Újabb járdaszakasz újul meg a főúttal párhuzamosan

A héten elkezdődött a település központjáig tartó járdarekonstrukció 4. üteme. Söjtör Község Önkormányzata önerőből valósítja meg 475 fm hosszban a Bükkaljai-patak és a középső buszmegálló közti járdaszakasz nyugati felének teljes felújítását. A munkálatok ideje alatt türelmet és óvatosságot kérünk.

A Deák Ferenc úttal párhuzamosan futó járda továbbra is a Magyar Állam tulajdonában és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, így önkormányzatunk saját forrásból kénytelen a nettó 5 millió Ft-os beruházást megvalósítani. A járdafelújítási program ezen szakaszával Pusztaszentlászló irányából egybefüggő, megújult járdafelületen tudnak eljutni a lakosok a település központjáig.

A tervek szerint jövőre folytatódik a felújítás a település északi feléből a központ irányába haladva.

Itt van az ősz, itt van újra

A Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjai a mai napon őszi díszbe öltöztették a település központját.  A kompozícióhoz a készítők Petőfi Sándor “Itt van az ősz, itt van újra” versét is hozzágondolták…

 

Itt van az ősz, itt van ujra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem….

 

Köszönjük az egyesületi tagok kedvességét és önzetlen munkáját!

 

IV. alkalommal is elbúcsúztatták a söjtöri bringások a nyarat

2021. szeptember 4. napján, szombaton verőfényes időben több tucatnyi bringás részvételével elrajtolt a “IV. Nyárbúcsúztató bringatúra” Söjtör Község Önkormányzata szervezésében. Örömteli volt látni, hogy óvodás kortól egészen a nyugdíjas korosztályig képviseltették magukat a kerékpárosok.

A 30 km-es táv első megállója Tófejen a haranglábnál volt, ahol a Söjtörön vállalkozást működtető Zsohár Hajnalka és férje, a helyi önkormányzati képviselő, Tóth Gábor látták vendégül frissítővel a túrázókat. Ezt követően Hencse-pusztán keresztül Szentkozmadombjára vezetett az út, majd Zalatárnok Község Önkormányzatának vendégszeretetét élvezhettük a tárnoki hegyen. Soós Zsolt polgármester és Fitos Nikolett alpolgármester várt bennünket Jakab László tárnoki önkormányzati képviselő portáján, ahol a csoportképünk is készült. A nagyon szívélyes vendéglátás után a baki hegyre vezetett az utunk, ahol a Baki Kistermelők Baráti Egyesülete látta vendégül a bringásokat. Ezúton is köszönetünket fejezzük ki Balogh Elemér elnök úrnak és segítőinek a kedves fogadtatásért.

A túra zárásaként az önkormányzat Öreghegyi vendégházában ebéddel várták a Söjtöri Népdalkör Egyesület Tagjai a megfáradt kerékpározókat. Köszönet a Söjtöri Polgárőr Egyesületnek az útvonal biztosításáért és Butykó Béla falukarbantartónak a technikai segítségnyújtásért.

IV. Nyárbúcsúztató bringatúra

Kedves Söjtöriek, tisztelt Érdeklődők!

 

Söjtör Község Önkormányzata IV. alkalommal szervez nyárbúcsúztató bringatúrát!

2021. szeptember 4-én, szombaton 9 óráig várjuk a résztvevőket az általános iskola előtti parkolóban.

A túra útvonala: Söjtör – Tófej (Hencsepuszta) – Szentkozmadombja – Zalatárnoki-szőlőhegy – Baki-szőlőhegy – Söjtör, Öreghegyi vendégház.

A 30 km-es útvonal aszfaltozott, kőzúzalékos és kisebb szakaszokon földes utakon vezet át.

A szervezők, illetve Zalatárnok Község Önkormányzata a tárnoki szőlőhegyen frissítőt biztosítanak. Az Öreghegyi vendégháznál a Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjai ebéddel látják vendégül a bringásokat.

A részvétel 18 év felett 1 500 Ft/fő.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Augusztus 20-a Magyarország nemzeti ünnepe

 „Szent István napja, mint szent ünnep megtartasson.”

 

Ezt 1090-ben Szent László királyunk rendelte el. És megtartatik azóta, és emlékezünk a királyra, aki államot teremtett ennek a népnek, a magyar hazának. A szent királyra emlékezünk, aki bölcsességével, elszántságával, előrelátásával, hazaszeretetével, szívvel és lélekkel, rávezette a magyarokat arra az útra, amelyen azóta is járunk: a keresztyénség útjára. Ezer éve járjuk ezt az utat. Nemzetek, népek tűntek el, újak jelentek meg ez idő alatt az európai történelem színpadán. Mi, magyarok azonban itt voltunk, itt vagyunk.

Hinnünk kell…! Hinnünk kell a szabadság szeretetében, a keresztyénség értékeiben, a gyarapodás, a fejlődés képességében. El kell utasítanunk az önfeladást, az értéktagadást. Zrínyi Miklós fogalmaz így: „Csak jobbítsuk meg magunkat, szabjunk más rendet dolgainknak, tegyük régi helyére és méltóságára ….: egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók, és ha kevesen vagyunk is, nem oly kevesen azért …”

Mi magyarok, az a nemzet vagyunk, amely mindig új várat épít a romokra; amely akkor is kiáll az igaza mellett, ha mindenki ellene van, s amely mindig segít, ha bajt lát.