Szent Jakab napjához kapcsolódva celebrálta aranymiséjét községünk plébánosa, Sághegyi Gellért. 1973. július 29-én, a söjtöri búcsú napján mutatta be első miséjét Gellért atya, 50 évvel később ugyanazon a helyen és ugyanúgy búcsúkor ünnepelhette az aranymiséjét.

A Plébános úr 1945. november 24-én született Zalaegerszegen. Anyai nagyanyja söjtöri származású volt. Iskoláit Zalaegerszegen végezte. A sorkatonai szolgálat után nyert felvételt a Szombathelyi Püspökség papnövendékei közé. Először Győrben, majd Budapesten tanult. 1973. június 24-én szentelték pappá. Fiatal papként, mint beosztott lelkész – káplán – szolgált Szentgotthárdon, Celldömölkön, a szombathelyi domonkos, majd szalézi templomban. 1985. augusztus 19-én került végül Söjtörre. ahol a hívek segítségével rövid időn belül lakhatóvá tette a plébánia épületét, kívül-belül fel lett újítva a templom, rendbe lett tévő a templomkert, és ami a legfontosabb, hogy a hívek visszataláltak a templomba.

Gellért atya 38 éve szolgál Söjtörön. Eleinte Pusztaszentlászló és egy ideig Tófej tartozott hozzá, de hosszú évek óta már Pusztamagyaród, Szentliszló és Bucsuta is az ő körzete, ahol fáradhatatlanul végzi a munkáját. A pusztamagyaródi templom teljes felújítása mellett a söjtöri plébánia korszerűsítése is folyamatban van.

Ezen a vasárnapon az istenháza úgy megtelt a hívekkel, hogy többen csak az ajtón kívülről hallgathatták a szentmisét. Plébános úr igyekezett felidézni az 50 évvel ezelőtti eseményeket. Kitért arra is, hogy milyen indíttatásból választotta a papi hivatást és mennyi mindent köszönhet a híveknek.  Az öt település minden hívője köszöntet és imát mond a drága jó Atyánkért, Söjtör község első díszpolgáráért és kérjük a jó Istent, hogy még sokáig jó egészségben tartsa és ne engedje el Plébános urat közülünk!