A mai napon a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség szakhatósági helyszíni bejárást hívott össze a Söjtör-Bak összekötő úton tapasztalható esőátfolyás, iszaplerakódás tárgyában.

A bejáráson képviseltette magát Söjtör Község Önkormányzata (Könyves Gábor polgármester és Dr. Szabó Eszter jegyző által), a Magyar Közút Nzrt., a Zala Megyei Kormányhivatal részéről a Megyei Védelmi Bizottság, az Agrár és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály, a Növény- és Talajvédelmi Osztály, illetve jelen voltak a területen gazdálkodó mezőgazdasági vállalkozók.

A szemlén megállapításra került, hogy az érintett útszakaszon esőzésekkor iszapelöntés és hordaléklerakódás tapasztalható. A Növény- és Talajvédelmi Osztály talajvédelmi felügyelője felhívta a földhasználók figyelmét a helyes mezőgazdasági gyakorlat betartására, a terület hasznosításának megosztására különböző növényi kultúrákkal, az úttal párhuzamosan pedig zöldítésre.

A Magyar Közút Nrzt., mint az érintett közút kezelője vállalja a közút melletti árok és az út alatt lévő áteresz tisztítását szükség szerint, valamint elvégzi a kispusztai bekötőút melletti áteresz kifolyása utáni árok tisztítását.

A jelenlévők remélik, hogy miután minden érintett a szemlén meghatározott feladatokat elvégzi és a helyes gyakorlatot betartja, úgy a folyamatos iszaplerakódással kapcsolatos kellemetlenségek és a balesetveszély elkerülhető lesz.