Tisztelt Söjtöriek!

 

Önkormányzatunkhoz az elmúlt időszakban számos megkeresés érkezett a kutak engedélyeztetésével kapcsolatosan. Tájékoztatjuk Önöket, hogy amennyiben hatósági engedély nélküli fúrt, vert vagy ásott kúttal rendelkezik, úgy annak a fennmaradási engedélyét az 1995. évi LVII. törvény szerint, utólagosan 2023. december 31-ig bírságmentesen kérelmezheti.

Fúrt kút esetében szakember állíthatja ki az eljáráshoz szükséges dokumentációt.

Ásott kút engedélyeztetéséhez nem szükséges szakember, ha a kút az alábbi feltételeknek megfelel:

  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van,
  • magánszemély a kérelmező,
  • a vízkivétel háztartási igények kielégítését szolgálja,
  • a kút helye nem érinthet vízbázisvédelmi védőterületet,
  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet,
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti, nem gazdasági célú.

Ha az ásott kút nem teljesíti valamelyik feltételt, akkor szükséges a szakember.

Ásott kutak esetén, ha a fenti feltételek teljesülnek, akkor a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges! Ezen esetben a helyi önkormányzat jegyzőjétől kérhet formanyomtatványt, amelyet ki kell tölteni és neki kell benyújtani. A kút bejelentés, illetve az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól.

 

Tisztelettel:
Könyves Gábor

polgármester