Elkezdődtek az elmúlt egy hónap alatt keletkezett esőkárok helyreállítási munkálatai az önkormányzati utak, padkák és árkok, átereszek esetében. A Béke, Szabadság, Part és Petőfi utcákban padkarendezési, a Rákóczi és Arany János utcákban árkolási munkálatok is lesznek a napokban.

A Petőfi utca Gálota részén padkaprofilozás során több évtizede lerakódott, 50-60 cm-es földréteg alól előkerült egy beton mederlapokkal kirakott árokszakasz, illetve az árok mélyéről beton áramlást lassítók. Ezen a szakaszon gyakorlatilag új árok kerül kialakításra a Deák utcáig.

A munkálatok során az érintett utcákban időszakos forgalomkorlátozással számoljanak!