Sikeresen pályáztunk a háziorvosi eszközállomány bővítésére

Újabb sikeres pályázatot nyert a település. A Miniszterelnökség 1 892 449 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesíti Söjtör Község Önkormányzatát .

A Magyar Falu Program keretében benyújtott “Orvosi eszközök beszerzése” pályázatból a Söjtöri Egészségházban működő háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő eszközállományának fejlesztéséhez – Dr. Simán László háziorvos szakmai javaslata alapján – 1 db boka-kar index meghatározását biztosító automatizált vérnyomásmérőt, illetve 1 db EKG készüléket tud beszerezni és üzembe helyeztetni az önkormányzat.

Rövid időn belül így már 4 sikeres pályázat nyertese Söjtör – az egészségház épülete a Belügyminisztérium támogatásával 24 millió Ft-ból újulhat meg, a tűzoltó egyesület a tűzoltószertár fejlesztésére a Bethlen Gábor Alaptól 6 millió Ft-ot nyert, illetve a településfásítási program keretében 30 db sorfát biztosít az Agrárminisztérium.

Köszönjük Magyarország Kormánya támogatását!

3. COVID védőoltással kapcsolatos tájékoztató

Dr. Simán László háziorvos értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a 3. COVID védőoltással kapcsolatban a célcsoport a Sinopharm oltásban részesültek közül a 60 év felettiek, illetve a még oltatlanok. Részükre emlékeztető oltást , illetve az oltatlanoknak 2 oltásból álló sorozatát ajánlja. Az oltóanyag Pfizer típusú lesz. A jelentkezés személyesen a rendelőben, illetve telefonos úton rendelési időben lehetséges. Az iskoláskorúak külön kampány keretében lesznek megszólítva. Az egyéb típusú oltással beoltottak 3 körös oltásra jelentkezését most nem várják.

 

Dr. Simán László 

háziorvos, Söjtör-Pusztaszentlászló

 

Meghívó a település búcsújára

Söjtör Község Önkormányzata meghívja Önt a település búcsújára.

július 25-én, vasárnap 10:30 órától búcsúi szentmise veszi kezdetét a Szent Jakab Apostol Templomban.

A Festetics Mária IKSZT környezetében vásári árusokkal, kézművesekkel, céllövöldével, ringlisekkel találkozhatnak.

15 órától a gyerekek részére ládavasút és a „Játékok Palotája” keretében kosaras népi fakörhinta, 20 db térjáték és logikai játék, illetve 2 db ugrálóvár áll rendelkezésre.

17 órától a futballpályán a Söjtör-Gellénháza mérkőzést tekinthetik meg.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Benyújtásra került a “Felelős állattartás elősegítése Söjtör községben” elnevezésű pályázat

Söjtör Község Önkormányzata képviseletében Könyves Gábor polgármester a Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtott be a felelős állattartást elősegítő ivartalanítási programra, az állatok veszettség elleni összetevőt tartalmazó monovalens védőoltással történő beoltására és transponderrel történő megjelölésére. A pályázat keretében összesen 73 beavatkozás végrehajtására kerülhet sor kutyák és macskák számára. A projekt költségvetése 1 153 140 Ft. Az önkormányzat Dr. Fendrik Péter szakállatorvossal kötött feladatellátási szerződést.

Az önkormányzat minden évben együttműködik Dr. Fendrik Péter szakállatorvossal az évenkénti eboltások során. Rendszeresen végzünk a településen ebösszeírást is. Emellett több esetben nyújtottunk segítséget a nem kívánt állatszaporulat kérdésének a megoldásában is. Szoros együttműködésben állunk a zalaegerszegi Együtt Egy Életért, Ártatlan Állatokért Egyesülettel. Csak az idei évben 23 esetben mentettünk közösen ebeket, valamint számos háztartáshoz juttattunk el kutyaházat, kutyatápot az állatok tartási körülményeinek a javítására. De a Zalaegerszegi Állatmenhely részére az idei évben tűzifaadományt is nyújtott az önkormányzat.

Tapasztalatunk szerint a lakosság részéről vannak tájékozatlan állattartók. Jelen pályázat segítségével kívánjuk elérni, hogy a háztartások előbbre lépjenek a felelős állattartás irányába. Megértsék azt, hogyha kevesebb a szaporulat, akkor kevesebb a kóbor állat is, amivel végső soron az állatmenhelyek kihasználtsága is csökkenthető.

A benyújtott pályázat támogathatóságáról a Miniszterelnökség 65 napon belül dönt.

Sikeresen pályáztunk az Országfásítás programban is

Söjtör Község Önkormányzata az Országfásítás program 2021. évi kiírásán sikeresen szerepelt. Így önkormányzatunk is részt vesz Magyarország legnagyobb belterületi fásítási programjában.

30 db őszi ültetésű sorfát biztosít az Agrárminisztérium a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. közreműködésével. A 10-10-10 db kőris, hárs és eperfa a település intézményei körül, a közterületeken, a sportpályánál és a község temetőiben kerülnek elültetésre.

