Idén is fellépett a Népdalkör a mézfesztiválon

A Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjai 2017. december 2-án délelőtt, majd a délutáni órákban Zalaegerszegen felléptek a XIV. Kárpát-medencei Méhészfesztivál és Termelői Vásár városi köszöntőjén, illetve sportcsarnokban tartott kulturális műsorában.

Megkezdődött a szociális tűzifa kiosztása

Az idei évben is sikeresen pályázott az Önkormányzat a Belügyminisztérium szociális tűzifa kiírásán. A Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetétől 75 m3 vegyes fafajú tüzelőanyagot tudtunk vásárolni a központi támogatásból. December 6-án Mónok Tibor alpolgármester úr irányítása mellett megkezdődött a tűzifa kiosztása 58 igénylő részére.

Mikulás-napi ajándékozás

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben is megörvendeztette a helyi óvodás és általános iskolás gyermekeket Mikulás napon egy-egy ajándékcsomaggal.

Szomszédolás Alsópáhokon

2017. november 9-én a késő délutáni órákban a söjtöri művészet kedvelők kis csoportja Alsópáhokon a helyi művelődési házban részt vett Takács-Szenczi Lívia, Takács Ferdinánd festőművészek és Lénárd Gábor szobrász “Szomszédolás” című együttes tárlatának megnyitóján.

Méltó módon ünnepeltük községünkben Deák 214. születésnapját és a Kiegyezés 150. évfordulóját

Idén is megemlékeztünk Söjtör község híres szülöttéről, Deák Ferencről, aki 1803. október 17-én látta meg a napvilágot községünkben. Ő volt hazánk híres politikusa, jogásza, táblabírója, államférfija, országgyűlési képviselője és az első felelős magyar kormány igazságügy-minisztere. A reformkorban és a dualizmusban is meghatározó államférfi „a haza bölcse” és „a nemzet prókátora” titulust kapta. Az idei év kiemelkedő jelentőségű volt az önkormányzat számára, hiszen 150 évvel ezelőtt jutott el Deák Ferenc államférfi pályájának tetőpontjára a kiegyezés megalkotásával.

Október 17-én Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony köszöntötte a megemlékezőket. Az ő gondolatai után a helyi általános iskola 6. osztályos diákjai  elevenítették fel Deák munkásságát, majd Manninger Jenő országgyűlési képviselő, miniszteri biztos úr méltatta Deák politikai nagyságát. A Megyegyűlés részéről Pácsonyi Imre alelnök úr emlékezett meg a haza bölcséről.

Az ünnepi beszédeket követően 26! önkormányzat, hivatal, szervezet helyezett el koszorút az Emlékház bejáratánál.

 

9. alkalommal gyűjtöttek szemetet a polgárőrök az Öreg-hegyen

2017. október 21-én a Söjtöri Polgárőr Egyesület tagsága immár kilencedik alkalommal, a másnapi Deák-túra Deák-kúthoz vezető útvonalán  szemétszedést szervezett. A programon – a helyi polgárőrök meghívása alapján – első alkalommal vettek részt az Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai.

Díszpolgári címet adományozott a Képviselő-testület

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban helyi rendeletet hozott díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról. A rendelet értelmében díszpolgári kitüntető címet olyan személy érdemelhet ki, aki a település fejlesztéséért kiemelkedően dolgozott, elősegítette a község kulturális, gazdasági előrehaladását, kimagasló munkásságával közvetlenül hozzájárult Söjtör község tekintélyének emeléséhez áldozatkész és eredményes munkájával.

A díszpolgári címet a lakosság nevében a Képviselő-testület adományozza széleskörű társadalmi egyeztetést követően. Nagy öröm számunkra, hogy az első díszpolgári címre méltó személyek mögé a helyi civil szervezetek egy emberként sorakoztak fel teljes egyetértésben. A civilek kezdeményezését követően a Képviselő-testület szintén teljes konszenzusban döntött, amikor megválasztotta

 

Söjtör első díszpolgárává Sághegyi Gellért plébános urat és

posztumusz díszpolgárrá Lőrincz István korábbi iskolaigazgatót.

