Köztisztasági akciót tartottak a közfoglalkoztatottak

Tisztelt Söjtöriek!

 

A napokban az önkormányzati közfoglalkoztatottak köztisztasági akció keretében a település minden utcáját végig járva összegyűjtötték az árkokba szórt, illetve az utak, járdák mellett elszórt szemetet. Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy ezen feladat NEM! önkormányzati hatáskör, hiszen Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztán tartásának rendjéről kimondja, hogy az ingatlanok előtti közterületek tisztán tartásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni!

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról kimondja, hogy hulladékgazdálkodási helyszíni bírságot szabhat ki a jegyző, amennyiben az ingatlantulajdonos nem tesz eleget az elhagyott hulladék összeszedésének. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az esetek zömében nem az ingatlantulajdonos szemetel a saját háza előtt, hanem bizonyos emberek tevékenységükkel másoknak okoznak felháborodást és plusz munkát.

Sajnálatos, hogy egyes emberek közönnyel vannak a közösségi együttélés és a környezetünk iránt. Ennek a hozzáállásnak egyik ékes példája a napokban feltárt illegálisan lerakott nagy mennyiségű autógumi és bitumenes hullámlemez Szénásvölgypusztán (kiemelt képünkön látszik). Az önkormányzattal együtt a rendőrség is tehetetlen az ügyben. A feltételezett hulladéklerakó személyt az illetékesek megkeresték, de eredménytelenül. Jelen esetben az önkormányzatra hárul majd a feladat és a költség ennek a hulladékhalomnak az eltávolítására.

Hasonló esetben sajnálatos módon már el kellett járnia önkormányzatunknak az elmúlt hetekben. A Zala Megyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztálya önkormányzati út mellett talált, idegen személy által elhelyezett építési törmeléket. Ennek a hulladéklerakatnak a felszámolása 370 000 Ft-jába került a településnek.

Tisztelettel Kérem Önöket, hogy:

1. Figyeljenek oda a vonatkozó jogszabályok szerint a hulladékok kezelésével kapcsolatos előírásokra!

2. Amennyiben illegális hulladéklerakatot találnak, úgy értesítsék róla az önkormányzatot. Illetve, ha látják a hulladékot elszóró, elhelyező személyt vagy gépjárművet, akkor legyenek szívesek információt nyújtani (természetesen a bejelentéseket diszkréten és anonim módon kezeljük)!

 

Tisztelettel és köszönettel:

Könyves Gábor

polgármester

 

Mikulás nap az oviban

A söjtöri óvodások a koronavírus-járvány miatt Mikulás nélkül, de ajándékcsomagokkal ünnepelték a Miklós napot. Söjtör Község Önkormányzata – a korábbi évekhez hasonlóan – idén is biztosította az óvodai és iskolai szülői szervezetek részére a télapócsomagokat. Külön köszönet Mónok Tibor alpolgármester és felesége részére, akik az összesen 150 db csomag összekészítésében és szállításában is részt vettek.

Az óvodában az egész nap a Mikulásról szólt. Gálné Hóbor Tímea óvodavezető és csapata a gyermekekkel elkészítette a Mikulás képmását, majd az óvónők bábelőadást tartottak.  A picik videón keresztül ismerkedhettek az igazi lappföldi Joulupukkival is. A délutáni alvás után pedig minden gyermek megkapta a várva várt ajándékcsomagot.

Az önkormányzat a szülői munkaközösség kérésére és az óvodai dolgozók meglepetésére vásárolt 2db levegőtisztító berendezést a csoportszobákba, hogy ezekben a beteges időkben megtegyünk mindent a gyermekek meg- és átfertőződése ellen.

Közel 18 millió Ft-ot nyert az önkormányzat a zártkerti utak fejlesztésére

Az Agrárminisztérium Zártkerti Program 2021. évi kiírásán sikeresen szerepelt Söjtör Község Önkormányzata. A megpályázott 17 897 639 Ft-ot 100%-os támogatással ítélte meg településünk számára a minisztérium.

A 2019-es sikeres 10 millió Ft-os Zártkerti Program után újra lehetőség nyílik fejleszteni a zártkerti infrastruktúrát. Az Öreghegyen 2 db önkormányzati út részleges aszfaltozására van lehetőség (55 fm hosszban a Szabóhegyen és 150 fm hosszban a Bükkföldön), illetve elsősorban Sántaszerben 1 km hosszban kerül bazaltzúzalékkal feltöltésre az út. A pályázat értelmében olyan utak felújítására van lehetőség, melyek végpontja aszfaltozott úthoz csatlakozik, melyen keresztül közvetlenül érhető el a település. Így az Ady utcán keresztül a Rapátfeljáró biztosít ilyen csatlakozási lehetőséget.

