Söjtör Község Önkormányzatának szervezésében 2021. október 15-én emlékeztünk meg a település híres szülöttéről. Az eseményen többek között részt vett Manninger Jenő országgyűlési képviselő, Ruzsics Ferenc a megyei közgyűlés alelnöke, Dr. Sorok Norbert a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, Dr. Molnár József a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője, Kiss Gábor a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár igazgatója, a környékbeli települések polgármesterei és a helyi civil szervezetek képviselői is.

Manninger Jenő országgyűlési képviselő úr köszöntőjében kiemelte, hogy a közéletben hivatásszerűen szerepet vállalóknak Deák Ferenc a példaképe, akire minden magyar büszkeséggel tekinthet, különösen a zalaiak. Képviselő úr ebben a tisztségében utoljára tisztelte meg a Deák megemlékezést, mivel a 2022. évi választásokon már egyéni képviselői mandátumért nem indul. Ezúton is köszönjük Képviselő úr eddigi támogatását, rendezvényeinken való jelenlétét.

Az idei évben az ünnepi beszédre Könyves Gábor polgármester Dr. Németh László Sándort, a Magyar Nemzeti Levéltár Szakmai Koordinációs Igazgatóságának igazgatóját kérte fel, aki elszármazott zalai jogászként ismeri, sőt kutatta is Deák életművét, ami mindig aktuális, iránymutató ma is. Beszédében kiemelte, hogy Deákban öltött testet a mindenki által elfogadott, mértékadónak tekintett politikus alakja. A társadalmi-gazdasági változtatások igényét, a politikai akaratot ő tudta leginkább a jogszabályok nyelvére lefordítani, s nem hagyott kétséget a felől, hogy milyen értékek mentén politizál. Ez is tiszteletet ébresztett iránta. Deák Ferenc alakja különleges helyet foglal el a Zala megyeiek emlékezetében. Szobrok, intézmények emléktáblák viselik a nevét, róla elnevezett utcák, terek találhatók megyeszerte. Ez a kitüntető figyelem csak keveseknek adatik meg, a „haza bölcse” rászolgált erre. Deák Ferenc által ismerhette meg az ország Söjtör, Kehida, Pusztaszentlászló, Zalatárnok nevét, s ez a biztos alapokon és értékeken nyugvó viszony számos tanulsággal szolgálhat a ma emberének is.

Az ünnepségen a falu híres szülöttének életútját az általános iskolások idézték fel előadásukban. A hagyományokhoz híven a Söjtöri Népdalkör Egyesület is fellépett a megemlékezésen. Köszönjük a közreműködést!

A megemlékezés végén 21 szervezet helyezte el a megemlékezés koszorúit Deák Ferenc Emlékházánál.