A központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról

Az Országos Mentőszolgálat és a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény tájékoztatja Önöket a központi orvosi ügyelet irányítási rendszerének változásáról.
Az Országos Mentőszolgálat a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézménnyel, mint központi orvosi ügyeleti szolgáltatóval a sürgősségi betegellátás hatékonyságának fokozása, a párhuzamos hívások számának csökkentése, valamint az azonnali elérhetőség biztonságának javítása érdekében ügyeleti irányításra együttműködési szerződést kötött.
A szerződés alapján 2008. március 01-jétől az Országos Mentőszolgálat látja el az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó központi ügyelet irányítási feladatait (diszpécserszolgálat).
A közös diszpécserszolgálat működtetésével párhuzamosan az ügyeleti ellátás telefonos elérhetősége megváltozik. Az ügyeleti ellátás 2008. február 29-én 16.00 órától a 92/321-000 telefonszámon érhető el.
A közös diszpécserszolgálat működésének előnyei:
1. Az ügyeleti ellátás területén működő Mentőállomás teljes vagy részleges integrációban együttműködik a központi ügyeleti szolgáltatóval.
 Folyamatos hozzáférhetőséget biztosít.
 A kórkép súlyossági fokozata szerint biztosítja az ellátást.
 Közvetlen kapcsolat biztosított a szolgáltatón belüli és szolgáltatók közötti hatékony együttműködéshez (tetra –rádiórendszer).
2. Egységes, gyorsan elérhető sürgősségi hívószámon a lakosság segítséget hívhat. Egy hívás kezdeményezésével az ügyelet és a mentőszolgálat egy időben elérhető. Így a beteg egy belépési ponton keresztül kerül kapcsolatba az ellátókkal és egyértelmű beteg utakon át jut el szükség esetén a fekvőbeteg ellátó intézménybe .
Ügyeleti hívószám [2008. február 29-én 16.00 órától]: 92/321-000
Mentőszolgálat /mentési hívószám: 104
3. Bejelentéskor a szolgálatirányító egységes kérdezési és szakmai elvek figyelembevételével dönt a riasztandó sürgősségi egységről (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi). A szolgálatirányító a rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet küldi a beteg segítségére.
4. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll.
5. A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését. Az ügyeleti körzethatárokon belül működő ügyeleti AMBULANCIA (felnőtt és gyermekek számára) igénybe vehető az alábbi címen: Zalaegerszeg, Botfy u. 1.
Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Hangsúly a megújuló energiaforrásokon

Danuta Hübner, az Európai Bizottság regionális fejlesztési kérdésekért felelős tagjának brüsszeli sajtótájékoztatóján tett bejelentése szerint a támogatás forrása az elmaradottabb régiók és ágazatok felzárkóztatását szolgáló keret. A biztos azt is sürgeti, hogy a kutatásfejlesztésre szánt 63,8 milliárd euróból is minél nagyobb összeget fordítsanak erre a célra. A bizottság már jelezte: az említett kereten felül is támogatja a tagállamokat annak érdekében, hogy teljesíthessék a megújítható energiaforrások részesedésének növelésére tett vállalásukat.

Hübner annak a 450 úgynevezett operatív programnak az idevágó részleteit ismertette, amelyeket a bizottság jóváhagyásával a 27 tagország készített a felzárkóztatási támogatások felhasználására.

A Bizottság kimutatása szerint Magyarország 2007 és 2013 között összesen 359 millió eurónyi uniós hozzájárulásra tart igényt a megújuló energiaforrások fejlesztésére és az energiahatékonyság javítására. Ennek a keretnek 43,5 százalékát az energiahatékonyság javítását, az energiatermelést és az energiagazdálkodást célzó projektekre fordíthatja majd az ország. A fennmaradó rész a megújuló energiaforrások arányának növeléséhez kíván hozzájárulni. A legnagyobb hányadot, a teljes megújuló keret 31,6 százalékát a biomassza-termelés kaphatja majd. A vízi energiára, a geotermikus hőből nyert energiára és egyéb célokra a teljes keret 9,89 százalékát fordíthatják. A napenergia majdnem 8 százalékkal, a szélenergia pedig közel 7 százalékkal részesedik a teljes uniós támogatásból, ami természetesen még kiegészül az ugyanezekre a célokra a nemzeti költségvetésből folyósítandó forrásokkal.

Az EU-tagországok állam- és kormányfői tavaly döntöttek arról, hogy 2020-ra a megújítható energia részesedését 20 százalékra emelik. Ez az arány jelenleg messze 10 százalék alatt van. A közös elképzelsé szerint minden tagország erejétől függően vállalja a felhasználás növelését. Az Európai Bizottság feladata volt, hogy javaslatot tegyen a vállalás teljesítését szolgáló terhek szolidáris és arányos elosztására. A bizottság januárban ismertetett előterjesztésében azt javasolta, hogy a tagországi vállalások 10-49 százalék között oszoljanak el – az alsó határt az ilyen forrásokban leginkább szűkölködő Máltának, a felsőt a már most is az átlagos célkitűzés fölött teljesítő Svédországnak szabná a bizottság. Magyarországnak körülbelül duplájára, 13 százalékra kellene emelnie a megújuló energiaforrások felhasználását a javaslat szerint, amelyet még az EU-tagállamoknak jóvá kell hagyniuk.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Söjtöri DFSE

Tisztelt Sporttársaim! Kedves Fiúk!

