Az óvoda nyári szünetére időzítve kezdődött el önerős beruházás keretében a Söjtöri Óvoda belső felújítása. A rekonstrukció keretében megújul a két csoportszoba bútorzata (a Szülői Szervezet támogatásával), új festést kapnak a csoportszobák, az öltözők és a folyosó. Megtörténik a hideg- és melegburkolatok cseréje és teljes felújításon esnek át a vizesblokkok.

A 2022/2023-as tanévtől Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete döntése értelmében az eddigi 2 csoportos, 50 fős óvoda helyett 3 csoportos, 75 fő befogadására alkalmas intézmény lesz az ovink. Ideiglenesen az új csoportszoba a közös önkormányzati hivatal tárgyalótermében kerül kialakításra, ami a közfal átvágásával közvetlen összeköttetésbe került már az óvodával. A helyben megnövekedett gyermeklétszám miatt szükséges a bővítés. De a szomszédos településekről is több szülő érdeklődött már a söjtöri oviba történő felvételről. Ez az érdeklődés is jól mutatja, hogy magas szintű szakmai munka folyik a Söjtöri Óvodában Gálné Hóbor Tímea vezetésével. Sikerült új óvónőt is felvenni az új tanévre, illetve a megnövekedett csoportlétszám miatt pedagógiai asszisztenssel is bővül majd az alkalmazotti létszám.

Az óvoda fejlesztésével párhuzamosan az üzemi konyha felújítása is elkezdődött. A főzőhelyiségben, illetve a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségekben a lassan 40 éves padozat újul meg szintén önkormányzati önerőből. A munkálatok előreláthatólag két hetet vesznek igénybe. A Képviselő-testület az elmúlt években folyamatosan fejlesztette ezt az épületrészt is. Korábban megtörtént már a nyílászárók cseréje, az épületrész homlokzati szigetelése, a vizesblokkok felújítása, valamint az étkező burkolatainak cseréje.

Az ősz folyamán, jogerős építési engedély birtokában benyújtásra kerül a bölcsőde építésére kiírt pályázat. A Képviselő-testület továbbra is meg kívánja valósítani ezt a kiemelt beruházást. Bízunk benne, hogy ezt a pályázati forrást nem érintik a kormány megszorító intézkedései.