keretében a Tófeji u. 1. szám alatti sportöltöző tetőfelújítása és energetikai korszerűsítése valósulhat meg. A múlt év folyamán egy önkormányzati épület már részben megújulhatott pályázati forrásból. A tűzoltószertár tetőszerkezete, nyílászárói és belső tere szerepelt a fejlesztésben, amire 6 000 000 Ft támogatást nyújtott a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap.

Két jelentős önerős fejlesztés is történt a nyár folyamán. A 80-as évek közepétől működő óvoda épületének belső felújítása valósult meg augusztus hónapban. A vizesblokkok komplett felújítása mellett megtörtént a csoportszobák, öltözők és folyosók burkolatának cseréje, illetve a helyiségek festése. Emellett új bútorzatot is sikerült beszerezni. Az óvodánk így az elmúlt pár évben kívül és belül is teljesen megújulhatott. A modern körülmények és az itt dolgozók szakmai felkészültsége és elhivatottsága hosszú távon biztosítja a Söjtöri Óvoda magas színvonalú működését.

Az óvoda esetében az idei évben további fejlesztés várható. Tavaly elkészültek a bővítéshez az engedélyes építési tervek. A Magyar Falu Program vagy a Belügyminisztérium kiírásán kívánunk pályázati forrást szerezni, de akár önerős beruházás formájában is meg fog valósulni a bővítés.

A bölcsőde engedélyes tervei is elkészültek. Remélhetőleg kedvező pályázati konstrukció jelenik meg ezzel kapcsolatban. Mindkét intézmény esetében fontos a beruházás, hiszen az elmúlt két évben 52 gyermek született, az idei évre is már 10 várandóság ismert.

Az üzemi konyha épületében is történt felújítás, ami már nem várathatott magára. Az elmúlt években önerőből valósult meg a nyílászárók cseréje, az épületrész homlokzati szigetelése, az ebédlő és a vizesblokkok felújítása, amit tavaly nyáron közel 230 m2-en a főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek padlóburkolata cseréje követett. Évről évre hatékonyan igyekszünk a konyhát fejleszteni.

Az elnyert támogatási forrásokat és az önerős beruházásokat összeadva közel 120 000 000 Ft fejlesztés adódik össze. Vitathatatlan a fejlődés a településen! Még akkor is, ha bizonyos közösségi felületeken találkozunk olyan negatív véleményekkel, hogy Söjtör nem halad előre, nem történik itt semmi. Ezekkel a pesszimista és szűklátókörű megnyilvánulásoknak azokkal a tényekkel kívánok szembe menni, amiket a korábbiakban felsoroltam – a térségben egyedülállóan több tízmilliárd forint értékben megvalósult napelemes beruházások, rekordszintű adóbevétel, ami a számtalan sikeres pályázathoz és évtizedes elmaradású intézményfejlesztésekhez, épületfelújításokhoz önerőt jelent.

Gyakorlatilag elfogytak az eladó házak a faluban, ami szintén arra utal, hogy Söjtör egy élhető és fejlődő település, ahol minden körülmény adott, amire a 21. században az emberek vágynak. És nagyon fontos leszögezni, hogy az elmúlt években betelepült családok döntő többsége a közösségünk számára értéket képviselnek, javul a településkép, nem beszélve arról, hogy jelentősen megnőtt a kisgyermekek száma az óvodában és az iskolában is, ami ezeknek az intézményeknek a jövőjét jelenti!

