Kamarakórus koncert lesz a söjtöri templomban

Tisztelt Söjtöriek!

 

A VOX INSANA Kamarakórus tisztelettel meghívja Önt a barokk zenekari művektől kezdve, a romantikus kórusműveken át egészen a kortárs darabokig terjedő koncertjére az alábbi időpontban és helyszínen:

2022. október 9., vasárnap, 11:30 óra

Szent Jakab Apostol Templom Söjtör

A kórustagok számára fontos, hogy ne csak előadják, de meg is ismertessék, ezáltal megszerettessék közönségükkel a kóruséneklést.

A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

 

Tisztelettel:

VOX INSANA

kamarakórus

109 köbméter szociális célú tűzifatámogatást nyert az önkormányzat

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó pályázatán 109 erdei köbméter tüzelőanyag vásárlásához nyert támogatást. A 2 422 525 Ft vissza nem térítendő támogatásból az önkormányzat keménylombos tűzifát fog vásárolni a Zalaerdő Zrt-től.

A szociális célú tűzifa igényléssel kapcsolatos részletes tájékoztatás október hónapban minden háztartáshoz kiküldésre kerül. Ezt követően nyílik lehetőség az igénylések benyújtására Söjtör Község Önkormányzatához.

2 millió Ft összegű támogatást nyújtott a Nap Nyrt. az óvodafelújításhoz

Tisztelt Söjtöriek!

 

Örömteli hír Söjtör Község Önkormányzata számára, hogy a Felsőtemető és Kispuszta között található napelempark üzemeltetője, a Nap Nyrt. 2 millió Ft összegű támogatást nyújtott községünknek!

A környezetkímélő és környezettudatos zöld energia előállítása mellett a cég nagy hangsúlyt fektet az átlátható vállalatirányításra, valamint a társaság növekedésével párhuzamosan a társadalmi felelősségvállalásra. Ennek jegyében támogatják azokat a helyi közösségeket, ahol termelő eszközökkel rendelkeznek. Söjtörön a naperőmű portfólió jelenleg 30 darab 0,5 MW (AC) kapacitású hálózatba bekötött erőmű.

A támogatóval történt többszöri egyeztetés után a Söjtöri Óvoda felújításának költségeihez járul hozzá a Nap Nyrt. ezzel a 2 millió Ft pénzösszeggel. A nyár folyamán a belső felújításon átesett intézmény fejlesztése teljes egészében önerős beruházás keretében valósult meg, ami jelentős költséget emésztett fel az önkormányzat 2022. évi büdzséjéből.

Településünk szerencsésnek vallhatja magát, hogy a kezdődő gazdasági nehézségek idején ilyen összegű támogatást kapott. Kiemelendő és példaértékű hozzáállás ez a Nap Nyrt. részéről, amit csak megköszönni tudunk, és bízunk a jövőbeni kapcsolatok további eredményes építésében.

 

Tisztelettel:
Könyves Gábor

polgármester

Szelektív és temetői hulladék kezelése

Tisztelt Lakosság!

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást végző cégek folyamatos panasszal élnek Söjtör Község Önkormányzata felé a hulladék kezelésének helyben történő negatív példái miatt.

A Zalaispa Zrt-vel közösen felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a COOP ABC mellett található szelektív gyűjtősziget kizárólag fehér és színes üveg gyűjtésére szolgál, nem kommunális hulladéklerakó, mint ahogy a kiemelt képen sajnos látható. Ennek a kukának az ürítése alapvetően ingyenes, de a kevert hulladék miatt húszezer forintjába kerül most az önkormányzatnak.

A Lenti Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. a temetői konténerek ürítését végzi. Ezekbe a konténerekbe kizárólag a temetőben keletkező hulladék helyezhető el. A cég tapasztalata alapján a kommunális hulladéktól kezdve, az építési törmeléken át a veszélyes hulladékokig mindennemű szemét belekerül a tárolókba (még állati tetem is). Ezeknek a válogatása és kezelése lassan milliós költséget emészt fel, amit a szolgáltató az önkormányzatra hárít tovább! Másrészt, ha a nem megfelelő szeméttel gyűlik meg a konténer, akkor azt gyakrabban is kell üríteni, alkalmanként ca. harmincötezer forintért. Ezek a kiadások az önkormányzat működésétől és a fejlesztésektől vesznek el anyagi forrást. A Béke utcai temetőben többek között ezért is került kialakításra a zárt kapu az alsó bejárathoz. Érdekes módon azóta jelentős mértékben csökkent is az ott található konténer telítettsége, míg korábban a zöme illegális hulladék abba került.

Tisztelettel kérem Önöket, hogy a hulladéktárolókat rendeltetésszerűen használják, illetve, ha információval rendelkeznek olyan személyről, aki nem megfelelő hulladékot helyez el ezekbe, úgy kérem haladéktalanul tájékoztassák Söjtör Község Önkormányzatát. Közös érdek a szelektív gyűjtők és a temetői konténerek rendeltetésszerű használata.

 

Köszönettel és tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

Ragyogó napsütéses időben búcsúztatták a bringások a nyarat

Szombaton V. alkalommal indultak útnak az önkormányzat felhívására helyi és vendég bringások, hogy elbúcsúztassák a nyarat. A kitűnő időjárás miatt “sajnos” szüreti elfoglaltság miatt többen is távol maradtak, de így is több tucat kerékpáros (a legfiatalabb 6,5 éves) indult el az iskola előtti térről reggel 9 óra után, hogy a tófeji emelkedőt leküzdve Baktüttősön Miklós Alexandra közös hivatali köztisztviselőnél, az önkormányzat rendezvényszervezőjénél egy frissítőre és tízóraira megállhasson.

Innen Bak irányába kerekezett tovább a társaság, ahol Bakon Ottó családi gazdálkodó várta a “Csodák tava” nevű birtokán a bringásokat. Itt mindenki megtekinthette a 1,5 hektáros horgásztavat. Ezt követően a 74-es főutat átszelve egy rövid szakaszon a pölöskei erdő következett. Az Ökör-tilosi vadkertet elhagyva kanyarodott vissza mindenki Söjtör irányába. Az önkormányzat vendégházánál a népdalkör egyesület tagjai várták ebéddel a bicikliseket a 25 km-es túra végén.

Köszönet a résztvevőknek, a szervezőknek, a vendéglátóknak, a népdalkör egyesület tagjainak és a polgárőr egyesületnek, akik végig biztosították az utat. Jövőre folytatjuk!

Teljesen megújult belülről a Söjtöri Óvoda

Pontosan a 2022/2023-as tanítási év nyitására megújult belülről a Söjtöri Óvoda. Söjtör Község Önkormányzata önerőből valósította meg a több millió Ft-os fejlesztést, melynek keretében a csoportszobákhoz tartozó vizesblokkokba új vezetékrendszer került kiépítésre, a régi csempék és járólapok helyére is új burkolat került. Az öltözők padozata is megújult.

A csoportszobákban a szalagparketta és a megkopott laminált padló helyére új és nagyobb kopásállóságú parketta került. A belső helyiségek falainak javítása és festése is megtörtént. A meglévő két csoportszobába teljesen új bútorzat került, illetve részben új asztalok és székek is be lettek szerezve. A megnövekedett gyereklétszám miatt az önkormányzati hivatal tárgyalóterme is ideiglenesen csoportszobává változott, amit a kis ovisok már be is laktak.

Az elmúlt években a Söjtöri Óvoda külső és belső felújítása gyakorlatilag teljes mértékben megtörtént. Mind küllemben és felszerelésben, mind energetikailag sikerült egy olyan intézményt létrehozni, ami a 21. század követelményeinek kifogástalanul megfelel. Megtörtént az épület szigetelése, a nyílászárók részleges cseréje, a tető felújítása, napelemes rendszer kiépítése, a játszótér fejlesztése, a kerítésdrót lecserélése, új ágyak beszerzése és a mostani beruházás. Sok települési, de akár városi óvoda megirigyelheti a söjtöri ovit.

A műszaki fejlődés mellett fontos kiemelni, hogy Gálné Hóbor Tímea vezetésével sikerült a szakembergárdát is kialakítani. A tanévet a vezető mellett 4 óvodapedagógus, 1 pedagógiai asszisztens és 3 dajka kezdi meg, akik elkötelezetten dolgoznak a gyerekek fejlesztéséért.

Kellemes időtöltést kívánunk a gyerekeknek és eredményes munkát a tanerőnek!

Támogatásként új kerítést kapott az ovi

A MET Söjtör Solar Park Kft. a napokban támogatást nyújtott a Söjtöri Óvodának. A zsidó temető környékén dolgozó napelemes beruházó cég az óvoda köré új kerítést építtetett, melynek anyag- és munkadíját teljes egészében finanszírozta. A beruházás eredményeként sikerült a közel 40 éves, erősen elhasználódott kerítésdrótot lecserélni, ami a gyerekek biztonságát is szolgálja.

Söjtör Község Önkormányzata köszönetét fejezi ki a MET cégcsoportnak, hogy újabb támogatással segítette a települést. Korábban már több civil szervezet is kapott szponzorációt a cégtől, valamint a napelemparkhoz vezető utat felújították közel 70 millió Ft értékben. A MET cégcsoport társadalmi felelősségvállalása kiemelkedő és példaértékű Söjtör életében.