 

Sághegyi Gellért Zalaegerszegen született 1945 november .24-én. Anyai nagyanyja révén kötődött Söjtörhöz. Iskoláit a megyeszékhelyen végezte, az érettségi után bevonult sorkatonai szolgálatra. Ezt követően felvételt nyert a Szombathelyi Püspökség papnövendékei közé. Az első évfolyamot a Győri Püspöki Papnevelő Intézetben végezte. A második évtől a Budapesti Hittudományi Akadémia növendéke lett, melynek befejezése után 1973. június 24-én szentelte pappá az akkori szombathelyi püspök, dr. Fábián Árpád a zalaegerszegi ferences templomban. Fiatal papként, mint beosztott lelkész – káplán – szolgált Szentgotthárdon, Celldömölkön, a szombathelyi domonkos, majd szalézi templomban.

  1. augusztus 19-én került Söjtörre az akkor más súlyos beteg Dormán Kálmán söjtöri plébános utódjául. Plébános úr a lakhatatlan plébánia épületet renoválta, az életveszélyes állapotban lévő templomot kívül és belül felújította, és ami ennél is fontosabb, személyének köszönhetően a söjtöriek visszataláltak a templomba!

Azóta is minden igyekezetével azon van, hogy szolgálja a söjtörieket, dolgozik a templomunk és a söjtöriek lelke szépségéért!

A söjtöri iskola története során számos pedagógus és iskolaigazgató váltotta egymást, de mind közül kiemelkedik Lőrincz István, aki nem csak nevelőként és vezetőként volt emblematikus személyiség, hanem ő volt hajdanán a helyi sport és közösségi élet mozgatórugója is egyben.

  1. július 31-én a Zala megyei Kerkakutason született. Az általános iskola alsó tagozatát szülőfalujában végezte el, majd 5-8. osztályos tanulmányait, illetve a gimnáziumot Kaposváron folytatta. Testnevelés szakos általános iskolai tanár diplomát 1955-ben szerzett a Pécsi Állami Pedagógia Főiskolán. 1955. júl. 1-jével került Söjtörre gyakorló tanárként, testnevelést és biológiát tanított. 1956-ban nősült meg, két gyermek édesapja volt.

1957-ben járási testnevelés szakfelügyelő lett, de továbbra is Söjtörön tanított testnevelést. 1971-ben nevezték ki általános iskolai igazgatónak, ezt a funkciót 1982. április 3-án bekövetkezett haláláig töltötte be. 1974-től megyei szakfelügyelői feladatokat látott el.

Az iskolában tornaszobát alakított ki, fellendítette a sportéletet. Az iskolaépület előtti udvaron hozzákezdett a kézilabda pálya építéséhez, majd távolugró gödör és mászókák létesítéséhez. A munkálatokba bevonta a tanulókat és szüleiket is. A pálya 1965-ben lett korszerű salakos pálya. Felnőtt női és férfi kézilabda csapatot szervezett, szereplésükkel komoly hírnevet szereztek Söjtör községnek. Az iskola kézilabdacsapatát országos döntőbe juttatta. Az iskolaépület mögötti udvaron 1973-ban társadalmi munkában a szülők, a falu lakói, diákok és pedagógusok ifjúsági közösségi épületet építettek, ebben Lőrincz István is aktívan közreműködött.

Nagy szerepe volt abban, hogy az 1973/74-es tanévben a több mint 100 évig uralkodó osztálytermi oktatást felváltotta a szaktantermi rendszer. Kémia, biológia, matematika, nyelvi terem létesült, amelyeket elláttak a korszerű oktatáshoz szükséges felszerelésekkel, szemléltetési anyagokkal. Lőrincz István nevéhez fűződik az országjáró tanulmányi kirándulások megszervezése, elindítása, amit még ma is folytatnak az iskola nevelői.

