Tisztelt Söjtöriek!

 

A napokban az önkormányzati közfoglalkoztatottak köztisztasági akció keretében a település minden utcáját végig járva összegyűjtötték az árkokba szórt, illetve az utak, járdák mellett elszórt szemetet. Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy ezen feladat NEM! önkormányzati hatáskör, hiszen Söjtör Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2016 (VII.1.) önkormányzati rendelete a köztisztaság, a településtisztaság fenntartásáról és az egyes ingatlanok tisztán tartásának rendjéről kimondja, hogy az ingatlanok előtti közterületek tisztán tartásáról az ingatlan használója köteles gondoskodni!

A 2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról kimondja, hogy hulladékgazdálkodási helyszíni bírságot szabhat ki a jegyző, amennyiben az ingatlantulajdonos nem tesz eleget az elhagyott hulladék összeszedésének. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy az esetek zömében nem az ingatlantulajdonos szemetel a saját háza előtt, hanem bizonyos emberek tevékenységükkel másoknak okoznak felháborodást és plusz munkát.

Sajnálatos, hogy egyes emberek közönnyel vannak a közösségi együttélés és a környezetünk iránt. Ennek a hozzáállásnak egyik ékes példája a napokban feltárt illegálisan lerakott nagy mennyiségű autógumi és bitumenes hullámlemez Szénásvölgypusztán (kiemelt képünkön látszik). Az önkormányzattal együtt a rendőrség is tehetetlen az ügyben. A feltételezett hulladéklerakó személyt az illetékesek megkeresték, de eredménytelenül. Jelen esetben az önkormányzatra hárul majd a feladat és a költség ennek a hulladékhalomnak az eltávolítására.

Hasonló esetben sajnálatos módon már el kellett járnia önkormányzatunknak az elmúlt hetekben. A Zala Megyei Kormányhivatal Hulladékgazdálkodási Osztálya önkormányzati út mellett talált, idegen személy által elhelyezett építési törmeléket. Ennek a hulladéklerakatnak a felszámolása 370 000 Ft-jába került a településnek.

Tisztelettel Kérem Önöket, hogy:

1. Figyeljenek oda a vonatkozó jogszabályok szerint a hulladékok kezelésével kapcsolatos előírásokra!

2. Amennyiben illegális hulladéklerakatot találnak, úgy értesítsék róla az önkormányzatot. Illetve, ha látják a hulladékot elszóró, elhelyező személyt vagy gépjárművet, akkor legyenek szívesek információt nyújtani (természetesen a bejelentéseket diszkréten és anonim módon kezeljük)!

 

Tisztelettel és köszönettel:

Könyves Gábor

polgármester