T Á J É K O Z T A T Ó

 A Söjtöri Polgárőr Egyesület tájékoztatja a település lakosságát, hogy a 2018. április 7-én – a községben elhelyezett térfigyelő kamerák számának bővítése, illetve a Deák-kút közvetlen környezetében a feltöredezett beton aljazat felújítása, valamint a kúthoz vezető útvonal erősítése céljából – megtartott vas és fémhulladék gyűjtési akció során összeszedett anyag leadásra került. Az értékesítés kapcsán az Egyesület összesen

370.340 Ft

összeghez jutott.

Egyesületünk megköszöni a település lakosságának, Sághegyi Gellért plébános úrnak és Árkus István és Dr. Árkus Péter uraknak, a Deák Ferenc Mezőgazdasági Zrt vezetőinek, valamint munkatársainak a gyűjtéshez nyújtott segítségét, támogatását.

Köszönetünket fejezzük ki Könyves Gábor polgármesternek, Mónok Tibor alpolgármesternek, illetve Horváth Sándor, Kovács Zsolt söjtöri vállalkozóknak, akik gépjárműveket – térítésmentesen – vezetve vettek részt a vas és fémhulladék gyűjtésen.

 

Söjtöri Polgárőr Egyesület

Tagsága