Meghívó forraltboros túrára

Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők!

Söjtör Község Önkormányzata meghívja Önt a 2018-as év köszöntéseként az Öreghegyre egy forraltbor túrára.

2018. január 20-án, szombaton 10 órától várjuk a résztvevőket a Rapát tetején. A túra során 4 pincénél (Pozovecz József, Könyves Gábor, Böjti Tamara, Fullér Sándor) forraltbor és forró tea várja a túrázókat, illetve a helyi Nő Klub tagjai által készített pogácsa. A Deák-kútnál a söjtöri polgárőrök sült szalonnát és kolbászt szolgálnak fel. A nap zárásaként Hermán Gyöngyi pincéjénél a helyi népdalkör bográcsos egytálétellel várja a résztvevőket.

Kérjük, hogy jelentkezésüket 2018. január 17-ig, szerdáig adják le a polgarmester@sojtor.eu vagy a 06-92/569-008-as telefonszámon. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Élménybeszámolóra hív a Hosszú Élet Titka Egyesület

Tisztelt Lakosság, tisztelt Érdeklődők!

 

A Hosszú Élet Titka Egyesület meghívja Önt Dr. Csóka Géza nyugalmazott főiskolai tanár, világutazó, felfedező fényképekkel illusztrált, saját tapasztalatain alapuló élménybeszámolójára.

Az előadás témája: a vad és ismeretlen Távol-Kelet.

Az előadás időpontja: 2018. január 13., szombat, 15:30 óra.

Az előadás helyszíne: Söjtör, Festetics Mária IKSZT könyvtárterme.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Tisztelettel:

Hermán Gyöngyi sk.

Hosszú Élet Titka Egyesület

Felhőtlen szórakozást nyújtott az idősek karácsonya

2017. december 16-án községünkben gálaműsorral egybekötött zenés vacsorával kedveskedtünk a 65 év feletti időseinknek karácsony alkalmából.  A közel 100 vendég Tihanyi Tóth Csaba és párja, Bognár Rita operett és karácsonyi dalokból álló csokrát hallgatta és énekelte. Óvodásaink rövid karácsonyi színjátékkal mutatkoztak be. Majd meglepetésvendégként a Csordás Pisti vezette Zalaszentmihályi Nóta- és Népdalkör Egyesület tagjai szórakoztatták a vendégeket. Önkormányzatunk az idei évben is kedveskedett ajándékkal a nyugdíjasoknak. Köszönjük, hogy idén is ilyen szép számmal megjelentek, jó egészséget kívánunk mindannyiuknak!

Disznólkodtak a civilek

2017. december 9-én a Tűzoltószertárnál idén is összegyűltek a helyi civil szervezetek, hogy disznóvágás keretében búcsúztassák együtt az évet. Mónok Tibor alpolgármester úr ajánlotta fel ezúttal is az állatot, melynek húsát és hurkáját az idősek karácsonya rendezvényen szolgáljuk majd fel. Külön köszönet a tűzoltó egyesületnek, a népdalkörös hölgyeknek és a polgárőröknek.

Elismerő oklevél a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól

Söjtör Község Önkormányzatának képviseletében Könyves Gábor polgármester a 2017. évi EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT és EURÓPAI AUTÓMENTES NAP szervezése során végzett kiemelkedő munkájáért 2017. december 7-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárától, Dr. Homolya Róbert úrtól oklevelet vehetett át.

Idén is fellépett a Népdalkör a mézfesztiválon

A Söjtöri Népdalkör Egyesület tagjai 2017. december 2-án délelőtt, majd a délutáni órákban Zalaegerszegen felléptek a XIV. Kárpát-medencei Méhészfesztivál és Termelői Vásár városi köszöntőjén, illetve sportcsarnokban tartott kulturális műsorában.

Megkezdődött a szociális tűzifa kiosztása

Az idei évben is sikeresen pályázott az Önkormányzat a Belügyminisztérium szociális tűzifa kiírásán. A Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetétől 75 m3 vegyes fafajú tüzelőanyagot tudtunk vásárolni a központi támogatásból. December 6-án Mónok Tibor alpolgármester úr irányítása mellett megkezdődött a tűzifa kiosztása 58 igénylő részére.

Mikulás-napi ajándékozás

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben is megörvendeztette a helyi óvodás és általános iskolás gyermekeket Mikulás napon egy-egy ajándékcsomaggal.

Szomszédolás Alsópáhokon

2017. november 9-én a késő délutáni órákban a söjtöri művészet kedvelők kis csoportja Alsópáhokon a helyi művelődési házban részt vett Takács-Szenczi Lívia, Takács Ferdinánd festőművészek és Lénárd Gábor szobrász “Szomszédolás” című együttes tárlatának megnyitóján.

