Kategória archív: Jegyző

Háziorvos értesítése

Dr. Simán László háziorvos 2016.május 9-től május 17.-ig szabadságon lesz.

Rendelés: május 10-én kedden Söjtörön 9:00-11:00 óráig.

Helyettes orvos: Dr. Czipóth Magdolna bocföldei háziorvos. A doktornő a 06/30/9570883 mobilszámon érhető el.

2016.május 9-11-ig Ő a készenlétet tartó orvos.

Rendelés: május 13.-án pénteken Pusztaszentlászlón 13:00-14:00 óráig

Helyettes orvos: Dr. Balogh Bibiána gutorföldei háziorvos A doktornő a 06/70/703291383 mobilszámon érhető el.

2016.május 12-17-ig a doktornő tart készenlétet is.

Tisztelette: Dr. Rudas Tamara sk.

 

Jegyzői értesítés

Tisztelt Választópolgárok!

Értesítem Önöket, hogy a Söjtör településen működő Helyi Választási Bizottság 2/2016. (I. 25.) határozatának III/3. pontja értelmében a Söjtör településen 2016. április 17. napjára kitűzött időközi választás jelöltjeit/polgármester jelöltjeit legkésőbb 2016. március 14-én 16 óráig kell bejelenteni.

Ez a nap a 2016. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 18/2015. (VI. 29.) NGM rendelet 2. § a) pontja szerint munkaszüneti nap. Ettől függetlenül a Helyi Választási Iroda tagjai ügyeletet tartanak 2016. március 14-én 8:00 és 16:00 között, nincs tehát akadálya, hogy akár képviselő, akár polgármesterjelöltet a törvényi határidő utolsó napján, 2016. március 14-én jelentsenek be.

Söjtör, 2016. március 8.

Dr. Rudas Tamara
jegyző

Fogászati rendelés változása

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. február 1. napjától a fogászati ellátás az alábbiak szerint történik:

A fogászati ellátást továbbra is Dr. Mészáros Eszter fogszakorvos biztosítja. Telefon: 30/216-0712

Helyettese: Dr. Tátray Ádám fogszakorvos
A zalaegerszegi rendelő címe: Zalaegerszeg, Kossuth utca 29-33.
Telefon: 92/510-242. A kaputelefon kódja: 106.

Söjtöri rendelőben:

páros hét keddi napján:       14,30 – 19,00 óráig

Zalaegerszegi rendelőben:

páratlan hét keddi napján: 14,30 – 19,00 óráig

csütörtöki napokon:          14,30 – 19,00 óráig

Söjtör, 2015. január 23.

Tisztelettel:

                                                                  Dr. Kovács Antalné sk.

                                                                           aljegyző

Hirdetmény

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal
8897 Söjtör, Petőfi u. 2. T: 92/569-008

H I R D E T M É N Y

A háziorvos értesítése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

Dr.Simán László háziorvos
2014. június 30-tól július 11-ig szabadságon lesz.

Július 1. (kedd) munkaszüneti nap az egészségügyi dolgozók részére.

Helyettes orvos: Dr. Tóthbán Beáta baki háziorvos
Tel: 06-20/2186923

Söjtörön rendel: 2014. július 3-án (csütörtökön) 12,00-14,00 óráig,
2014. július 8-án (kedden) 12,00-14.00 óráig,
2014. július 10-én (csütörtökön) 12,00-14,00 óráig.

Pusztaszentlászlón rendel:
2014. július 2-án (szerdán) 10,30-11,30 óráig,
2014. július 9-én (szerdán) 10,30-11,30 óráig.

Söjtör, 2014. június 23.

Tisztelettel:
Szilvás Istvánné sk.
jegyző

Hirdetmény

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal
8897 Söjtör, Petőfi u. 2. T: 92/569-008

H I R D E T M É N Y

A fogorvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban az alábbiakról értesítjük a Tisztelt Lakosságot:

Ügyeleti ellátás ideje: munkanapokon: 17,00 órától 21,00 óráig
munkaszüneti napokon: 08,00 órától 12,00 óráig

Ügyelet helye: Zalaegerszeg, Bíró Márton u. 17.
Telefon: 92/314-329
70/318-2581

Söjtör, 2013. július 8.

Szilvás Istvánné
jegyző

ÉRTESÍTÉS

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal
8897 Söjtör, Petőfi u. 2. T: 92/569-008

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdése szerint a Közszolgálati Tisztviselők Napja július 1-je, amely a köztisztviselőknek munkaszüneti nap.

