Június elején kezdődött el a Béke utcai Nagytemetőben egy jelentős beruházás. Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetésében döntött egy 160 fm hosszú új, térköves járdaszakasz építtetéséről önerős fejlesztés keretében.

A gyalogos bejárótól egyenesen felvezető járda derékszögben törve vezet a ravatalozó épületéig és ott csatlakozik a 2021-ben épített járdához. Emellett az elkészült új szakasz a személyi bejárótól jobbra is elvezet a Béke utcával párhuzamosan a szervizkapuig.

Ezzel az önerős beruházással a temető úthálózata teljessé vált, hiszen 2022-ben a Magyar Falu Program támogatásával megvalósult a gépkocsifeljáró burkolatának megszilárdítása és aszfaltozása 120 fm hosszban. A szilárd burkolatú járdaszakaszok pedig megkönnyítik a közlekedést a főbb gyalogos útvonalakon.

A Nagytemetőben elkezdődött a Festetics-sírkert felújítása is. Festetics Mária halálának 100. évfordulóján a sírkert kerítése új alapot kap, illetve megtisztulnak az ott található sírkövek is. A kovácsoltvas kerítés felújítására a későbbiekben, pályázati forrás igénybevételével kerül majd sor.

Új fejlesztésként a Béke utcai temetőben urnafal kialakításáról is döntött a Képviselő-testület. A ravatalozó épülete mellé egy 8 kamrás, 16 férőhelyes urnafal épül pár héten belül. Ezzel újabb szolgáltatást biztosít az önkormányzat a Tisztelt Lakosság számára.

A Felsőtemető sem marad ki a fejlesztésekből. Tavasszal már sikerült az országos Településfásítási Program támogatásából 10 db keskenylevelű kőrisfát ültetni a temetőhöz vezető út mellé. A napokban ennek a sírkertnek a gyalogos feljárója stabil, beton járdafelületet kap. Szintén ezzel a temetővel kapcsolatos az a fejlesztés, ami múlt hónapban valósult meg. A település első házától egy 125 fm hosszú mészkőzúzalékos járdaszakasz került kialakításra, hogy a temetőbe igyekvő gyalogosoknak már ne az úttest szélén kelljen megközelíteni a temetőt. Ezen utóbbi beruházások is az önkormányzat saját bevételeinek terhére kerültek kivitelezésre.