Szent-Györgyi Albert mondta egyik előadásában: „egy sportcsapat a társadalom kicsinyített képe, a mérkőzés az életért való nemes küzdelem szimbóluma. Itt a játék alatt tanítja meg a sport az embert rövid idő alatt a legfontosabb polgári erényekre: az összetartásra, az önfeláldozásra, az egyéni érdek teljes alárendelésére, a kitartásra, a tettrekészségre, a gyors elhatározásra, az önálló megítélésre, az abszolút tisztességre, s mindenekelőtt a fair play, a nemes küzdelem szabályaira. Aki ezeket tudja, és akiből a lélek férfiasságát, az érdeklődést, az önállóságot és az alkotási vágyat nem verjük ki, az meg fogja állni a helyét az életben.”
Emlékeztek, amikor 2006 nyarán óriási csatában sikerült megnyernünk a bajnokságot, majd 2007-évben alig maradtunk le a dobogóról? Aki köztetek élt és ismerte hozzáállásotokat, azt nem is az eredmény ragadta meg igazán, sokkal inkább a helytállás, a lelkesedés és a közös akarattal, nagy odaadással végzett játék és munka.
A hazai meccsek délutánján nem lehetett nem észrevennem a falubeli gyerekeket, akik közül sokan ott volt a pálya szélén. A szünetben nagy élvezettel gyakorolták a kapura lövést, és a meccs közben rohantak az elrúgott labdák után. Mindannyian láthattuk, hogy példaképek lettetek! Kívánatos, követendő példaképek, akik fegyelmezetten gyakorolnak, akik jó barátok.
Emlékezzetek, amióta eredményes a csapatunk, érezhetően jobb a közérzetünk is. Azt hiszem, nem túlzás azt mondanom, hogy az egész falu sportszeretői büszkék Rátok!
Azt szokták mondani, hogy a labda kerek és pattog, azaz akármi megtörténhet a pályán. A rómaiak szerint meg, az erőseket segíti a szerencse. Szeretném, ha ez a csapat, a mi csapatunk erős és egyben szerencsés lenne! Megerősödne a sok edzéstől, az elszántságtól, a csapatszellemtől és az érte szurkoló közönségtől!
Vannak köztünk, akik emlékeznek még Gary Linekerre. Az angol csatár mondta az 1990-es olaszországi világbajnokságon, miután egy drámai csatában elvesztették a negyeddöntőt a németekkel szemben: „A foci az a játék, amit 22-en játszanak, és mindig a németek nyernek meg.” Kívánom, hogy környékünkön ez a mondás akként terjedjen el, hogy a foci az a játék, amelyet mindig a mi falunkbeliek nyernek meg. De ha nem, hát az sem baj! Kívánom, hogy sokáig élvezhessétek a foci szépségeit, és sokáig örvendeztessetek meg minket játékotokkal!

Hajrá Söjtör!!!

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Nemzeti Agráreneregetikai Szövetség

Magyarország nem rendelkezik kellő mennyiségű fosszilis energiahordozóval. A villamosenergia előállításához, valamint a távfűtéshez és egyedi fűtéshez szükséges földgáz mennyiséget szinte teljes egészében importáljuk. Másfelől a magyar mezőgazdaság közel egymillió hektáron termel olyan terméket (búza, kukorica), melynek értékesítése nehézségekbe ütközik és a termelés csak kormányzat által biztosított intervenciós keret segítségével tartható fenn.
A fenti problémák egyidejű megoldását jelenthetné, ha a magyar mezőgazdasági termelés egy jelentős részét az energiahordozók előállítása szolgálatába lehetne állítani. Az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatosan már történtek lépések, több projekt indult, pl. motorhajtóanyag gyártásra, energiafű termelésre, pelletgyártásra, szalmatüzelésű villamos erőmű létesítésére, stb.
Az agrárgazdaságra támaszkodó megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó egyedi lépéseket célszerű egy Nemzeti Agrárenergetikai Program (NAEP) keretében komplex rendszerbe foglalni a meglévő technológiák fejlesztése- valamint elterjesztésük elősegítése érdekében.
Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Levél 1829-ből

Martin van Buren, New York állam kormányzója által az Amerikai Egyesült Államok akkori elnökének írt, 1829. január 31-i keltezésű levele:

„Jackson Elnök Úr részére,

Országuk csatorna rendszerét a közlekedés a vas-utak névén ismert új formája veszélyezteti.
A szövetségi kormánynak az alábbi okok miatt meg kell őriznie a csatornákat:
Egy: Ha a csatornákon közlekedő hajókat kiszorítják a „vas-utak”, az súlyos munkanélküliséghez fog vezetni. A hajóskapitányok, szakácsok, kormányosok, gépészek, hajószerelők és zsilipkezelők munka nélkül maradnak, nem is beszélve a sok farmerről, akik jelenleg abból élnek, hogy szénát termesztenek a lovaknak.
Kettő: A hajóácsok szenvedni fognak, s a vonatkötél, ostor- és lószerszámkészítők ínségre jutnak.
Három: A csatornákon közlekedő hajók nélkülözhetetlenek az Egyesült Államok megvédése terén. Az Angliával való várható összeütközés esetén kizárólag az Erié-csatornán gondoskodhatnának a modern hadviseléshez oly nélkülözhetetlen anyagok utánpótlásáról. Bizonyára Ön is tudja Elnök úr, hogy a „vas-úti” kocsikat óránként 25 km-es hajmeresztő sebességgel húzzák a „mozdonyok”, amelyek amellett, hogy veszélyeztetik az utasok életét és épségét, zúgva és fujtatva járják az országot, tűzbe borítják a termést, s megrémítik a jószágot, az asszonyokat és gyerekeket. A Mindenható bizonyára sosem akarta azt, hogy az emberek ilyen nyaktörő sebességgel száguldozzanak.

New York, 1829. január 31.

Martin van Buren, New York állam kormányzója”

A vasútról 179 évvel ezelőtt megfogalmazott rémképek kísértetiesen hasonlítanak azokhoz, amelyekkel az erőmű ellenzői riogatják a közvéleményt.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+