2021. november 1-én, Mindenszentek napján “Mindenki keresztje” avatóra került sor a település Felsőtemetőjében. Könyves Gábor polgármester az alábbi gondolatokkal köszöntötte az avatón megjelenteket:

“Legyünk büszkék arra, hogy söjtöriek vagyunk, mert ide születtünk, mert munkánk, egzisztenciánk, a gyökereink mind idekötnek bennünket, e műemlékekben gazdag településre, ahol erkölcsi kötelességünk volt, hogy a Nagytemetőhöz hasonló módon a Felsőtemetőt is gazdagítsuk egy új műemlékkel, a Mindenki keresztjével!

Nagy tisztelettel köszöntöm az Egybegyűlteket a „Mindenki keresztje” avatóünnepségünk keretében. Külön köszöntöm Sághegyi Gellért plébános urat, községünk díszpolgárát, aki a mai napon megáldja nekünk ezt a keresztet, a hovatartozás jelképeként, hiszen mindazok számára kívánunk méltó körülményt biztosítani egy szál gyertya vagy mécses meggyújtására, akik elszakadtak szeretteik nyughelyétől vagy távoli földben nyugvók emlékének kívánnak adózni.

Tisztelettel és hálás köszönettel üdvözlöm Kiss Zoltán söjtöri lakosunkat, aki az előkertjében 1948-óta álló és itt látható keresztet a közösség számára önzetlenül felajánlotta, ezzel is erősítve a közösség összetartó erejét. Annak a közösségnek, amely egy embereként állt oda ennek a keresztnek a felújításához. Az önkormányzat képviselő-testületének tagjai, korábbi polgármesterünk, Baksa István vagy alpolgármesterünk, Mónok Tibor, épp úgy segítettek, ahogy a Söjtöri Polgárőr Egyesület tagjai, akik nem csak anyagi segítséget nyújtottak e kereszt felújításához, hanem – az önkormányzat dolgozóival együtt – kétkezi munkájukkal is elősegítették az emlékmű talpra állítását.

De ne feledjük kiemelni ifj. Bankó István helyi vállalkozót sem, aki műkövesként darabjaira szedte és teljes egészében restaurálta nekünk ezt a keresztet. Mindenkinek hálával és köszönettel tartozunk a mai napon. Ez a kereszt méltón hirdeti majd az itt élők hitét, áldozatvállalását és a mindenkori újrakezdés reményét.

Az idei évben az önkormányzat a Nagytemetőben – helyi vállalkozó támogatásával – megvalósított már egy nagy beruházást, a térköves járdát, mely a személyi bejárótól vezet végig a ravatalozóig, elhaladva a Nagytemető Mindenki keresztje mellett. Pár hete kaptuk a pozitív visszajelzést, hogy sikeresen pályáztunk a Magyar Falu Program “Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése” című kiíráson, így közel 4,7 millió Ft-ból megvalósul a főbejárattól a ravatalozóig vezető út leaszfaltozása, illetve a ravatalozó épületének akadálymentesítése.

Söjtör Község Önkormányzata igyekszik minden téren fejleszteni a települést, melynek egyik legszebb példája ez a Mindenki keresztje.”

 

A köszöntőt követően Málovicsné Tánczos Irén mondott verset az egybegyűlteknek, majd Kiss Ágnes kántor vezetésével elhangzott egy ének. Sághegyi Gellért plébános ezután megáldotta a keresztet, melynek megvalósítást nagy örömmel fogadta és köszönetet mondott minden segítőnek.

Az avatást követően az elmúlt évek hagyományait követve szentmise, majd a világháborús emlékművek megkoszorúzásával zárult a Mindenszentek napja.