Gyermeknapot szervezett az önkormányzat

Söjtör Község Önkormányzata az elmúlt hétvégén gyermeknapot szervezett. A Festetics Mária IKSZT környezetében terápiás kutyabemutatóval és a KisKocsi zenekar műsorával várta Miklós Alexandra szervező a kicsiket és nagyokat.

A vidám hangulatú délutánon az önkormányzat térítésmentesen biztosította minden gyermek számára az ugrálóvárat, arcfestést, csillámtetoválást. Mónok Tibor alpolgármester úr a program idején üdítővel, jégkásával és fagylalttal kedveskedett a gyermekeknek.

Köszönet a szervezőknek és a nagyszámú érdeklődőknek!

20. éves jubileumát ünnepelte a Söjtöri Népdalkör Egyesület

A pünkösdi hétvégén ünnepelte fennállásának 20. éves jubileumát a Söjtöri Népdalkör Egyesület. Ebből az alkalomból köszöntötte Békefi Lászlóné az egybegyűlteket. Az aktív tagok mellett az egyesület korábbi tagjai, támogatók, barátok is részt vettek az eseményen, ahogy Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Dr. Forgó Annamária jegyző is. A szlovéniai Gyertyánosi Dalkör és a Hajnal Művelődési Egyesület is nagy örömmel tett eleget a szívélyes meghívásnak és megérkezett erre az alkalomra Söjtörre.

A településen már az 1930-as évektől működött a dalárda, ami a 60-as években is szép sikereket ért el a megyei kulturális rendezvényeken. Ruttai Györgyné szervezésével 1983-tól újabb lendületet vett az énekkar, egyre több hazai, de határon túli fellépésre is eljutottak a söjtöriek. Sajnálatos módon 1990-ben megszűnt az egyesület, de a kétezres évek elején, a sokasodó programok hatására (elszármazottak napja, zászlóavatás, kihelyezett kormányülés) sikerült újjáalakulni. Ennek a szerveződésnek a 20 éves jubileumát ünnepelte az egyesület.

2005-től 6 éven át a Zala Megyei Művelődési Központ “Szép Zalában születtem” című hagyományőrző pályázatán szerepelt az egyesület és ért el szép sikereket. A közelmúltban a Nyugdíjas Ki-Mit-Tud versenyeken szereztek arany minősítést a hölgyek és urak.

Könyves Gábor polgármester távollétében Mónok Tibor alpolgármester méltatta az önkormányzat részéről a jubiláló szervezetet. Köszönet és elismerés illeti az egyesület tagságát, hogy sokszor a saját családi életüket is háttérbe szorítva, évtizedek óta képviselik a településüket. Mennyi munka, kitartás, harc, türelem, siker és élmény van az elmúlt 20 év mögött. Az egyesület sikere az egyéneken múlik. Köszönet illet mindenkit, aki részese volt a népdalkör 20 évének, és főhajtás jár azoknak, akik mindig tenni akart önmagukért és a közösségért. Nagyot alkotni csak összefogva, közösen lehet, amint az ünnepben is a legszebb és legfontosabb az együttlét. Az, hogy ilyen sokan összegyűltek megadni a tiszteletet a múltnak, amelyben az egyesület minden korábbi és aktív tagjának ott a része, a munkája, az teszi naggyá ennek az ünnepnek a jelentőségét. A közös tudásból, az élményekből és érzésekből áll össze a 20. éves jubileumát ünneplő Söjtöri Népdalkör Egyesület történelme. Külön köszönet azoknak a szakmai vezetőknek, akik áldozatos munkájukkal segítették a hölgyek és urak fejlődését. Hála azoknak, akik a fellépések alkalmával mindig a legszebb arcát mutatták Söjtörnek. A 20 év alatt a tagok, támogatók, barátok valamennyien részt vettek a népdalkör történetének alakításában, részt vállaltak a nehézségek leküzdésében, a sikereik elérésében. A település egésze nevében szólva hálával tartozunk az egyesület tagjainak, hogy minden önkormányzati meghívásnak eleget tettek, legyen szó fellépésről vagy főzésről, dekorálásról, egyéb segítségnyújtásról.

A Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjainak jó egészséget, eredményes fellépéseket és szép élményeket kívánunk!

 

Tájékoztatás útfelújítási munkálatokról

Tisztelt Söjtöriek!

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. június 8. napjától az Öreghegyen útkarbantartási munkálatok kezdődnek. Az Agrárminisztérium 2021. évi Zártkerti Program pályázatának 17 897 639 Ft-os támogatásából valósítja meg az önkormányzat a beruházást.

A pályázat értelmében olyan utak felújítására van lehetőség, melyek végpontja aszfaltozott úthoz csatlakozik, melyen keresztül közvetlenül érhető el a település. Így egyedül az Ady utcán keresztül a Rapátfeljáró biztosít ilyen csatlakozási lehetőséget, s így csak az arról leágazó zártkerti utak fejlesztésére van most lehetőség.

Az Öreghegyen két db önkormányzati út részleges aszfaltozására van mód (55 fm hosszban a Szabóhegyen és 150 fm hosszban a Bükkföldön), illetve Sántaszerben 1 km hosszban kerül bazaltzúzalékkal feltöltésre az út, valamint a Rapátról leérve a két rövidebb útszakasz lesz megújítva, ahol még aktívan művelik az ingatlantulajdonosok a birtokaikat.

Emellett a pályázatból választható egyéb kötelező elem közül kisléptékű víztároló kapacitás (50 m3-es esővíztározó) kiépítését teszi lehetővé a projekt.

A munkálatok előreláthatólag két hetet vesznek igénybe. Az ingatlantulajdonosok türelmét és fokozott figyelmét kérjük ez idő alatt.

 

A napokban elindul a Béke utcai Nagytemető gépkocsifeljáró útjának a rekonstrukciója is. A Magyar Falu Program “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiíráson Söjtör Község Önkormányzata sikeresen szerepelt, így a Béke utcai temető főbejáratától a ravatalozóig aszfaltozott feljáró készülhet.

A pályázati kiíráson 4 686 420 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A gépkocsifeljáró mindkét oldalán kerti szegély kerül beépítésre betonágyazatba, majd 490 m2 felületen új aszfaltozott burkolat teszi kényelmessé a közlekedést. A fejlesztés során a ravatalozó akadálymentesítése is megtörténik.

A temetővel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy készülőben van az új temetői rendelet, mely szigorúbban fogja szabályozni a temetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységeket. Sokasodnak a temetőhasználattal kapcsolatos anomáliák. Elsősorban a temetőben folytatott vállalkozók tevékenysége, a hulladékelhelyezés, a sírhelyekkel és síremlékekkel való szabálytalan eljárásrend jelent problémát. Várhatóan július 1. napjától változik majd a temetői rend, amiről minden háztartás részletes értesítést kap, illetve a temetőben is kihelyezésre kerül majd az új szabályozás.

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

Forgalomlassító eszközök kerültek az általános iskolához

A MET Söjtör Solar Park Kft. támogatásával 2 db fekvőrendőr került elhelyezésre az általános iskola előtti útszakaszon. A 60 hektáros naperőmű park beruházása kezdetét vette, így a Gálotán átvezető egyre növekvő kamion- és egyéb forgalom miatt az önkormányzat kérésére a MET cégcsoport biztosította a forgalomlassító eszközök beszerzését, amit ezúton is köszönünk. Kérjük, hogy mindenki fokozottan ügyeljen az érintett útszakaszon!

A több milliárdos naperőmű beruházás területét elfoglalták az építőipari-szakipari kivitelezők. Első körben megtörténik a területen belül a közlekedő útvonalak kialakítása, illetve zajlik a kerítés kiépítése. A technológiai szerelés a napokban kezdődik a földkábelek fektetésével. A projekthez tartozó építkezés is ütemszerűen halad a Felsőtemető mellett, ahol egy transzformátorállomás jön létre.

A mentők napja alkalmából köszöntöttük a helyi állomás dolgozóit

A mentők napja alkalmából köszöntötte a Söjtöri Mentőállomás szakembergárdáját Dr. Forgó Annamária jegyző és Könyves Gábor polgármester. Az ajándékcsomagot Lezsán Krisztián állomásvezető vette át.

1887. május 10-én alakult meg Budapesten az Önkéntes Mentőegyesület Kresz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére. A mentés ügye 1948-ig a társadalmi egyesületek kezében maradt, akkor jött létre az Országos Mentőszolgálat és ez által a mentés állami feladattá vált. Napjainkban az Országos Mentőszolgálat irányítja a különböző mentőszervezetek működését, szakembereket képez, valamint országszerte oktatja az oxyológiát, azaz a mentéstant.

A helyi állomás dolgozóiról minden évben megemlékezik az önkormányzat. Az állomás 2015. óta van jelen a település és a kistérség életében. Köszönettel és hálával tartozunk az áldozatos és segítőkész munkájukért!

Virágba borultak a fák az önkormányzati gyümölcsösben

A söjtöri Öreghegyen található, 2020. évben telepített 1 hektáros önkormányzati gyümölcsösbe is beköszöntött a tavasz. A fiatal facsemeték egy része virágba borult, pompás látványt nyújtva az arrafelé látogatóknak.

A Dr. Bakonyi Károly Kertbarát Kör Egyesület segítségével márciusban megtörtént a kis gyümölcsfák szakszerű metszése, majd az önkormányzati dolgozók Butykó Béla falukarbantartó vezetésével elvégezték az idei első permetezési és fűnyírási feladatokat. Emellett tápoldatot is juttattak a fáknak. Kisebb bosszúságot egyedül a mezei nyulak károkozása okoz, de ez ellen is igyekszünk védekezni.