Október 6. – Az aradi vértanúk emléke

1849. október 6-án végezték ki Aradon az 1848-49. évi szabadságharc 13 honvédtisztjét, Pesten pedig ugyanezen a napon hajtották végre a gróf Batthyány Lajos egykori miniszterelnökre kiszabott halálos ítéletet. Ezen a szomorú napon hulltak le először a Ferenc József által követelt fejek: Haynau rendelkezése nyomán – hajnali fél hatkor – a négy golyó általi halálra ítélt tisztet – sorrendben Lázárt, Dessewffyt, Kiss Ernőt és Schweidelt – végezték ki először, utánuk következtek a kötélre szánt tábornokok. A sort hat órakor Poeltenberg Ernő nyitotta meg, őt pedig Török Ignác, Láhner György, Knezich Károly, Nagysándor József, Leiningen-Westerburg Károly gróf, Aulich Lajos, majd Damjanich János követte. A legszörnyűbb büntetés így Vécsey Károly grófnak jutott osztályrészül, neki ugyanis végig kellett néznie társai halálát; miután ő már senkitől nem tudott elbúcsúzni, kivégzése előtt jobb híján Damjanichnak csókolt kezet.

Az aradi tizenhármak és az első felelős miniszterelnök meggyilkolásával a Haynau által levezényelt megtorlás elérte csúcspontját, ami nem csak Magyarországon váltott ki erős indulatokat, de Európát is tiltakozásra sarkallta. A honvédtisztek és Batthyány kivégzése a bírósági eljárás dacára puszta gyilkosság volt, hiszen az ítélethozatalra egy koncepciós pert követően, jogtalan vádak alapján került sor; halálukkal Haynau – és Ferenc József – a magyarság függetlenségi törekvését kívánta büntetni, ennek nyomán pedig a tizennégy kivégzett férfit joggal tartjuk nemzeti ügyünk mártírjainak.

Október 23-án kerül megrendezésre a Deák-naphoz kapcsolódó körtúra

A hagyományokhoz híven Deák Ferenc születésnapját követő hétvégén kerül megrendezésre a Söjtört és környékét körbeölelő Deák túra. Az elmúlt évhez hasonlóan idén sem teljesítménytúraként, hanem egy 20 km-es körtúraként kerül meghirdetésre. A kiindulási és az érkezési pont az önkormányzat Öreghegyi vendégháza (www.vendeghaz.sojtor.eu).

A túrát Toplak József főrendező és Söjtör Község Önkormányzata közösen szervezi. A klasszikus 20 km-es Deák túra útvonala érinti az Öreghegyet (a Deák-kúttal), Vasvölgyet, a pusztaszentlászlói hegyet és a Válicka-patak völgyét.

A 9 órakor kezdődő túra során lehetőség van Toplak József által vezetett formában teljesíteni a távot, illetve egyéni módon. Visszaérkezéskor az önkormányzat támogatásából lelkes segítők palacsintával várják a résztvevőket.

A túrát teljesítők oklevelet és kitűzőt kapnak, a részvétel mindenki számára ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt!

Szociális célú tűzifa támogatás feltételrendszere

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 2.316.480,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, ami ténylegesen 114 erdei m3 tűzifa beszerzésére elegendő.

Az önkormányzat képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít a Söjtör község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

  1. a) téli fűtését tűzifával oldja meg,
  2. b) Söjtörön állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Söjtörön tartózkodik,
  3. c) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft), egyedülélő esetén 150%-át (42.750,- Ft) nem haladja meg.

A fenti jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

A szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségig.

Az ellátás iránti kérelmet a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet előterjeszteni legkésőbb 2021. november 5-ig (péntek). A kérelemhez mellékelni kell a megelőző 1 havi jövedelemigazolást, illetve egyéb, méltányossági körülményt igazoló dokumentumot.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy az idei évben a Zalaerdő Zrt. 2 méteres hosszban tudja biztosítani a tűzifát a lakosságnak.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. Amennyiben a rendelkezésre álló tűzifa elfogy, a további kérelmek elutasításra kerülnek.

114 erdei köbméter szociális célú tűzifatámogatást nyert az önkormányzat

Söjtör Község Önkormányzata – a korábbi évekhez hasonlóan – pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen.

A Belügyminisztérium a miniszteri döntés értelmében 114 erdei köbméter keménylombos tűzifát biztosít önkormányzatunk részére, melynek értéke 2 316 480,-Ft vissza nem térítendő támogatás. A tűzifát a Zalaerdő Zrt. biztosítja.