Méltó módon ünnepeltük községünkben Deák 214. születésnapját és a Kiegyezés 150. évfordulóját

Idén is megemlékeztünk Söjtör község híres szülöttéről, Deák Ferencről, aki 1803. október 17-én látta meg a napvilágot községünkben. Ő volt hazánk híres politikusa, jogásza, táblabírója, államférfija, országgyűlési képviselője és az első felelős magyar kormány igazságügy-minisztere. A reformkorban és a dualizmusban is meghatározó államférfi „a haza bölcse” és „a nemzet prókátora” titulust kapta. Az idei év kiemelkedő jelentőségű volt az önkormányzat számára, hiszen 150 évvel ezelőtt jutott el Deák Ferenc államférfi pályájának tetőpontjára a kiegyezés megalkotásával.

Október 17-én Dr. Sifter Rózsa kormánymegbízott asszony köszöntötte a megemlékezőket. Az ő gondolatai után a helyi általános iskola 6. osztályos diákjai  elevenítették fel Deák munkásságát, majd Manninger Jenő országgyűlési képviselő, miniszteri biztos úr méltatta Deák politikai nagyságát. A Megyegyűlés részéről Pácsonyi Imre alelnök úr emlékezett meg a haza bölcséről.

Az ünnepi beszédeket követően 26! önkormányzat, hivatal, szervezet helyezett el koszorút az Emlékház bejáratánál.

 

9. alkalommal gyűjtöttek szemetet a polgárőrök az Öreg-hegyen

2017. október 21-én a Söjtöri Polgárőr Egyesület tagsága immár kilencedik alkalommal, a másnapi Deák-túra Deák-kúthoz vezető útvonalán  szemétszedést szervezett. A programon – a helyi polgárőrök meghívása alapján – első alkalommal vettek részt az Iharosberényi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület tagjai.

Díszpolgári címet adományozott a Képviselő-testület

Söjtör Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016-ban helyi rendeletet hozott díszpolgári cím alapításáról és adományozásáról. A rendelet értelmében díszpolgári kitüntető címet olyan személy érdemelhet ki, aki a település fejlesztéséért kiemelkedően dolgozott, elősegítette a község kulturális, gazdasági előrehaladását, kimagasló munkásságával közvetlenül hozzájárult Söjtör község tekintélyének emeléséhez áldozatkész és eredményes munkájával.

A díszpolgári címet a lakosság nevében a Képviselő-testület adományozza széleskörű társadalmi egyeztetést követően. Nagy öröm számunkra, hogy az első díszpolgári címre méltó személyek mögé a helyi civil szervezetek egy emberként sorakoztak fel teljes egyetértésben. A civilek kezdeményezését követően a Képviselő-testület szintén teljes konszenzusban döntött, amikor megválasztotta

 

Söjtör első díszpolgárává Sághegyi Gellért plébános urat és

posztumusz díszpolgárrá Lőrincz István korábbi iskolaigazgatót.

 

Sághegyi Gellért Zalaegerszegen született 1945 november .24-én. Anyai nagyanyja révén kötődött Söjtörhöz. Iskoláit a megyeszékhelyen végezte, az érettségi után bevonult sorkatonai szolgálatra. Ezt követően felvételt nyert a Szombathelyi Püspökség papnövendékei közé. Az első évfolyamot a Győri Püspöki Papnevelő Intézetben végezte. A második évtől a Budapesti Hittudományi Akadémia növendéke lett, melynek befejezése után 1973. június 24-én szentelte pappá az akkori szombathelyi püspök, dr. Fábián Árpád a zalaegerszegi ferences templomban. Fiatal papként, mint beosztott lelkész – káplán – szolgált Szentgotthárdon, Celldömölkön, a szombathelyi domonkos, majd szalézi templomban.

  1. augusztus 19-én került Söjtörre az akkor más súlyos beteg Dormán Kálmán söjtöri plébános utódjául. Plébános úr a lakhatatlan plébánia épületet renoválta, az életveszélyes állapotban lévő templomot kívül és belül felújította, és ami ennél is fontosabb, személyének köszönhetően a söjtöriek visszataláltak a templomba!

Azóta is minden igyekezetével azon van, hogy szolgálja a söjtörieket, dolgozik a templomunk és a söjtöriek lelke szépségéért!

A söjtöri iskola története során számos pedagógus és iskolaigazgató váltotta egymást, de mind közül kiemelkedik Lőrincz István, aki nem csak nevelőként és vezetőként volt emblematikus személyiség, hanem ő volt hajdanán a helyi sport és közösségi élet mozgatórugója is egyben.