A digitalizált világunkban olykor egyszerűbb a közösségi felületeken hangot adni sérelmeinknek, nemtetszésünknek. Kérem Önöket, ha közérdekű kérdéseik, bejelentéseik, panaszaik, ötleteik vannak, akkor ne a Facebookot vagy egyéb felületet használjanak, hanem közvetlenül forduljanak Söjtör Község Önkormányzatához vagy a Képviselő-testület tagjaihoz, mert a hiteles tájékoztatást és hathatós segítségnyújtást így kapják meg adott ügyekben. Manapság az emberek tele vannak dühvel, csalódással, a gazdasági nehézségek miatt szorongással, amit csak tetéz a közösségi felületeken fellobbanó indulatkeltés. Önkormányzatunk gyakorlata az, hogy a Facebookon vagy a községben keringő híresztelésekre minden esetben az adott személynek névre szóló levél formájában nyújtunk hiteles információkat, amikről az illető általában a közösségi felületen már elfelejt tájékoztatást adni a kommentelőknek.

A véleménynyilvánítás egy másik, még kevésbé elegáns módja a név nélküli feljelentés, amiből szintén kijutott közvetlenül nekem, közvetve az egész Képviselő-testületnek. Ezúton kívánom Önöket tájékoztatni, hogy jóakarónak nem nevezhető személyek az önkormányzat működését érintően konkrétumokat nélkülöző, részinformációkon alapuló, pontatlan felvetéseket leíró névtelen feljelentést tettek. Bizonyára furán hangzik, de köszönetemet szeretném kifejezni a feljelentőknek, hiszen az önkormányzati felügyeleti szervek közül az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincsár, a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ is egyöntetűen megállapították a rendőrség részére, hogy Söjtör Község Önkormányzatának működése teljeskörűen jogszerű, a vonatkozó törvények, rendeletek, szabályzatok betartásra kerülnek, az előírásoknak mindenben megfelelő az eljárásrend.

A polgármesterség és az önkormányzati képviselőség választott tisztség. Magyarországon mindenkinek jogában áll megmérettetni. A vélt vagy valós sérelmeknek nem a fent említett módok a megoldása, hanem ki kell állni 1200 söjtöri választópolgár elé és meg kell próbálni hatékonyabb és eredményesebb munkát produkálni, mint ahogy azt mi az elmúlt évek óta tesszük a képviselőkkel. A Képviselő-testület, jómagammal együtt minden döntéssel a köz érdekét szolgálja. Az önkormányzat vezetőiként nem lehet 1500 helyi ember egyéni és személyes érdekeit szem előtt tartani minden döntésnél, a közösségi érdek az elsődleges. A település nagysága, kiterjedése, elhelyezkedése, a demográfiai összetétel alapján nem lehet mindenkinek jót tenni, mert az egy lehetetlen vállalkozás. Másrészt egy településen, egy közösségen belül nem csak jogai vannak az itt élőknek, hanem adott esetben kötelezettségei is, amit gyakran egyesek figyelmen kívül hagynak. Mindig vannak sértődött, kiábrándult emberek, akik nem tudnak a falu, a közösség sikereinek örülni. Demokráciában élünk, mindenki szabadon formálhat véleményt, akár sértő vagy személyeskedő módon is. Egy olyan közszereplőnek, mint a polgármester vagy a képviselő, nagyobb toleranciával kell ezeket a véleménynyilvánításokat tűrni. A parttalan vita csak feszültséget és nézeteltérést szül, a szakmaiságot nélkülöző személyeskedés pedig elfogadhatatlan magatartásforma. Nálunk is vannak akadékoskodó emberek, mint minden településen, akiknek ebben a zaklatott világban lehet egy pszichológus többet érne, mint a tényeken alapuló meggyőzés vagy a közösségünk fejlődése.

A közösség erejét a helyi civil egyesületeink példázzák a legjobban. Önkormányzatunk évek óta anyagilag és erkölcsileg is támogatja mindegyik egyesületet, akik messze viszik községünk jó hírét, másrészt minden alkalommal számítani lehet rájuk közösségi munka vagy rendezvény terén.

A másik közösségépítő erő a már-már hagyományosnak mondható rendezvényeink. Az első ilyen már január 14-én lezajlott. Az V. Öreghegyi forraltbor túrán közel 140 fő vett részt a szőlőhegyen. Ez a túra minden évben a második januári szombaton kerül megrendezésre.

