Tisztelt Söjtöriek!

 

Engedjék meg, hogy Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében erőben, egészségben és békességben gazdag boldog új évet kívánjak! A hagyományokhoz híven év eleji tájékoztatómban össze kívánom foglalni Önöknek az elmúlt év fontosabb eseményeit, fejlesztéseit, és kitekintést kívánok adni a 2023-as évre vonatkozóan. Az idei tájékoztató hosszabb és tartalmasabb, hiszen eseménydúsabb év áll mögöttünk, mint a két korábbi, COVID járvánnyal nehezített év. Másrészt sok újonnan betelepült kedves Söjtöri Lakost köszönthetünk, akiknek átfogóbb képet kívánok adni a községről és az önkormányzat működéséről.

A 2022-es évben magunk mögött hagyhattuk a koronavírus-járvány mindennapjainkat is befolyásoló hatásait. Helyette az év második felében begyűrűzött egy gazdasági és energetikai válság, ami minden ember számára nehézségeket okoz a rezsi- és üzemanyagköltségek emelkedésén túl a drasztikus mértékben megnőtt élelmiszerárakig, de ezek a hatások az önkormányzati szektort még jelentősebben sújtják. Az elmúlt év végén az energiaszolgáltatók minden önkormányzatnak kezdetben 20-30-szoros áron tettek ajánlatot az áram- és földgázellátásra. Ezek az emelkedések gazdaságilag teljesen padlóra vetették volna a söjtöri önkormányzat működését.

Szerencsére ezekhez a horribilis szorzókhoz képest sikerült az áram terén 4-5-szörös áron, míg a gáz esetében 10-11-szeres áron rövidtávú megállapodásokat kötni a szolgáltatókkal. Ezek az emelkedések is olyan helyzetet teremtenek, ahol a Képviselő-testületnek muszáj volt költségcsökkentési megoldásokat kidolgozni, amik az önkormányzati tulajdonú és fenntartású épületek részleges bezárásával vagy a használat korlátozásával járnak. A közvilágítás kapcsán két évig még kedvező szerződéssel rendelkezünk, így ezen a téren nem kell megszorítással élni. A vásárolt élelmezés tekintetében a köz- és szociális étkeztetés esetében szükségszerű volt ez év elején a díjemelés, de az óvodai étkezést továbbra is minden ovis számára ingyenesen biztosítja az önkormányzat, ezzel is segítve a kisgyermekes családokat.

A kezdődő nehézségek ellenére is minden intézményünk működése zavartalan volt az elmúlt évben. A 2022. évi önkormányzati költségvetés 352 000 000 Ft-os tervezett főösszeggel lett elfogadva. A kötelező feladatellátásra az állam 217 000 0000 Ft-ot biztosított, ezt egészítik ki a pályázati támogatások (ca. 41 000 000 Ft) és az önkormányzat saját bevételei. Kiemelendő, hogy az iparűzési adó terén rekord bevételt értünk el, ami a napelemparkok építésével és működésével függ össze. A korábbi évek bevételeinek közel a duplája, 40 000 000 Ft adóbevétel realizálódott úgy, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő kormányzati elvonás továbbra is érvényben volt. Az idei évben még jelentősebb emelkedésre számítunk, mivel a legnagyobb beruházás, a zsidó temető környéki napelempark heteken belül megkezdi a működését. A napelemes beruházók nem kizárólag az adófizetés terén segítik a települést, hanem egyéb hasznos formában is. Az év elején a MET Söjtör Solar Park Kft 70 000 000 Ft-ot fordított útépítésre, fekvőrendőrök kihelyezésére, illetve új kerítést épített az óvoda udvara köré. A Nap Nyrt. 2 000 000 Ft adományt nyújtott az óvoda belső felújításához. Emellett több civil szervezet is támogatásban részesült. Településünk szerencsésnek vallhatja magát, hogy a kezdődő gazdasági nehézségek idején is ilyen támogatást kapott. Kiemelendő és példaértékű a napelemberuházók társadalmi felelősségvállalása és elkötelezettsége Söjtör felé, ami a kölcsönös partnerségen és megbecsülésen alapszik.

A 2022-es évben 4 999 876 Ft pályázati forrásból újult meg a Magyar Falu Program keretében a Béke utcai temető gépkocsifeljárója, illetve megtörtént a ravatalozó akadálymentesítése. Ezzel a temetőfejlesztési tervek még messze nem értek véget, hiszen járdabővítés és urnafalépítés is napirenden van. Szintén a Magyar Falu Program pályázati alapból 10 000 0000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyertünk, amiből a főúttal párhuzamosan futó, állami tulajdonú járda 1 km-es szakaszának felújítása valósul meg az idei évben.

A Belügyminisztérium 24 073 960 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette Söjtört az Egészségház felújításához. Az energetikai korszerűsítés részeként új gázkazán került beépítésre, napelemes rendszer került kiépítésre, megtörtént az épület és a lábazat komplett szigetelése, színezése, megújult a teraszon a járólap, valamint új festést kaptak a fém- és fafelületek. Emellett önerőből megtörtént az egészségház előtti parkolók leaszfaltozása, illetve a térköves járda felújítása. Az intézményt Nagy Bálint, térségünk újonnan megválasztott országgyűlési képviselője, közigazgatási államtitkár adta át. Képviselő úr több alkalommal megtisztelte már községünket személyes jelenlétével és támogatásával, amit ezúton is köszönünk!

Az épület mögött található önkormányzati garázsok a Járási Startmunka Mintaprogram támogatásával újultak meg. Az idei évben már 6. alkalommal vehet részt önkormányzatunk a közmunkaprogram ezen formáján. 10 fő foglalkoztatására, kisértékű eszközök beszerzésére és a garázsok felújítására 15 600 000 Ft támogatást biztosít a Belügyminisztérium. A közfoglalkoztatottak rendkívül hasznosak a település működtetése érdekében. Munkájukkal minden téren hozzájárulnak a község fejlődéséhez. A kormányzati megszorítások és a munkaerőkínálat csökkenése miatt az idei évre már csak 8 fő foglalkoztatása van tervezve. Volt olyan korábbi év, mikor 16-18 fő volt a foglalkoztatotti létszám. A csökkenő munkaerő miatt az előttünk álló településkarbantartási feladatok terén lehetnek fennakadások majd.

Szintén a Belügyminisztérium támogatásából (3 712 000 Ft) sikerült egy vis maior káreseményt követően helyreállítani a kispusztai településrészre vezető zúzottkő borítású utat. 4 118 000 Ft támogatást az év végén is megítélt a minisztérium vis maior jogcímen a Petőfi, Szabadság, Béke és Part utcák útpadkáinak helyreállítására, illetve a Dózsa utcában a patak besorolású árok koronaélében keletkezett kár javítására és a patakmeder árkolására. A munkálatok az év elején megvalósulnak.

Ugyancsak a Belügyminisztérium nyújtott támogatást 109 erdei köbméter tüzelőanyag vásárlásához szociális célból. A 2 422 525 Ft vissza nem térítendő támogatásból az önkormányzat keménylombos tűzifát vásárolt a Zalaerdő Zrt-től, ami a Képviselő-testület döntése értelmében 93 fő igénylő részére lett kiosztva.

Az Agrárminisztérium Zártkerti Program pályázatán második alkalommal szerepelt eredményesen önkormányzatunk, így útfelújításra és kisléptékű víztároló kapacitás (50 m3-es esővíztározó) kiépítésére 17 897 639 Ft támogatás jutott. A beruházások révén tovább fejlődik a söjtöri szőlőhegy turisztikai vonzerője. Egyre inkább felfedezik maguknak az emberek az Öreghegyet és környezetét, hiszen az elmúlt pár hónapban Győr, Veszprém, Szombathely környékéről, Budapestről és vonzáskörzetéből, de Bécsből is érkeztek új ingatlantulajdonosok hozzánk. Ebből is látszik, hogy milyen potenciál rejlik a település fölött emelkedő hegyhátban. Ezzel összefüggésben az önkormányzati vendégház kihasználtsága is nagyon pozitív évet zárt. A vendégéjszakák tekintetében elsősorban a napelempark beruházáson dolgozó technológiai szerelők vették igénybe az épületet, rendezvények szempontjából a lakossági igények szinte minden formáját ki tudta elégíteni a vendégház (lakodalom, keresztelők, bérmálás, ballagás, névnapok, születésnapok, nyugdíjasbúcsúztatók stb.).

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból 7 961 457 Ft támogatásban részesültünk. A projekt keretében a Tófeji u. 1. szám alatti sportöltöző tetőfelújítása és energetikai korszerűsítése valósulhat meg. A múlt év folyamán egy önkormányzati épület már részben megújulhatott pályázati forrásból. A tűzoltószertár tetőszerkezete, nyílászárói és belső tere szerepelt a fejlesztésben, amire 6 000 000 Ft támogatást nyújtott a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap.

Két jelentős önerős fejlesztés is történt a nyár folyamán. A 80-as évek közepétől működő óvoda épületének belső felújítása valósult meg augusztus hónapban. A vizesblokkok komplett felújítása mellett megtörtént a csoportszobák, öltözők és folyosók burkolatának cseréje, illetve a helyiségek festése. Emellett új bútorzatot is sikerült beszerezni. Az óvodánk így az elmúlt pár évben kívül és belül is teljesen megújulhatott. A modern körülmények és az itt dolgozók szakmai felkészültsége és elhivatottsága hosszú távon biztosítja a Söjtöri Óvoda magas színvonalú működését.

Az óvoda esetében az idei évben további fejlesztés várható. Tavaly elkészültek a bővítéshez az engedélyes építési tervek. A Magyar Falu Program vagy a Belügyminisztérium kiírásán kívánunk pályázati forrást szerezni, de akár önerős beruházás formájában is meg fog valósulni a bővítés.

A bölcsőde engedélyes tervei is elkészültek. Remélhetőleg kedvező pályázati konstrukció jelenik meg ezzel kapcsolatban. Mindkét intézmény esetében fontos a beruházás, hiszen az elmúlt két évben 52 gyermek született, az idei évre is már 10 várandóság ismert.

Az üzemi konyha épületében is történt felújítás, ami már nem várathatott magára. Az elmúlt években önerőből valósult meg a nyílászárók cseréje, az épületrész homlokzati szigetelése, az ebédlő és a vizesblokkok felújítása, amit tavaly nyáron közel 230 m2-en a főzőkonyha és kiszolgáló helyiségek padlóburkolata cseréje követett. Évről évre hatékonyan igyekszünk a konyhát fejleszteni.

Az elnyert támogatási forrásokat és az önerős beruházásokat összeadva közel 120 000 000 Ft fejlesztés adódik össze. Vitathatatlan a fejlődés a településen! Még akkor is, ha bizonyos közösségi felületeken találkozunk olyan negatív véleményekkel, hogy Söjtör nem halad előre, nem történik itt semmi. Ezekkel a pesszimista és szűklátókörű megnyilvánulásoknak azokkal a tényekkel kívánok szembe menni, amiket a korábbiakban felsoroltam – a térségben egyedülállóan több tízmilliárd forint értékben megvalósult napelemes beruházások, rekordszintű adóbevétel, ami a számtalan sikeres pályázathoz és évtizedes elmaradású intézményfejlesztésekhez, épületfelújításokhoz önerőt jelent.

Gyakorlatilag elfogytak az eladó házak a faluban, ami szintén arra utal, hogy Söjtör egy élhető és fejlődő település, ahol minden körülmény adott, amire a 21. században az emberek vágynak. És nagyon fontos leszögezni, hogy az elmúlt években betelepült családok döntő többsége a közösségünk számára értéket képviselnek, javul a településkép, nem beszélve arról, hogy jelentősen megnőtt a kisgyermekek száma az óvodában és az iskolában is, ami ezeknek az intézményeknek a jövőjét jelenti!

A digitalizált világunkban olykor egyszerűbb a közösségi felületeken hangot adni sérelmeinknek, nemtetszésünknek. Kérem Önöket, ha közérdekű kérdéseik, bejelentéseik, panaszaik, ötleteik vannak, akkor ne a Facebookot vagy egyéb felületet használjanak, hanem közvetlenül forduljanak Söjtör Község Önkormányzatához vagy a Képviselő-testület tagjaihoz, mert a hiteles tájékoztatást és hathatós segítségnyújtást így kapják meg adott ügyekben. Manapság az emberek tele vannak dühvel, csalódással, a gazdasági nehézségek miatt szorongással, amit csak tetéz a közösségi felületeken fellobbanó indulatkeltés. Önkormányzatunk gyakorlata az, hogy a Facebookon vagy a községben keringő híresztelésekre minden esetben az adott személynek névre szóló levél formájában nyújtunk hiteles információkat, amikről az illető általában a közösségi felületen már elfelejt tájékoztatást adni a kommentelőknek.

A véleménynyilvánítás egy másik, még kevésbé elegáns módja a név nélküli feljelentés, amiből szintén kijutott közvetlenül nekem, közvetve az egész Képviselő-testületnek. Ezúton kívánom Önöket tájékoztatni, hogy jóakarónak nem nevezhető személyek az önkormányzat működését érintően konkrétumokat nélkülöző, részinformációkon alapuló, pontatlan felvetéseket leíró névtelen feljelentést tettek. Bizonyára furán hangzik, de köszönetemet szeretném kifejezni a feljelentőknek, hiszen az önkormányzati felügyeleti szervek közül az Állami Számvevőszék, a Magyar Államkincsár, a Zala Vármegyei Kormányhivatal és a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ is egyöntetűen megállapították a rendőrség részére, hogy Söjtör Község Önkormányzatának működése teljeskörűen jogszerű, a vonatkozó törvények, rendeletek, szabályzatok betartásra kerülnek, az előírásoknak mindenben megfelelő az eljárásrend.

A polgármesterség és az önkormányzati képviselőség választott tisztség. Magyarországon mindenkinek jogában áll megmérettetni. A vélt vagy valós sérelmeknek nem a fent említett módok a megoldása, hanem ki kell állni 1200 söjtöri választópolgár elé és meg kell próbálni hatékonyabb és eredményesebb munkát produkálni, mint ahogy azt mi az elmúlt évek óta tesszük a képviselőkkel. A Képviselő-testület, jómagammal együtt minden döntéssel a köz érdekét szolgálja. Az önkormányzat vezetőiként nem lehet 1500 helyi ember egyéni és személyes érdekeit szem előtt tartani minden döntésnél, a közösségi érdek az elsődleges. A település nagysága, kiterjedése, elhelyezkedése, a demográfiai összetétel alapján nem lehet mindenkinek jót tenni, mert az egy lehetetlen vállalkozás. Másrészt egy településen, egy közösségen belül nem csak jogai vannak az itt élőknek, hanem adott esetben kötelezettségei is, amit gyakran egyesek figyelmen kívül hagynak. Mindig vannak sértődött, kiábrándult emberek, akik nem tudnak a falu, a közösség sikereinek örülni. Demokráciában élünk, mindenki szabadon formálhat véleményt, akár sértő vagy személyeskedő módon is. Egy olyan közszereplőnek, mint a polgármester vagy a képviselő, nagyobb toleranciával kell ezeket a véleménynyilvánításokat tűrni. A parttalan vita csak feszültséget és nézeteltérést szül, a szakmaiságot nélkülöző személyeskedés pedig elfogadhatatlan magatartásforma. Nálunk is vannak akadékoskodó emberek, mint minden településen, akiknek ebben a zaklatott világban lehet egy pszichológus többet érne, mint a tényeken alapuló meggyőzés vagy a közösségünk fejlődése.

A közösség erejét a helyi civil egyesületeink példázzák a legjobban. Önkormányzatunk évek óta anyagilag és erkölcsileg is támogatja mindegyik egyesületet, akik messze viszik községünk jó hírét, másrészt minden alkalommal számítani lehet rájuk közösségi munka vagy rendezvény terén.

A másik közösségépítő erő a már-már hagyományosnak mondható rendezvényeink. Az első ilyen már január 14-én lezajlott. Az V. Öreghegyi forraltbor túrán közel 140 fő vett részt a szőlőhegyen. Ez a túra minden évben a második januári szombaton kerül megrendezésre.

Szintén a szőlőheggyel kapcsolatos program a június 24-i V. Nyitott pincék túra, ami a tervek szerint új elemekkel is bővül az idén.

Július 30-án lesz a Szent Jakab napi községi búcsú, ahol a korábbi években megszokott árusok, körhintások, ládavasút mellett elsősorban a gyerekeknek szeretnénk újabb attrakciókat nyújtani.

Szeptember 2-án nyárbúcsúztató bringatúra következik VI. alkalommal, majd szeptember 16-án szüreti mulatságot tartunk.

Október 15-én emlékezünk meg községünk híres szülöttéről, Deák Ferencről. Emlékezetes, hogy 2022-ben e megemlékezés keretében avattunk Szilvás Istvánné korábbi jegyző és Baksa István korábbi polgármester személyében díszpolgárokat.

December 16-án a Nyugdíjasok karácsonya rendezvényünkkel zárjuk a 2023-as évet.

Egyéb programok is lesznek még az év folyamán, de azok időpontja és tartalma még tervezés alatt van. Ahogy Önök is látják kitűzött feladat van bőven, bízom benne, hogy az előttünk álló gazdasági nehézségek ellenére is sikeresen fogjuk tudni zárni a 2023-as évet!

Újfent jelzem, hogy közérdekű bejelentéseiket, észrevételeiket, ötleteiket Söjtör Község Önkormányzata szívesen fogadja postán, vagy a 06-92/569-008-as és 06-30/566-3846-os telefonszámokon, vagy a sojtor.info@tolna.net e-mail címen.

Látogassák a www.sojtor.eu önkormányzati weblapot, ahol naprakész információkat találnak.

 

Jó egészséget kívánva maradok tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester

06-30/516-7050

sojtor.polgarmester@tolna.net