Elkezdődött a Söjtöri Óvoda férőhelybővítéssel járó fejlesztése

A napokban elkezdődött a Söjtöri Óvoda férőhelybővítéssel járó fejlesztése. Első feladatként megtörtént a munkaterület kerítéssel történő lehatárolása, a régi terasz elbontása, illetve a vakolat leverése. Az alapozási munkálatok – az időjárástól függően – a héten folytatódnak. A generálkivitelezést a zalaegerszegi BMT Mérnöki Zrt. végzi.

Söjtör Község Önkormányzata a Miniszterelnökség Magyar Falu Program pályázat “Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések-2024” kiírásán 33 971 375 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült!

Aszfaltozott feljáróút készült az IKSZT-hez

Kedves Söjtöriek!
 
Aszfaltozott feljáróút készült a Festetics Mária IKSZT-hez. Söjtör Község Önkormányzata évek óta adós volt ezzel a beruházással, ami jelentősen megkönnyíti és biztonságossá teszi az IKSZT és az iskola területének a megközelítését.
Az úttal egyidejűleg elkezdődött a Deák Ferenc utca páros házszámú oldalán futó járda teljes hosszban történő felújítása is, ami szintén önerős beruházás keretében valósul meg.
Önkormányzatunk 2016 óta igyekezett minden évben felújítani egy-egy szakaszt az állami tulajdonban  – és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kezelésében – lévő járdából. Ez a fejlesztés ca. 850 folyóméter hosszú.
Jövőre már csak pár száz méter marad hátra és elmondható, hogy a főúttal párhuzamosan az egész járdarendszer megújulhatott!

Május 10. a Mentők napja

A Söjtöri Mentőállomás állományát köszöntötte Dr. Forgó Annamária jegyző és Könyves Gábor polgármester a Mentők napja alkalmából. Minden évben megemlékezik az önkormányzat a helyi mentősökről és ajándékcsomaggal köszöni meg, hogy Söjtörön és a térségben életeket mentenek. A mentősök munkájukat teljes odaadással végzik, amiért nem tudunk eléggé hálásak lenni.

A helyi mentőállomás 2015. óta működik a településen. Az önkormányzat a kezdetektől támogatja az állomás működését. Az egészségügyi szektor forráshiánya miatt a Képviselő-testület anyagilag is segíti az állomás működését, kisebb karbantartási feladatok és a zöldterület gondozása terén. Dicséretes, hogy évekkel ezelőtt befogadtak egy kóbor kutyust is az állomás dolgozói és azóta is gondját viselik Mázli kutyának.

Köszönjük a söjtöri mentősök munkáját és eseménytelen szolgálatot kívánunk!

 

Határszemlét tart júniusban az Agrárminisztérium a söjtöri termőföldeken

A Zala Vármegyei Kormányhivatal felhívja a földhasználók és ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az Agrárminisztérium elrendelte a 2024. évi határszemle ellenőrzések végrehajtását a megye erdő nélküli termőterületének 15 %-ára.

A határszemle a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal területén az alábbi településen ütemezett:

ha
Söjtör 2020 2024.06.24.-2024.06.28.

A határszemle kiterjed:

 • a hasznosítási kötelezettség ellenőrzésére,
 • a földrészlet művelési ágának, a természetbeni állapot és az ingatlan-nyilvántartás tartalma egyezőségének ellenőrzésére,
 • az engedély nélküli más célú hasznosítás felderítésére,
 • a más célú hasznosítás megszüntetésének, illetve a más célú hasznosítás 4 évet meghaladó szüneteltetésének (az újrahasznosítási kötelezettség fennállásának) eseteire,
 • más célú hasznosítással összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésére,
 • az időleges más célú hasznosításra kiadott engedély lejárta után a termőföld eredeti állapotba történő helyreállításának ellenőrzésére,
 • a termőföld engedély nélküli más célú hasznosítása esetén elrendelt eredeti állapot helyreállításának ellenőrzésére,
 • az újrahasznosítást igénylő, arra alkalmas területek felmérésére,
 • földminősítési mintatérhálózat karbantartására.