Szintén a szőlőheggyel kapcsolatos program a június 24-i V. Nyitott pincék túra, ami a tervek szerint új elemekkel is bővül az idén.

Július 30-án lesz a Szent Jakab napi községi búcsú, ahol a korábbi években megszokott árusok, körhintások, ládavasút mellett elsősorban a gyerekeknek szeretnénk újabb attrakciókat nyújtani.

Szeptember 2-án nyárbúcsúztató bringatúra következik VI. alkalommal, majd szeptember 16-án szüreti mulatságot tartunk.

Október 15-én emlékezünk meg községünk híres szülöttéről, Deák Ferencről. Emlékezetes, hogy 2022-ben e megemlékezés keretében avattunk Szilvás Istvánné korábbi jegyző és Baksa István korábbi polgármester személyében díszpolgárokat.

December 16-án a Nyugdíjasok karácsonya rendezvényünkkel zárjuk a 2023-as évet.

Egyéb programok is lesznek még az év folyamán, de azok időpontja és tartalma még tervezés alatt van. Ahogy Önök is látják kitűzött feladat van bőven, bízom benne, hogy az előttünk álló gazdasági nehézségek ellenére is sikeresen fogjuk tudni zárni a 2023-as évet!

Újfent jelzem, hogy közérdekű bejelentéseiket, észrevételeiket, ötleteiket Söjtör Község Önkormányzata szívesen fogadja postán, vagy a 06-92/569-008-as és 06-30/566-3846-os telefonszámokon, vagy a sojtor.info@tolna.net e-mail címen.

Látogassák a www.sojtor.eu önkormányzati weblapot, ahol naprakész információkat találnak.

 

Jó egészséget kívánva maradok tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

06-30/516-7050

sojtor.polgarmester@tolna.net

 

 

 

V. alkalommal túráztak forraltborozók a hegyben

A hagyományosan január második szombatján tartott, V. forraltbor túrán közel 140 résztvevőt üdvözölhettünk a söjtöri Öreghegyen. A kirándulók a regisztrációt követően délelőtt 10 órakor indultak el az önkormányzat vendégházától.

Az 5 km-es táv első állomása Sántaszer bejáratánál, Árok László portáján volt. A második megállón a tavalyi túrán első alkalommal résztvevő felsőrajki és pötrétei Farkas László, Gáspár Zoltán és felesége az idei évben már vendéglátóként tértek vissza Málovics Bálint pincéjéhez. A harmadik állomáson Mónok Tibor alpolgármester és az önkormányzati dolgozók csapata várták a túrázókat. Immáron többedik alkalommal sikerült bevonni a 2020-ban, pályázati támogatásból kialakított gyümölcsöst közösségi rendezvény helyszínéül. A Nagykőtetőn gyalogolva, élvezve a pazar kilátást, végül Pápista Judit és Németh Zoltán vendéglátókhoz érkezett a társaság. A túra zárása Orsós Tibor önkormányzati képviselő pincéjénél volt.

Köszönjük a házigazdák, segítők, szervezők munkáját! Örülünk a nagyszámú résztvevőknek, a tökéletes időnek és a kellemes időtöltésnek, Söjtör Község Önkormányzata jövőre mindenkit szeretettel vár vissza!

Elszállítja a Zalaispa Nonprofit Zrt. a karácsonyfákat

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a karácsonyfákat társaságunk 2023. 01. 09-től 2023. 01.22-ig gyűjti össze az adott település kommunális hulladékszállítási napján. Így kérjük, hogy a következő két hétben a kommunális hulladékgyűjtő edényzete mellé fenyőfáját kihelyezni szíveskedjen. Azt követően, vagy nem ürítési napon kihelyezett fa, nem kerül elszállításra.

 

Üdvözlettel:

ZALAISPA Nonprofit Zrt.

8798 Zalabér 3096/12 hrsz