Ádvent I. vasárnapja

Szentmisék a héten:

Hétfő: Pusztamagyaród 6 órakor;

Kedd: Söjtör 6 órakor;

Szerda: Pusztamagyaród 6 órakor;

Csütörtök: Söjtör 6 órakor; Szentliszló 17 órakor; előtte gyóntatás;

Péntek: Pusztamagyaród 6 órakor; Söjtör 7,30-kor;

Szombat: Söjtör 6 órakor!

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Felhívás

A Veterán Újság Zala megyei tudósítójaként fénykép összeállításom jelenik meg a decemberi számban.A lap december 5-től kapható az újságárusoknál,benzinkutakon.
Tervezek még további fotó összeállítást megjelentetni.
Bizonyára többeknél található olyan fénykép, melyen régi jármű (motor,traktor,autó stb…) van. Aki szívesen megosztaná a nagyközönséggel ezeket, kérem, juttassa el nekem a fotókat! (lehetőleg e-mailben)
Fontos,hogy hol,mikor készült s ki és milyen járművel van rajt!
Köszönettel Klujber Richárd
Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Évközi XXXIII. vasárnap

Szentmisék a héten:

Kedd: Söjtör 17 órakor;

Szerda: Pusztamagyaród 17 órakor;

Csütörtök: Söjtör 17 órakor;

Péntek: Söjtör 7,30-kor; Pusztamagyaród 17 órakor;

Szombat: Pusztaszentlászló Szentségimádás! 16 órakor Szentségkitétel, 18 órakor ünnepélyes szentmise!

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Szociális célú tűzifa támogatás

Söjtör Község Önkormányzata a Belügyminisztérium pályázatán 1.123.950,- Ft támogatást nyert szociális célú tűzifa vásárlásához, a támogatás ténylegesen 59 erdei m3 tűzifa beszerzésére elegendő.

Az önkormányzat képviselő-testülete vissza nem térítendő természetbeni támogatásként a rendelkezésre álló keret terhére tűzifát biztosít a Söjtör község közigazgatási területén lévő lakás tulajdonosának, bérlőjének vagy albérlőjének a helyiség téli fűtésével kapcsolatos kiadásai viseléséhez, amennyiben az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

  1. téli fűtését tűzifával oldja meg,
  2. Söjtörön állandó bejelentett lakcímmel rendelkezik és életvitelszerűen Söjtörön tartózkodik,
  3. a kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át (37.050,- Ft), egyedülélő esetén 150%-át (42.750,- Ft) nem haladja meg.

A támogatás odaítélésekor előnyt élvez, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára jogosult, vagy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A fenti jövedelmi viszonyoktól eltérően szociális célú tűzifa támogatásban részesíthető kivételes méltányosságból az is, aki (természeti csapás, katasztrófa, baleset, hosszabb orvosi kezelés miatt) rendkívüli élethelyzetbe került és segítség nélkül a létfenntartása veszélybe kerülne.

A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás mennyisége 1 m3 háztartásonként.

Az ellátás iránti kérelmet a Söjtöri Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet előterjeszteni 2016. november 30-ig. (A kérelmet személyesen a hivatalban Németh Andrea szociális ügyintézőtől lehet beszerezni). Az azonos lakóingatlanban élő személyek közül csak egy kérelmező részére állapítható meg a támogatás. Amennyiben a rendelkezésre álló tűzifa elfogy, a további kérelmek elutasításra kerülnek.

Könyves Gábor
polgármester sk.

HIRDETMÉNY – szociális célú tűzifa támogatásról

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Zalai76ME rendezvényén

November 5-én Zalai76ME rendezvényén a Söjtör Környéki Motorosok Baráti Körét öt fővel képviseltük.
A Zalaegerszegi kopjafánál az elhunyt motorosokra emlékeztünk.

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján

2016.október 23-án országszerte megemlékezéseket tartottak az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulóján.
A Söjtör Környéki Motorosok Baráti Körének 2 tagjával, Jordán Andrással és Klujber Lászlóval 2 D-Csepellel, korhű ruhában részt vettünk a zalaegerszegi megemlékezésen. A felvonuláson rajtunk kívül 2 Csepel teherautó képviselte a korabeli technikát. Az esemény után Pusztaszentlászlóra motoroztunk az ’56-os emlékműhöz.
Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+

Évközi XXXI. vasárnap – Zakeus a fügefán

Szentmisék a héten:

Hétfő: Söjtör 17 órakor;

Kedd: Mindenszentek ünnepe! Pusztamagyaród 10 órakor a temetőben; Söjtör 17 órakor; 18 órakor a Hősi emlékművek koszorúzása!

Szerda: Halottak napja! Pusztamagyaród 10 órakor; Válicka 12 órakor; Söjtör 14 órakor; Bucsuta 17 órakor;

Csütörtök: Szentliszló 17 órakor; Söjtör 18 órakor;

Péntek: Söjtör 7,30-kor; Pusztamagyaród 17 órakor!

Print this pageEmail this to someoneShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+