1933. július 31-én a Zala megyei Kerkakutason született. Az általános iskola alsó tagozatát szülőfalujában végezte el, majd 5-8. osztályos tanulmányait Kaposváron a Központi Általános Iskolában folytatta. Az általános iskola befejezését követően a Kaposvári Táncsics Mihály Gimnáziumban tanult tovább és tett 1953-ban érettségi vizsgát. Felvételt nyert a Pécsi Állami Pedagógia Főiskola testnevelés szakára, ahol 1955-ben okleveles testnevelés szakos általános iskolai tanár diplomát szerzett. 1955. júl. 1-jével került Söjtörre gyakorló tanárként, testnevelést és biológiát tanított. 1956-ban megnősült, felesége a pusztaszentlászlói, majd az iskolák összevonását követően szintén a Söjtöri Általános Iskolában tanított.

Lőrincz István a Söjtöri Általános Iskolában tornaszobát alakított ki, fellendítette a sportéletet. Az iskolaépület előtti udvaron hozzákezdett a kézilabda pálya építéséhez, majd távolugró gödör és mászókák létesítéséhez. A munkálatokba bevonta a tanulókat és szüleiket is. A pálya 1965-ben lett korszerű salakos pálya.

1957-ben járási testnevelés szakfelügyelő lett, de továbbra is Söjtörön tanított testnevelést. Az akkori anyagi körülmények és a kapott támogatások lehetővé tették, hogy változatos sportágak közül válasszanak a tanulók: kézilabda, asztalitenisz, sakk, torna, természetjárás, röplabda, kosárlabda, tájfutás, atlétika, labdarúgás, tollaslabda.

1971-ben nevezték ki általános iskolai igazgatónak, ezt a funkciót 1982. április 3-án bekövetkezett haláláig töltötte be, mellette testnevelést tanított.

Felnőtt női és férfi kézilabda csapatot szervezett, szereplésükkel komoly hírnevet szereztek Söjtör községnek. Az iskola kézilabdacsapatát országos döntőbe juttatta. 1974-től megyei szakfelügyelői feladatokat látott el.

Az iskolaépület mögötti udvaron 1973-ban társadalmi munkában a szülők, a falu lakói, diákok és pedagógusok ifjúsági közösségi épületet építettek, ebben Lőrincz István is aktívan közreműködött.

Nagy szerepe volt abban, hogy az 1973/74-es tanévben a több mint 100 évig uralkodó osztálytermi oktatást felváltotta a szaktantermi rendszer. Kémia, biológia, matematika, nyelvi terem létesült, amelyeket elláttak a korszerű oktatáshoz szükséges felszerelésekkel, szemléltetési anyagokkal.

Lőrincz István nevéhez fűződik az országjáró tanulmányi kirándulások megszervezése, elindítása, amit még ma is folytatnak az iskola nevelői.

1977-ben újabb pályaépítésbe kezdett. Nagymértékű földmunkával átalakította a hátsó kertet és helyére salakos (később aszfalt borítású) kézilabda-, focipálya került. A község lakói, zömében a szülők, tanulók, nevelők hatalmas munkatempóban, időt és fáradtságot nem kímélve Lőrincz István irányítása alatt dolgoztak azon, hogy 1981-re az iskolának foci-, kézi-, kosár-, atlétika- és röplabdapályája, sportterme és játékudvara lehessen. 1981-ben ifi futballcsapatot szervezett.

A pályaépítési munkálatok további irányítását, szervezését, a lelátók építésének befejezését 1982-ben bekövetkezett korai halála miatt sajnos nem folytathatta.

További terveinek, elkezdett, de be nem fejezett munkáinak megvalósítása kortársaira várt. Ők egyéniségének emlékét megőrizve tovább haladtak azon az úton, melyet ő elkezdett, vagy melyben tevékenyen részt vett.