  1. július 31-én a Zala megyei Kerkakutason született. Az általános iskola alsó tagozatát szülőfalujában végezte el, majd 5-8. osztályos tanulmányait, illetve a gimnáziumot Kaposváron folytatta. Testnevelés szakos általános iskolai tanár diplomát 1955-ben szerzett a Pécsi Állami Pedagógia Főiskolán. 1955. júl. 1-jével került Söjtörre gyakorló tanárként, testnevelést és biológiát tanított. 1956-ban nősült meg, két gyermek édesapja volt.

1957-ben járási testnevelés szakfelügyelő lett, de továbbra is Söjtörön tanított testnevelést. 1971-ben nevezték ki általános iskolai igazgatónak, ezt a funkciót 1982. április 3-án bekövetkezett haláláig töltötte be. 1974-től megyei szakfelügyelői feladatokat látott el.

Az iskolában tornaszobát alakított ki, fellendítette a sportéletet. Az iskolaépület előtti udvaron hozzákezdett a kézilabda pálya építéséhez, majd távolugró gödör és mászókák létesítéséhez. A munkálatokba bevonta a tanulókat és szüleiket is. A pálya 1965-ben lett korszerű salakos pálya. Felnőtt női és férfi kézilabda csapatot szervezett, szereplésükkel komoly hírnevet szereztek Söjtör községnek. Az iskola kézilabdacsapatát országos döntőbe juttatta. Az iskolaépület mögötti udvaron 1973-ban társadalmi munkában a szülők, a falu lakói, diákok és pedagógusok ifjúsági közösségi épületet építettek, ebben Lőrincz István is aktívan közreműködött.

Nagy szerepe volt abban, hogy az 1973/74-es tanévben a több mint 100 évig uralkodó osztálytermi oktatást felváltotta a szaktantermi rendszer. Kémia, biológia, matematika, nyelvi terem létesült, amelyeket elláttak a korszerű oktatáshoz szükséges felszerelésekkel, szemléltetési anyagokkal. Lőrincz István nevéhez fűződik az országjáró tanulmányi kirándulások megszervezése, elindítása, amit még ma is folytatnak az iskola nevelői.

1977-ben újabb pályaépítésbe kezdett. Nagymértékű földmunkával átalakította a hátsó kertet és helyére salakos (később aszfalt borítású) kézilabda-, focipálya került. A község lakói, zömében a szülők, tanulók, nevelők hatalmas munkatempóban, időt és fáradtságot nem kímélve Lőrincz István irányítása alatt dolgoztak azon, hogy 1981-re foci-, kézi-, kosár-, atlétika- és röplabdapályája, sportterme és játékudvara lehessen az iskolának. 1981-ben ifi futballcsapatot szervezett. A pályaépítési munkálatok további irányítását, szervezését, a lelátók építésének befejezését 1982-ben bekövetkezett korai halála miatt sajnos nem folytathatta. További terveinek, elkezdett, de be nem fejezett munkáinak megvalósítása kortársaira várt. Ők egyéniségének emlékét megőrizve tovább haladtak azon az úton, melyet ő elkezdett, vagy melyben tevékenyen részt vett.

 

A díszpolgári címet a díszoklevéllel és az emlékplakettel együtt a kitüntetettek az idei Deák megemlékezés során kapták meg. Az emlékplakettet Szabolcs Péter Munkácsy díjas szobrászművész készítette el. A díszpolgárok fényképpel ellátott életútját bemutató tablók az IKSZT épületében kerültek kiállításra.

Legyünk büszkék Díszpolgárainkra!

24. alkalommal is elrajtol a Deák teljesítménytúra

24. országos Deák teljesítménytúrák Söjtörön

A Söjtöri Természetjáró Klub 2017. október 22-én, vasárnap 24. alkalommal rendezi meg a Deák teljesítménytúrákat Söjtör környékén. Célunk a „haza bölcsének” munkássága előtt való tisztelgés és Söjtör környéke természeti értékeinek megismertetése egy szabadidős sportprogram keretében.

A rendezvényre a község lakosságát sok szeretettel meghívjuk!

Rajt és cél helye: Söjtör, Méhész Egyesület épülete (Deák Ferenc út 164.)

A teljesítménytúrák útvonalai:

Deák 70:         Söjtör – Deák-kút – Vas-völgy – Börzöncei-hegy – Oltárci vh. – Bocska – Zalaszent-balázs – Mackó-forrás – Pusztaszentlászló – Pusztaederics – Rádiháza – Bezerédi-erdő – Söjtör

Deák 55″B” (Bocskán át): Pusztaszentlászlóig a Deák 70 útvonala, majd – Válicka-part – Söjtör

Deák 55″R” (Rádiházán át): Söjtör – Deák-kút – Vas-völgy – Börzöncei-hegy – Zalaszentbalázs – Mackó-forrás – Pusztaszentlászló – Pusztaederics – Rádiháza – Bezerédi-erdő – Söjtör

Deák 40:         Pusztaszentlászlóig a Deák 55″R” útvonala, majd – Válicka-part – Söjtör

Deák 30:         Söjtör – Deák-kút – Vas-völgy – Pusztaszentlászló – Pusztaederics – Gáni-hegy – Bezerédi-erdő – Söjtör

Deák 20:         Söjtör – Deák-kút – Vas-völgy – Pusztaszentlászló – Válicka-part – Söjtör

 

Túra neve:                   Deák 70                      Deák 55B       Deák 55R       Deák 40                      Deák 30            Deák 20

Táv:                            69,16 km         55,17 km         54,75 km         40,76 km         31,20 km         19,67 km

Szint:                          1240 m                       980 m              1060 m                       800 m              560 m              300 m

Szintidő:                     17 óra              13 óra              13 óra              10 óra              8 óra                6 óra

Nevezési díj:   900 Ft/fő         900 Ft/fő         800 Ft/fő         800 Ft/fő         800 Ft/fő         800 Ft/fő

Indítási idő:                6:00 – 6:30      6:00 – 6:30      6:30 – 8:30      6:30 – 8:30      7:30 –10:00     7:30 –10:00

 

Söjtörieknek és a Válicka-völgye Kistérség lakóinak minden távon 100 Ft/fő nevezési kedvezmény!

 

Szolgáltatás: Több helyen tea, üdítő, vajas-, mézes- és zsíroskenyér, valamint a rajt-célban csomag-megőrzés. A 70, 55, 40 km-es távokon csokoládé is.

 

Díjazás: A kiírt útvonalat szintidőn belül teljesítők kitűző- és oklevéldíjazásban részesülnek.

(A 70 km-es távon a kitűző a teljesítés számától függően változik.)

 

Megjegyzés: A megkopott, régi turistajelzéseket alkalmi szalagozás egészíti ki, a túra során az útvonalkövetésben erre is lehet támaszkodni. Az ellenőrzőpontok 6 km/h menetsebességre nyitnak és relatív szintidőre zárnak. A túra végén 12:00 – 19:00 óra között lehetőség lesz Deák Ferenc 2003-ban felújított szülőházának és a benne található Deák-emlékkiállításnak a megtekintésére!

 

FIGYELEM! A túrán mindenki saját felelősségére vesz részt, a rendezőségtől kártérítés semmilyen címen nem követelhető!

 

További információkkal készséggel áll rendelkezésre:

ifj. Toplak József  főrendező:    20/412-7732           kektura@gmail.com

 

Szépidőt, jó túrázást, sikeres teljesítést kívánunk!

a Rendezőség

Idén is folytatódik a szociális tűzifa osztás

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 1.428.750,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, a támogatás ténylegesen 75 erdei m3 tűzifa beszerzésére elegendő.

Az önkormányzat képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít a Söjtör község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

  1. a) téli fűtését tűzifával oldja meg,
  2. b) Söjtörön állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Söjtörön tartózkodik,
  3. c) a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft), egyedülélő esetén 150%-át (42.750,- Ft) nem haladja meg.

A fenti jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

A szociális célú tűzifa támogatási ellátásról Söjtör Községi Önkormányzat Képviselő-testülete dönt a rendelkezésre álló tűzifa mennyiségig.

Az ellátás iránti kérelmet a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet előterjeszteni 2017. november 10-ig. A kérelemhez mellékelni kell a megelőző 1 havi jövedelemigazolást, illetve egyéb, méltányossági körülményt igazoló dokumentumot.

Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. Amennyiben a rendelkezésre álló tűzifa elfogy, a további kérelmek elutasításra kerülnek.

Felújításra kerül Deák-napra az Emlékház északi fala

A napokban megkezdődik a Deák Emlékház északi falának felújítása, hogy Deák Ferenc születésének 214. évfordulójának, illetve a kiegyezés 150. évfordulójának megünnepléséhez méltó állapotba kerüljön az épület külseje. 2003 óta ennek a falszakasznak az állaga erősen megromlott, a vakolat több helyen lepotyogott, a fal csúnyán mohásodni kezdett. A renoválás ca. egy hetet vesz majd igénybe.