Tisztelt Söjtöriek!

 

Engedjék meg, hogy Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében tájékoztassam Önöket a település aktualitásairól, a pályázati és fejlesztési tervekről, illetve a 2021. évi várható programokról.

A világméretű koronavírus-járvány harmadik hulláma lecsengőben van Magyarországon. Söjtörön Dr. Simán László háziorvos és segítői aktívan vették ki részüket az oltási feladatokból. Ezúton is köszönjük Doktor úr és asszisztensei segítségét.

Az országos újranyitás lehetővé teszi, hogy a Mobil Kormányablak Busz kéthetente ismét fogadja az ügyfeleket a közös önkormányzati hivatal parkolójában. A menetrendet figyeljék a település hirdetőtábláin, illetve a www.sojtor.eu honlapon. A söjtöri hivatal ügyfélfogadása továbbra is korlátozott, az épületben kötelező a védőmaszk viselése, illetve kézfertőtlenítő használata.

A 2021. évi önkormányzati költségvetés a koronavírussal összefüggő kormányzati elvonások (gépjárműadó teljes megvonása, illetve az iparűzési adó 50%-os mérséklése) miatt szűkös anyagi lehetőségeket szab a Képviselő-testületre. Ennek ellenére vannak elengedhetetlen felújítások, melyeket az idei évben meg kívánunk valósítani. Az üzemi konyha padozatának részleges felújítása, illetve eszközfejlesztése a nyári leállás alatt megvalósul. Napirenden van az utcanévtáblák cseréje és a falutáblák karbantartása. Valamint keressük a lehetőségét a főúttal párhuzamos állami tulajdonú járdaszakasz 2017-ben önerőből megkezdett felújítási programjának folytatására.

Az elmúlt két hónapban több pályázat is benyújtásra került. „Söjtör község belterületi útjainak és közterületeinek karbantartásához munkagép és eszköz beszerzése” című pályázat keretében 1 db 50 LE-s kistraktort, illetve hozzá eszközt kívánunk beszerezni. A megpályázott összeg 14 998 300 Ft. A legutóbbi alkalommal is pályáztunk gépbeszerzésre, sajnos akkor tartaléklistára kerültünk. Önkormányzatunk évek óta részt vesz a Járási Startmunka Mintaprogramban, melynek eredményeként az utak, közterületek karbantartásához szükséges kisebb eszközöket (fűnyíró, fűkasza, sövényvágó, ágvágó, lapvibro, ágaprító, stb.) sikerült már beszerezni.

A világméretű koronavírus-járvány hatására kiemelt fejlesztési területként határoztuk meg a söjtöri egészségügyi ellátás és infrastruktúra még magasabb színvonalú biztosítását. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy 25 éve stabilan, magasan képzett, betegközpontú háziorvossal rendelkezik a település. Dr. Simán László kérésére a „Söjtöri háziorvosi eszközállomány fejlesztése” című Magyar Falu Programos pályázatból kívánunk 1 db boka-kar index mérőt, valamint 1 db EKG készüléket beszerezni 1 892 450 Ft összegben.

A háziorvosnak, védőnőnek helyt adó Egészségház épületét a Belügyminisztérium „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” kiírás keretében kívánjuk külsőleg felújítani. A fűtés- és energetikai korszerűsítés mellett napelemek elhelyezését céloztuk meg. Az igényelt támogatás 24 073 960 Ft, önkormányzatunk 5% önerőt vállal a projekthez.

További két pályázatot nyújtottunk be a Magyar Falu Program kiírásaira. „Az önkormányzati tulajdonú szolgálati lakás külső és belső felújítása, környezetrendezése” pályázat keretében pályakezdő iskolapedagógusok számára kívánjuk megújítani az épületet 13 926 147 Ft támogatásból. Egy éve már, hogy a település iskolájában tanítanak. Örömteli, hogy sikerült 50 km-es távolságból pályakezdő fiataloknak lehetőséget biztosítani a hivatásuk megkezdéséhez Söjtörön.

A „Söjtöri Béke utcai Nagytemető útrekonstrukciója és akadálymentesítése” pályázat átfogó temetőfejlesztési koncepció része. 4 999 876 Ft-ból a nehezen járható gépkocsifeljárót kívánjuk leaszfaltozni, illetve megvalósítani a ravatalozó akadálymentesítését. A temetőben az idei évben vállalkozói támogatásból és önerőből 120 fm hosszban új térkövezett járdát építettünk. A ravatalozó épületén kisebb felújításokat is elvégzünk még az év folyamán.

A 2021-es év második felében kívánjuk benyújtani a Belügyminisztériumhoz egy új bölcsőde létrehozására irányuló pályázatunkat. A projekt első fázisa elkezdődött, az engedélyezési tervdokumentáció elkészítése folyamatban van. Az alapján készítjük el a pályázati anyagot. Magyarország Kormányának családtámogatási politikája rendkívül pozitív eredményeket mutat községünkben. Egyrészt elmondható, hogy gyakorlatilag elfogytak az üresen álló lakóházak a településen, másrészt közel teljes kihasználtság mellett működik az óvodánk, illetve rég nem látott mértékű a gyermekszületések száma.

A fejlesztések és a pályázatok mellett az idei évben több program megvalósítását is célul tűztük ki. A szervezéshez segítséget nyújt Gyarmati Mariann közművelődési szakember, aki az idei évtől Söjtör és Zalatárnok községek kulturális programfelelőse.

Július 3-án a „III. Nyitott pincék túra” keretében 17:30-tól várjuk a résztvevőket az Öreghegyi vendégházhoz. A program során 5 km-es távon 5 nyitott pincét látogatunk meg, majd zenés utcabállal zárul a rendezvény a hegyen, ahol jótékonysági céllal a Söjtöri Deák Ferenc Sport Egyesület büfét üzemeltet.

Július 25-én, Szent Jakab napján lesz a községi búcsú, ahol a korábbi években megszokott árusok, körhintások, ládavasút mellett elsősorban a gyerekeknek szeretnénk újabb attrakciókat nyújtani a Játékok Palotája révén (kosaras népi fakörhinta, 20 db térjáték és logikai játék, illetve 2 db ugrálóvár várja a délután folyamán az érdeklődőket).

Szeptember 4-én nyárbúcsúztató bringatúra következik, majd szeptember 18-án szüreti mulatságot tartunk. A délutáni rendezvényen a felnőtteket zenés fellépők és szüreti bál, a kisebbeket gyerekkoncert, vetélkedők, kézműves foglalkozások, arcfestés, lufihajtogatás, buborékfújás és a Játékok Palotája is várja.

Október 15-én emlékezünk meg községünk híres szülöttéről, Deák Ferencről.

December 18-án az Idősek karácsonya, míg másnap a Falukarácsony rendezvényeinkkel zárjuk a 2021-es évet.

Közérdekű bejelentéseiket, észrevételeiket, támogatásukat szívesen fogadjuk. Látogassák a www.sojtor.eu önkormányzati weblapot, ahol naprakész információkat találnak.

 

 

Jó egészséget kívánva maradok tisztelettel:

Könyves Gábor

polgármester