Tisztelt Söjtöriek!

 

A Söjtöri Óvoda életében a 2021/2022-es nevelési év meghatározó személyi változásokkal kezdődik. Csányiné Rácz Eszter óvodavezetőnk 2021. december 1. napjától nyugdíjba vonul. Óvodavezető asszonynak ezúton is köszöni Söjtör Község Önkormányzata – és úgy gondolom a település apraja és nagyja – az évtizedeken átívelő sikeres és eredményes munkáját.

 

A Képviselő-testület az óvoda vezetésére pályázatot írt ki, melynek eredményeként – egy év távollét után – 2021. szeptember 1-től újra óvodánkban üdvözölhetjük Gálné Hóbor Tímea mesterpedagógust, aki korábban több, mint 30 évig volt már a Söjtöri Óvoda kötelékében, így személye közismert a településen élők előtt. Nagy öröm számunkra, hogy Gálné Hóbor Tímea elfogadta az óvodavezetői kinevezést. A gyógypedagógus és óvodai szaktanácsadó végzettséggel is rendelkező szakemberünk révén a Söjtöri Óvoda magasszínvonalú és hosszútávú működése biztosított. Emellett új óvónőt is köszönthetünk majd szeptembertől, aki családjával Budapestről települ át Söjtörre a nyár folyamán. A héten rendkívüli szülői értekezlet keretében a helyi kisgyermekes családok is tájékoztatást kaptak a változásokról. A személyi feltételek mellett a szakmai oldal fejlesztése is elkezdődött, melynek első lépése a bölcsőde beruházás előkészítése.

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester