TISZTELT SÖJTÖRIEK!

 

Erőben, sikerekben, de mindenekelőtt egészségben gazdag Boldog Új Évet Kívánok Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében! Kívánom, hogy a 2022-es évben hagyjuk végre magunk mögött a világméretű koronavírus-járványt, ne követeljen újabb áldozatokat településünkön a betegség.

A 2020-as év után az elmúlt esztendőt is beárnyékolta a COVID fertőzés. Minden ember, család, vállalkozás megérezte hatását, ahogy az önkormányzati rendszer is a maga intézményeivel. Önkormányzatunk igyekezett mindent megtenni a településen élők védelme, a veszélyeztetettek segítése érdekében.

Kiemelt köszönetet mondunk a helyben küzdő egészségügyi felelőseinknek, Dr. Simán László háziorvosnak és asszisztensének, az oltásban közreműködő segítőknek, illetve a Söjtöri Mentőállomás dolgozóinak. Önkormányzatunk év végén tárgyi ajándékkal is megköszönte a frontvonalban küzdők áldozatos munkáját.

Intézményeink működtetése zavartalan volt. A kormányzati és helyi intézkedéseket a lakosság fegyelmezetten vette tudomásul. 2022-ben továbbra is érvényben marad a közös önkormányzati hivatal korlátozott ügyfélfogadási rendje. Kérem Önöket, hogy csak halaszthatatlan okból keressék fel személyesen az ügyintézőket!

A nehézségek ellenére is számos eredményt sikerült elérni 2021-ben. 75 millió Ft összeget meghaladó pályázati sikereink:

  • 24 millió Ft-os belügyminisztériumi támogatásból újul meg idén tavasszal az Egészségház épülete. Napelemek mellett homlokzati és lábazati szigetelést kap az épület, illetve korszerű fűtési rendszert is.
  • 17,9 millió Ft támogatást nyújt az Agrárminisztérium a zártkerti utak felújítására és esővíztározó kialakítására. A munkálatok előreláthatólag március hónapban indulnak.
  • 18,7 millió Ft-ból valósult meg a 2021/2022 évi Járási Startmunka Mintaprogram.
  • 4,7 millió Ft-ot nyertünk a Magyar Falu Program temetőfelújítási pályázatán. A Béke utcai temetőben aszfaltozott út épül a főbejárattól a ravatalozó irányába.
  • 1,9 millió Ft-tal támogatta a Magyar Falu Program két darab orvosi műszer beszerzését.
  • 2,3 millió Ft-os belügyminisztériumi támogatásból szociális célú tüzelőanyagot szereztünk be és osztottunk ki a lakosság körében.
  • 339 000 Ft-ból újulhat meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Söjtöri Család- és Gyermekjóléti Szolgálat informatikai eszközállománya.
  • 30 db sorfával gazdagodott a település az Agrárminisztérium Országfásítási programjának köszönhetően.
  • 6 millió Ft támogatást nyert a Söjtöri Önkéntes Tűzoltó Egyesület az önkormányzat segítségével a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretéből. Az épület felújítása heteken belül elkezdődik.

Önerős beruházás kisebb mértékben valósult meg az elmúlt évben. A legkiemelkedőbb fejlesztés a járdafelújítás folytatása volt a Deák Ferenc úttal párhuzamosan. Sikerült a Bükkaljai-pataktól eljutni a település központjáig. Köztudott, hogy a főúttal párhuzamosan futó járda a Magyar Állam tulajdona és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van. Az idei évben a Magyar Falu Program járdafelújítási kiírásán kívánunk támogatást szerezni a „föszegi” településrészen húzódó gyalogosjárda fejlesztésére. Korábban csak önkormányzati tulajdonú járdaszakaszok építésére és felújítására volt lehetőség pályázni, a Magyar Falu Programnak köszönhetően az állami tulajdonú járdafelületek felújítása is támogatottá vált. 10 millió Ft vissza nem térítendő forrás pályázható.

A Magyar Falu Program és a Belügyminisztérium januárban megjelent kiírásain újfent pályázni kívánunk 50 LE-s kommunális feladatokat ellátó kistraktorra, valamint kiemelt cél a Söjtöri Óvoda belső tereinek felújítása. A vizesblokkok, a csoportszobák, a közlekedőfolyosó rekonstrukciója mellett foglalkoztató csoportszoba kialakítását is tervezzük a megnövekedett gyermeklétszámra való tekintettel. Az óvoda egyéb pályázatából reméljük a bútorzat cseréjét megvalósítani. Örvendetes a Szülői Szervezet rendkívül aktív és agilis munkája, melynek eredményeként sikeres papírgyűjtést, használtruha börzét és süteményvásárt valósítottak meg. A befolyt pénzösszegből sikerült az elsődleges célt elérni, a gyerekágyakat lecserélni.

Az óvoda kihasználtsága maximális kapacitású. Ebből az okból kifolyólag, illetve a szülői igényekre való tekintettel önkormányzatunk 2021-ben elkészíttette egy újépítésű bölcsőde engedélyeztetési terveit. Az idei évben benyújtásra kerül a pályázat. Jelenleg még nem jelent meg a pályázati kiírás. A beruházás összértéke 200 millió Ft körül várható.

2021-ben lezárult a Felsőtemető és Kispuszta közti 40 hektáros területen elhelyezkedő naperőműpark próbaüzeme, így teljes kapacitással üzemel a fejlesztés. A tervek szerint heteken belül elkezdődik a Béke utcai nagytemető melletti 8 hektáros területből 2 hektáron szintén a naperőmű beruházás. A községben legnagyobb méretűre tervezett, 60 hektáron elterülő napelempark építése is elkezdődött. Első ütemben a Felsőtemető mellett megépül egy villamos alállomás. Ezzel párhuzamosan elkezdődik a napokban a Petőfi utca (Gáluta) végétől a zsidó temetőig tartó, külterületi önkormányzati út teljes rekonstrukciója. A felújítást 100%-ban a beruházó MET Zrt. finanszírozza, így a település egy közel 70 millió Ft-os fejlesztéssel gazdagodik. Az útfelújítást követően kezdődik a napelempark tényleges kivitelezése. A következő hetekben, hónapokban jelentősen növekedni fog a forgalom ezen az utcaszakaszon, kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljenek! Ilyen volumenű gazdasági befektetések egyedülállók a szűkebb környezetünkben, így legyünk büszkék ezekre a fejlesztésekre, amelyek, mint láthatók az iparűzési adóbevételen kívül egyéb járulékos haszonnal is járnak.

Vannak elemzők, akik azt várják, hogy soha nem volt még olyan nehéz éve az önkormányzatoknak, mint ami a 2022-es év lesz. Az biztos, hogy a nadrágszíjat több területen is meg kell szorítani. Előreláthatólag az önkormányzatok mozgástere minimális lesz, így nem biztos, hogy minden területen a lakossági igényeknek jogosan elvárt szolgáltatási minőséget tudjuk nyújtani. Ígéret van, hogy az önkormányzatok kiesett adóbevételeit Magyarország Kormánya kompenzálja, enélkül nehéz a fejlesztésekhez szükséges önerőt előteremteni, illetve a megnövekedett építőipari árakat anyagi források tekintetében lekövetni. Ettől függetlenül törekszünk a kiegyensúlyozott, stabil gazdálkodásra ebben az évben is, hogy a bemutatott terveinket meg tudjuk valósítani.

 

Vigyázzanak magukra 2022-ben is!

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester