Kategória archív: Polgármester

Népszavazás 2016

A magyar kormány népszavazást kezdeményezett a kényszerbetelepítés ellen. Mi, magyarok mindig népszavazáson döntöttünk a jövőnket érintő legfontosabb ügyekben, például a NATO- és az EU-csatlakozás kérdéséről. Így lesz ez október 2-án is: csak a magyarok dönthetik el, hogy kivel szeretnének együtt élni és kivel nem.

A népszavazás nem a pártokról, és nem belpolitikai küzdelmekről szól. Az a tét, hogy meg tudjuk-e védeni közösségeinket, családjainkat, kultúránkat és mindazt, ami magyarrá teszi Magyarországot és ezzel párhuzamosan szűkebb hazánkat, Söjtört is.

Községünk az elmúlt években, évtizedben találkozott már az országon belüli migráció jelenségével, melyben főleg a lakott külterület volt érintett. Valljuk meg őszintén, hogy ez a folyamat Söjtört negatívan érintette.

A kényszer-betelepítési kvóta végrehajtása kontrollálhatatlan folyamatot indíthatna el Magyarországon. Ennek megakadályozása érdekében a magyar kormány mindvégig azt a következetes álláspontot képviselte, hogy annak meghatározása, ki és milyen feltételekkel léphet be az ország területére, olyan alapvető állami funkció, amely nem vonható el a tagállami hatáskörből. Csak így garantálható az ország lakosságának biztonsága, a magyar társadalmat veszélyeztető jelenségek elhárítása.

A tét tehát óriási, a választópolgárok a saját kezükbe kapják a saját és utódaik sorsát. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk a családunkra! Vigyázzunk Magyarországra és Söjtörre!

Minden tisztelt Választópolgárt arra kérek, hogy éljen alkotmányos jogával és menjen el szavazni 2016. október 2-án!

Könyves Gábor
polgármester

Emlékmű avató

Tisztelt Lakosság, kedves Söjtöriek!

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásával Söjtör Község Önkormányzata 1 877 646 Ft támogatásból felújíttatta a település központjában álló I. Világháborús Emlékmű környezetét. Magát az emlékművet 1937-ben avatták fel. Az elmúlt évtizedek során elsősorban az időjárási viszontagságok jelentős károkat okoztak. A beruházás során új kerítésalap lett betonozva, illetve a korábbi földárok medre betonlapokkal került kirakásra és elkészült egy új gyalogosbejáró is. Ezután kerültek helyükre a kovácsoltvas kerítéselemek, majd megtörtént a lábazat burkolása, illetve az emlékmű körül a termőtalaj cseréje új virágok beültetésével. A felújítás eredményeként méltóbb módon tudunk megemlékezni hősi halottainkról!

Tisztelettel:
Könyves Gábor
polgármester

Emlékmű újraavatás

Köszöntő


„Keress olyan mestert, akinek szelleme világos, tudása nagy és szíve jó!”

(Karinthy Frigyes)

Kedves Pedagógusok!

Karinthy Frigyes szavaival köszöntöm Önöket pedagógus nap alkalmából! A pedagógus nap igazi globális ünnep, annak ellenére, hogy országonként eltérő időpontokban ünneplik meg. Az ünnepek nélkülözhetetlenek életünkben. Különös periodikával vannak jelen, lelki életünket erősítik, élményt jelentenek, gondolatok megfogalmazására ösztönöznek, érzelmeink szabadulnak fel. A mai nap ünnepi jellegét az fokozza, ahogyan azt megéljük.
Felemelő, szép hivatás az Önöké. Emberré nevelni, tudásuk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a gyermekek előtt, és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján – kísérve szeretetükkel – nemes feladat.
Kívánok minden nevelőnek jó egészséget, munkájába vetett hitének megtartását, sok-sok gyermekmosolyt.

Söjtör, 2016. június 5.

Baráti üdvözlettel:
Könyves Gábor
polgármester

Köszöntő

Közvilágítási fényforrások karbantartása

Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az E.ON Energiakereskedelmi Kft., az E.ON Dél-Dunántúli Áramszolgáltató Zrt. és az Önkormányzat által megkötött 511-VE-13016-S-15 számú, kompakt teljes ellátású közvilágítási célú villamosenergia szerződés aktívelem üzemeltetéssel tárgyú szerződésben leírtak szerint a közvilágítási fényforrások megelőző jellegű karbantartását (minden izzó cseréjét) Söjtör község területén 2016.06.01-02. napokon végzik el az érintett cégek szakemberei.

EON_darus emelő

Tisztelettel:
Könyves Gábor
polgármester

Tájékoztatás pálinkafőzés szabályairól

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. január 1-től módosult a jövedéki adóról és jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény, mely szerint a magánfőző desztillálóberendezésének bejelentésével kapcsolatban és a magánfőzésnél az adóbevallással és az adó megfizetésével kapcsolatos eljárásban az önkormányzati adóhatóság jár el.

[download id=”100″ format=”5″]

Jegyzői pályázat

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvény 45.§ (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Söjtöri közös Önkormányzati Hivatal Jegyző munkakör betöltésére. A pályázati kiírás letölthető oldalunkról.

[download id=”99″ format=”5″]

Deák Ferenc szülőházának nyári nyitvatartása 2014.

Kedves Látogatók!

Értesítjük Önöket, hogy Deák Ferenc Szülőháza

2014. április 01-től, 2014. október 31-ig látogatható.

Nyitvatartás:

Kedd – Péntek: 11:00 – 17:00
Szombat és vasárnap: előzetes bejelentés alapján.
Hétfő: Zárva

A 10 főnél nagyobb csoportoknak előre egyeztetett időpontban nyitvatartási időn kívül is lehetőséget biztosítunk a kiállítás megtekintésére. Igényüket az alábbi címen lehet jelezni:

IKSZT Söjtör
Söjtör, Deák F. utca 140.
Telefon: 92/569-043
06 30 962 1368

Várjuk kedves Látogatóinkat!

Söjtör Község Önkormányzata

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

1. A pályázat célja
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál: a települési önkormányzatok által nyújtott támogatás; a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás és a felsőoktatási intézményi támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő végzi, míg az elbírálási feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési és megyei önkormányzatok látják el.
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet szolgál.

Részletes pályázati kiírás az lenti linkeken letölthető

 

[download id=”50″ format=”5″]

 

[download id=”51″ format=”5″]

 

[download id=”52″ format=”5″]

 

Deák Ferenc születésének 209. évfordulója

Söjtör Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Deák Ferenc születésének 209. évfordulójára szervezett megemlékezésre és koszorúzásra.

Az ünnepi rendezvény ideje:
2012. október 17.
17:00 óra

helyszíne:
Deák Ferenc Szülőháza

Az ünnepség programja:
-Himnusz
-Tisztelgés a Haza Bölcse emlékének: Baksa István polgármester
-Koszorúzás
-Szózat
müsorban közreműködnek a Népdalkör Egyesület tagjai valamint a helyi fiatalok.

Amennyiben koszorúzni kíván, kérjük, hogy a helyszínen 16.45 óráig szíveskedjék jelezni!