1977-ben újabb pályaépítésbe kezdett. Nagymértékű földmunkával átalakította a hátsó kertet és helyére salakos (később aszfalt borítású) kézilabda-, focipálya került. A község lakói, zömében a szülők, tanulók, nevelők hatalmas munkatempóban, időt és fáradtságot nem kímélve Lőrincz István irányítása alatt dolgoztak azon, hogy 1981-re foci-, kézi-, kosár-, atlétika- és röplabdapályája, sportterme és játékudvara lehessen az iskolának. 1981-ben ifi futballcsapatot szervezett. A pályaépítési munkálatok további irányítását, szervezését, a lelátók építésének befejezését 1982-ben bekövetkezett korai halála miatt sajnos nem folytathatta. További terveinek, elkezdett, de be nem fejezett munkáinak megvalósítása kortársaira várt. Ők egyéniségének emlékét megőrizve tovább haladtak azon az úton, melyet ő elkezdett, vagy melyben tevékenyen részt vett.

 

A díszpolgári címet a díszoklevéllel és az emlékplakettel együtt a kitüntetettek az idei Deák megemlékezés során kapták meg. Az emlékplakettet Szabolcs Péter Munkácsy díjas szobrászművész készítette el. A díszpolgárok fényképpel ellátott életútját bemutató tablók az IKSZT épületében kerültek kiállításra.

Legyünk büszkék Díszpolgárainkra!

24. alkalommal is elrajtol a Deák teljesítménytúra

24. országos Deák teljesítménytúrák Söjtörön

A Söjtöri Természetjáró Klub 2017. október 22-én, vasárnap 24. alkalommal rendezi meg a Deák teljesítménytúrákat Söjtör környékén. Célunk a „haza bölcsének” munkássága előtt való tisztelgés és Söjtör környéke természeti értékeinek megismertetése egy szabadidős sportprogram keretében.

A rendezvényre a község lakosságát sok szeretettel meghívjuk!

Rajt és cél helye: Söjtör, Méhész Egyesület épülete (Deák Ferenc út 164.)

A teljesítménytúrák útvonalai:

Deák 70:         Söjtör – Deák-kút – Vas-völgy – Börzöncei-hegy – Oltárci vh. – Bocska – Zalaszent-balázs – Mackó-forrás – Pusztaszentlászló – Pusztaederics – Rádiháza – Bezerédi-erdő – Söjtör

Deák 55″B” (Bocskán át): Pusztaszentlászlóig a Deák 70 útvonala, majd – Válicka-part – Söjtör

Deák 55″R” (Rádiházán át): Söjtör – Deák-kút – Vas-völgy – Börzöncei-hegy – Zalaszentbalázs – Mackó-forrás – Pusztaszentlászló – Pusztaederics – Rádiháza – Bezerédi-erdő – Söjtör

Deák 40:         Pusztaszentlászlóig a Deák 55″R” útvonala, majd – Válicka-part – Söjtör

Deák 30:         Söjtör – Deák-kút – Vas-völgy – Pusztaszentlászló – Pusztaederics – Gáni-hegy – Bezerédi-erdő – Söjtör

Deák 20:         Söjtör – Deák-kút – Vas-völgy – Pusztaszentlászló – Válicka-part – Söjtör

 

Túra neve:                   Deák 70                      Deák 55B       Deák 55R       Deák 40                      Deák 30            Deák 20

Táv:                            69,16 km         55,17 km         54,75 km         40,76 km         31,20 km         19,67 km

Szint:                          1240 m                       980 m              1060 m                       800 m              560 m              300 m

Szintidő:                     17 óra              13 óra              13 óra              10 óra              8 óra                6 óra

Nevezési díj:   900 Ft/fő         900 Ft/fő         800 Ft/fő         800 Ft/fő         800 Ft/fő         800 Ft/fő

Indítási idő:                6:00 – 6:30      6:00 – 6:30      6:30 – 8:30      6:30 – 8:30      7:30 –10:00     7:30 –10:00

 

Söjtörieknek és a Válicka-völgye Kistérség lakóinak minden távon 100 Ft/fő nevezési kedvezmény!

 

Szolgáltatás: Több helyen tea, üdítő, vajas-, mézes- és zsíroskenyér, valamint a rajt-célban csomag-megőrzés. A 70, 55, 40 km-es távokon csokoládé is.

 

Díjazás: A kiírt útvonalat szintidőn belül teljesítők kitűző- és oklevéldíjazásban részesülnek.

(A 70 km-es távon a kitűző a teljesítés számától függően változik.)

 

Megjegyzés: A megkopott, régi turistajelzéseket alkalmi szalagozás egészíti ki, a túra során az útvonalkövetésben erre is lehet támaszkodni. Az ellenőrzőpontok 6 km/h menetsebességre nyitnak és relatív szintidőre zárnak. A túra végén 12:00 – 19:00 óra között lehetőség lesz Deák Ferenc 2003-ban felújított szülőházának és a benne található Deák-emlékkiállításnak a megtekintésére!

 

FIGYELEM! A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem követelhető!

 

További információkkal készséggel áll rendelkezésre:

ifj. Toplak József  főrendező:    20/412-7732           kektura@gmail.com

 

Szépidőt, jó túrázást, sikeres teljesítést kívánunk!

a Rendezőség

Idén is folytatódik a szociális tűzifa osztás

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 1.428.750,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, a támogatás ténylegesen 75 erdei m3 tűzifa beszerzésére elegendő.

Az önkormányzat képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít a Söjtör község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

  1. a) téli fűtését tűzifával oldja meg,
  2. b) Söjtörön állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Söjtörön tartózkodik,
  3. c) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft), egyedülélő esetén 150%-át (42.750,- Ft) nem haladja meg.

A fenti jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

A szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségig.

Az ellátás iránti kérelmet a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet előterjeszteni 2017. november 10-ig. A kérelemhez mellékelni kell a megelőző 1 havi jövedelemigazolást, illetve egyéb, méltányossági körülményt igazoló dokumentumot.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. Amennyiben a rendelkezésre álló tűzifa elfogy, a további kérelmek elutasításra kerülnek.

Felújításra kerül Deák-napra az Emlékház északi fala

A napokban megkezdődik a Deák Emlékház északi falának felújítása, hogy Deák Ferenc születésének 214. évfordulójának, illetve a kiegyezés 150. évfordulójának megünnepléséhez méltó állapotba kerüljön az épület külseje. 2003 óta ennek a falszakasznak az állaga erősen megromlott, a vakolat több helyen lepotyogott, a fal csúnyán mohásodni kezdett. A renoválás ca. egy hetet vesz majd igénybe.

Bestiális körülmények közül mentettünk meg 131 db kutyát

Az Állatok Világnapján, október 4-én az Önkormányzat kezdeményezésére széleskörű összefogással sikerült felszámolni Szénásvölgy-pusztán egy illegálisan működő kutyatenyészetet. A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság és 11 civil állatvédő szervezettel közösen hajtottuk végre a razziát és az ebek elkobzását.

Egy ingatlanközvetítő cég tulajdonában lévő szénásvölgy-pusztai lakóingatlanon egy külföldi állampolgárságú nő tartott/tenyésztett kisméretű kutyákat embertelen, horrorisztikus körülmények között. A kerítésen kívülről nem volt látszata annak a borzalomnak, amit a faládákban, tyúkketrecszerű tárolókban, melléképületekben és az ingatlanon található házban tapasztaltunk. A sokat látott budapesti állatvédők is egyértelműen kijelentették, hogy ehhez hasonlót még nem tapasztaltak a munkájuk során.

Az ingatlanon talált 131 db kutya a helyszínen dolgozó állatorvos szerint kórosan alultáplált, folyadékhiányos volt, többen közülük betegek, tetvesek voltak, néhány kutya megvakult a tartás során, illetve olyan sérüléseket szenvedett el a helyenként több 10 cm vastag, összeszáradt ürülékhalomban, hogy végtagi amputáció vár rájuk. Az udvaron található működésképtelen hűtőszekrényekben foszlásnak indult baromfitetemek voltak tárolva, feltételezhető, hogy ezeket a dögöket adta a nő az állatoknak táplálékul.

Késő estére sikerült minden ebet chippel ellátni, azonosítani, lefényképezni és elosztani az állatvédő szervezetek között. A kutyákra alapos állatorvosi vizsgálat vár, ezt követően remélhetőleg meggyógyulva, megerősödve szerető gazdikra találnak majd.

