V. Nyárbúcsúztató bringatúra

Kedves Söjtöriek, tisztelt Érdeklődők!

 

Söjtör Község Önkormányzata az V. Nyárbúcsúztató bringatúra rendezvényét szervezi!

2022. szeptember 3-án, szombaton 9 órára várjuk a résztvevőket az általános iskola előtti parkolóban.

A túra útvonala: Söjtör – Tófej – Baktüttős – Bak (Csodák tava) – Ökör-tilosi vadkert – Söjtör, Öreghegyi vendégház.

A 25 km-es útvonal aszfaltozott utakon vezet át (egy ca. 1 km-es  szakaszt leszámítva).

A szervezők a túra során frissítőt biztosítanak. Az Öreghegyi vendégháznál a Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjai ebéddel látják vendégül a bringásokat.

A részvétel 18 év felett 1000 Ft!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Tájékoztatás népszámlálás lebonyolításáról

Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2022. október 1. és november 28. közötti időszakban népszámlálásra kerül sor hazánkban. 

A népszámlálás Magyarország teljes lakosságát érinti, az összeírásra az egész országban egyidőben kerül sor, minden lakásra és személyre kiterjed. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, jellemzőiről, egészségi állapotáról, lakáskörülményeiről.

  • Népszámlálási kérdőívet kötelező kitölteni életkortól és állampolgárságtól függetlenül mindenkiről, aki Magyarországon él;
  • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, vagy akár hosszabb ideig külföldön dolgoznak, tanulnak, de a családjukhoz rendszeresen hazajárnak;
  • azon Magyarországon élő külföldiekről, akik legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdésekre a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.

2022. október 1-16. között a kérdőív önállóan, az erre a célra létrehozott online felületen tölthető ki.

Október 17-november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.

November 21-28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember utolsó napjaiban. Ebben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, ami az online kitöltéshez szükséges. Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet! 

A felkérőlevél nevet nem, csak címet tartalmaz; a sikeres kézbesítés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek meg. Fentiek miatt is kérem, hogy a házszámot az ingatlanon jól látható módon tüntessék fel.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése kimondja, hogy „Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.” 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján:

„(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti házfalára, kerítésére, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának kihelyezni. 

(2)  A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.”

 

Kérem fentiekben szíves együttműködésüket!

 

Söjtör, 2022. augusztus 3.

 

Tisztelettel:

Dr. Forgó Annamária

jegyző

 

Elkezdődött az óvoda és az üzemi konyha belső felújítása

Az óvoda nyári szünetére időzítve kezdődött el önerős beruházás keretében a Söjtöri Óvoda belső felújítása. A rekonstrukció keretében megújul a két csoportszoba bútorzata (a Szülői Szervezet támogatásával), új festést kapnak a csoportszobák, az öltözők és a folyosó. Megtörténik a hideg- és melegburkolatok cseréje és teljes felújításon esnek át a vizesblokkok.

A 2022/2023-as tanévtől Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében az eddigi 2 csoportos, 50 fős óvoda helyett 3 csoportos, 75 fő befogadására alkalmas intézmény lesz az ovink. Ideiglenesen az új csoportszoba a közös önkormányzati hivatal tárgyalótermében kerül kialakításra, ami a közfal átvágásával közvetlen összeköttetésbe került már az óvodával. A helyben megnövekedett gyermeklétszám miatt szükséges a bővítés. De a szomszédos településekről is több szülő érdeklődött már a söjtöri oviba történő felvételről. Ez az érdeklődés is jól mutatja, hogy magas szintű szakmai munka folyik a Söjtöri Óvodában Gálné Hóbor Tímea vezetésével. Sikerült új óvónőt is felvenni az új tanévre, illetve a megnövekedett csoportlétszám miatt pedagógiai asszisztenssel is bővül majd az alkalmazotti létszám.

Az óvoda fejlesztésével párhuzamosan az üzemi konyha felújítása is elkezdődött. A főzőhelyiségben, illetve a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekben a lassan 40 éves padozat újul meg szintén önkormányzati önerőből. A munkálatok előreláthatólag két hetet vesznek igénybe. A Képviselő-testület az elmúlt években folyamatosan fejlesztette ezt az épületrészt is. Korábban megtörtént már a nyílászárók cseréje, az épületrész homlokzati szigetelése, a vizesblokkok felújítása, valamint az étkező burkolatainak cseréje.

Az ősz folyamán, jogerős építési engedély birtokában benyújtásra kerül a bölcsőde építésére kiírt pályázat. A Képviselő-testület továbbra is meg kívánja valósítani ezt a kiemelt beruházást. Bízunk benne, hogy ezt a pályázati forrást nem érintik a kormány megszorító intézkedései.

 

 

Lezárult az egészségház és a mögötte található garázsok felújítása

A Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” kiírás keretében Söjtör Község Önkormányzata 24 073 960 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az egészségház épületének felújítására. A munkálatok a napokban értek véget.

A kivitelezés első fázisa januárban kezdődött, amikor korszerű, új gázkazán került beépítésre az épület fűtéskorszerűsítése céljából. Ezt követően március hónapban megkezdődött a napelemes rendszer kiépítése 3×5,04 kWp teljesítménnyel. Ezután történt meg az épület és a lábazat komplett szigetelése, színezése. Megújult a teraszon a járólap, valamint új festést kaptak a fém- és fafelületek.

Az épület mögött található önkormányzati garázsok is megújultak az elmúlt hónapokban a Járási Startmunka Mintaprogram támogatásával. Megtörtént a tető újrafedése, valamint az épület vakolatának javítása és színezése, illetve a garázskapuk borítása is megújult.

A napokban befejeződött az egészségház előtti parkolók leaszfaltozása, illetve a térköves járda felújítása. A parkoló felfestése van már csak hátra.

A beruházáshoz kapcsolódóan vagyonvédelmi szempontból kamerarendszer is felszerelésre került az épület köré, illetve a váróba, melynek üzembe helyezése hamarosan megtörténik. A kamerarendszer kiépítését a helyi polgárőr egyesület is támogatta a vasgyűjtési akcióból származó bevételéből.

A Söjtöri Egészségház kívül és belül is a környék egyik legkorszerűbb épülete, melyre joggal lehetünk büszkék!

Zártkerti utak újultak meg és csapadékvíztározó épült az Öreghegyen

Söjtör Község Önkormányzata az Agrárminisztérium 2021. évi Zártkerti Program pályázatán 17 897 639 Ft-os támogatást nyert zártkerti utak felújítására, illetve kisléptékű víztároló kapacitás (50 m3-es esővíztározó) kiépítésére. A munkálatok a mai napon befejeződtek.

A kivitelezés június második hetében kezdődött el. Első feladatként megtörtént a meglévő felületek részleges bontása, a bakhátak leszedése és a tükörszerkezet profilozása. Ezt követően került kialakításra zúzalékfelület azokon az utakon, melyek végpontja aszfaltozott úthoz csatlakozik, amelyen keresztül közvetlenül érhető el a település. Vagyis a Rapátfeljáróról elágazó utak javítása történt meg, Sántaszerben közel 1 km-es szakaszon, a Rapátról leérve a két rövidebb útszakaszon 275 fm hosszban.

A projekt keretében két db önkormányzati út részleges aszfaltozására is lehetőség nyílt (55 fm hosszban a Szabó-hegyen és 150 fm hosszban a Bükkföldön). Emellett két útcsatlakozási ponton is sikerült aszfaltréteggel megerősíteni a felületet. A csapadékvíz ezeken a szakaszokon jelentős károkat okozott korábban. A kitűnő munkának köszönhetően a múlt heti heves esőzések már nem tettek kárt sem az aszfaltozott, sem a bazaltzúzalékos szakaszokon.

Az Öreghegyi vendégház alatti önkormányzati területen került kialakításra egy esővíztározó is, ahonnan a zártkerti ingatlantulajdonosok öntözéshez vízvételi lehetőséghez juthatnak. A tároló a vendégháztól és a parkolótól lefolyó esővizet gyűjti össze.

