“Szokatlan hódolat ez…” címmel Deák konferenciát rendezett a Zalaegerszegi Törvényszéken a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltára, a Magyar Jogászegylet Zala Megyei Szervezete és a Zalaegerszegi Törvényszék. A törvényszék elnöke, Dr. Sorok Norbert meghívására a konferencián részt vett Könyves Gábor polgármester és Dr. Forgó Annamária jegyző is. Elnök úr évek óta résztvevője a söjtöri Deák megemlékezéseknek, 2017-ben ünnepi szónok volt.

A konferenciát Balaicz Zoltán Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere nyitotta meg és Dr. Gyimesi Endre vezette le. A megyei könyvtár főkönyvtárosa, Kiss Gábor, illetve a levéltár igazgatóhelyettese, Molnár András olyan előadásokat szervezett össze, melyek Deák életéből egy-egy részletet, kevésbé ismert eseményeket, hozzá közeli személyekkel való kapcsolatát mutatták be.

Előadást tartott Bekő Tamás a Deák család örökösödési peréről, Kiss Gábor Deák és sógora, Oszterhueber József kapcsolatáról, Dr. Völgyesi Orsolya PhD Deák és Kölcsey Ferenc barátságáról, Dr. Pajkossy Gábor CSc Deák szerepéről Wesselényi Miklós védelmében, Béres Katalin Deák és az 1838. évi pesti árvízkárosultak megsegítéséről, Molnár András Ő nékem testvérem, atyám, barátom volt címmel, Prof. Dr. Hermann Róbert DSc Deák és az 1848. évi frankfurti küldetésről, Prof. Dr. Deák Ágnes Szókatlan hódal ez… címmel, Dr. Ziegler András DSc Deák és Andrássy kormányáról, Dr. Schwarczwölder Ádám PhD Deák és Széll Kálmán kapcsolatáról. A zárszót Tóth Renáta, a könyvtár igazgatója mondta.

A rendkívül színvonalas és tartalmas konferencia rendezését támogatta Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere, a Degré Alajos Zalai Honismereti Alapítvány, Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány és az Országos Bírósági Hivatal.