Emellett a pályázatból választható egyéb kötelező elem közül kisléptékű víztároló kapacitás  (50 m3-es esővíztározó) kiépítését teszi lehetővé a projekt.

A munkálatok előreláthatólag jövő év tavaszán valósulnak meg.

Informatikai eszközökre nyert támogatást a családsegítő szolgálat

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdetett “A gyermekeink védelmében informatikai rendszerhez kapcsolódó eszközbeszerzés támogatása 2021” címmel.

A szociális ügyekért felelős államtitkár pozitív elbírálásban részesítette a Söjtöri Család- és Gyermekjóléti Szolgálat pályázatát. A program részeként a szolgálat 339 310 Ft összegben informatikai eszközbeszerzést hajthat végre.

114 köbméter szociális célú tűzifa került kiosztásra

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 2.316.480,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, ami ténylegesen 114 erdei m3 tűzifa beszerzésére volt elegendő. Az Önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan idén is a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetén keresztül vásárolta meg a tűzifát, ami Söjtörről, Vasvölgyből származott.

A Képviselő-testület 83 igénylő részére biztosított 1-1,5-2 köbméter téli tüzelőt. Miklós Alexandra családsegítő és Könyves Gábor polgármester a napokban ki is osztotta minden igénylő részére a kétméteres bükk tűzifát.

 

Megtörtént az általános iskola előtti kőrisek koronaápolása

Az általános iskola előtti kőris fasor koronaszintjének ápolását végeztette el Söjtör Község Önkormányzata. Az elmúlt időszak szeles, viharos időjárási körülményei során több alkalommal is nagyobb méretű ágak törtek le ezekről a fákról. A balesetveszélyes helyzet megszüntetése érdekében a gyalogosjárda és a főút fölé lógó ágak zömét szakképzett favágó vágta le egy kosaras emelőgépből. Egy későbbi időpontban megtörténik majd a fák iskola felőli oldalának ápolása is.

A félpályás útzár mellett zajló munkálatok során a forgalmat a polgárőr egyesület tagjai irányították. A lehulló ágakat az önkormányzat dolgozói szedték össze.

A kőrisekről napokon belül készül műszeres vizsgálattal egy állapotfelmérés. 2015-ben volt már egy ilyen vizsgálat, melynek eredményeként akkor 1 db tőkorhadt fát ki kellett vágni.

A megtett intézkedések a fák állapotának javítását és a közlekedők biztonságát szolgálják.

Megérkeztek az új orvosi műszerek a rendelőbe

A Miniszterelnökség a nyár végén 1 892 449 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette Söjtör Község Önkormányzatát. A Magyar Falu Program keretében benyújtott “Orvosi eszközök beszerzése” pályázatból a Söjtöri Egészségházban működő háziorvosi és házi gyermekorvosi rendelő eszközállományának fejlesztéséhez – Dr. Simán László háziorvos szakmai javaslata alapján – 1 db boka-kar index meghatározását biztosító automatizált vérnyomásmérőt, illetve 1 db EKG készüléket tudott beszerezni és a tegnapi napon üzembe helyeztetni az önkormányzat. Az eszközöket Könyves Gábor polgármester adta át használatba Dr. Simán László háziorvosnak. Innentől fogva az orvosi műszerek a településen élők egészségi és szociális ellátását javítják.

A helyi egészségügyi intézmény fejlesztéséhez kapcsolódik a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” kiírás keretében elnyert 24 073 960 Ft vissza nem térítendő támogatás is. 2022. év elején megújulhat a Söjtöri Egészségház homlokzata, lábazata, faburkolatai, emellett napelemek kerülnek az épület tetejére, illetve megtörténik a kazáncsere révén a fűtéskorszerűsítése az épületnek. A korábbi évek kisebb, önerős fejlesztései mellett így lehetőség van az épület átfogó korszerűsítésére.

Papírgyűjtés lesz szombaton az óvoda javára

PAPÍRGYŰJTÉS A SÖJTÖRI ÓVODA JAVÁRA

A Söjtöri Óvoda Szülői Szervezete

2021.11.06-án, szombaton

8.00 órai kezdettel

papírgyűjtést tart a községben.

Kérjük, segítsék a gyerekeket azzal,

hogy házuk elé a hídra kihelyezik

a háztartásban összegyűlt papír és karton hulladékot.

Támogatását köszöni:

a Söjtöri Óvoda apraja és nagyja!