A beruházások révén tovább fejlődik a söjtöri szőlőhegy turisztikai vonzereje. Egyre inkább felfedezik maguknak az emberek az Öreghegyet és környezetét, hiszen az elmúlt pár hónapban Győr, Veszprém, Szombathely környékéről, de még Budapestről és Bécsből is érkeztek új ingatlantulajdonosok hozzánk. Ebből is látszik, hogy milyen potenciál rejlik a település fölött emelkedő hegyhátban.

 

Szombat este nyitott pincék várták az Öreghegyen kirándulókat

Szombaton este tartotta a söjtöri Öreghegyen az önkormányzat a IV. Nyitott pincék éjszakája túrát. A közel 150 résztvevőt Könyves Gábor polgármester köszöntötte az Öreghegyi vendégháznál. Az 5 km-es túra során minden állomáson vendégszerető hegyi gazdák fogadták a résztvevőket, akik a borok mellett egyéb finomságokat is kínáltak. Újdonság volt, hogy Csondor Alfréd harmonikás minden megállóhelyen élőzenével fokozta a rendezvény hangulatát.

Elsőként Pozovecz József látta vendégül a csapatot a bor mellett langallóval is, majd Horváth Gyula és Horváth János portáján vendégeskedtek a túrázók. A harmadik állomáson Kovács Zoltán frissen sült lángost is kínált az olaszrizling mellé. A negyedik megálló Pápista Judit és Németh Zoltán pincéjénél volt, ahol a zsíros és vajas kenyér mellé sütemény is járt. Az utolsó állomáshelynek Nyakas György adott otthont.

Köszönjük a házigazdák kedvességét, a remek hangulatot, jövőre újra találkozunk!

Világbajnoki ezüstérmes lett a söjtöri kötődésű Betlehem Dávid úszó

A söjtöri kötődésű Betlehem Dáviddal felálló magyar vegyes válogatott váltó ezüstérmet nyert a nyílt vízi úszók csapatversenyében a vizes világbajnokság vasárnapi nyitó napján.

A Rohács Réka, Olasz Anna, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf összeállítású váltó 1:04:43.00 órás eredménnyel végzett a második helyen a németek mögött, az olaszokat célfotóval megelőzve.

A kitűnő eredménynek együtt örülünk az esemény helyszínére is ellátogató söjtöri nagyszülőkkel és a további küzdelmekhez sok sikert kívánunk!

Elkészült a Béke utcai temető útja

A Magyar Falu Program 4,68 millió Ft-os támogatásával aszfaltozott feljáró út épült a Béke utcai Nagytemető bejáratától a ravatalozó vonaláig. A munkálatok során a meglévő felületből több, mint 100 köbméter anyag került kiemelésre. 295 fm hosszban lett beépítve kerti szegély az út mindkét oldalára, majd a kőágyazatra 25 köbméter aszfalt lett behengerelve. Az útépítés mellett megtörtént a ravatalozó akadálymentesítése is egy rámpa kiépítésével. A rámpa mellé mozgáskorlátozott parkolóhely is ki lett építve.

Ezzel a hasznos és impozáns felújítással tovább bővült a söjtöri temetők infrastrukturális fejlesztése. A Felsőtemetőbe vezető utat még az év elején hozatta rendbe az önkormányzat. A tavalyi évben vállalkozói támogatással és önerőből elkészült egy 120 fm hosszú új, térkövezett járdaszakasz. Emellett mindkét temetőbe sikerült “Mindenki keresztje” emlékműveket állítani. A Béke utcai temető alsó bejárata is hamarosan kapuval lezárásra kerül.

Várhatóan július hónaptól lép hatályba az új temetői rendelet, ami szigorúbban szabályozza a söjtöri temetők működését, amiről minden háztartás értesítést kap és a temetőkben is ki lesznek helyezve a tájékoztató táblák.

Az elkészült utat használják jó egészséggel!