Az Agrárminisztérium teljes ültetési csomagot biztosít, amely a nagyméretű földlabdás sorfa mellett annak tárolását, nevelését, szállítását és az ültetéshez szükséges eszközöket is tartalmazza.

Az őszi ültetés során örömmel fogadja az önkormányzat a lelkes segítőket!

A temetői hulladékkonténerek NEM SZEMETESEK

Tisztelt Söjtöriek!

 

A Lenti Hulladékkezelő Kft. és Söjtör Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a település temetőiben található hulladékkonténerek NEM a háztartási és egyéb hulladékok elhelyezésére szolgálnak.

A Lenti HUKE feladata a temetőben keletkező, biológiailag lebomló hulladékok (koszorúk, virágok) és a műanyag csomagolóanyagok, mécsesek elszállítása és kezelése. A mai napon beszállított temetői konténerek tartalma szennyes kosár, műanyag vödrök, tetőfedő anyag, bevásárló kosár, műanyag rekeszek, alumínium dobozok, karton, stb. Ezeknek a hulladéktípusoknak az elhelyezését az évenkénti lomtalanításkor díjmentesen biztosítja az önkormányzat. A temetői hulladék átválogatását a szolgáltató az önkormányzat részére kiszámlázza.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a temetői hulladékkonténereket NE HASZNÁLJÁK SZEMETESNEK! Egyúttal nagyon szívesen vesszük azon közérdekű bejelentéseket, amelyekből kiderül a szemetelők személyazonossága.

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

Személyi változások a Söjtöri Óvodában

Tisztelt Söjtöriek!

 

A Söjtöri Óvoda életében a 2021/2022-es nevelési év meghatározó személyi változásokkal kezdődik. Csányiné Rácz Eszter óvodavezetőnk 2021. december 1. napjától nyugdíjba vonul. Óvodavezető asszonynak ezúton is köszöni Söjtör Község Önkormányzata – és úgy gondolom a település apraja és nagyja – az évtizedeken átívelő sikeres és eredményes munkáját.

 

A Képviselő-testület az óvoda vezetésére pályázatot írt ki, melynek eredményeként – egy év távollét után – 2021. szeptember 1-től újra óvodánkban üdvözölhetjük Gálné Hóbor Tímea mesterpedagógust, aki korábban több, mint 30 évig volt már a Söjtöri Óvoda kötelékében, így személye közismert a településen élők előtt. Nagy öröm számunkra, hogy Gálné Hóbor Tímea elfogadta az óvodavezetői kinevezést. A gyógypedagógus és óvodai szaktanácsadó végzettséggel is rendelkező szakemberünk révén a Söjtöri Óvoda magasszínvonalú és hosszútávú működése biztosított. Emellett új óvónőt is köszönthetünk majd szeptembertől, aki családjával Budapestről települ át Söjtörre a nyár folyamán. A héten rendkívüli szülői értekezlet keretében a helyi kisgyermekes családok is tájékoztatást kaptak a változásokról. A személyi feltételek mellett a szakmai oldal fejlesztése is elkezdődött, melynek első lépése a bölcsőde beruházás előkészítése.

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

Pályázati forrásból megújul a tűzoltószertár épülete is

Tisztelt Söjtöriek!

 

Söjtör Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása című pályázati kiíráson 6 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a tűzoltószertár felújítására. Gratulálunk Száraz Istvánnak és csapatának! Az egyesületet a pályázat megírásában az önkormányzat részéről Könyves Gábor polgármester, illetve Mikolics József képviselő, felelős tervező segítette.

A projekt elsődleges célja a meglévő tetőfedés elbontása és cseréje, a kéménytest tetőn kívüli elbontása és újjáépítése, a belső melegpadló burkolat felszedése, aljzatkiegyenlítés készítése és új burkolat elhelyezése, a belső és homlokzati nyílászárók cseréje, belső festési és villanyszerelési munkák kivitelezése.

A beruházás megvalósulásával egy újabb, kisebb közösségi rendezvények megtartására is alkalmas épülettel gazdagodik a település.

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

 

24 millió Ft pályázati támogatásból újulhat meg a Söjtöri Egészségház

Tisztelt Söjtöriek!

 

Örömmel értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” kiírás keretében Söjtör Község Önkormányzata 24 073 960 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül a BMÖFT/6-8/2021. iktatószámú miniszteri döntés értelmében.

A sikeres pályázat révén megújulhat a Söjtöri Egészségház homlokzata, lábazata, faburkolatai, emellett napelemek kerülnek az épület tetejére, illetve megtörténik a kazáncsere révén a fűtéskorszerűsítése az épületnek. A korábbi évek kisebb, önerős fejlesztései mellett így lehetőség van az épület átfogó korszerűsítésére.

A helyi egészségügyi ellátás fejlesztése prioritás az önkormányzat részéről. Bízunk benne, hogy a Magyar Falu Program keretében benyújtott eszközfejlesztési támogatásunk is pozitív elbírálásban fog részesülni.

 

Jó egészséget kívánva maradok tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester