2022. október 14-én avatóünnepséget tartott Söjtör Község Önkormányzata. Nagy Bálint országgyűlési képviselő úr közreműködésével átadásra került a felújított Söjtöri Egészségház épülete és az újonnan beszerzett orvosi műszerek.

A világméretű koronavírus-járvány hatására Söjtör Község Önkormányzata 2021-ben komplex fejlesztési tervet állított fel a településen működő egészségügyi ellátórendszer fejlesztésére. Ennek érdekében 2021. áprilisában pályázat került benyújtásra a Belügyminisztériumhoz az Egészségház külső felújítására, homlokzati szigetelésére, új, korszerű kazán beszerzésére és napelemek elhelyezésére. Ezzel a pályázattal 24 073 960 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült az önkormányzat. A pályázatban vállalt feladatokon túl önerőből megvalósult az épület előtti parkoló aszfaltozása is.

A Magyar Falu Program keretében pedig sikerült a háziorvosi eszközállomány fejlesztését megvalósítani. Egy EEG készülék és egy boka-kar-index műszer került beszerzésre 1 892 449 Ft-ból. Emellett az önkormányzat önerőből is folyamatosan fejleszti a tárgyieszköz állományt.

A Söjtöri Óvodások műsorát követően Könyves Gábor polgármester köszöntötte az egybegyűlteket, majd Nagy Bálint, térségünk országgyűlési képviselője, beruházási államtitkár méltatta a söjtöri fejlesztéseket és gratulált az önkormányzat eredményeihez. Sághegyi Gellért plébános, községünk díszpolgára megáldotta az épületet, majd az egészségház “lakói”, Dr. Simán László háziorvos és Fodorné Mátyás Bernadett védőnő társaságában Nagy Bálint és Könyves Gábor urak ünnepélyesen is átvágták a nemzetiszínű szalagot.

Söjtör Község Önkormányzata minden erőfeszítésével azon van, hogy hosszú távon biztosítani kívánja a településen az egészségügyi alapellátásban dolgozók megtartását, a munkakörülmények javítását, a lakosság komfortszintjének a növelését. A koronavírus-járvány rámutatott, hogy elengedhetetlen az egészségügy fejlesztése, a megfelelő szakembergárda biztosítása, amihez az új, fejlett eszközök beszerzése és a modern infrastruktúra megléte nélkülözhetetlen.

Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy háziorvosi praxisunk Simán doktor úr révén 27 éve stabilan betöltött. Fontos kiemelni, hogy védőnőnk, Fodorné Mátyás Bernadett az idei évben jubilált, hiszen 25 éve látja el feladatait a településen, így biztosítva a szakterületen a kontinuitást.