A tűzifatámogatás feltételeiről, részleteiről hamarosan értesítjük a Tisztelt Lakosságot.

 

Jótékonysági könyvbörzét hirdet az önkormányzat

Tisztelt Söjtöriek!

 

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár a Festetics Mária IKSZT-ben található önkormányzati könyvtári állományt felülvizsgálta és több száz darab könyvet leselejtezett. Ezekből a jó állapotú, használt könyvtári könyvekből Söjtör Község Önkormányzata könyvbörzét tart, melynek időpontja és helyszíne:

 

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalóterme,

(kérjük, hogy a külső terasz felől közelítsék meg a termet)

2021. október 4-én, hétfőn 9:00 -15:00 óra között,

2021. október 5-én, kedden 9:00 – 18:00 óra között,

2021. október 6-án, szerdán 9:00 – 15 00 óra között.

 

A könyvek ára 100 Ft/db. A befolyt összeget az önkormányzat a Söjtöri Óvoda részére adja át támogatásként könyvek, füzetek, kifestők vásárlása céljából.

Kérjük, hogy Ön is vegyen részt a börzén és támogassa a söjtöri óvodás gyermekeket.

 

Köszönettel:

Könyves Gábor

polgármester

Kátyúzási munkák történtek az Öreghegyen

A napokban az Öreghegyre vezető Ady utcai aszfaltos úton, a Rapáton és a furóhegyi elágazótól induló útszakaszon aszfaltjavítási munkálatok történtek.

A kátyúkat az önkormányzat közfoglalkoztatottjai tisztították ki, majd a település főútjával párhuzamosan futó járdaszakasz felújításával is megbízott Tüske Attila ev. szakemberei elvégezték a szükséges javítási munkálatokat.

Az érintett szakaszok karbantartásával biztonságosabbá válik a közlekedés, illetve megszűnik az útfelületek további állapotromlása.

Munkaszervezési változás az orvosi rendeléssel kapcsolatban

Tisztelt Betegek!

 

Dr. Simán László tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy munkaszervezési változtatást eszközöl. Kéri a kedves betegeket, hogy a mindenkori rendelés első órájában ne telefonáljanak vonalas vagy mobil telefonon. Ilyenkor a személyesen megjelenő , akut panaszos betegekkel kíván Doktor úr elsősorban foglalkozni. Halasztást nem tűrő, sürgős problémával természetesen ezután is hívható a rendelő.

30. túráját teljesítette a Söjtöri Természetjáró Baráti Kör

Szeptember 25-én szombaton, nyárias időben a Kis-Balatonnál és környékén töltötte a napot a vidám társaság.

Először a Kányavári szigeten tettek egy kellemes sétát, ahol a különleges faszerkezetű hídról és két kilátóból is megtekinthették a gyönyörű környezetet.

A Hídvégi-tó duzzasztójánál az akácfa rönkökből épült Madárvártát láthatták, a tó partján pedig egy kis napozás is belefért.

Ezután a Kis-Balaton Bemutatóház következett Zalaváron, ahol a tó természeti értékeit, vízminőség védelmi szerepeit, történeti és néprajzi vonatkozásait ismerhették meg.

Utólsó állomás a nagyradai hegyháton található kilátó volt, ahol a Kis-Balaton lenyűgöző panorámája tárult a túrázók elé.

Az immár 30-dik túráról is elmondható volt, hogy kisebbek és nagyobbak is egyaránt élvezték a programot és az együtt töltött időt.

Köszönet a részvételért!

 

Pápista Judit

STBK

Színvonalas programokkal zajlott a szüreti mulatság

Söjtör Község Önkormányzata 2021. szeptember 18. napján szüreti mulatságra hívta a település lakóit, illetve az érdeklődőket.

15 órától a Söjtöri Népdalkör Egyesület és a szlovén Gyertyánosi Népdalkör adott műsort a megjelenteknek. 16 órától Szandi tartott fergeteges koncertet a teltházas sátorban. A koncert végén közönségtalálkozót is tartott a művésznő. 17 órától gyerekműsor várta a kicsiket.

18 óra után élő koncertet adott Magyarország egyik vezető klub- és fesztiválzenekara, a Compact Disco együttes. A rendkívüli hangzású és látványtechnikájú fellépés után Gergály Zsolt “Pedro” zenélt a késő éjszakába nyúló szüreti bálban.

Köszönet a részvételért, a fellépőknek a színvonalas produkciókért!