Ha a határszemle során jogszabálysértés (mulasztás, kötelezettségszegés) jut a hatóság tudomására, akkor hivatalbóli eljárás keretében hatósági intézkedések alkalmazására kerül sor (pl. figyelmeztetés, bírságolás, eredeti állapot helyreállításának elrendelése, más hatóság értesítése).

A szemle során a hatóság munkatársai jogosultak a szemlével érintett területre belépni, a jelen lévő ügyféltől felvilágosítást, iratot kérni.

A határszemlékre Zala vármegyében 2024. május 13-tól kerül sor. A határszemle ellenőrzési ütemterve a területileg illetékes önkormányzatok polgármesteri hivatalainak hirdetőtábláján tekinthető meg.

A határszemle lefolytatásának eredményességéhez nem szükséges az ingatlan földhasználójának/tulajdonosának/tulajdonosi jogokat gyakorló szervnek /vagyonkezelőnek /igénybevevőnek az ellenőrzésen való személyes jelenléte.

A parlagfű elleni védekezés ellenőrzése a határszemlével párhuzamosan történik. A parlagfű virágbimbója megjelenésének megelőzése a földhasználó/tulajdonos kötelessége. Annak elmulasztása szankcióval jár. Az ellenőrzések során észlelt parlagfű megjelenését minden fejlődési állapotában – így már a növény száras, leveles állapotában is – jegyzőkönyvezni kell, amely további intézkedéseket von maga után.

A határszemlére – a hatósági ellenőrzések összehangolása érdekében – adott esetben a kormányhivatal más hatóságával (így például az erdészeti hatósággal) együttesen kerül sor.

 

Zala Vármegyei Kormányhivatal

Földhivatali Főosztály

Isten éltesse Piroska nénit 90. születésnapja alkalmából

Dr. Forgó Annamária jegyző és Könyves Gábor polgármester Bőcskei Istvánnét köszöntötte 90. születésnapja alkalmából. Piroska néni otthonában fogadta az önkormányzat képviselőit, akik egy lenyűgözően szép virágcsokorral és Orbán Viktor miniszterelnök oklevelével köszöntötték az ünnepeltet.

Piroska néni unokája Gyulán lakik, így a kertjét és a házát is önmaga tartja szépen rendben. Sághegyi Gellért plébános úr is gyakori vendég nála. De nyomon követi a település fejlődését is. Egy hónappal ezelőtt szürkehályog műtéten esett át, így most nagy segítség számára az önkormányzat által biztosított házi segítségnyújtás. Gorzáné Gergály Brigitta szívvel-lélekkel végzett munkáját is többször megköszönte Piroska néni.

Söjtör Község Önkormányzata és a település lakói nevében is jó egészséget kívánunk és reméljük, hogy a 95. születésnapon is otthonában köszönthetjük  Bőcskei Istvánnét!

5 zsáknyi szeméttel lett tisztább az Öreghegy

Múlt szombaton az országos TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció keretében önkéntesek szemetet szedtek a söjtöri Öreghegyen.

A Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői és családtagjaik Könyves Gábor polgármester vezetésével közel 6 km-es túrára indultak reggel 9 órakor. Külön tisztelet és elismerés illeti Németh György urat, aki egyedül képviselte a söjtöri lakosságot ebben az akcióban. Számára fontos volt, hogy tisztább környezetben művelje a birtokát a szőlőhegyen. A déli harangszóval véget érő akció során 5 zsáknyi szemét gyűlt össze.

Köszönjük minden résztvevő rendkívül pozitív hozzáállását és munkáját!

Tároló tisztítást végez a Zalavíz Zrt.

Tisztelt Söjtöriek!

 

A Zalavíz Zrt. ezúton tájékoztatja Önt, hogy a Söjtör vízműhöz tartozó települések víziközmű létesítményeiben tároló tisztítást végzünk az alábbi időpontban:

 • Söjtör előtároló – 2024. 05. 14. (kedd) 1100-1600-ig,
 • Söjtör – Pusztaszentlászló magaslati tároló – 2024. 05. 15. (szerda) 800-1600-ig.

A tároló tisztítás miatt a településeken átmeneti vízhiány és vízminőségváltozás, illetve nyomáscsökkenés előfordulhat.

 

Tisztelettel:

Ecsedi Péter

ivóvízágazat-vezető helyettes

Dzsudzsák Ferencné

üzemeltetési igazgató