Tisztelt Söjtöriek!

 

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete informális megbeszélés keretében kijelölte a 2021. évi terveket és célokat a településfejlesztés vonatkozásában, melynek főbb irányvonalairól kívánok tájékoztatást nyújtani Önöknek

Elfogadásra került az 1/2021 (II.18.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről. A költségvetési főösszeg 262 633 925 Ft, melyből kitűnik, hogy a koronavírussal összefüggő kormányzati elvonások (gépjárműadó teljes megvonása, illetve az iparűzési adó 50%-os mérséklése) miatt az önkormányzat saját bevételei közel 10 millió Ft-tal csökkennek az előző évhez képest, ami a közfeladatok ellátását nem befolyásolja, de a beruházások szempontjából súlyos érvágás.

Ennek ellenére vannak fejlesztési célok, melyeket 95-100%-os pályázati forrásból tervezünk megvalósítani. A Képviselő-testület pályázatot kíván benyújtani a Belügyminisztériumhoz az Egészségház energetikai fejlesztésére, illetve új bölcsőde kialakítására az óvoda épülete mellett. A Magyar Falu Program keretében szolgálati lakás felújítás, közösségi tér kialakítás, eszközbeszerzés (kistraktor tartozékokkal), temetői fejlesztés (útfelújítás, járdakialakítás, urnafal építése, Felső-temetőbe Mindenki Keresztje) szerepel az elképzelések között. Az idei első sikeres pályázatunk a Belügyminisztérium 19,2 millió Ft-os támogatása a 2021/2022. évi Járási Startmunka Mintaprogramhoz, melynek keretében 12 fő látott munkához a községben.

Hosszabb távon bizakodásra ad okot a településen megvalósuló napelempark beruházások. A Kispuszta és a Felső-temető közti területen húzódó 40 hektáros beruházás próbaüzem alatt áll. A zsidó temető környékére tervezett 60 hektáros, 11 milliárd Ft-os projekt építési engedélyt kapott, az idei évben egy alállomás kivitelezése, illetve a megvalósítási területhez vezető út megerősítése és a felvonulási létesítmények elhelyezése szerepel a tervek között, maga az építkezés 2022-ben valósul meg. A Béke utcai temető melletti elhúzódó beruházás is új lendületet kap a tavasz folyamán. A 8 hektáros projekt fele az idei évben megépül, míg 4 hektáron új engedélyek beszerzését indítja el a beruházó, ehhez új építési technológiát is fog alkalmazni, ezért a terület felén felszedik majd a tartószerkezeteket, hogy a fix állványok helyett forgómotoros napkövető napelemes rendszert telepítsenek.

A fejlesztésekhez kapcsolódóan Söjtör Község Önkormányzata a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézmények partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (V. 16.) sz. önkormányzati rendelete alapján értesíti az ingatlannal rendelkező személyeket, valamennyi székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet és bejegyzett egyházi és civil szervezetet, hogy az önkormányzat a településrendezés eszközeinek módosítását kezdeményezte a 13/2021. (II. 15.) sz. Kt. határozatával a község belterületén a beruházások elősegítése, külterületén a naperőművek telepítése, valamint a vendégház fejlesztése érdekében. A felhívás és a véleményezési dokumentáció megtalálható az önkormányzat honapján (www.sojtor.eu).

A napelemes beruházások megvalósulásával az önkormányzat saját bevételei jelentős mértékben növekednek majd. Addig is igyekszünk plusz bevételi forrásokat kiaknázni. A tél folyamán fakitermelést folytattunk saját területen, Gene-hegy előtt, amely ca. 3 millió Ft nyereséget hozott az önkormányzatnak. A Kossuth utca és annak folytatása a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében van, a Magyar Közút ezúton is tájékoztatja a Kossuth utca lakóit, illetve a gene-hegyi ingatlanhasználókat, hogy idén a Zalaerdő Zrt. és több magán erdőgazdálkodó is jelentős mértékű fakitermelési munkálatot fog végezni, így a kamionforgalom sokszorosa lesz a megszokottnak.

További bevételeket remélünk az Öreghegyi vendégház működtetésétől. A kezdeti élénk kihasználtságnak sajnos gátat szabott a világméretű járvány. Amint enyhülnek a korlátozások, reméljük a szálláshely iránt érdeklődők is visszatérnek Söjtörre. Emellett előzetes tárgyalások alapján a naperőmű beruházók is tartósan igénybe fogják venni a vendégházat.

A koronavírus-járvány sajnos továbbra is jelen van a mindennapjainkban. Bizakodásra ad okot, hogy a településen is zajlik már az oltás. Dr. Simán László háziorvos március óta heti két napon oltja a betegeket. Kérjük, hogy kedden és pénteken csak akut esetben látogassanak el a rendelőbe, hogy az oltási folyamat zavartalanul menjen. Ugyanígy felhívjuk a figyelmet, hogy a közös önkormányzati hivatalt is kizárólag halaszthatatlan okból keressék fel személyesen.

Az idei év tervei között szerepelnek kisebb költségű településképet javító intézkedések. Az utcanévtáblák cseréje, illetve a falutáblák karbantartása a közeljövőben megvalósul. A Deák Emlékház parkjában sajnos több puszpángbokor is menthetetlenül elszáradt. Veszélyt jelent a kastélyparknál felvezető járda melletti 3 db hársfa is. A fák koronája tele van fagyönggyel, már kisebb széllökések esetén is száraz gallyak, ágak potyognak le. Így a Képviselő-testület fájó szívvel, de biztonsági szempontból ezeknek a fáknak a kivágása mellett döntött. Ugyanúgy veszélyforrást jelentenek a sportpálya körüli fűzfák. Minden vihar után ágak sokasága teríti be a tófeji utat, a futballpályát és annak környezetét. Itt is a kivágás mellett döntött a testület. Természetesen mindkét esetben pótolva lesznek fák.

A településkép javítását szolgáló intézkedésként képviselői kezdeményezésre figyelemfelhívó levelet küldtünk a Gellénházai Rendőrőrs felé több témában is, pl. az útszélén hagyott roncs autók akadályozzák a forgalmat; a kijárási és gyülekezési korlátozás ellenére 20 óra után több helyszínen is összejöveteleket, bulikat tartanak egyes helyiek (itt jegyezném meg, ha ilyen esetet tapasztalnak kérem ne utólag az internetes közösségi felületeken írjanak róla jelentést és adjanak hangot felháborodásuknak, hanem hívják közvetlenül a 112-es segélyhívót és nyugodtan tegyenek bejelentést); jogosítvánnyal és forgalmi engedéllyel nem rendelkező egyének közlekedése a településen; az utakra felhordott sár, stb. Ugyanúgy a településkép rendezettségét példázza az öreghegyi feljárónál elbontott Ady u. 4. szám alatti ház, melyet az önkormányzat vásárolt meg és bontatott el, rendezett körülményeket kialakítva az ingatlanon. A következő romos ingatlan a Deák Ferenc út 321. szám alatti épület lesz, ami elbontásra kerül. Az önkormányzati közfoglalkoztatottak is rengeteget tesznek a településkép javítása érdekében. A parkosítási és zöldterületkarbantartási feladatok mellett a hulladékgyűjtésből is aktívan kiveszik a részüket, ahogy tették azt néhány nappal ezelőtt a Söjtör és Bak közti összekötő út mellett, ahol 15 zsák szemetet szedtek össze. Az ő munkájuk elengedhetetlen ahhoz, hogy rendezett és tiszta környezetben éljünk.

A tájékoztatóból Önök is láthatják, hogy céljaink vannak, a feladat adott az idei évre. Bízzunk benne, hogy a koronavírust mielőbb le tudjuk küzdeni, hogy az év második felében már közösségi programokkal is tudjunk szolgálni a településen. Közérdekű bejelentéseiket, észrevételeiket, támogatásukat szívesen fogadjuk.

 

Jó egészséget kívánva maradok tisztelettel:

 

Könyves Gábor

polgármester