Az önkormányzat és a rendőrség is megtesz minden lehetséges jogi lépést az állattartóval szemben!

Keszthelyen jártak a söjtöri műkedvelők

2017. szeptember 30-án a késő délutáni órákban a söjtöri művészet kedvelők kis csoportja – Hermán Gyöngyi tanárnő vezetésével – részt vett a Művészek Szabad Alkotóközössége Balatoni Múzeumban nyílt kiállításának megnyitóján, majd “megfürdőzött” a balatoni ősz napsugaraiban.

Átépítette az E.ON a szénásvölgyi hálózatot

Az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati ZRt. nagykanizsai üzeme szeptember hónapban átépítette a Söjtör Szénásvölgy-puszta területén található villamos hálózatot további veszteségcsökkenés elkerülése érdekében. A kampós áramlopások megelőzése céljából ún. “mászhatatlan” villanyoszlopokat telepítettek. A tizennégy méter magas, hengeres villanyoszlopokra elvileg az arra nem hivatottak nem tudnak feljutni, ráadásul a vezetékek az oszlopok közelében szigeteltek.

140 járművel rajtoltak el idén a motorosok Söjtörről

Minden várakozásunkat felülmúlta az idei Söjtöri Veterán Motoros Találkozó résztvevőinek száma, ugyanis a tavaly még rekordnak számító 85-höz képest idén 140 jármű érkezett Söjtörre a csípős reggel ellenére. Így a 167 fő regisztrációja és a megnyitó után igen népes csapat indult el a Haza Bölcsének söjtöri szülőházától. Első megállónk Zalaapátiban volt, ahol a Csordás Tamás által felépített pályán zajlott az ügyességi verseny. Az elmúlt évekhez képest minden kategóriában nőtt az indulók száma. A díjátadó után Keszthely felé vettük az irányt, a város határától rendőrségi felvezetéssel érkeztünk a Fő térre. A Vajda János Gimnáziumban megemlékeztünk Deák Ferencről, aki 1811-12-ben itt tanult. Majd a vállalkozó kedvűek KRESZ-, és történelemtudásukról adtak számot. További utunk Balatonedericsre vezetett, ahol megvendégeltek bennünket egy finom babgulyásra. Az ezt követő ünnepség keretében leleplezett Deák emléktáblát megkoszorúztuk, majd a helyi kerékpárosokkal közösen elsőként gurultunk végig a felavatott Deák-téren. Az eddigi találkozóinktól eltérően idén itt ért véget a túra, a program további része fakultatív volt: néhányan Szigliget felé vették az irányt, mások a Kis-Balatonhoz gurultak, volt,aki maradt az edericsi programokon (díjlovaglás bemutató, vidám színpadi játék) és akadt, aki egyenesen hazamotorozott.

Szervezőként nagyon elégedettek vagyunk, hiszen 179 fő túrázott velünk, s az időjárás is kegyes volt hozzánk.

Köszönjük valamennyiőtöknek a részvételt, a motoros forgalomirányítóknak, a keszthelyi rendőröknek és polgárőröknek az útvonal biztosítást, a keszthelyi önkormányzatnak a behajtási engedélyt, támogatóinknak a felajánlásokat és rendezőtársainknak a munkát!

A találkozó legidősebb motorosa Tóth Béla (75 éves), legfiatalabb motoros Hordós Dávid (17 éves), legidősebb motor Simon Zsolt 1939-es UT-23252-je, legmesszebbről, a Békés megyei Kamutról érkezett Kertész Zsolt és Bea, legmesszebbről,Budapestről gurult Életes Jani és Gabi, a KRESZ versenyt Gombkötő Attila, a Deák totót Száraz István és Gyöngyi nyerte. Az ügyességi verseny győztesei: Soós Balázs (50 ccm-ig), Nagy András (51-125 ccm), Vörös János (126-350 ccm), Fülöp János (350 ccm felett), Fehér Georgina (oldalkocsis).

Üdvözlettel

Klujber Laci és Ricsi