Tisztelt Söjtöriek!

 

Településünkön első alkalommal tartott kihelyezett közmeghallgatást – Könyves Gábor polgármester javaslatára – a Képviselő-testület. A 6 helyszínre meghirdetett fórumon 27 helyi lakos élt a véleménynyilvánítás lehetőségével, ami nagyon eredményesnek mondható.

A különböző településrészeken adódtak speciális, lokális feladatok, de több helyszínen is felmerültek ugyanazon területet érintő problémák. A Képviselő-testület két ügyben azonnali helyszíni szemlét is lefolytatott. Nagyjából 40 észrevétel került feljegyzésre, a teljesség igénye nélkül a következők:

 • a lakóingatlanok előtti árkok, átereszek állapota, a lakók által elhanyagolt karbantartásuk,
 • közterületen, árkokban történő szemetelés,
 • a járdaszéleket benövi a fű, fűnyírás után a járdafelület nincs mindenhol letisztítva,
 • a járdák fölé kinyúlnak faágak, bokrok, sövények,
 • a lakóingatlanok előtti parkolás, a forgalom részleges akadályozása,
 • roncs, sérült gépjárművek közterületen történő tárolása,
 • szelektív hulladékgyűjtő sziget körüli szemetelés, oda nem való hulladék elhelyezése,
 • házi komposztálók hiánya,
 • háztartási szennyvíz kiengedése a vízelvezető árokba,
 • Part utca / Deák F. út kereszteződésében esőzések alkalmával a padkáról lemosódik a bazaltzúzalék,
 • a Felsőtemető hulladéktároló konténerébe nagy mennyiségű háztartási és egyéb hulladék kerül,
 • Dózsa utca / Deák F. út kereszteződésénél lévő áteresz karbantartásának hiánya,
 • Kossuth utca – teherforgalom miatti – útburkolatának állapota,
 • Magyar Posta épület előtti járdafelület rossz állapota, a magas lépcső miatti nehézkes bejutás.

A Képviselő-testület a felmerült észrevételeket köszöni és részletesen ki fogja értékelni, igyekszik megnyugtató megoldást találni rájuk. Egyértelműen megállapítható, hogy a problémák jelentős része az itt lakók közösségi együttélés iránti közömbös hozzáállásából adódik, amin változtatni kell! Szigorítani szükséges a helyi rendeletekben és felsőbb jogszabályokban meghatározott előírások betartását. Emellett az önkormányzat több kérdéskörben is fel fogja venni a kapcsolatot a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és a Zalaegerszegi Rendőrkapitánysággal.

Az önkormányzat folyamatosan tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot a kihelyezett közmeghallgatáson elhangzott észrevételekkel kapcsolatos folyamatokról, eredményekről.  Természetesen bármikor szívesen veszünk további észrevételeket, bejelentéseket személyesen, vagy az önkormányzat elérhetőségein.

 

Köszönettel és tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester