Nemzeti Agráreneregetikai Szövetség

Magyarország nem rendelkezik kellő mennyiségű fosszilis energiahordozóval. A villamosenergia előállításához, valamint a távfűtéshez és egyedi fűtéshez szükséges földgáz mennyiséget szinte teljes egészében importáljuk. Másfelől a magyar mezőgazdaság közel egymillió hektáron termel olyan terméket (búza, kukorica), melynek értékesítése nehézségekbe ütközik és a termelés csak kormányzat által biztosított intervenciós keret segítségével tartható fenn.
A fenti problémák egyidejű megoldását jelenthetné, ha a magyar mezőgazdasági termelés egy jelentős részét az energiahordozók előállítása szolgálatába lehetne állítani. Az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatosan már történtek lépések, több projekt indult, pl. motorhajtóanyag gyártásra, energiafű termelésre, pelletgyártásra, szalmatüzelésű villamos erőmű létesítésére, stb.
Az agrárgazdaságra támaszkodó megújuló energiaforrások hasznosítására vonatkozó egyedi lépéseket célszerű egy Nemzeti Agrárenergetikai Program (NAEP) keretében komplex rendszerbe foglalni a meglévő technológiák fejlesztése- valamint elterjesztésük elősegítése érdekében.
Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Levél 1829-ből

Martin van Buren, New York állam kormányzója által az Amerikai Egyesült Államok akkori elnökének írt, 1829. január 31-i keltezésű levele:

„Jackson Elnök Úr részére,

Országuk csatorna rendszerét a közlekedés a vas-utak névén ismert új formája veszélyezteti.
A szövetségi kormánynak az alábbi okok miatt meg kell őriznie a csatornákat:
Egy: Ha a csatornákon közlekedő hajókat kiszorítják a „vas-utak”, az súlyos munkanélküliséghez fog vezetni. A hajóskapitányok, szakácsok, kormányosok, gépészek, hajószerelők és zsilipkezelők munka nélkül maradnak, nem is beszélve a sok farmerről, akik jelenleg abból élnek, hogy szénát termesztenek a lovaknak.
Kettő: A hajóácsok szenvedni fognak, s a vonatkötél, ostor- és lószerszámkészítők ínségre jutnak.
Három: A csatornákon közlekedő hajók nélkülözhetetlenek az Egyesült Államok megvédése terén. Az Angliával való várható összeütközés esetén kizárólag az Erié-csatornán gondoskodhatnának a modern hadviseléshez oly nélkülözhetetlen anyagok utánpótlásáról. Bizonyára Ön is tudja Elnök úr, hogy a „vas-úti” kocsikat óránként 25 km-es hajmeresztő sebességgel húzzák a „mozdonyok”, amelyek amellett, hogy veszélyeztetik az utasok életét és épségét, zúgva és fujtatva járják az országot, tűzbe borítják a termést, s megrémítik a jószágot, az asszonyokat és gyerekeket. A Mindenható bizonyára sosem akarta azt, hogy az emberek ilyen nyaktörő sebességgel száguldozzanak.

New York, 1829. január 31.

Martin van Buren, New York állam kormányzója”

A vasútról 179 évvel ezelőtt megfogalmazott rémképek kísértetiesen hasonlítanak azokhoz, amelyekkel az erőmű ellenzői riogatják a közvéleményt.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Az Önkormányzat 2007-es éve, és kilátásaink a jövő évre

Ha emlékeznek a tavalyi év hasonló időszakára, amikor még csupán terveztük az évet, és próbáltuk előre látni a ránk váró feladatokat, a megszorítások hatásait, és az egyre szűkülő pénzügyi lehetőségeinket latolgattuk, akkor most, az év végén nem lehetünk igazán elégedettek. Mondom ezt annak ellenére, hogy működik az önkormányzat, teljesítettük a ránk rótt kötelezettségeket, és nagyobb beavatkozás, különösebb változtatás nélkül tartani tudtuk a költségvetést. És ami a legfontosabb: fenn tudtuk tartani településünkön az oktatási, egészségügyi és szociális ellátást!
Persze vannak, akik erre azt mondják: még szép, hogy sikerült, hiszen ez a község önkormányzatának a dolga, és az adót is azért fizetjük, hogy ebből jusson a közfeladatokra. Fontos azonban tudnunk, hogy 2007-ben számos önkormányzat – különösen a kistelepülések önkormányzatai – még ezeket az alapfeladatokat sem tudták teljesíteni: iskoláikat vagy bezárták, vagy átadták más fenntartónak, tanáraikat elbocsátották, az egészségügyi és szociális ellátást leépítették.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Egy elfeledett Deák Ferenc emlékhely

2007.10.12-én délután Deák Ferenc születésének 204. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat részeként átadták azt a felújított kutat, melynek forrásánál a haza bölcse a legenda szerint oly szívesen időzött.
A település szőlőhegyén, a fák övezte apró völgyben megbúvó forrásnál gyakran s szívesen munkálkodott Deák Ferenc, egyesek szerint a kiegyezés szövegét is itt fogalmazta meg, hangzott el a tegnapi megemlékezésen, mely a Deák-kastély megtekintése után egy könnyed, kora délutáni túrával folytatódott.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+