Tisztelt Söjtöriek!

 

Ezúton értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy 2022. június 8. napjától az Öreghegyen útkarbantartási munkálatok kezdődnek. Az Agrárminisztérium 2021. évi Zártkerti Program pályázatának 17 897 639 Ft-os támogatásából valósítja meg az önkormányzat a beruházást.

A pályázat értelmében olyan utak felújítására van lehetőség, melyek végpontja aszfaltozott úthoz csatlakozik, melyen keresztül közvetlenül érhető el a település. Így egyedül az Ady utcán keresztül a Rapátfeljáró biztosít ilyen csatlakozási lehetőséget, s így csak az arról leágazó zártkerti utak fejlesztésére van most lehetőség.

Az Öreghegyen két db önkormányzati út részleges aszfaltozására van mód (55 fm hosszban a Szabóhegyen és 150 fm hosszban a Bükkföldön), illetve Sántaszerben 1 km hosszban kerül bazaltzúzalékkal feltöltésre az út, valamint a Rapátról leérve a két rövidebb útszakasz lesz megújítva, ahol még aktívan művelik az ingatlantulajdonosok a birtokaikat.

Emellett a pályázatból választható egyéb kötelező elem közül kisléptékű víztároló kapacitás (50 m3-es esővíztározó) kiépítését teszi lehetővé a projekt.

A munkálatok előreláthatólag két hetet vesznek igénybe. Az ingatlantulajdonosok türelmét és fokozott figyelmét kérjük ez idő alatt.

 

A napokban elindul a Béke utcai Nagytemető gépkocsifeljáró útjának a rekonstrukciója is. A Magyar Falu Program “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiíráson Söjtör Község Önkormányzata sikeresen szerepelt, így a Béke utcai temető főbejáratától a ravatalozóig aszfaltozott feljáró készülhet.

A pályázati kiíráson 4 686 420 Ft támogatást nyert az önkormányzat. A gépkocsifeljáró mindkét oldalán kerti szegély kerül beépítésre betonágyazatba, majd 490 m2 felületen új aszfaltozott burkolat teszi kényelmessé a közlekedést. A fejlesztés során a ravatalozó akadálymentesítése is megtörténik.

A temetővel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy készülőben van az új temetői rendelet, mely szigorúbban fogja szabályozni a temetőkkel és a temetkezéssel kapcsolatos tevékenységeket. Sokasodnak a temetőhasználattal kapcsolatos anomáliák. Elsősorban a temetőben folytatott vállalkozók tevékenysége, a hulladékelhelyezés, a sírhelyekkel és síremlékekkel való szabálytalan eljárásrend jelent problémát. Várhatóan július 1. napjától változik majd a temetői rend, amiről minden háztartás részletes értesítést kap, illetve a temetőben is kihelyezésre kerül majd az új szabályozás.

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester