Tisztelt Lakosság!

 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 2022. október 1. és november 28. közötti időszakban népszámlálásra kerül sor hazánkban. 

A népszámlálás Magyarország teljes lakosságát érinti, az összeírásra az egész országban egyidőben kerül sor, minden lakásra és személyre kiterjed. Segítségével pontos képet kapunk hazánk népességének nagyságáról, jellemzőiről, egészségi állapotáról, lakáskörülményeiről.

  • Népszámlálási kérdőívet kötelező kitölteni életkortól és állampolgárságtól függetlenül mindenkiről, aki Magyarországon él;
  • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak, vagy akár hosszabb ideig külföldön dolgoznak, tanulnak, de a családjukhoz rendszeresen hazajárnak;
  • azon Magyarországon élő külföldiekről, akik legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdésekre a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.
Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.

2022. október 1-16. között a kérdőív önállóan, az erre a célra létrehozott online felületen tölthető ki.

Október 17-november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet.

November 21-28. között a település jegyzőjénél tehetnek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg.

A KSH minden magyarországi lakcímre postai felkérő levelet küld szeptember utolsó napjaiban. Ebben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, ami az online kitöltéshez szükséges. Kérjük, őrizze meg a felkérőlevelet! 

A felkérőlevél nevet nem, csak címet tartalmaz; a sikeres kézbesítés érdekében elengedhetetlen, hogy a levelek a megfelelő címekre érkezzenek meg. Fentiek miatt is kérem, hogy a házszámot az ingatlanon jól látható módon tüntessék fel.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14/A. § (5) bekezdése kimondja, hogy „Minden házszámmal ellátott épületen a tulajdonosnak fel kell tüntetnie a házszámot.” 

A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 11/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 10. §-a alapján:

„(1) A házszámot jelző táblát (a továbbiakban: házszámtábla) az ingatlan utcafronti házfalára, kerítésére, vagy külön tartószerkezeten, a közterületről jól látható módon kell az ingatlan tulajdonosának kihelyezni. 

(2)  A házszámtábla beszerzéséről, kihelyezéséről, szükség szerint cseréjéről és pótlásáról az ingatlan tulajdonosa saját költségén köteles gondoskodni.”

 

Kérem fentiekben szíves együttműködésüket!

 

Söjtör, 2022. augusztus 3.

 

Tisztelettel:

Dr. Forgó Annamária

jegyző