Ezen a napon a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Július 1-jén szintén szünetel az ügyfélfogadás a Zala Megyei Kormányhivatalhoz tartozó valamennyi szervezeti egységben (törzshivatal, szakigazgatási szervek, járási hivatalok törzshivatalai és szakigazgatási szervei, a kormányablakok és okmányirodák).

Söjtör, 2013. június 25.

Tisztelettel:

Szilvás Istvánné
jegyző

H I R D E T M É N Y

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal
8897 Söjtör, Petőfi u. 2. Tel: 569-008

Dr. Simán László háziorvos értesítése alapján tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a háziorvos rendelése 2013. július hónap első hetében az alábbiak szerint alakul:

Július 1-jén: nincs rendelés (Semmelweiss nap), központi ügyelet vehető igénybe
Cím: Zalaegerszeg, Botfy utca 1.
Tel: 92/321-000

Július 2-án 8,00-9,30 óráig: Söjtörön helyettesít Dr. Balog Judit zalatárnoki háziorvos

Július 3-án: nincs rendelés, sürgős esetben a helyettes orvost kell keresni
Tel: 20/5944618

Július 4-től a szokott módon történik a rendelés.

Söjtör, 2013. június 26.

Tisztelettel:

Szilvás Istvánné
jegyző

Tájékoztatás a növényvédelemi tevékenység szabályairól

A növényvédelmi tevékenységgel szemben több jogszabály (törvény, kormányrendelet, miniszteri rendeletek) támaszt követelményeket. Az előírások betartásával biztosítani lehet a károsító mentes növényi termények előállítását oly módon , hogy közben a magunk és körülöttünk élők egészségét nem veszélyeztetjük, valamint a környezetet (a tiszta levegőt, talajainkat, felszíni és felszínalatti vizeinket ) nem szennyezzük, óvjuk a természetet (méhek, hasznos élő szervezetek védelme).

Az ingatlan tulajdonosok, termelők, földhasználók törvényi kötelezettsége az ingatlan nagyságától függetlenül, a növényi károsítók (rovarok, atkák, gomba betegségek, rágcsálók, veszélyes,- allergén gyomnövények, stb.) elleni védekezés. Az előforduló károsítók fertőzésének a szintjét olyan alacsonyan kell tartani, hogy azok más termelők növénytermelési , növényvédelmi biztonságát, vagy az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A növényvédelmi tevékenység során mindenki köteles betartani az integrált növénytermesztés szabályait, valamint a környezet és természet védelmet.

A fenti előírások – a teljesség igénye nélkül – az alábbiakat foglalják magunkba :

– A károsítók elleni védekezés a vegyszeres növényvédelmen kívül magában foglalja az agrotechnikai (ellenálló fajták választása, megfelelő művelésmód, szellős lombkorona kialakítása) és a mechanikai (beteg növényi részek, gyümölcsmúmiák eltávolítása, a lehullott gyümölcs és lombozat megsemmisítése, stb.) védekezést.

– A növényvédő szerek saját célra történő felhasználása a képesítési előírások betartása mellett csak a címkén feltüntetett feltételek (várakozási idők, munkavédelem, stb.), a növényvédelmi technológiára vonatkozó utasítások betartásával történhet. Saját célú felhasználásnak minősül a közvetlen rokon (szülő, gyermek, vő, stb.) által végzett tevékenység. Egyéb (bér)munka végzés szolgáltatásnak minősül, melyre külön szabályok vonatkoznak.

– A méhek védelme érdekében a permetszerek kijuttatása során különösen figyelni kell a virágzó, illetve a méhek által látogatott növények kezelésére. Virágzó, illetve a méhek által látogatott növények esetében napközben csak méhekre veszélytelen, míg az esti időszakban a méhekre mérsékelten veszélyes a méhkímélő technológia alkalmazására engedélyezett növényvédő szerek juttathatók ki.

– Permetezés 4 m/sec-nél ( hozzávetőleg 15 km/h-nál) nagyobb szélsebességnél, illetve elsodródást okozó légmozgás esetén nem végezhető. Meg kell akadályozni a permetszer elsodródását (biztonsági sáv), valamint a kezelésre nem szánt növényekre jutását.

– Árutermelés során permetezési naplót kell vezetni, azt 5 évig szükséges megőrizni, valamint arra jogosult személyek (növényvédelmi felügyelő, Népegészségügyi Szerv /ÁNTSZ/ ellenőre, piacfelügyelő) részére kötelező bemutatni.

– A kis kiszerelésű növényvédő szerek 1l-nél nem nagyobb űrtartalmú göngyölege kitisztítást követően kommunális hulladékként kezelhető (a szemetesbe dobható) . Tisztítás nélküli növényvédő szer göngyöleg (műanyag flakon, üveg, papír/nylon zacskó, doboz, stb. ) veszélyes hulladéknak minősül.

A jogszabályokban foglaltak be nem tartása esetén 15.000 – 5.000.000,- Ft összeghatár közötti növényvédelmi bírság szabható ki.
További információkkal a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága szakemberei, növényvédelmi felügyelői készséggel állnak rendelkezésükre!

Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
8900 Zalaegerszeg, Kinizsi u.81.
Tel.:92/550-160 , E-mail: zala-nti@nebih.gov.hu, Fax:92/311-054

A SÖJTÖRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadási rendje 2013. május 1. napjától

Jegyző ügyfélfogadása:

Söjtör székhelyhivatalban: hetente, szerdán 8,00 – 12,00 óráig és
13,00 – 16,00 óráig

Ügyintézők ügyfélfogadása:

Söjtör székhelyhivatalban:

Hétfő: 8,00 – 12,00 óráig és 13,00 – 16,00 óráig
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8,00 – 12,00 óráig és 13,00 – 16,00 óráig
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8,00 – 12,00 óráig

(Halaszthatatlan anyakönyvi ügyekben, pld. haláleset anyakönyvezése esetén az
anyakönyvvezető ügyfélfogadást tart kedden és csütörtökön is munkaidőben.)

Söjtör, 2013. május 2.

Szilvás Istvánné
jegyző

Digitális átállásról

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG
ORSZÁGOS DIGITÁLIS ÁTÁLLÁSRÓL SZÓLÓ HIRDETMÉNYE
MI A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS, ÉS MIÉRT JÓ EZ AZ
ÉRINTETTEKNEK?

A televíziózás világszerte folyamatosan fejlődik,
minősége egyre jobb lesz. Az analógról a digitális
földfelszíni műsorszórásra való átállás Magyarországon
is megvalósul még az idei – 2013. – évben. Ez azt
jelenti, hogy az átállás időpontjától hazánkban
kizárólag a digitálisan sugárzott adások lesznek majd
elérhetőek, ami több előfizetési díj nélkül fogható
csatornát, jobb kép- és hangminőséget és számos
kiegészítő szolgáltatást (pl. elektronikus műsorújság,
gyermekvédelmi zár, adás megállítása, nyelvválasztás)
jelent a televíziónézők számára.
KIK AZ ÉRINTETTEK?
A digitális átállásban az analóg földfelszíni módon
televíziót néző háztartások érintettek, azaz azok, akik
jelenleg hagyományos szoba- vagy tetőantennát
használnak és mindössze az M1, RTL Klub, TV2 és esetleg
egy helyi televízió műsorait látják előfizetési díj nélkül.
Aki kábeles vagy műholdas szolgáltatás előfizetője,
esetleg IPTV-n keresztül televíziózik, annak az átállás
során nincs teendője.
MI SZÜKSÉGES AZ ÁTÁLLÁSHOZ?
Az analóg földfelszíni módon televíziót néző
háztartások hagyományos tévékészülékeit alkalmassá
kell tenni a digitális műsorszórás vételére azért, hogy a
nézők az új digitális technológiával, jobb minőségben
televíziózhassanak.
A digitális földfelszíni műsorszórás zavartalan vételéhez
Magyarországon jó állapotú tető- vagy szobaantenna,
koaxiális levezető kábel, valamint hagyományos analóg
vevőegységgel rendelkező tévékészülék esetén egy
dekóder (jelátalakító) készülék, úgynevezett, set-top-box
szükséges.
Fontos tehát, hogy nem szükséges új tévékészüléket
vásárolni, mivel a set-top-box segítségével a meglévő
régebbi készülék is alkalmas a digitális jelek vételére.
A legmodernebb tévéknél pedig külön set-top-boxra
sincs szükség, mert azokba már beépítették a megfelelő
digitális vevőegységet.
Ha az ingyenesen fogható hét csatornánál is többet
szeretne látni, akkor előfizethet valamelyik kábeltelevíziós,
műholdas, IPTV-s vagy digitális földfelszíni szolgáltató
csomagjára.
MIKOR LESZ A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS?
A lekapcsolási területeket az alábbi térképen lehet
megtekinteni:
1. ütem: 2013. július 31. a térképen világoskékkel jelölve.
2. ütem: 2013. október 31. a térképen sötétkékkel jelölve.
Ezen időpontokig tehát alkalmassá kell tenni az érintettek
készülékeit a digitális adás vételére.
SZOCIÁLISAN RÁSZORULTAK TÁMOGATÁSA
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH)
egyszeri, vissza nem térítendő állami támogatást nyújt
a szociálisan leginkább rászorultaknak a közszolgálati
médiaszolgáltatások (M1, M2, Duna TV, Duna World)
digitális vételének biztosítása érdekében. A támogatás
a közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosításához szükséges eszközök beszerzését (settop-
box, antenna stb.) és azok beszerelését jelenti.
TÁMOGATOTTAK KÖRE
Támogatásra kizárólag az jogosult, aki a támogatás
igénylésének napján:
• olyan háztartásban lakik, amely kizárólag analóg
földfelszíni műsorszórási vétellel rendelkezik, és az
állandó lakcíme is erre a háztartásra vonatkozik, és
• rászorult, azaz
a) rendszeres szociális segélyt;
b) lakásfenntartási támogatást;
c) ápolási díjat kap;
d) időskorúak járadékában;
e) saját jogon nevelési ellátásban;
f ) fogyatékossági támogatásban;
g) vakok személyi járadékában;
h) saját jogon kapott hadigondozotti
pénzellátásban;
i) foglalkoztatást helyettesítő támogatásban
részesül; illetve
j) 2013. évben tölti be a 70. életévét (vagy ennél
idősebb), és számára az ONYF által folyósított
nyugellátás, nyugdíjszerű szociális ellátás,
egészségbiztosítási ellátás együttes összege nem
haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
kétszeresét, azaz 57 000 forintot.
Állami támogatás háztartásonként egy jogosult
felhasználó számára adható. Háztartásonként több
támogatási igény esetében az időben korábbit fogadja
el az NMHH.
A vissza nem térítendő állami támogatás 2013. április 30-
tól igényelhető.
TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSE
Amennyiben a felmérő a rászoruló felhasználót háromszori
felkeresés során sem éri el, az NMHH postai úton küldi meg
az igénybe vehető támogatási formákról és a támogatási
jogosultság feltételeiről szóló tájékoztatót, valamint az
igénylőlapot, melyet a támogatásra jogosult felhasználó a
kézhezvételtől számított 15 napon belül küldhet vissza az
NMHH-nak.
A jogosult az általa kitöltött igénylőlapot átadhatja a
felmérőnek, vagy a számára átadott válaszborítékban
ingyenesen visszaküldheti az NMHH részére.
Az a rászoruló, aki 2012. november 1-e után vált jogosulttá
valamely fenti szociális, vagy nyugellátásra, illetve akit az
NMHH felmérői valamely okból nem kerestek fel, 2013. április
30. napjától nyújthat be igénylőlapot a támogatás igénylése
céljából a lakóhelyén jelzett lekapcsolási időpontot követő
30. napig.
Az NMHH létrehozta a rászoruló felhasználók nyilvántartását,
amelyben azok szerepelnek, akik a fent jelzett szociális, illetve
nyugellátások valamelyikében részesülnek. Ez alapján a
hatóság felmérői két ütemben, a lekapcsolási időpontokhoz
igazodva (1. ütemben 2013. június 15-ig, a 2. ütemben 2013.
augusztus 31-ig) felkeresik a rászorultakat, hogy tájékoztatást
nyújtsanak a digitális átállásról, az állami támogatásra való
jogosultság feltételeiről, az igénybe vehető választható
támogatási formákról, és segítsenek az erre vonatkozó
igénylőlap kitöltésében.
Az igénylőlap letölthető a www.digitalisatallas.hu
weboldalról, illetve ingyenesen visszaküldhető
válaszborítékkal ellátott igénylőlap kérhető a
06-80/38-39-40-es zöldszámon.
A kitöltött igénylőlap alapján bejegyzett támogatási
igények esetén a digitális vétel biztosításához szükséges
eszközök beszerzéséről és beszereléséről az NMHH
gondoskodik.
Az NMHH Önnek is segít az átállásban, hogy Ön is
élvezhesse a digitális televíziózás előnyeit!
Bővebb információkért forduljon hozzánk bizalommal!
INGYENES ZÖLDSZÁM: 06-80/38-39-40
E-MAIL: digitalistv@nmhh.hu
LEVÉLCÍM: 4001 Debrecen, Pf. 230
HONLAP: www.digitalisatallas.hu
A Hirdetmény a műsorterjesztés és a digitális átállás
szabályairól szóló 2007. évi LXXIV. számú törvény, a
közszolgálati médiaszolgáltatások digitális vételének
biztosítása érdekében adható állami támogatás és
az azzal összefüggő adatszolgáltatás, adatkezelés
rendjéről szóló 4/2013 (I. 18.) számú NMHH-rendelet,
illetve a közszolgálati médiaszolgáltató analóg
műsorszórásának leállításáról szóló 5/2013. számú
NMHH-rendelet alapján került összeállításra.