Tisztelt Söjtöriek!

 

Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI.30.) önkormányzati rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről és a településtisztaság egyes kérdéseiről szabályozza a községben újonnan létrehozott és üzembe helyezett zöldhulladék tároló és komposztáló működését.

A 2023. március 1. napjától üzemelő zöldhulladék tároló és komposztáló a helyi, lakossági igényeket szolgálja és kizárólag az alábbi szerves hulladékok elhelyezésére szolgál:

  • faág, fanyesedék
  • tuskó, gyökér,
  • falomb,
  • kaszálék,
  • növényi szár,
  • és egyéb növényi maradványok.

A zöldhulladék tároló és komposztáló a Söjtör 0453 hrsz-ú önkormányzati ingatlanon helyezkedik el, kerítéssel határolt, a település központjából a Petőfi utca „Gálota” szakaszán egyenesen végig haladva érhető el (az első napelempark közvetlen szomszédságában, az állattartó teleppel szemben,).

Nyitvatartás:

  • március, április, október, november hónapokban minden héten péntek reggeltől hétfő délutánig,
  • egyéb időszakban hivatali időben, előzetes egyeztetés alapján nyitható ki (elérhetőség: 92/569-008, sojtor.info@tolna.net).

A tároló szabályszerű működését térfigyelő kamera rögzíti!

A fentieken kívül minden egyéb hulladék lerakása szigorúan tilos és szabálysértési eljárást von maga után!

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a zöldhulladék tárolót és komposztálót az előírásoknak megfelelően használják!

 

Söjtör Község Önkormányzatának 5/2015 (IV.3.) önkormányzati rendelete továbbra is rendelkezik az avar és kerti hulladékok égetési szabályairól. E rendelet értelmében ÉGETÉS minden év SZEPTEMBER 1-től következő év MÁJUS 1-ig terjedő időszakban végezhető el, HÉTFŐI és PÉNTEKI napokon 6-20 óra, és SZOMBATON 06-12 óra között.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot a rendeletben foglaltak betartására. A rendelet belterületre, zártkertre és külterületre is egyaránt érvényes! Az avar és kerti hulladék nem megfelelő időszakban történő égetésekor a település jegyzője, míg egyéb hulladék égetésekor a rendőrség fog eljárást indítani az állampolgárok ellen!

 

Tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester